Geschiedenis begrippen hoofdstuk 1

Begrip Betekenis
Afzetgebied Gebied (in het buitenland) waar goederen verkocht worden.
Arbeidsomstandigheden Het geheel van voorwaarden en omstandigheden waaronder een arbeider moet werken. Hiertoe behoren onder andere loon, het aantal werkuren per week en veiligheid op de werkvloer.
Conferentie van Berlijn Vergadering van vertegenwoordigers van Europese landen, in 1884-1885 in berlijn gehouden, waarbij ze onderling de gebieden in Afrika verdeelden. Hierbij werden de grenzen op een willekeurige manier getrokken. Er werd nauwelijks rekening gehouden met de volkeren die in de te verdelen gebieden woonden.
Evolutietheorie De door Darwin ontwikkelde theorie over de evolutie van het leven op aarde en het ontstaan van verschillende soorten, onder andere de mens.
Grondstoffen Onbewerkte, ruwe materialen waar producten van of mee gemaakt kunnen worden
Huisnijverheid Het (in opdracht van een ondernemer/handelaar) verwerken van grondstoffen bij de mensen thuis.
Industriele Revolutie Grote verandering – begonnen in de West-Europese samenleving- door de omschakeling van het handmatig naar machinaal vervaardigen van goederen in grote fabrieksgebouwen.
Machtsevenwicht Een situatie waarbij de militaire en politieke kracht van de verschillende landen (of groepen van landen) ongeveer even groot is.
Modern imperialisme Periode in de tweede helft van de negentiende eeuw waarin een aantal West-Europese landen door het veroveren van kolonies in Afrika en Zuidoost-Azie een groot koloniaal wereldrijk (imperium) opbouwden.
Nationalisme - Voorliefde voor en het verheerlijken van het eigen land/volk.
- Als een volk nog geen eigen staat heeft dan streeft het volk naar zelfstandigheid van het eigen land.
Spinning Jenny Een apparaat waarmee een spinner acht draden tegelijk kon spinnen. Dit was een klein werktuig dat nog gewoon in huis kon worden gebruikt.
Stoommachine Machine die door het gebruik van stoom in beweging wordt gebracht. Voor het stoken van de stoommachine zijn grote hoeveelheden steenkool nodig.
Urbanisatie Verstedelijking; het groeien van bestaande steden en het ontstaan van nieuwe steden.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

A.

A.

Dankjewel! Had ik echt nodig omdat wij geen begrippenlijst erbij hebben gekregen.

4 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast