Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Hoofdstuk 2, §1,2 en 3

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • Klas onbekend | 367 woorden
  • 3 november 2009
  • 13 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
13 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie
Begrippen H1:

ambtenaren: mensen die de regering helpen bij het besturen van de staat

bestuursapparaat: alle ambtenaren samen

cultuur: het denken en doen van een bepaalde bevolkingsgroep

dorp: kleine nederzetting waar de meeste inwoners leven van akkerbouw en veeteelt

etnische groep: een groep mensen met lichamelijke kenmerken die anders zijn dan bij andere groepen mensen, de kenmerken zijn erfelijk

gelaagde samenleving: een samenleving waarbij de bevolking in verschillende lagen is verdeeld. de bevolkingslagen verschillen van elkaar in aanzien en macht

hunebed: de bekendste monumenten uit de prehistorie van ons land


landbouw: akkerbouw en veeteelt samen

magie: speciale handelingen verrichten om iets ‘gedaan’ te krijgen

mythe: verhaal over goden, halfgoden en sterfelijke helden

mythologie: verzameling mythen van een volk

prehistorie: de tijd in de geschiedenis waarover door niemand in die tijd zelf geschreven is

staat: een land met duidelijke grenzen, waarin een kleine groep mensen de rest van de bevolking bestuurd.

stad: een grote nederzetting waar de meeste inwoners leven van iets anders dan akkerbouw en veeteelt

trechterbeker: grafgeschenken

begrippen H2 :

polis: stadsstaatje

acropolis:versterkte heuvel, vaak met een of meer tempels erop, midden is een Griekse stadstaat

agora: een plein waarop de burgers van een Griekse polis elkaar ontmoetten om over het bestuur van de polis te praten en waar handel werd gedreven

kolonie: een groot veroverd gebied waarin landgenoten van de veroveraars zich konden of kunnen vestigen

directe democratie: alle belangrijke beslissingen worden genomen door alle burgers of volksvergadering


volksvergadering: vergadering van alle vrije, niet buitenlandse mannen.

raad van vijfhonderd: volksvergaderingen voorbereiden en toezicht houden op de ambtenaren. door loting verkozen

republiek: staat met een president i.p.v een vorst aan het hoofd

proletariër: grote bevolkingslaag van zeer arme plebejers en vroegere boeren in Rome

pax romana: Romeinse vrede

colosseum: het grootste amfitheater van Rome (gladiatoren gevechten)

amfitheater: ovaal theater in de open lucht waar gevechten van gladiatoren en dieren werden gehouden

tien geboden: regels uit het oude testament waar christenen en joden zich aan moeten

evangelie: 4 verhalen over het leven van Jezus Christus en over wat hij predikte, ze staan in het nieuwe testament

nieuwe testament: boek waarin de leer van Jezus is vastgelegd

bijbel: boek waarin de godsdienstige opvattingen van de christenen zijn vastgelegd

sacramenten: gewijde handelingen die meestal door geestelijken worden verricht

bisschoppen: hoofd van een bisdom


paus: het hoofd van de katholieke kerk, met als zetel Rome

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.