Jongens gezocht: hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Hoofdstuk 4

Beoordeling 7.5
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 3e klas havo | 448 woorden
  • 11 februari 2008
  • 11 keer beoordeeld
Cijfer 7.5
11 keer beoordeeld

Begrippen
Chipknip - is een soort elektronische portomonee voor kleinere bedragen.
Overschrijvingsopdracht - Een opdracht waarbij je geld automatisch word overgeschreven.
Giraat betalen - Dat is een manier van betalen waarbij je de bank opdracht geeft om van jouw betaalrekening een bedrag af te halen en dit bedrag bij te schrijven op de betaalrekening van degene aan wie jij moet betalen.
Betaalrekening - Dat is een rekening waarbij je geen of weinig rentevergoeding krijgt.
Pincode - Geheime code; Persoonlijk identificatienummer in gecodeerde vorm, bijvoorbeeld ten behoeve van het elektronisch betaalverkeer.

Pinpas - (Een betaalkaart) Is een pas van kunststof waarmee betalingen kunnen worden verricht.
Munten - Gemerkt schijfje metaal als betaalmiddel.
Contant betalen - in gereed geld betalen
Spaarrekening - rekening bij een bank of de girodienst waarop spaargelden staan
Acceptgiro - vooraf gereedgemaakte kaart die aan houders van een girorekening wordt gezonden voor het verrichten van betalingen
Bankbiljetten - wettig betaalmiddel van papier
Creditcard - kaart waarmee men op krediet kan kopen
Luxe behoeften - Overbodige benodigdheden
Eerste levensbehoeften - de belangrijkste dingen die je nodig heb om in leven te blijven
Bedrag - hoeveelheid geld
Consumentengidsen - Een gids waarin reclame staat. Gids voor verbruikers
Marketing - Marktanalyse, reclame maken

Doelgroep - groep waarop een initiatief gericht is
4p’s - Product, Prijs, Plaats en Promotie
Keuzes - het kiezen, gelegenheid, mogelijkheid of recht om te kiezen, wat gekozen wordt
Consumentensoevereiniteit - De consumenten bepalen wat en hoeveel er geproduceerd wordt

Marktonderzoek - Dat doe je als je een nieuw product op de markt wil brengen.
Merk - Onderscheidingsteken, onderscheidend teken van de producent of handelaar.
Prijselasticiteit - Bij prijsveranderingen moet je goed letten op de reactie van de consumenten. Gaan consumenten bij een lagere prijs inderdaad veel meer van het product kopen of valt dat tegen.
Merchanidising - handelen, het bevorderen van de verkoop van een product en de van dat product afgeleide artikelen door o.a. marktonderzoek te verrichten
Nederlandse Reclame Code - In deze code staan ook regels die speciaal gericht zijn op de berscherming van minderjarige.
Postbus 51 - Televisie spotjes en folders.
Verborgen reclame - Dat er zonder dat je het door heb reclame ergens in voor komt, vb in een soapserie.
SIRE - Stichting Ideële Reclame
Ideële reclame - Hier gaan het om het verandere van gedrag. vb je bent een rund als je met vuurwerk stunt.
Wet Misleidende Reclame - De reclame mag volgens de wet niet misleidend zijn.
Reclame Code Commissie - Daar kan een consument een klacht indienen als hij denk dat een reclame misleidend is.
Keurmerken - Dat is een extra etiket om consumenten snel te informeren over producteigenschappen.
De consumentengids - Dat is een benkend maandblad.

Consumentenbond - Dat is een vereneging, die de belangen van de consumenten behartigt.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.