Jongeren met messen

Er komen veel berichten in het nieuws over jongeren die betrokken zijn bij steekincidenten. Wat merken jullie van het messenbezit onder jongeren? Vul onze (anonieme) vragenlijst in! Duurt maar 2 minuten.


ADVERTENTIE

Als ik moet kiezen, dan ga ik het liefst:

Begrippen hfd geschiedenis emoties van het gezinslevenAlgemene huwelijkspatroon = Bijna alle vrouwen trouwen jong. De bruidegom is vaak ouder dan de bruid. De jonggehuwden trekken bij hun ouders in.

Westerse huwelijkspatroon = Het kind dat trouwde verliet het ouderlijke huis en ging samenwonen. Jonge mensen wachtten daarom met een huwelijk tot ze een boerderij of bedrijf geërfd of hiervoor genoeg gespaard hadden > zekere positie in de maatschappij. Ook wel het uitgestelde huwelijkspatroon genoemd.

Productie-eenheid = Waar men samen at, sliep en zijn vrije tijd doorbracht.Republiek = Republiek der Verenigde Nederlanden.

Consumptie-eenheid = Waar men samen werkt.

Trouwbelofte = Verloving, vrijwel gelijk aan getrouwd zijn met elkaar.

Romantiek = Eind 18e- begin 19e-eeuw, reactie op de Verlichting, het gevoel en de intuïtie i.p.v het verstand.

Cupido = Ook Amor of Eras genoemd is de god van de verliefdheid.

Venus = Moeder van Cupido, is de godin van de minne, de lichamelijke liefde.

Cats = Leefde van 1577-1660, was naast dichter ook raadspensionaris.

Pre-industiële wereld = Tijd voor industriële samenleving, waar veel agrarisch waren.

Vroegmoderne Tijd = De termen nieuwe tijd of Nieuwe geschiedenis worden traditioneel gebruikt voor de periode van ongeveer1500-1815.

Min = Iemand die borstvoeding geeft aan een baby van een ander.

Gereformeerde kerk = Een kerk waar ze God eren en ze doen alles wat God wil.

Bakeren = Kind opvoeden en verzorgen.

Kinderschrik = De schrik van kinderen als ze wat fout deden, dan kregen ze straf.

Rousseau = Vrouw, speciaal voor de man gemaakt. Zij hoefde niets te leren en zich niet te ontwikkelen.

Zwarte legende = Het idee dat er te weinig liefde was in de eerste levensjaren tussen moeder en kind.

Raadspensionaris = De rechtskundige adviseur van de Staten de Gewesten tijden de Republiek.

Witte legende = Het idee dat er wel degelijk genoeg liefde was tussen moeder en kind.

Verlichting = Mensen vertrouwden op hun eigen verstand eind 18e-eeuw en niet dat God alles voor ze deed.

Pedagoog = Opvoedkundige

Oude Testament = Voor Christus >Joden en hun relatie met geld.

Nieuwe Testament = Vanaf de geboorte van Christus en zijn verdere leven en het gelde niet meer voor de Joden.

Tien geboden = Mozez heeft die rechtstreeks van God ontvangen. Hoofdregels van christendom.

Misogynie = Vrouwenhaat.

Prostitutie=betaalde seks

Syfilis=geslachtsziekte

Sodomie= is de voorloper van ons begrip homoseksualiteit bij mannen (seks tussen twee mannen)

Onanie=masturbatie

Dubbele moraal=dat mannen op seksueel gebied de normen aan hun laars mogen lappen, maar vrouwen niet.

Maria Montessori= De Italiaanse arts maakte de volgende opvoedkundige ideeën bekend: kinderen moesten zich zonder dwang, vanuit hun eigen en natuurlijke nieuwsgierigheid ontwikkelen.

Kerngezin= onder(s) met kind(eren).

Huishouden= een leefeenheid van mensen die samenwonen en samenleven.

Demografische transitie= overgang. Eeuwenlang werd het demografische patroon gekenmerkt door late huwelijken en hoge geboorte- en sterftecijfers. Dit veranderde in de tweede helft van de negentiende eeuw en dit werd de demografische transitie genoemd.

Hiërarchie= De hogere standen stonden boven de lagere standen, dus vrouwen werden niet helemaal achtergesteld, ze stonden wel boven b.v hun kinderen en een vorstin boven haar mannelijke knechten.

Patriarchaal gezin= Een gezin waarin de vader het voor het zeggen heeft.

Onderhandelingshuishouden= kinderen hebben het recht om mee te praten, het nieuwe ideaal.

Seksuele revolutie= door de pil werd seks en kinderen krijgen losgekoppeld, aantal kinderen per gezin daalde. De gevolgen voor het seksuele leven waren enorm. Gevoegd bij de grote welvaart, de emancipatie v.d jeugd en de feministische beweging uit diezelfde periode zorgde dit voor een seksuele revolutie


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

S.

S.

Hier heb ik echt niks aan gehad, waarom zet je zoiets nou op de site. Kinderschrik is iets heel anders als wat jij er op hebt gezet. En consumptie-eenheid is de plek waar men at en sliep en productieenheid is de plek waar men samen werkte. Niet waar men samen de vrije tijd doorbracht. Vrije tijd hadden ze in die tijd helemaal niet!

12 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

J.

J.

WAT IS DE BEDOELING??? JAAA DIKKE ONVOLDOENDE GERTAA !!

2 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast