Geannexeerd: Ingelijfd
Arische ras: Mensen afkomstig uit het Oosten
Herbewapenen: Opnieuw lading wapens vernieuwen
Gedemilitariseerd: Niet militaristisch
Appeasement politiek: Oorlog voorkomen van Duitsland en dus onderhandeling over Duitse eisen.
Vazalstaat: Slowakije word een staat van Duitsland
Mantsjoerije: Een land dat grondstofrijk was en een vazalstaat van Japan werd
Groot Aziatische Welvaartssfeer: De volkeren van Azie zouden onder leiding van Japan een grote welvaart hebben.
Indochina: Indonesche was bezet door China
Atlantic Charter: Overeenkomst met een inhoud die vergelijkbaar is met de 14pnt van Wilson
Pearl Harbor: Stad op Hawaï waar de marine basis van de VS stond.
Collaborerend: Samenwerkend
Vichy-Frankrijk: Deel van Frankrijk dat in bezit was van Duitsland
Battle of Britain: De strijd van Duitsland om Engeland
D-day: Tegenoffensief tegen Duitsland
Hongerwinter: Nederland leed onder honger
Conferentie van Jalta: Hier kwam het hele geallieerde hoofdbestuur bijeen om te vergaderen over de verdere verloop
Conferentie van Potsdam: Afspraken door de geallieerden over Duitsland en Berlijn en Poolse grenzen
Holocaust: De moord op duizenden Joden
Kristalnacht: De nacht van 9 op10 november dat synagogen werden verbrand, winkels stukgeslagen en honderden joden vermoord
Endlösung: De jodenvervolging
Deporatie: Vervoering van de Joden naar een eindpunt
Getto’s: Buurt waar alle joden bij elkaar moesten wonen
Theresienstadt: Hier werd een voorbeeld gemaakt van een getto in Tjechie en wekte de indruk dat ze heel goed zorgden voor de Joden...
Capitulatie: Overgave van Nederland aan Duitsland
Oostfront: De Oost landen van Europa
Nazificatie: Mensen over te halen tot de ideeën van nationaal-socialisten.
Grootmoedige behandeling: Vrijlating van de Nederlandse militairen uit Duitse krijgsgevangenschap
Artsenkamer: Hierbij moesten alle artsen zich aansluiten
Kultuurkamer: Nationaal-socialistische organisaties die de bedoeling hadden de leden te controleren en te vormen naar de nazileer
Gelijkschakeling: nazileer
NSB: Nationaal Socialistische Beweging
Ariërverklaring: Verklaring of je wel of niet joods was
Persoonsbewijs:
Razzia: Oppakken van Joden
Februaristaking: Uit solidariteit naar de joden toe brak deze in Amsterdam uit, na aanleiding van razzia’s
Doorgangskampen: Kampen die alleen voor tijdelijk waren, daarna naar kampen voor moorden van joden
Arbeidseinsatz: Verplichte werkstelling van alle Nederlandse mannen in Duitsland die niet speciaal onmisbaar waren in Nederland
Ausweis: Bewijs dat je onmis bent in Nederland en dus niet verplicht ter werkstelling word gebracht
Onderduiken: Je schuil houden om zo niet gedwongen te worden tot dingen die je niet wilt
Accommodatie: Aanpassing (zoveel mogelijk proberen in de oorlog je leven van voor de oorlog voort te zetten)
Collaboratie: Een groep Nederlanders steunde de bezetter in het bereiken van zijn doelstellingen
Verzet: Een deel van de Nederlandse bevolking verzette zich actief tegen de bezetter en diens handlangers

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

C

C

Dit is echt zo slecht, ik hoop niet dat hier een voldoende voor gekregen hebt.

2 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

A.

A.

Dank

2 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast