Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Franse standaardzinnen brief (sollicitatie)

Beoordeling 6.2
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 6e klas vwo | 1334 woorden
  • 22 maart 2011
  • 207 keer beoordeeld
Cijfer 6.2
207 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie
Aankondiging van de brief, verwijzing naar een artikel
- Ik heb uw advertentie in de volkskrant gelezen
J’ai lu votre annonce parue dans le ‘volkskrant’
J’ai lu votre article parue dans le ‘volkskrant’

- Mijn lerares heeft me op een goed idee gebracht : werken bij AH. Dit klinkt leuk.
Ma professeur de français m’a donné une bonne idée : travailler chez le Albert Heijn pendant les mois d’été. Cela me semble très intéressant.

- Zij heeft mij dit adres gegeven

Elle m’a donné votre adresse.

- Ik heb met belangstelling uw advertentie verschenen in De Kampioen gelezen.
Votre annonce parue dans le ‘Kampioen’ a éveillé mon attention.


Voorstellen wie je bent (studie + eigenschappen)
- laat ik me even voorstellen. Ik ben elles te riet. Ik ben 17 jaar oud en woon in, Amsterdam in Nederland. Ik zit in de laatste klas van het vwo en doe dit jaar eindexamen.
Permettez-moi de me présenter : Je m’appelle Elles te Riet. J’ai dix-sept ans j’habite à Amsterdam, aux Pays-Bas. Je suis en terminale du lycée et je passerai mon bac au mois de mai cette année.

- ik ben een jong meisje van 17 jaar
Je suis une jeune fille âgée de dix-sept ans.

- ik woon in Enschede, dat is in het oosten van nederland.
J’habite à Borne, c’est dans l’est des Pays-Bas.

- volgend jaar ga ik rechten studeren in Groningen.
L’année prochaine je vais faire des études de droit à Groningue.

- na mijn eindexamen wil ik frans gaan studeren.
Après mon bac, je voudrais faire des études de français.

- in het weekend vind ik het leuk om naar de discotheek te gaan
Pendant le week-end j’aime aller à la discothèque.


- ik ben sportief en ik hou van dansen
Je suis sportif et j’adore la danse.

- ik doe nu kunstgeschiedenis in Amsterdam en studeer volgend jaar af
je suis étudiante en histoire de l’art à l’université d’Amsterdam. A la fin de cette année scolaire je terminerai mes études.


Over de franse taal :

- Natuurlijk had ik frans op school
Bien sur, j’avais appris le français à l’école

- ik vind dat het een leuk vak was
Je trouve que c’était une matière intéressante

- ik heb een uitstekende kennis van frans en engels, talen die ik vloeiend spreek en schrijf.
Je possède une parfaite connaissance du français et de l’anglais, langues que je parle et écris couramment.

- ik praat goed frans, op school was ik een goede leerling
je parle français tres bien, à l’école j’étais une bonne élève.

- ik wil graag mijn Frans verbeteren

Je voudrais parler mieux le français

- tijdens de franse les deden we veel aan spreekvaardigheid
Pendant les cours de fraçais nous avons fait beaucoup d’expression orale.


Ervaring met het werk
- ik heb al een zekere ervaring met het aangeboden werk
J’ai déjà une certaine expérience du travail que vous proposez

- in mijn vrije tijd werk ik bij de ah
Pendant mes loisirs je travaille à le AH

- ik heb enige ervaring met ..
J’ai quelques expériences dans ma spécialité.

- ik heb ervaring met …
J’ai de l’expérience avec …


Interesse :

- ik interesseer mij voor
je m’intéresse a théâtre.


Leren tijdens bijv. Stage

- tijdens mijn stage hoop ik te leren hoe je moet tekenen
pendant mon stage j’espère que j’apprendrai comment on fait signer


waarom daar graag werken

- dit is ook een reden waarom ik hier graag wil werken

En outre, j’adore Paris, c’est aussi une raison pour laquelle je voudrais travailler chez vous.

- ik vind het leuk op de volgende reden :
je trouve que çela serait très bien pour les raisons suivantes :


cv
- ingesloten vind u mijn cv
Je vous prie de trouver ci-joint mon curriculum vitae et quelques références.


Folder/brochure

- kunt u mij een brochure, folder opsturen?
Pourriez-vous m’envoyer une brochure, un dépliant ?


Overig
- ik heb uw website geraadpleegd
J’ai consulté votre site

- kan ik met de trein naar Parijs komen ?
Est-ce que je peux pendre le train pour aller à Paris ?

- hoeveel uur per dag moet ik werken ?
Combien d’heures par jour est-ce que je dois travailler?

- ik ben beschikbaar van 21 september tot 2 augustus.
Je suis disponible du 21 septembre 2010 au 2 août 2011.


- ik zou graag bij een franse familie logeren
Je préfère loger chez une famille française.

