Chunkwoordenboek A en B

Beoordeling 4.1
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 4e klas havo | 2038 woorden
  • 24 december 2004
  • 7 keer beoordeeld
Cijfer 4.1
7 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Maak jij weleens gebruik van de achteraf betalen-optie bij een webshop?

Voor veel jongeren is het de normaalste zaak van de wereld, maar het kan ook risico’s met zich meebrengen. Zo belandde Maura in de schulden: 'Wat begon met achteraf betalen eindigde met een schuld van zo’n 3.000 euro.'

Lees nu het interview
Duits: - Nederlands
Führerbunker - bunker van Hitler
Depp - idioot
Sintis - zigeuner
denn - Want

CHUNKWOORDENBOEK A
das Ziel - het doel
zeigen - laten zien
ständig - constant
Wahrheit oder Pflicht - doen, durf of de waarheid

Alles klar? - Alles goed?
widerfahren - overkomen
habe ich mir den Kopf verdreht - ik ben verliefd geworden
unterhalten - geklets
Ausgemacht - iets afspreken/een afspraakje gemaakt
die dir den Kopf verdreht - het hoofd op hol brengen

falls - als/voor het geval dat
Tresen - de tap (bar)
hätte - zou hebben
stattdessen - in plaats daarvan
separée - gescheiden van de rest/kamertje apart
bald - binnenkort/snel
blank - blut
Klamotten - kleren
neulich - pasgeleden
leisten - veroorloven/betalen
der Grund - de reden
Was geht? - Wat is er, hoe gaat het?

stolz - trots
klauen - stelen
verkackt - verprutst
halt - (stopwoordje) eenmaal
schräg - schuin
verstanden - begrepen
Verwandten - familie
bereut - spijt hebben
hält…zumir, zumir hälten - mij steunen
Zuhälter - pooier
im Griff - in de hand
Grund - reden

Fresse - het hoofd/gezicht/bek
damals - toen
staunen verbaasd laten staan
Wichser rukkers
Ich lasse nichts auf dich kommen. Niemand mag iets gemeens over jou zeggen.
Entgeld - betaald krijgt
reicht - genoeg zijn

CHUNKWOORDENBOEK B (Woord van de dag)

vrouw-onvriendelijk - frauenfeindlich
bekendstaan om iets - für etwas bekannt sein
de kritiek op iets - die Kritik an einer Sache
de stille tocht - der Schweigemarsch
de vrijheid van meningsuiting - die Meinungsfreiheit
de moord op iemand - der Mord an jemandem
levensbedreigend - lebendsbedrohlich
het vraaggesprek - das Interview
medio september - Mitte September

het hartfalen - das Herzversagen
de zolder - der Dachboden
de overloop - der Flur
de bovenverdieping - das Obergeschoß
het misdrijf - das Verbrechen
verzakken - sich senken
de aanleg - hier: der Bau
het pand - das Gebäude
de damwand - die Spundwand
het gat - das Loch
gereed - fertig
de Raad van State - der (niederländische) Staatsrat
het adviescollege - das beratende Gremium
de dagelijkse leiding - die Geschäftsführung
de vergadering - die Sitzung
net als - genauso wie
bedoeld zijn om ... - bezwecken ... zu
de samenleving - die Gesellschaft
de rimpel - die Falte

bloot - nackt
de vergrijzing - die Vergreisung
toeslaan - zuschlagen
de 50Plusbeurs - die Messe für die Generation 50 Plus
het zelfstandig naamwoord - das Substantiv
het bijvoeglijk naamwoord - das Adjektiv
herzien - überarbeitet, revidiert
iets inslaan - sich mit etwas eindecken
de proef - die Probe, der Probelauf
'geef ons heden ons dagelijks brood' -
'unser tägliches Brot gib uns heute' (Elberfelder Übersetzung)
de bijbelvertaling - die Bibelübersetzung
maar liefst 10 jaar - ganze 10 Jahre
het huzarenstukje - der Husarenstreich
een heidens karwei - eine Heidenarbeit

geslaagd - gelungen
het voorproefje - die Kostprobe, der Vorgeschmack
zwaaien - schwenken
door het lint gaan - durchdrehen, ausrasten
iemand overmeesteren - jemanden überwältigen
iets in beslag nemen - etwas beschlagnahmen
de weed, de wiet - das Marihuana, das Gras

