H1 Kolonisatie en imperialisme

Beoordeling 5.1
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 5e klas vwo | 561 woorden
  • 12 juni 2003
  • 48 keer beoordeeld
Cijfer 5.1
48 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

H1 Kolonisatie en imperialisme

Europesche expansie= algemene term waarmee wordt aangegeven de uitbreiding van de invloed van de Europese staten in andere werelddelen. Imperialisme= het vergoten van de invloed in overzees gebied d.m.v. handel (m.n. 19e eeuw) Hierbij werd de inmenging beperkt tot economische invloed. Er werden aan de kust handelsposten opgericht, terwijl het binnenland onder inheems bestuur bleef. Nieuw imperialisme= fase van actiever imperialisme, waarbij opnieuw koloniën werden gesticht, of het inheemse bestuur onder westerse controle werd gebracht. (eind 19e eeuw). Historisch bewustzijn= het besef dat er een verleden is, met een beeld van hoe dit verleden er uitzag en hoe dit het heden beïnvloedt. Conquistador= Spaanse veroveraar
Encomienda= het recht om arbeid en tribuut te eisen van de indiaanse bevolking binnen een bepaald gebied. Encomendero= iemand met encomienda. Hacienda= landbouwbedrijf dat omvang sterk kon variëren. Pueblos de indios= Indiaanse nederzetting ten tijde van het koloniale bewind in L-A. Deze nederzetting had recht op een stuk grond en had een eigen, Indiaanse bestuur. Cacique= Indiaanse edelman, als zodanig door de Spaanse Kroon erkend. Syncretisme= Culturele synthese op het gebied van de religie; in L-A ontstond na de kerstening een christendom waarin duidelijk herkenbare elementen uit de Indiaanse religies waren opgenomen. Zwarte legende= traditionele visie op de verovering van L-A. Volgens deze visie werden de indianen massaal uitgemoord en de overlevenden overal en op alle fronten uitgebuit en onderdrukt. Columbian Exchange= verzamelnaam voor partijen en bewegingen die, op basis van ideeën van Marx en Lenin streven naar een communistische maatschappij. Kenmerken maatschappij: -productiemiddelen zijn gemeenschappelijk eigendom -ieder draagt naar eigen vermogen bij en ontvangt naar behoefte. Standenmaatschappij= een maatschappij waarvan de leden door de geboorte zijn onderverdeeld in vastomlijnde standen, met elk zijn eigen rechten en plichten. Elite= de opvatting dat een groep rijken en machtigen verheven is boven de massa. Kenmerken: - macht -betere ontwikkeling -rijkdom -eigen gedragscode
Creool= Een in Amerika geboren kind van Spaanse ouders. Mestizering= synthese tussen de Spaanse en Indiaanse (Afrikaanse) cultuur in L-A, die een nieuwe mestiezencultuur tot resultaat had. Caudillo= machthebber in L-A, wiens macht sterk is gebaseerd op de aanhang uit zijn regio van herkomst en zijn persoonlijkheid. Macht strekt zich uit over militair, economisch en politiek terrein. Zijn aanhangers verwachten persoonlijke gunsten van hem in ruil voor steun. Neo-kolonialisme= term om aan te geven dat een voormalige kolonie na het bereiken van afhankelijkheid een ondergeschikte positie blijft houden. De politieke en economische invloed van westerse landen in een voormalige kolonie blijft groot. Monroe-doctrine= doctrine waarmee de VS de nieuwe republikeinen van L-A in de 19e eeuw erkende. Europese inmenging werd door de VS strikt afgewezen. Populisme= een regime dat sterk steunt op aanhang uit het volk. De leider heeft een sterke uitstraling en is goed in staat het volk te manipuleren. Importsubstitutie= het vervangen van te importeren goederen door goederen die door een land zelf worden geproduceerd. Culturele synthese= het samengaan van twee culturen of samenlevingen, waarbij deze culturen versmelten. Kolonialisme= het onder europees bestuur brengen van overzees gebied. Daarbij wordt doelbewust gestreefd naar langdurige of permanente migratie vanuit het Europese land naar het overzeese gebied, de kolonie. In de kolonie ontstaat zo een nieuwe samenleving. (per. 1500-1800) Peronisme= een politiek waarbij de politiek leider zich door een goed doordacht openbaar optreden en allerlei politieke maatregelen aanhang weet te winnen. Kanonneerpolitiek= machtsvertoon op militair gebied.

REACTIES

K.

K.

wowo

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.