- zijn er nog meer buitenlanders?
D’ailleurs, il y a plus de gens étrangers ?

- ik hoop dat ik kan komen naar frankrijk
J’espère que je pourrai venir en France

- verder wil ik graag nog wat vragen stellen over het werk dat u voorstelt
Je voudrais avoir des renseignements sur le travail que vous proposez.
de plus amples = meer

- hoeveel uur per dag moet je werken
Combien d’heures par jour est-ce que je dois travailler?

- betaald u de reiskosten ?
Est-ce que vous paierez les frais de voyage ?

- kunt u mijn brief snel beantwoorden
Pourriez-vous me répondre dans les plus brefs délais ?

- het liefst werk ik vijf dagen per week
je préfère travailler cinq jours par semaine.

- dit zomer ga ik op vakantie naar singapore

Cet été j’irai en vacances à Singapore

- ik ben beschikbaar vanaf 1 juli
Je suis disponible à partir du premier julliet 2011.

- ik denk dat het zwaar werk is, maar toch een uitdaging
je pense que le travail est lourd, toutefois je considère cet emploi comme un défi.

- daarom is het voor mij onmogelijk de hele vakantie te werken.
C’est pourquoi il m’est impossible de travailler tout l’été.

- het spijt me dat ik niet de hele zomer beschikbaar ben.
Je regrette que je ne puisse pas venir tout l’éte.

- aan de andere kant wil ik ook graag voor een tijdje in het buitenland werken
D’autre part je voudrais habiter à l’étranger pendant un certain temps.

- de inschrijving van de zomercursus sluit binnen enkele weken
L’inscription du cours d’été se termine dans quelques semaines.

- ik hoop dat ik mijn eigen uren in mag delen
J’espère que ce sera possible d’organiser mon emploi du temps.Waarom ik zo geschikt ben

- ik ben zeer geschikt voor deze baan omdat
Je suis bien adapté pour ce travail pour que je suis gentille.


Slotformule :
Recevez, Monsieur, mes cordiales salutations

Je vous prie d’agréer, Madame, monsieur, mes sentiments distingués.

Dans l’espoir de vous lire sous peu, je vous remercie à l’avance, je vous prie d’agréer Monsieur / Madame, l’expression de mes meilleurs sentiments.


Aanhef
Monsieur + beroep

Madame

Monsieur, Madame, komma+ kleine letter?

Druot-Motaige of Service d’Aides (afdeling dus)

Monsieur le directeur of Madame Thomas (de naam dus)
15 rue des Saules
75008 Paris
France


Grammatica die veel fout ging in de briefen.

Opgeschreven grammar

Bijwoord en bijvoeglijknaamwoord

Bijvoeglijk:
Bij een znw of een koppelwerkwoord

Bijwoord:
Ander bw, over een hele zin of over een bnw
- ment achter de vrouwlijke vorm (ant = amment, ent= emment)


Sowieso in een solicitatie (even controleren straks of dat er bij staat)
Verwijzing naar een artikel

Waarom jij de ideale persoon bent
Opleiding
Eigenschappen
Beschikbaarheid
Ervaring

Signaalwoorden leren

Woordenlijst examenbundel

Kijken naar de conditionnel vorm hoe dat precies werkt

Denk aan:
1) altijd vous vorm en votre / vos
2) gebruik inversie
3) let op de toekomende tijd: futur
4) VERLEDEN EN TOEKOMST!!!!!
5) Que met klinker beginnen: qu’elle
6) wanneer moet er ‘de’ voor?
5) als je met être vervoegd: e erachter voor vrouwtje!!!!


Wat woorden
:
Voor enkele weken: pour quelques semaines
Op internet : sur l’internet
Van mijn leraar frans : de mon prof de français
Vanaf : à partir du

Kunnen mogelijkheid : pouvre
Kunnen geleerdheid : savoir
Beschikbaar : disponible
Tot en met : jusqu’au
Datum : du … au….
3 maanden vakantie : trois mois de vacanses
Op vakantie : en vacanses
Ervaring met :
Ervaring met tuinieren : hier gebruik je een ww als znw : in frans znw !
J’ai quelque expérience dans le jardinage: in het tuinieren
J’ai quelque expérience du jardinage : van het tuinieren
Ik ben goed in tuinieren, koken :
Je sais bien faire la cuisine , faire du jardinage

REACTIES

B.

B.

C"est trebién
zeer bedankt echte goede ondersteuning voor Frans brief

12 jaar geleden

M.

M.

Echt heeeeel goed, heb er zoveel aan gehad, held!

12 jaar geleden

A.

A.

Wow echt super bedankt!! Dankzij jou mijn toets gehaald! Heb mijn boek bijna niet nodig gehad, echt een aanrader dus!!!! Leren zonder boek, lol

12 jaar geleden

S.

S.

Echt super handig die zinnen

7 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.