Heb jij spreekangst? Voor een item van RTL Nieuws doen we onderzoek naar spreekangst. Laat ons weten of jij nerveus wordt van spreken voor een groep. Meedoen duurt maar 2 minuutjes.

 


Naar de vragenlijst


ADVERTENTIE
Open Avond = ontdekken of jij hier past Leren is keuzes maken. Continu blijven zoeken, twijfelen, vallen en opstaan. Dát leren, dat leer je bij Hogeschool Inholland. Tijdens onze Open Avond op woensdag 30 oktober staan onze studenten en docenten klaar om al je vragen te beantwoorden. Kom langs en ontdek of jij hier past.

Meer info!
Bourgeoisie- Rijke burgers; zij vormden een kleine bovenlaag van de bevolking
Code Napoleon- Wetgeving van napoleon
Constitutie- Belangrijke wet van een staat waarin de rechten van de mens zijn vastgelegd en de regeringsvorm en de verdeling van de macht staan beschreven
Constitutionele monarchie- Monarchie waarbij de macht van de koning in een constitutie/grondwet is beperkt
Derde stand -Burgers en boeren
Eerste stand -geestelijken
Grondrechten- Aan een grondwet ontleende basisrechten van burgers ten opzichte van hun staat
Grondwet- Belangrijke wet van een staat waarin de rechten van de mens zijn vastgelegd en de regeringsvorm en de verdeling van de macht staan beschreven
Marseillaise- het volkslied
Mensenrechten- Rechten die aan alle mensen toekomen op grond van hun menszijn
Nationale vergadering- De vertegenwoordigers van de derde stand (het parlement)
Het oude regime- Het bestuur van de franse koningne uit de 18e eeruw
Parlementaire democratie- Regeringsvorm waarbij de macht van de staat berust bij een parlement
Radicalen -Revolutionairen uit de bourgeoisie die snelle veranderingen willen en hun tegenstanders doden
Reactionairen- Edelen en hoge geestelijken die de hervormingne veel te ver waren gegaan en tegen de revolutie zijn
Revolutie- Grote verandering in een sameleving in een korte tijd
Revolutionairen -Mensen die een revolutie uitvoeren
Staten-Generaal -Frankrijk: vergadering van de drie standen onder leiding van de koning
Terreur -Periode van massale executies tijdens de franse revolutie
Tweede stand- adel

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.