Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Thema 7 en 9

Beoordeling 10
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 3e klas vmbo | 1456 woorden
  • 8 juni 2009
  • 2 keer beoordeeld
Cijfer 10
2 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie

BEGRIPPEN VOOR THEMA 7 en 9

Aandelen (kenmerken) Bewijs van deelname in het vermogen van een NV of BV, dus mede-eigenaar (meebeslissen), recht op deel winst (=dividend)
Aandelen (koopredenen) Meebeslissen in NV/BV, winstuitkering (=dividend), kans op koerswinst (aandeel wordt meer waard)
Aflossing (in delen) terugbetalen van een geldlening
Assurrandeur Is een verzekeringsmaatschappij ofwel verzekeraar
AVP Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren. Vergoed alle schade van een onzeker voorval (“ongeluk”) die je aan anderen hebt toegebracht

Begrotingsoverschot De verwachte inkomsten zijn hoger dan de verwachte uitgaven (voor een komende periode)
Begrotingstekort De verwachte uitgaven zijn hoger dan de verwachte inkomsten (voor een komende periode)
Beleggen Geld in andermans bedrijf steken om daarmee financieel voordeel te behalen (b.v. koerswinst of deel bedrijfswinst)
Bonus/malussysteem bij verzekeringen Als je schadevrij bent geweest (b.v. een jaar geen schade uitkering gevraagd) dan krijg je een premiekorting, als je wél schade hebt geclaimd dan moet je meer premie gaan betalen
Eigen risico (bij verzekeringen) Eerste deel van de schade moet je zelf betalen. Alleen het meerdere wordt door de verzekeringsmaatschappij vergoed
Eigen risico (voordelen verzekeringsmaatschappij) Minder (of zelfs geen) kleine uitkeringen, minder aanvragen voor schadevergoedingen dus (grote) besparing op administratiekosten
Eigen risico (voordelen verzekeringsnemer) Lagere premie (je moet het eigen risico wel kúnnen betalen áls er schadekosten zijn)

Eigen woning Woning die van jezelf is dus geen huurwoning
Huurkoop (kenmerken) Een aankoop waarvoor een geldlening is afgesloten: je wordt pas eigenaar als de hele lening is afgelost. Tot die tijd huur je het gekochte. Schriftelijke overeenkomst verplicht (getrouwd ? beiden tekenen)
Hypotheek Een geldlening met een onroerend goed (gebouw, huis) als onderpand/zekerheid. De bank krijgt het recht om jouw huis in het openbaar te verkopen als je niet aan je betalingsverplichtingen voldoet
Hypotheek; soorten Annuïteitenhypotheek, spaarhypotheek, beleggingshypotheek, levenshypotheek, aflossingsvrije hypotheek
Inflatie; gevolgen voor lenen Het geld wordt verhoudingsgewijs minder waard dus ook de lening wordt verhoudingsgewijs minder waard. Het nog te betalen leningsbedrag blijft dus gelijk maar is vergeleken met het verleden minder (waard) geworden.
Inflatie; gevolgen voor sparen Het geld wordt verhoudingsgewijs minder waard dus ook je spaargeld: het bedrag blijft het zelfde maar je kunt er minder mee kopen.
Inkomsten overheid Vooral belastingen en premies volksverzekeringen, maar ook retributies, winsten staatsbedrijven en boetes

Inkomsten sociale fondsen Premies van de verschillende sociale verzekeringswetten
Investeren Geld in je eigen bedrijf steken om de productie te verbeteren, te vergroten of om bij te blijven
k.k. Kosten koper dus naast de vraagprijs betaalt de koper bijna 10% extra voor de notaris, overdrachtsbelasting en transportkosten (om het huis op zijn naam over te schrijven in het kadaster)
k.k. ; voorbeelden van Notariskosten, overdrachtsbelasting en transportkosten (om het huis op zijn naam over te schrijven in het kadaster)
Kadaster Een door de overheid beheerd register (bestand) waarin alle onroerende goederen (grond, gebouwen) staan beschreven (ook of er een hypotheek op rust)
Koop op afbetaling (kenmerken) Je koopt iets, wordt direct eigenaar maar de koopsom (plus rente!) wordt in delen afgelost. Mag schriftelijk maar gebeurt in de praktijk altijd.
Lenen; de twee belangrijkste gevolgen Uiteraard moet het bedrag terugbetaald worden (=aflossen) plus je betaalt extra = de rente. Door deze vaste lasten in de toekomst hogere uitgaven dus minder vrij te besteden.
Lenen; nadelen van lenen Door nu geld te lenen worden je vaste lasten in de toekomst hoger (rente + aflossing) waardoor je in de toekomst minder te besteden hebt (je moet een lening dus kunnen betalen)

