Ben jij weleens opgelicht?

Wij doen onderzoek naar online oplichting onder jongeren. Vul de vragenlijst in (ca 5 min) en maak kans op een Bol.com bon van 25 euro (echt waar!)

6.1 en 6.2

Beoordeling 9.8
Foto van een scholier
 • Begrippenlijst door een scholier
 • 2e klas vmbo | 387 woorden
 • 15 mei 2020
 • 5 keer beoordeeld
Cijfer 9.8
5 keer beoordeeld

§6.1 De overheid: Wie is dat?

 • "De overheid": regelt alle zaken in ons land om de samenleving goed te laten functioneren. Voorbeelden:  wegen, straatverlichting en veiligheid.
 • Overheden: gemeenten, provincie en Het Rijk (de rijksoverheid). Voor al dat werk hebben ze ambtenaren in dienst.
 • "ambtenaren": werknemers in dienst van de overheid.
 • "gemeente": is de overheid die alles regelt in je woonplaats. Zoals: je ID-kaart, rijbewijs of paspoort. Ook bepaald de gemeente of er nieuwbouw, speelvoorzieningen en sportparken mogen komen. Verder zijn ze verantwoordelijk voor de veiligheid, jeugd-en ouderenzorg, schoolgebouwen, het ophalen van huisvuil en de riolering. De gemeente word bestuurd door de B (burgemeesters) en W ( wethouders). De gemeenteraad, word gekozen door inwoners, moeten de plannen van de B en W goedkeuren. 
 • "infrastructuur": de provincie regelt zaken voor het openbaar vervoer in die provincie en drinkwatervoorzieningen. Ook waar steden en dorpen mogen uitbereiden, en waar de natuur-en recreatiegebieden komen. De provincie is ook voor een deel verantwoordelijk voor de infrastructuur, dat zijn alle voorzieningen die nodig zijn voor vervoer en communicatie, zoals wegen, vliegvelden, havens, internet en het electrisiteitsnetwerk. 
 • Gemeenten en provincies noem je de lagere overheden. :)
 • "Rijksoverheid "(Het Rijk): de centrale overheid vanuit Den Haag regelt alle zaken die voor het hele land van belang zijn. De regering bestaat uit de koning en de ministers. Ook zorgt de rijksoverheid voor de veiligheid in ons land. Ze zijn o.a. verantwoordelijk voor het leger, de dijken en de politie. Maar ook voor de spoorwegen, autosnelwegen en het onderwijs.
 • §6.2: Wat doet de overheid voor ons?
 • "collectieve voorzieningen": voorzieningen voor de hele bevolking samen. Collectief betekend gezamenlijk. Vb: politie, brandweer en sportvoorzieningen.
 • "Collectieve sector": De overheid en instellingen die zorgen voor de uitkeringen, noem je samen de collectieve sector.
 • "sociale premies": de overheid heeft geld nodig om al die uitkeringen te betalen. Ze halen dat af van de brutoloon van de sociale premies. Hiermee betaalt de overheid de uitkeringen.
 • "particuliere sector": Ambtenaren werken in de collectieve sector. Instellingen in de collectieve sector zijn er niet om winst te maken, maar moeten wel uitkomen met het beschikbare geld. Bedrijven en burgers horen hier bij. 
 • verschillende 'soorten' uitkeringen:
 • WW-uitkering: werkloze mensen krijgen dit als ze geen baan kunnen krijgen. 
 • AOW-Uitkering: de algemene ouderdomswet, iedereen krijgt dit vanaf zijn pensioen door deze wet.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.