Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

begrippenlijst

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 4e klas havo | 206 woorden
  • 18 mei 2011
  • 13 keer beoordeeld
Cijfer 6.3
13 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie
Kernbegrippen geschiedenis:

Confessionalisme: Ideologie die stelt dat de politiek op religieuze grondslagen gebaseerd moet zijn.

Democratisering: Streven naar meer inspraak: steeds meer groeperingen krijgen invloed op het bestuur en politiek.

Emancipatiebeweging: Maatschappelijke groepering die ijvert voor gelijkberechtiging op een bepaald gebied.

Feminisme: Beweging die streeft naar een gelijkwaardige behandeling van vrouwen en mannen.

Imperialisme: Proces waarbij landen hun macht in andere delen van de wereld willen vergroten, bijvoorbeeld door er handelsposten te vestigen of invloed uit te oefenen op het lokale bestuur.


Industriële Revolutie: Omschakeling van handmatig naar machinaal vervaardigde goederen.

Industriële samenleving: samenleving waarbij een groot deel van de bevolking in fabrieken werkt en in steden woont.

Liberalisme: ideologie die vrijhei voor het individu nastreeft, met name op staatkundig en economisch gebied.

Modern imperialisme: Fase van het imperialisme (vanaf ongeveer 1850) waarbij de Europeanen steeds meer overzeese gebieden veroveren en tot kolonies maken.

Nationalisme: Vorm van groepsbewustzijn die zich uit in sterke voorkeur voor eigen volk of land.

Politieke stroming: Een groep mensen die dezelfde politieke overtuiging aanhangt.

Sociale kwestie: In de 19de eeuw leefden veel arbeiders in miserabele omstandigheden. De welgestelde mensen die het voor hen opnamen, betitelde dit als de ‘sociale kwestie’.

Socialisme: Ideologie die streeft naar meer gelijkheid voor alle burgers.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.