Lenen; voordelen van lenen Je kunt nu iets met het geleende geld kopen in plaats van pas in de toekomst. Door inflatie wordt het geleende bedrag verhoudingsgewijs minder waard.
Loonbelasting Van je brutoloon moet je o.a. loonheffing betalen waarin een (groot) stuk loonbelasting zit. Loonbelasting is een voorheffing van de jaarlijks te betalen inkomstenbelasting. Als je alleen loon als inkomen hebt is het totaal aan maandelijks betaalde loonbelasting gelijk aan de jaarlijks te betalen inkomstenbelasting
Makelaar Adviseur die helpt bij zoeken en onderhandelen bij koop en verkoop van woningen. Niet verplicht.
Markt Totale vraag naar en aanbod van een product. B.v. woningmarkt, goudmarkt, aandelenmarkt en koffiemarkt. Een weekmarkt is een echte verkoopplaats (kraampjesmarkt)
Marktleider De aanbieder met het grootste marktaandeel (een monopolist heeft 100% van de markt in handen)
Miljard 1.000.000.000 (9 nullen dus)
Notaris Een door de rechtbank beëdigd ambtenaar: noodzakelijk om eigenaar te worden van een woning (door de notariële transportakte wordt de woning in het kadaster op jouw naam als koper gezet), een hypothecaire lening af te kunnen sluiten (in het kadaster wordt door de notaris een aantekening bij de woningbeschrijving gezet zodat je niet 2x een hypotheek kunt geven) en b.v. voor testamenten
Ontwikkelingskosten (bij productie) Kosten voor het bedenken, ontwerpen en voor het eerst in productie nemen van nieuwe producten

Particulier bedrijf Een niet- overheidsbedrijf veelal gericht op het behalen van winst (de inkomstenbron voor eigenaren)
Persoonlijke lening (kenmerken) Lening met een vaste looptijd (maximaal 5 jaar) en een vast rentepercentage
Persoonlijke lening (wanneer wel/niet) Wel nemen als je het kán betalen (de toekomstige rente en aflossing) en niet nemen als je deze vaste lasten niet kan betalen. De kredietgever zal kijken naar inkomen en reeds afgesloten leningen.
Premie Het bedrag wat je moet betalen voor een verzekering. De hoogte van het bedrag hangt vooral af van het risico wat de verzekeraar loopt, een afgesproken eigen risico en het afgesproken verzekerde bedrag
Premie; onderdelen Het bedrag moet voldoende zijn om de uitkeringen te kunnen betalen, de bedrijfskosten van de verzekeringsmaatschappij, de winst en een extra als reserve voor slechte tijden
Premie; redenen voor korting Je gaat minder betalen bij een hoger eigen risico (het eerste deel van de schade wat je zelf moet betalen), het wel of niet vragen van een schadevergoeding (het bonus/malussysteem) en b.v. als je in een bepaalde regio woont, vrouw bent, leeftijd ,,

