Het laatste examennieuws, de beste samenvattingen en uitlegvideo's per vak, tips om je optimaal voor te bereiden.

 


Alles over de eindexamens Alles over het CSE


Begrippen H1:

ambtenaren: mensen die de regering helpen bij het besturen van de staat
bestuursapparaat: alle ambtenaren samen
cultuur: het denken en doen van een bepaalde bevolkingsgroep
dorp: kleine nederzetting waar de meeste inwoners leven van akkerbouw en veeteelt
etnische groep: een groep mensen met lichamelijke kenmerken die anders zijn dan bij andere groepen mensen, de kenmerken zijn erfelijk
gelaagde samenleving: een samenleving waarbij de bevolking in verschillende lagen is verdeeld. de bevolkingslagen verschillen van elkaar in aanzien en macht
hunebed: de bekendste monumenten uit de prehistorie van ons land
landbouw: akkerbouw en veeteelt samen
magie: speciale handelingen verrichten om iets ‘gedaan’ te krijgen
mythe: verhaal over goden, halfgoden en sterfelijke helden
mythologie: verzameling mythen van een volk
prehistorie: de tijd in de geschiedenis waarover door niemand in die tijd zelf geschreven is
staat: een land met duidelijke grenzen, waarin een kleine groep mensen de rest van de bevolking bestuurd.
stad: een grote nederzetting waar de meeste inwoners leven van iets anders dan akkerbouw en veeteelt
trechterbeker: grafgeschenken

begrippen H2 :
polis: stadsstaatje
acropolis:versterkte heuvel, vaak met een of meer tempels erop, midden is een Griekse stadstaat
agora: een plein waarop de burgers van een Griekse polis elkaar ontmoetten om over het bestuur van de polis te praten en waar handel werd gedreven
kolonie: een groot veroverd gebied waarin landgenoten van de veroveraars zich konden of kunnen vestigen
directe democratie: alle belangrijke beslissingen worden genomen door alle burgers of volksvergadering
volksvergadering: vergadering van alle vrije, niet buitenlandse mannen.
raad van vijfhonderd: volksvergaderingen voorbereiden en toezicht houden op de ambtenaren. door loting verkozen
republiek: staat met een president i.p.v een vorst aan het hoofd
proletariër: grote bevolkingslaag van zeer arme plebejers en vroegere boeren in Rome
pax romana: Romeinse vrede
colosseum: het grootste amfitheater van Rome (gladiatoren gevechten)
amfitheater: ovaal theater in de open lucht waar gevechten van gladiatoren en dieren werden gehouden
tien geboden: regels uit het oude testament waar christenen en joden zich aan moeten
evangelie: 4 verhalen over het leven van Jezus Christus en over wat hij predikte, ze staan in het nieuwe testament
nieuwe testament: boek waarin de leer van Jezus is vastgelegd
bijbel: boek waarin de godsdienstige opvattingen van de christenen zijn vastgelegd
sacramenten: gewijde handelingen die meestal door geestelijken worden verricht
bisschoppen: hoofd van een bisdom
paus: het hoofd van de katholieke kerk, met als zetel Rome

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.