Economie

Beoordeling 4.8
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • Klas onbekend | 572 woorden
  • 1 juli 2001
  • 183 keer beoordeeld
  • Cijfer 4.8
  • 183 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): verzamelt gegevens over productie en inkomen
Directe ruil: goederen worden geruild tegen goederen
Indirecte ruil: er worden ruilmiddelen gebruikt om te ruilen
Ruilmiddelen: goederen die iedereen wil hebben
Arbeidsverdeling: mensen verdelen de arbeid (de één dit beroep, de ander dat). Niet langer boeren met vee én groente én graan.
Specialisatie: mensen leggen zich toe op datgene waar ze goed (het best) in zijn
Kapitaalgoederen: gebouwen, kassen, pootgoed, bankrekening

Geldkapitaal: geld. Ook wel: kapitaal.
Investeren: de aanschaf van kapitaalgoederen
Vermogen: geld
Eigen vermogen: geld dat door de eigenaar in het bedrijf is gestoken en waar het bedrijf permanent over kan beschikken. Ook wel: permanent vermogen.
Vreemd vermogen: geleend geld
Productiefactoren: iets wat je nodig hebt om te produceren, in de vorm van: arbeid, kapitaal(goederen) en natuur
Arbeid: arbeid verricht door mensen die in het bedrijf werken
Kapitaal: - in de betekenis van (geld)kapitaal

- in de betekenis van kapitaalgoederen
Natuur: bijvoorbeeld grond
Ondernemersactiviteit: de leiding van een bedrijf en wat daarbij komt kijken
Productiewaarde: de waarde die owrdt toegevoegd aan de grond- en hulpstoffen. Ook wel toegevoegde waarde. Productie- of toegevoegde waarde = omzet - grond en hulpstoffen.
Afzet: aantal verkochte producten
Omzet: totale opbrengst uit je verkopen. De omzet verkrijg je door afzet x gemiddelde verkoopprijs.
Factordiensten: diensten geleverd voor het bedrijf, bijv. arbeid (niet door de ondernemer zelf), rente bank, pacht buurman)
Factorinkomens: inkomens die ontstaan door beloningen voor geleverde factordiensten

Administratie: ook wel boekhouding, hierin worden door een bedrijf de financiële gegevens bijgehouden
Balans: momentopname van de bezittingen van een bedrijf en van de manier waarop de bezittingen zijn betaald. Het bedrag moet links en rechts hetzelfde zijn.
Activa: de bezittingen van een bedrijf, staat links op de balans. Bij de activa staan:
1. Vaste kapitaalgoederen (de grond, gebouwen en machines). Kenmerk: ze worden langer dan een jaar gebruikt.
2. Vlottende kapitaalgoederen (bijv. pootgoed, debiteuren). Kenmerk: het geld dat in de vlottende kapitaalgoederen is gestoken komt binnen een jaar weer vrij.
3. Liquide middelen (geld in de kas of op een lopende rekening bij een bank (rekening courant)). Kenmerk: het zijn betaalmiddelen die meteen kunnen worden uitgegeven.
Passiva: de manier waarop men aan de bezittingen (activa) is gekomen. Bij de passiva staan:
1. Eigen vermogen
2. Lang vreemd vermogen (schulden die pas na jaren weer moeten worden afgelost)
3. Kort vreemd vermogen (schulden die binnen een jaar weer moeten worden afgelost), bijvoorbeeld leveranciers die nog betaald moeten worden.
Resultatenrekening: hierop staan alle opbrengsten en kosten over een bepaald tijdvak, je kunt eraan zien of een bedrijf winst of verlies heeft gemaakt
Opbrengsten: de omzet (+ eventueel negatief saldo), staat rechts op de resultatenrekening
Kosten: alle uitgaven (+ eventueel positief saldo), staat links op de resultatenrekening
Winst: als men na omzet - kosten een positief getal krijgt
Verlies: als men na omzet - kosten een negatief getal krijgt

Bedrijfskolom: al de bedrijven waarin de opeenvolgende productiestadia worden doorlopen, van oerproducent tot degene die het kant en klare eindproduct verkoopt
Bedrijfstak: een sector bedrijven
Binnenlands inkomen: de productiewaarde van de bedrijven en de productie van de overheid samen. Ook wel: binnenlands product
Nationaal inkomen: het binnenlands inkomen plus de inkomens die zijn verdiend in het buitenland min de inkomens die zijn betaald aan het buitenland. Ook wel: nationaal product
Officieel circuit: productie van ondernemingen en de overheid, waarvan de belastingsdienst op de hoogte is
Officieuze circuit: productie van ondernemingen en de overheid, waarvan de belastingsdienst niet op de hoogte is (zwarte circuit)

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

J.

J.

Heej Martine,

Ik heb heel veel aan je samenvatting gehad, alleen komt er nog een van hoodstuk 2 en 3? Hint hint...

Groetjes Jenske

20 jaar geleden

V.

V.

lieve martine
ik vind je verslag erg mooi en ik kon hem erg goed gebruiken. als je nog meer verslagen maakt of hebt gemaakt wil je die dan naar mij toe sturen

Vincent

19 jaar geleden