Samen met onze partner #UseTheNews doen we onderzoek naar de Europese en Amerikaanse verkiezingen. Geef jouw mening en maak kans op 20 euro Bol.com tegoed!

Belangrijke begrippen - Thema 2 - Rechtsstaat

Beoordeling 8.2
Foto van een scholier
 • Begrippenlijst door een scholier
 • 4e klas vwo | 777 woorden
 • 7 april 2016
 • 8 keer beoordeeld
Cijfer 8.2
8 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Durf jij de uitdaging aan?

Ben jij tussen de 17-30 jaar en wil je kennismaken met Defensie en een bijdrage leveren aan de samenleving? Tijdens de MDT Missie van het Ministerie van Defensie en Stichting TijdVoorActie zet je jezelf 80 uur in voor zelfontwikkeling, maatschappelijke impact én teamwork. Meer weten? 

Check de video

A

Absolute macht [29]:

Een iemand heeft de gehele macht over een land, er is geen parlement of het parlement heeft zeer weinig invloed op de staat.

Amerikaans rechtssysteem [68-71]

B

Bodemprocedure [64]

Procedure bij de rechtbank die tot uiteindelijke conclusie leidt.

C

Censuskiesrecht [33]

Vroeger was het stemrecht gekoppeld aan de belasting die je betaalde.

Constitutie [33]

De inrichting van een staat op basis van een grondwet of van wetten en gebruiken.

Constitutionele monarchie [33]

Als een land niet alleen door 1 koning bestuurd wordt maar ook door ambten zoals regeringsleiders etc.

D

Dagvaarding [63]

Een soort brief die je door een deurwaarder laat sturen naar degene waarmee jij een rechtszaak aan wilt gaan.

De drie machten [39-41]

 • Wetgevende macht: Dit bestaat uit de regering en het parlement. Keuren de wetten goed/af. Gekozen door het volk.
 • Uitvoerende macht: Ministers. Verzinnen de wetten en sturen ze naar de wetgevende macht ter controle.
 • Rechterlijke macht: Onafhankelijke rechters, voor het leven benoemd. Staan boven partijen.

Democratische rechtsstaat [28]

Burgers mogen kiezen wie zij aan de macht hebben en mogen stemmen in referenda, ze helpen mee om te bepalen hoe en door wie het land bestuurd wordt. 

 

Dualistisch stelsel [43]

De taakverdeling tussen het bestuur en de volksvertegenwoordigers. Het bestuur bestuurt het land terwijl de volksvertegenwoordigers controleren wat het bestuur doet.

E

Eiser [65]

Iemand die eist dat de gedaagde voor de rechtbank verschijnt.

G

Gerechtshof [50]

Nog 1 niveau boven de rechtbank waar de gehele zaak overgedaan wordt. Er kan een hogere of lagere straf gegeven worden dan eerst bepaald was.

Grondrechten [34]

Belangrijkste deel van alle rechten

 • Klassieke grondrechten: Gelijkheidsbeginsel, Politieke rechten, Vrijheidsrechten en de Juridische rechten
 • Sociale grondrechten: o.a. Zorg, onderwijs, woongelegenheid etc.

H

Hoge raad [68]

‘Baas’ van alle rechters, controleert alle rechters.

J

Jurisprudentie [41]

De uitspraken van de rechters.

Jury [69]

Iedereen in Amerika (VS) kan in de jury plaatsnemen mits ze een blanco strafblad hebben. Deze beslissen wat er gebeurt met de verdachte.

Justitiële documentatie [55]

Strafblad, boetes, politieregister etc.

K

Klassenjustitie [71]

Als mensen met een hogere status (baan, inkomen etc.) zachter bestraft worden dan mensen met een lagere status.

Kort geding [64]

Versnelde en vereenvoudigde procedure die wordt behandeld door een zogenaamde voorzieningenrechter.

L

Legaliteitsbeginsel [30]

De overheid mag alleen beperking opleggen aan de vrijheid van de burgers als die beperkingen in wetten zijn vastgelegd en voor iedereen gelden.

Loonbeslag [64]

Er komt iemand aan de deur om jouw geld of bezittingen in te nemen omdat jij weigert te betalen.

M

Ministeriële verantwoordelijkheid [33]

De koning is onschendbaar dus de ministers zijn voor alles verantwoordelijk, Art. 42

N

Ne bis in idem-regel [54]

Je kunt nooit 2 keer vervolgd worden voor dezelfde misdaad.

P

Pleidooi [50]

Je vertelt alles om de mensen te overtuigen dat jij gelijk hebt.

Procureur [63]

Een jurist die namens een partij in een gerechtelijke procedure optrad omdat hij alle regels kent en er dus voor zorgt dat er geen oponthoud is.

R

Reclassering [51]

Iemand terugzetten in de maatschappij en hem/haar een nieuwe kans geven.

Regels [45-46]

Rechtsregels:

 • Doelmatigheid
 • Zedelijk bewustzijn

Sociale en morele regels

S

Seponeren [50]

In dit geval besluit de officier van justitie of het OM om de zaak niet verder te vervolgen.

Sociaal contract [29]

Burgers en bestuurders hebben beiden plichten. Het sociaal contract zegt dat ze zich beide eraan houden.

Staatsorgaan [38-43]

Vb. Provincie, gemeente, Hoogheemraadschappen Etc.

Strafuitsluitingsgronden [55-57]

 1. Rechtvaardiging
  • Noodweer: Je verdedigt jezelf of een ander tegen fysiek geweld. Dit is alleen geldig als je gebruikte geweldig evenwichtig is als dat van je aanvaller.
  • Overmacht-noodtoestand: Je overtreedt een regel om bv. Iemands leven te redden.
  • Ambtelijk bevel: Je overtreedt een regel omdat een ambtenaar zoals de politie je hiertoe toestemming heeft gegeven.
 2. Niet schuldig
  • Psychische overmacht: Als je psychische problemen hebt dan kan het zijn dat je niet vervolgd wordt.
  • Noodweerexces: Als je uit paniek iemand aanvalt die een wapen van een lagere klasse heeft.
  • Ontoerekeningsvatbaarheid: Als iemand werkelijk niet verantwoordelijk gesteld kan worden, bv: Geestelijke stoornis.
  • Afwezigheid van schuld: Als je niet weet dat je iets fout gedaan hebt.

T

Tbs [59]

Iemand die meer dan 4 jaar in de gevangenis heeft gezeten moet geholpen worden weer geresocialiseerd te worden.

Theorieën [52-53]

 • Lombroso-theorie: Criminelen hebben een asymmetrisch gezicht en doorlopende wenkbrauwen, het is dus erfelijk.
 • Rationele-keuzetheorie: Iedereen kiest altijd het beste voor zichzelf en als dit in dat geval de criminaliteit is dan wordt die afweging vaak genomen.
 • Sociobiologie: Criminaliteit is erfelijk.
 • Bindingstheorie: Iedereen is per definitie crimineel maar omdat we onze verbindingen met mensen niet verbreken willen worden we lang niet allemaal crimineel.
 • Psychoanalyse: Lees boek ->
 • Aangeleerd-gedrag-theorie: Criminaliteit is aangeleerd tijdens je opvoeding en wordt hierdoor beïnvloed door mensen rondom je.
 • Anomietheorie: Mensen raken sneller crimineel als ze hun levensdoelen niet bereiken.

 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.