ADVERTENTIE
Heb jij hulp nodig bij het kiezen van jouw studie?

Thijs (22 jaar) kreeg hulp van onze studiekeuzeadviseur Marise. Door telefonische gesprekken en een aantal testen weet Thijs nu welke studie het beste bij hem past. Zijn tip: “Wacht niet af, ga op onderzoek uit en laat je adviseren!”

Vraag nu jouw persoonlijke gesprek aan!

Nieuwe tijd: De periode in de geschiedenis van West-Europa die volgt op de Middeleeuwen.
Nieuwste tijd:De periode die volgt op de Nieuwe tijd en duurt tot onze tijd.
Renaissance: wedergeboorte van de kunst en cultuur van de Grieken en Romeinen (omstreeks 1500)
Factorij: handelspost in de niet – westerse wereld, bestaande uit een haven, enkele pakhuizen en woningen voor Europese kooplieden.
Kolonie: Een groot veroverd gebied waarin landgenoten van de veroveraars zich konden of kunnen vestigen.
Wereldeconomie: Handel tussen de werelddelen
Scheiding tussen kerk en staat: Verdeling van de macht in de staat; ‘de geestelijken houden zich niet bezig met het bestuur van de staat en de regering niet met het beleid van de Kerk
Autocratie:een regering door 1 persoon
Absolutisme:Regeringsvorm waarbij de vorst alle macht in handen heeft. Volgens de vorst was hij door God aangesteld om zijn onderdanen te besturen. De onderdanen waren verplicht de vorst te gehoorzamen.
Hervorming: De afscheiding van de Katholieke Kerk door de protestanten in de 16e eeuw.
Protestanten: De aanhangers van de Hervorming.
Protestantisme: Christelijk geloof waarbij de bijbel centraal staat, de gelovigen zichzelf besturen en direct contact met God zoeken.

Anglicaanse Kerk: De kerk van Engeland, met de koning(in) aan het hoofd.

Aflaat: Iets waarmee je straf in het hiernamaals afkoopt voor zonden die je hebt begaan. Bijvoorbeeld een gebed of het schenken van geld aan de kerk.

Synode: Vergadering van vertegenwoordigers van kerkelijke gemeenten (protestants)

Contra- reformatie:Acties van de Katholieke Kerk om de Hervorming ongedaan te maken.

Rechtbank van Inquisitie: Rechtbank van de katholieke Kerk die tijdens de Contra Reformatie ketters vervolgde en veroordeelde.
Middeleeuwen - Renaissance
God staat centraal mens staat centraal
Mementomori -  Carpediem
Gedenkt te sterven - Pluk de dag

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

I.

I.

door deze begrippenlijst heb ik een 9 gehaald op mijn toets :)

8 jaar geleden