- Afzetgebied: gebied waar men producten kan verkopen.
- Chauvinisme: overdreven liefde voor het eigen volk
- Communisme: aanvankelijk de naam voor het marxisme; later voor het
marxisme-leninisme
- Communistische samenleving : samenleving die zal ontstaan wanneer na de
revolutie de productiemiddelen in handen zullen komen van de gemeenschap
- Conservatieven: mensen die de oude toestand van vóór de franse revolutie
grotendeels wilden bewaren en die veel ideeën van de verlichters verkeerd
vonden
- Constitutionele vorst: vorst / koning die zich moet houden aan de constitutie /
grondwet, waarin zijn macht beperkt is
- Heersende klasse: De bevolkingsgroep die de productiemiddelen bezit
(fabrikanten, werkgevers)
- Imperialisme: Het streven van een staat om een groot rijk op te bouwen door
gebieden van andere volken te veroveren
- Klassenstrijd: strijd tussen de heersende en de onderdrukte klasse om hetbezit
van de productiemiddelen
- Kolonialisme: het streven van Europese landen om in andere werelddelen
gebieden te veroveren. Zo’n veroverd gebied was dan een kolonie van het
Europese land.
- Liberalen: Aanhangers van het liberalisme; mensen die meer macht en
vrijheden onder de burgers wilden
- Liberalisme: het streven naar vrijheid voor ieder mens afzonderlijk (individu)
op alle gebieden
- Marxisme: de belangrijkste vorm van socialisme, genoemd naar de bedenker
Karl Marx
- Marxisme-leninisme: aanpassing van de leer van Marx door Lenin
- Nationalisme: gevoel van saamhorigheid van een volk dat een staat vormt of
wilt vormen
- Onderdrukte klasse: volgens Karl Marx de bevolkingsgroep zonder
productiemiddelen, die werkte voor de heersende klasse
- Pacifisme: het afwijzen van oorlog en je best doen de vrede te bewaren
- Productiemiddelen: alles wat nodig is om te kunnen produceren (natuur,
kapitaal, arbeid)
- Proletariaat: Volgens Karl Marx de onderdrukte klasse van arbeiders
- Revisionisme: herziening van de leer van Marx door gebruik te maken van de
democratie om het socialisme in te voeren
- Romantiek: kunststroming in de 19e eeuw waarin het gevoel en de vlucht naar
het verleden en naar andere culturen een belangrijke rol spelen
- Sociaal-democraat: socialist die het socialisme op een democratische manier
wil invoeren
- Socialisme: politieke stroming volgens welke de productiemiddelen in handen
moeten zijn van de gemeenschap

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.