Hoofdstuk 4: Europa 1945-1980

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 5e klas vwo | 478 woorden
  • 5 juni 2003
  • 32 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
32 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Begrippen H4 Europa 1945-1980

• Ijzeren Gordijn -> term van aanduiding van maatregelen tot beperking van het contact tussen westelijke en communistische wereld
• Trumandoctrine -> VS beloofden steun aan ‘alle vrije volken, die zih verzetten tegen gewapende minderheden of krachten van buitenaf’
• Marshallplan -> belangrijke financiele hulpverlening van de regering van de VS aan de Europese door WOII geteisterde landen
• Containmentpolitiek -> een dam opwerpen tegen de sovjetcommunistische expansie
• Decentralisatie -> stelsel waarbij provinciale, gemeentelijke, en andere besturen zelfstandige bevoegdheden uitoefenen.
• inflatieprobleem -> geldsanering werd door gevoerd want de Duitse Reichsmark was aardeloos geworden
• de Blokkade -> Geen trein, geen auto en geen schip kwam West Berlijn in, het was afgesloten door het rode leger
• destalinisatie -> strijd tegen de persoonsverheerlijking van Stalin
• Koude-Oorlogspsychose -> jaren 50 waren dieptepunt van de Koude Oorlog, er was angst in beide blokken
• Wirtschaftswunder -> opbouw van de Duitse economie
• De Muur -> berlijnse muur tussen Oost en West
• Cubacrisis -> SU installeerde op Cuba atoomraketten en lanceerbases. Kennedy eiste demontage van de raketten, als dat niet gebeurde dreigde er oorlog.
• Kernproefstopakkoord -> verbod op bovengrondse kernproeven
• Non proliferatieverdrag -> verspreiding van kernwapens onder niet nucleaire staten werd hiermee tegen gegaan.
• SALT verdrag -> stelde limieten aan het aantal raketten
• Detente -> periode van ontspanning
• Dissidenten -> critici van het systeem van de SU
• NAVO dubbelbesluit -> eerst onderhandelen maar als dit gen resultaat gaf, dan uiterlijk in 1983 plaatsing van Amerikaanse kruisraketten
• Dekolonisatie -> onafhankelijk worden van de vroegere kolonien
• De Derde Wereld -> de voormalige koloniale wereld
• Zelfbeschikkingsrecht van Volken -> alle volken hebben het recht om zelf hun politieke status te bepalen en economische, culturele en sociale ontwikkelingen na te streven
• British Commonwealth of Nations -> vrije associatie van onafhankelijke staten en afhankelijke gebiedsdelen waar als middelpunt de britse kroon fungeert
• Volksraad -> soort voor-parlement
• Verfransing -> onderwerping van kolonien aan het franse gezag
• Panafrikanisme -> streven naar een supernationale eenheid die de verschillende afrikaanse staten moet omvatten
• Indirect rule -> hierop was het Britse koloniale systeem gebaseer, engeland handhaafde de inlanse bestuursorganisaties en erkende de plaatselijke vorsten die wel onder Engelse ambtenaren waren geplaatst. (was afstandelijker dan het franse model)
• Assimilatiepolitiek -> het was de bedoeling dat de buitenlanders assimileerden in de Franse cultuur, het heeft echter haar doel gemist
• Federatie -> verbond van afzonderlijke staten die naar buiten treden als een geheel
• Integratie -> eenworden
• Euratom -> europese gemeenschap voor atoomenergie
• Douane unie -> vrij verkeer van goederen zonder in en uitvoerrechten aan de binnengrenzen.
• Verdrag van Rome -> de plannen voor Euratom en Douane unie werden aan elkaar gekoppeld en vormden de grondslag voor de EEG
• Europese Akte -> wijziging van de oprichtingsverdragen van de EG

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.