ADVERTENTIE
Ken jij JoJoschool al?

Je kunt JoJoschool gebruiken om je kennis bij te spijkeren, de lesstof beter te begrijpen of als voorbereiding op je volgende toets. JoJoschool staat vol met duidelijke lesvideo’s en oefenopgaven. Je kunt er ook vragen stellen aan studenten in de chat en examentrainingen volgen. Probeer JoJoschool nu één maand gratis!

Meer informatie!
- Afzetgebied: gebied waar men producten kan verkopen.
- Chauvinisme: overdreven liefde voor het eigen volk
- Communisme: aanvankelijk de naam voor het marxisme; later voor het
marxisme-leninisme
- Communistische samenleving : samenleving die zal ontstaan wanneer na de
revolutie de productiemiddelen in handen zullen komen van de gemeenschap
- Conservatieven: mensen die de oude toestand van vóór de franse revolutie
grotendeels wilden bewaren en die veel ideeën van de verlichters verkeerd

vonden
- Constitutionele vorst: vorst / koning die zich moet houden aan de constitutie /
grondwet, waarin zijn macht beperkt is
- Heersende klasse: De bevolkingsgroep die de productiemiddelen bezit
(fabrikanten, werkgevers)
- Imperialisme: Het streven van een staat om een groot rijk op te bouwen door
gebieden van andere volken te veroveren
- Klassenstrijd: strijd tussen de heersende en de onderdrukte klasse om hetbezit
van de productiemiddelen
- Kolonialisme: het streven van Europese landen om in andere werelddelen
gebieden te veroveren. Zo’n veroverd gebied was dan een kolonie van het
Europese land.

- Liberalen: Aanhangers van het liberalisme; mensen die meer macht en
vrijheden onder de burgers wilden
- Liberalisme: het streven naar vrijheid voor ieder mens afzonderlijk (individu)
op alle gebieden
- Marxisme: de belangrijkste vorm van socialisme, genoemd naar de bedenker
Karl Marx
- Marxisme-leninisme: aanpassing van de leer van Marx door Lenin
- Nationalisme: gevoel van saamhorigheid van een volk dat een staat vormt of
wilt vormen
- Onderdrukte klasse: volgens Karl Marx de bevolkingsgroep zonder
productiemiddelen, die werkte voor de heersende klasse
- Pacifisme: het afwijzen van oorlog en je best doen de vrede te bewaren
- Productiemiddelen: alles wat nodig is om te kunnen produceren (natuur,
kapitaal, arbeid)
- Proletariaat: Volgens Karl Marx de onderdrukte klasse van arbeiders
- Revisionisme: herziening van de leer van Marx door gebruik te maken van de
democratie om het socialisme in te voeren
- Romantiek: kunststroming in de 19e eeuw waarin het gevoel en de vlucht naar
het verleden en naar andere culturen een belangrijke rol spelen
- Sociaal-democraat: socialist die het socialisme op een democratische manier
wil invoeren
- Socialisme: politieke stroming volgens welke de productiemiddelen in handen
moeten zijn van de gemeenschap

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.