Eindexamens 2024

Wij helpen je er doorheen ›

Kapitalisme en Communisme

Beoordeling 5.1
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 3e klas vwo | 478 woorden
  • 6 april 2006
  • 125 keer beoordeeld
Cijfer 5.1
125 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
3 redenen waarom je echt never nooit niet in het buitenland moet studeren

Studeren in het buitenland, de ultieme droom van veel mensen, toch? Nou,
vergeet het maar! Waarom zou je jezelf onderdompelen in nieuwe culturen,
talen en ervaringen als je ook gewoon thuis in je onesie op de bank kunt
blijven zitten?

Check het hier
Hoofstuk 4 Kapitalisme en Communisme
Collectivisatie=
het samenvoegen van bestaande zelfstandige boerderijen in de sovjetunie tot grote gemeenschappelijke (collectieve) boerderijen.
Consumptiemaatschappij=samenleving waarin consumeren een belangrijk onderdeel is van de economie,omdat daarin vraag en aanbod bepalend is.
Cultuurpaleis=gebouw in Oost-Europa waarin onder andere een schouwburg, een museum en een bibliotheek zijn gevestigd.
Democratisch centralisme=

Manier van besluitvorming waarbij besluiten democratisch worden genomen door te stemmen, maar waarbij besluiten van de centrale regering wel direct moeten worden overgenomen en uitgevoerd door lagere besturen.
Democratische Partij=politieke partij in de Verenigde Staten die wil dat de federale overheid een actieve rol speelt op sociaal en economisch gebied.
Eenpartijstaat=
Een staat waarbij maar één partij is toegestaan, die alle macht heeft.
Federaal bestuur=
De gemeenschappelijke regering van een aantal deelstaten,die samen een staat vormen; bijvoorbeeld het federaal bestuur van de Verenigde Staten.
Grote Terreur=periode van 1934-1938 waarin Stalin een schrikbewind voerde in de Sovjetunie en miljoenen mensen liet verbannen of vermoorden.
Jury=
Onderdeel van het rechtssysteem in de Verenigde Staten, bestaande uit twaalf burgers die onder leiding van een rechter beslissen of een verdachte schuldig is of niet.
Kolchozen=gemeenschappelijke boerderijen in de Sovjetunie die door de collectivisatie van de landbouw ontstonden.
Massaproductie=
Het op grote schaal produceren van de zelfde producten,wat mogelijk werd door de invoering van de lopende band.
Modernisme=

Stroming in de bouwkunst waarin men strakke sobere vormen hanteer;de gebouwen zien eruit als blokken of dozen en kunnen gebruikt worden als kantoren,huizen of hotels.
NAVO=
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, opgericht in 1949; een militair bondgenootschap van de landen van West-Europa samen met de Verenigde Staten en Canada.
Oostblok=
Naam voor de communistische Oost-Europese landen en de Sovjetunie samen van 1945 tot 1989.
Planeconomie=
Economisch stelsel waarbij de regering bepaalt wat en hoeveel er geproduceerd wordt; de fabrieken moeten zich houden aan bijvoorbeeld de vijfjarenplannen van de regering.
Privatisering=
Het overdragen of verkopen van staatsbedrijven aan particuliere eigenaars.
Rassenscheiding=
Het gescheiden blijven van blanken en zwarten na de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten;blanken en mochten niet onderling trouwen en hadden eigen scholen en kerken.
Republikeinse Partij=
Politieke partij in de Verenigde Staten die wil dat de federale overheid zo min mogelijk ingrijpt in de vrijemarkteconomie.
Socialistisch realisme=

Stroming in de bouwkunst in Oost-Europa waarin men streeft naar mooie versierde monumentale gebouwen;elk gebouw had een eigen functie en partijgebouwen en cultuurpaleizen waren belangrijker dan woningen.
Sovchozen=
Staatsboerderijen in de Sovjetunie die met de modernste middelen zijn uitgerust en waar de boeren als loonarbeiders werken.
Strafkampen=
Gevangenkampen in de Sovjetunie waar mensen die zich verzetten tegen de regering,dwangarbeid moesten verrichten.
Volkssoevereiniteit=
De macht van de staat wordt gebaseerd op het volk en niet op een erfelijke koning;het volk vertrouwt de staatsmacht toe aan een gekozen regering.
Vrijemarkteconomie=
Economie waarin vraag en aanbod de prijzen bepalen.
Warschaupact=
Militair bondgenootschap van Oostbloklanden,opgericht in 1955 in Warschau.

REACTIES

H.

H.

deze politieke partij wordt niet vermeld, maar heeft in Nijmegen en Geldrop mee gedaan aan en aan de verkiezingen
ook op 11 maart zullenze zeker in 1 provincie meedoen aande verkiezingen
zie www.partijdps.com
www.dps.web-log.nl
http://www.dpsnijmegen.web-log.nl/
www.toinevanbergen.web-log.nl
Democratische Partij voor Solidariteit

Opgericht in 2009

13 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.