Examenkandidaten gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

Hoofdstuk 4, deel 1

Beoordeling 5.2
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 2e klas havo | 206 woorden
  • 19 december 2010
  • 13 keer beoordeeld
Cijfer 5.2
13 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina
Bourgeoisie- Rijke burgers; zij vormden een kleine bovenlaag van de bevolking
Code Napoleon- Wetgeving van napoleon
Constitutie- Belangrijke wet van een staat waarin de rechten van de mens zijn vastgelegd en de regeringsvorm en de verdeling van de macht staan beschreven
Constitutionele monarchie- Monarchie waarbij de macht van de koning in een constitutie/grondwet is beperkt
Derde stand -Burgers en boeren
Eerste stand -geestelijken

Grondrechten- Aan een grondwet ontleende basisrechten van burgers ten opzichte van hun staat
Grondwet- Belangrijke wet van een staat waarin de rechten van de mens zijn vastgelegd en de regeringsvorm en de verdeling van de macht staan beschreven
Marseillaise- het volkslied
Mensenrechten- Rechten die aan alle mensen toekomen op grond van hun menszijn
Nationale vergadering- De vertegenwoordigers van de derde stand (het parlement)
Het oude regime- Het bestuur van de franse koningne uit de 18e eeruw
Parlementaire democratie- Regeringsvorm waarbij de macht van de staat berust bij een parlement
Radicalen -Revolutionairen uit de bourgeoisie die snelle veranderingen willen en hun tegenstanders doden
Reactionairen- Edelen en hoge geestelijken die de hervormingne veel te ver waren gegaan en tegen de revolutie zijn
Revolutie- Grote verandering in een sameleving in een korte tijd
Revolutionairen -Mensen die een revolutie uitvoeren
Staten-Generaal -Frankrijk: vergadering van de drie standen onder leiding van de koning
Terreur -Periode van massale executies tijdens de franse revolutie

Tweede stand- adel

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.