ADVERTENTIE
Maak nu een gratis account aan op Mijn Examenbundel!

Nog 17 weken tot de eindexamens beginnen. Wil jij je zo goed mogelijk voorbereiden? Check Mijn Examenbundel voor een gepersonaliseerd dashboard en rooster, examenstof per vak, gratis oefenexamens en meer!

Naar mijn.examenbundel.nl
Begrippen H1:

ambtenaren: mensen die de regering helpen bij het besturen van de staat
bestuursapparaat: alle ambtenaren samen
cultuur: het denken en doen van een bepaalde bevolkingsgroep
dorp: kleine nederzetting waar de meeste inwoners leven van akkerbouw en veeteelt
etnische groep: een groep mensen met lichamelijke kenmerken die anders zijn dan bij andere groepen mensen, de kenmerken zijn erfelijk
gelaagde samenleving: een samenleving waarbij de bevolking in verschillende lagen is verdeeld. de bevolkingslagen verschillen van elkaar in aanzien en macht
hunebed: de bekendste monumenten uit de prehistorie van ons land

landbouw: akkerbouw en veeteelt samen
magie: speciale handelingen verrichten om iets ‘gedaan’ te krijgen
mythe: verhaal over goden, halfgoden en sterfelijke helden
mythologie: verzameling mythen van een volk
prehistorie: de tijd in de geschiedenis waarover door niemand in die tijd zelf geschreven is
staat: een land met duidelijke grenzen, waarin een kleine groep mensen de rest van de bevolking bestuurd.
stad: een grote nederzetting waar de meeste inwoners leven van iets anders dan akkerbouw en veeteelt
trechterbeker: grafgeschenken

begrippen H2 :
polis: stadsstaatje
acropolis:versterkte heuvel, vaak met een of meer tempels erop, midden is een Griekse stadstaat
agora: een plein waarop de burgers van een Griekse polis elkaar ontmoetten om over het bestuur van de polis te praten en waar handel werd gedreven

kolonie: een groot veroverd gebied waarin landgenoten van de veroveraars zich konden of kunnen vestigen
directe democratie: alle belangrijke beslissingen worden genomen door alle burgers of volksvergadering
volksvergadering: vergadering van alle vrije, niet buitenlandse mannen.
raad van vijfhonderd: volksvergaderingen voorbereiden en toezicht houden op de ambtenaren. door loting verkozen
republiek: staat met een president i.p.v een vorst aan het hoofd
proletariër: grote bevolkingslaag van zeer arme plebejers en vroegere boeren in Rome
pax romana: Romeinse vrede
colosseum: het grootste amfitheater van Rome (gladiatoren gevechten)
amfitheater: ovaal theater in de open lucht waar gevechten van gladiatoren en dieren werden gehouden
tien geboden: regels uit het oude testament waar christenen en joden zich aan moeten
evangelie: 4 verhalen over het leven van Jezus Christus en over wat hij predikte, ze staan in het nieuwe testament
nieuwe testament: boek waarin de leer van Jezus is vastgelegd
bijbel: boek waarin de godsdienstige opvattingen van de christenen zijn vastgelegd
sacramenten: gewijde handelingen die meestal door geestelijken worden verricht
bisschoppen: hoofd van een bisdom
paus: het hoofd van de katholieke kerk, met als zetel Rome

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.