Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Sterke werkwoorden Duits

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 3e klas vwo | 366 woorden
  • 14 juni 2012
  • 32 keer beoordeeld
Cijfer 6.6
32 keer beoordeeld

Taal
Duits
Vak

bederven = verderben-verdarb-verdorben

bedriegen = betrügen-betrog-betrogen

beginnen = beginnen- begann- begonnen

beloven = versprechen-versprach-versprochen

bergen= bergen-barg-geborgen

beslissen = entscheiden- entschied-entschieden

bevelen = befehlen-befahl -befohlen

bijten = beißen - biss-gebissen

binden = binden - band-gebunden

blazen = blasen-blies-geblasen

blijven = bleiben-blieb-geblieben

breken = brechen-brach-gebrochen

buigen = biegen-bog - gebogen

creëren, scheppen = schaffen- schuf -geschaffen

dragen = tragen-trug-getragen

drijven = treiben - trieb- getrieben

drinken = trinken-trank-getrunken

dwingen = zwingen- zwang-gezwungen

eten = essen-aß- gegessen

fluiten = pfeifen-pfiff-gepfiffen

gaan = gehen-ging-gegangen

gebeuren = geschehen- geschah - geschehen

gelden = gelten-galt-gegolten

gelijken = gleichen-glich-geglichen

genezen = genesen-genas-genesen

genieten = genießen- genoss-genossen

geven = geben-gab-gegeben

gieten = gießen-goss-gegossen

glijden = gleiten-glitt-geglitten

gooien = werfen-warf-geworfen

graven = graben-grub-gegraben

grijpen = greifen - griff-gegriffen

groeien = wachsen-wuchs-gewachsen

heffen = heben-hob- gehoben

helpen = helfen-half-geholfen

heten = heißen - hieß- geheißen

houden = halten-hielt-gehalten

instappen = einsteigen- stieg ein- eingestiegen

lukken = gelingen-gelang-gelungen

klinken= klingen-klang-geklungen

knijpen = kneifen-kniff-gekniffen

komen = kommen-kam-gekommen

krijgen = bekommen-bekam - bekommen

kruipen = kriechen-kroch-gekrochen

laden = laden-lud-geladen

laten = lassen-ließ - gelassen

lenen = leihen-lieh-geliehen

lezen = lesen-las-gelesen

liegen = lügen-log-gelogen

liggen = liegen - lag- gelegen

lijden = leiden - litt- gelitten

lopen = laufen-lief-gelaufen

meten = messen-maß- gemessen

mijden= meiden-mied-gemieden

mislukken = misslingen-misslang-misslungen

nemen = nehmen-nahm-genommen

ontvangen = erhalten-erhielt-erhalten

overwegen = erwägen- erwog- erwogen

raden= raten-riet-geraten

rijden( paard) = reiten-ritt-geritten

rijden = fahren-fuhr-gefahren

roepen = rufen-rief-gerufen

ruiken = riechen-roch-gerochen

scheiden = scheiden-schied-geschieden

scheuren = reißen-riss-gerissen

schieten = schießen-schoss-geschossen

schijnen = scheinen - schien-geschienen

schreeuwen = schreien-schrie-geschrien

schrijven = schreiben-schrieb-geschrieben

schuiven = schieben-schob - geschoben

slaan = schlagen-schlug-geschlagen

slapen = schlafen-schlief-geschlafen

slijpen = schleifen-schliff-geschliffen

sluipen = schleichen-schlich-geschlichen

sluiten = schließen-schloss-geschlossen

smelten= schmelzen-schmolz-geschmolzen

smijten= schmeißen- schmiss-geschmissen

snijden = schneiden - schnitt-geschnitten

spinnen = spinnen -spann-gesponnen

spreken = sprechen-sprach-gesprochen

springen = springen-sprang-gesprungen

staan = stehen-stand-gestanden

stappen = schreiten -schritt- geschritten

stelen = stehlen- stahl -gestohlen

sterven = sterben-starb-gestorben

stijgen = steigen - stieg-gestiegen

stinken = stinken-stank-gestunken

stoten = stoßen - stieß -gestoßen

strijden = streiten-stritt- gestritten

strijken = streichen - strich - gestrichen

treden = treten-trat-getreten

treffen = treffen-traf-getroffen

trekken = ziehen-zog-gezogen

uitnodigen = einladen- lud ein- eingeladen

vallen = fallen- fiel-gefallen

vangen = fangen - fing- gefangen

vergeten = vergessen- vergaß - vergessen

verliezen = verlieren-verlor-verloren

verzoeken/vragen = bitten-bat-gebeten

vinden = finden-fand- gefunden

vliegen = fliegen-flog-geflogen

vluchten = fliehen -floh-geflohen

vreten = fressen-fraß- gefressen

vriezen = frieren-fror-gefroren

wassen = waschen - wusch - gewaschen

wegen = wiegen-wog-gewogen

werpen = werfen-warf-geworfen

wijken = weichen-wich-gewichen

winnen = gewinnen-gewann-gewonnen

worstelen = ringen-rang-gerungen

wrijven = reiben-rieb-gerieben

zien = sehen-sah-gesehen

zingen = singen-sang-gesungen

zinken = sinken-sank-gesunken

zitten = sitzen-saß- gesessen

zwaaien = schwingen-schwang-geschwungen

zwemmen = schwimmen-schwamm- geschwommen

zwijgen = schweigen-schwieg-geschwiegen

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.