Prinsjesdag 3de dinsdag van september. De regering opent dan het nieuwe politieke jaar en de begroting van het volgend kalenderjaar wordt gepresenteerd (de verwachte rijksinkomsten en rijksuitgaven)
Privatiseren Een overheidsbedrijf (of taak) komt in particuliere handen
Privatiseren; voordelen voor de overheid De verkoop van een overheidsbedrijf levert eenmalig geld op, de werknemers zijn geen ambtenaar meer en de overheid loopt geen risico (bedrijfsverliezen) meer
Reisverzekering Een verzekering voor je spullen, extra ziektekosten en eventueel (extra) annulering van de reis
Renteberekeningen Gaat in % per jaar. 1% is 1/100 dus delen door 100. Daarna vermenigvuldigen met het gegeven rentepercentage. Zie de rekenhulpen achterin het economieboek.
Rijksbegroting het volgend kalenderjaar wordt gepresenteerd (de verwachte rijksinkomsten en rijksuitgaven)

Schadeverzekering Vergoedt de werkelijke schade als een afgesproken gebeurtenis plaatsvindt (b.v. een diefstal, een brand of een ziekte). Je krijgt minder dan de schade uitgekeerd als er een eigen risico was afgesproken én als je niet volledig verzekerd was (onderverzekering)
Schadeverzekeringen (voorbeelden)
Verplicht: WA voor motorrijtuigen en zorgverzekering (voor ziektekosten).
Vrijwillig: opstalverzekering (voor je eigen huis/gebouw), inboedelverzekering (voor de spullen in je huis), A.V.P. (aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren), reisverzekering ….
Schadevrij Je vraagt geen schadevergoeding aan een verzekeringsmaatschappij (bonus=lagere premie)
Sociale fondsen Instelling die zich bezighoudt met de uitvoering van (een deel van de) sociale zekerheid (dus uitkering en premieheffing)
Sommenverzekering Vergoedt een vast bedrag als een afgesproken gebeurtenis wel of juist niet plaatsvindt.
Sommenverzekering (voorbeelden) Levensverzekering, ongevallenverzekering, begrafenis/uitvaartverzekering, studieverzekering
Spaarmotieven Redenen kunnen zijn: in de toekomst iets groots kunnen kopen, reserve achter de hand te hebben (als er iets onverwacht gebeurt), voor de rente

Sparen Geld nu niet uitgeven maar in de toekomst
Sparen ; voordelen in de toekomst iets groots kunnen kopen, reserve achter de hand te hebben (als er iets onverwacht gebeurt), voor de rente
Staatsschuld De schuld van de overheid doordat zij geld moesten lenen, omdat de uitgaven groter waren dan de inkomsten
Staatsschuld; oorzaken van toename Verwachte uitgaven groter waren dan de verwachte inkomsten: overheid moest geld lenen. Door deze nieuwe leningen neemt de schuld natuurlijk toe.
Termijn(betaling) Afbetalingsdeel van een schuld (vaak inclusief een deel rente) waardoor de schuld afneemt
v.o.n. Vrij op naam bij het kopen van een huis komen er geen (notaris)kosten bij
vennootschapsbelasting Belasting over de nettowinst van NV of BV

Verschillen huurkoop en koop op afbetaling:
Huurkoop wordt je pas eigenaar als alles is afbetaald en het moet schriftelijk.
Koop op afbetaling direct eigenaar (ook al heb je nog een schuld) en het hoeft niet schriftelijk (zal in de praktijk wel gebeuren)

Verschillen persoonlijke lening/doorlopend krediet
Persoonlijke lening heeft een vaste looptijd en vaste rente.
Doorlopend krediet heeft een theoretische looptijd (deze wordt langer als het afgeloste deel weer wordt geleend) en een variabele (dus niet vaste) rente.
Verzekeraar Verzekeringsmaatschappij ofwel de assurrandeur
WA+cascoverzekering Het verplichte W.A.-deel (wettelijke aansprakelijkheid) vergoedt alle schade die je aan anderen hebt toegebracht, het vrijwillige cascodeel (voor nieuwe auto’s) vergoedt de schade aan je eigen voertuig
WA-verzekering (motorrijtuigen) Het wettelijk verplichte W.A.-deel (wettelijke aansprakelijkheid) vergoedt alle schade die je aan anderen hebt toegebracht
Winstberekening Verkoopomzet (zónder omzetbelasting) min inkoopwaarde is brutowinst min bedrijfskosten is nettowinst


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.