Hoofdstuk 3

Beoordeling 5.7
Foto van R.
  • Begrippenlijst door R.
  • Klas onbekend | 323 woorden
  • 28 februari 2016
  • 3 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.7
  • 3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Absolutisme = regering waarbij de macht van de vorst door niets wordt beperkt.Minister = hoogste dienaar van een koning; lid van de regering.Oligarchie = regering door een kleine groep bevoorrechte personen.Regent = overheidsbestuurderStadhouderloos tijdperk = tijd zonder stadhouder (van 1651 tot 1672 en van 1702 tot 1747)Tijd van regenten en vorsten = zesde tijdvak (1600-1700)Beurs = gebouw waar kooplieden samenkomen om handel te drijven.Engelse zeeoorlogen = oorlogen tussen Engeland en de Republiek in de 17e eeuw, die op zee werden uitgevochten.Gouden eeuw = langdurige bloeiperiodeGrachtengordel = deel van het Amsterdamse stadscentrum langs de hoofdgrachten uit de Gouden EeuwHandelskapitalisme = economisch systeem waarin ondernemers zich bezighouden met handel en nijverheid, waarbij ze een deel van de winst in hun onderneming investeren.Huursoldaat = soldaat die zich verhuurt aan een leger, vaak van een ander landKapitalisme = economisch systeem waarin ondernemers gericht zijn op het maken van winstRampjaar = het jaar 1672 waarin de republiek werd aangevallen door Frankrijk, Engeland, Keulen en MünsterStapelmarkt = plaats waar goederen in pakhuizen worden opgeslagen en vandaar verder worden verhandeldVrede van Münster = verdrag uit 1648 tussen Nederland en Spanje dat een eind maakte aan de tachtigjarige oorlogBatavia= stad op Java waar de VOC zijn hoofdkwartier had (tegenwoordig Jakarta)Compagnie = handelsbedrijfConcurrentie = wedijver, als iemand ergens beter in wil zijn dan een anderFactorij = handelspost in het buitenland met kantoren en pakhuizenGouverneur-generaal = hoogste bestuurderMonopolie = alleenrechtVOC = Verenigde Oost-Indische CompagnieWereldeconomie = economisch systeem van handel tussen werelddelen, waarbij vraag en aanbod op de hele wereld invloed op elkaar hebben WIC: West-Indische CompagnieGedogen = toelatenGereformeerden = calvinistische protestantenGewetensvrijheid = recht om eigen opvattingen en een eigen geloof te hebbenSchutterij = gewapende burgerwacht die in de steden als een soort politie de orde bewaakteStatenbijbel = Nederlandse Bijbelvertaling in opdracht van de Staten-GeneraalAcademie = genootschap (vereniging) om samen wetenschap of kunst te beoefenenNatuurwet = beschrijving van een regelmatig natuurverschijnselWetenschappelijke revolutie = ingrijpende verandering van het denken en het doen van onderzoek in de wetenschap


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

R.

R.

Graag voordat je een cijfer geeft aan dit werkstuk, hier melden waarom je die cijfer geeft. Anders word je cijfer verwijderd.

6 jaar geleden

Ook geschreven door R.