iets in de ban doen - etwas verbieten
de strekking - der Tenor, der Inhalt
tot iets besluiten - sich zu etwas entschließen
het incident - der Vorfall, der Zwischenfall
de veter - der Schnürsenkel, das Schuhband
de abortus - die Abtreibung
iets/iemand tegenhouden - etwas/jemanden aufhalten
zich op iets beraden - über etwas nachdenken

betogen - argumentieren
ongewenst zwanger - ungewollt schwanger
op internationale wateren - in internationalen Gewässern
de fastfoodketen - die Fast-Food-Kette
zijn intrede doen - Einzug halten
van start gaan - starten
de vestiging - die Filiale
duimen, duimzuigen - (am) Daumen lutschen
het spraakgebrek - der Sprachfehler
de fopspeen - der Schnuller
de lipspieren - die Lippenmuskeln
lispelen - lispeln
sabbelen - nuckeln, lutschen
alert - aufmerksam
averechts werken - das Gegenteil bewirken
moeite hebben met iets – sich schwer tun mit einer Sache
kamperen - zelten
vervelend – unangenehm
blijken uit – hervorgehen aus

op hun gemak – in aller Ruhe
een grote boodschap doen – sein großes Geschäft verrichten
de gehorigheid – die Hellhörigkeit
het hurktoilet – der Hockabort
verstoppen - verstecken
de arrestatie – die Verhaftung
het meningsverschil – die Meinungsverschiedenheit
de parkeerplaats – der Parkplatz
uitlopen op iets – zu einer Sache führen, in einer Sache enden
betrokken zijn bij iets – in eine Angelegenheit verwickelt sein
de rel – der Krawall
de ruzie – der Streit
zich met iets bemoeien – sich in eine Sache einmischen
schoppen - treten
de jeneverbes – die Wacholderbeere
in het nauw – hier: bedroht

het stuifzand – der Flugsand
over 20 jaar – in 20 Jahren
de verzuring – die Versauerung
het zaad – der Samen
debet zijn aan iets – an etwas schuld sein
het lot – das Schicksal
het bos – der Wald
de ruimte – der Platz
het schilderij – das Gemälde
17de-eeuws – aus dem 17. Jahrhundert
doorgaan – stattfinden
achter het net vissen – in die Röhre gucken,
das Nachsehen haben
zich terugtrekken – sich zurückziehen
weliswaar – zwar
de aanwinst – die Erwerbung
de werkster – die Putzfrau
op de helling – ungewiss, in der Schwebe
de langdurig werkloze – der Langzeitarbeitslose

het ministerie van Sociale Zaken – das Ministerium für Soziales
zogeheten – sogenannt
het animo – das Interesse
7 jaar geleden – vor 7 Jahren
bovendien – außerdem
de subsidie - die Subvention
voortaan – in Zukunft
buitenlands – ausländisch
fokken - züchten
aan de eis voldoen – der Anforderung entsprechen
de wedstrijd – der Wettkampf
de opleiding – die Ausbildung
de stoeterij – das Gestüt
zich op iets toeleggen – sich auf eine Sache verlegen,
sich auf eine Sache konzentrieren
bevallen – hier: gefallen
vervangen – ersetzen
roken – rauchen

de verslaving – die Sucht
van iets afkomen – etwas loswerden, von etwas loskommen
de proef – der Test
voor iets in aanmerking komen – für eine Sache in Betracht kommen
regulier – regulär
de duif – die Taube
de overlast – die Probleme
de klacht – die Beschwerde
de verdieping – das Stockwerk, der Stock
de flat – das Apartmenthaus, das Wohnhaus
iets onderpoepen – etwas vollscheißen
keer op keer – immer wieder
uitglijden – ausrutschen
het advies – der Rat
zijn intrek nehmen - einziehen
de versierselen – die Insignien
iets uitreiken – etwas überreichen
tot nu toe – bisher, bis jetzt

gebeuren – passieren
invulling geven aan iets - etwas umsetzen
het devies - der Wahlspruch
groeien - wachsen
uitkomen op - hier: erreichen
stijgen, toenemen - zunehmen
dalen - abnehmen, sinken
fors - kräftig, stark
ruim 1,6 miljard - gut 1,6 Milliarden
iemand passeren - jemanden überholen
verdubbelen - sich verdoppeln
de abortus - die Abtreibung
verliezen - verlieren
de bestuursrechter - der Verwaltungsrichter
vergeefs - vergeblich
de beperking - die Einschränkung
iets ongedaan maken - etwas rückgängig machen
zoals - wie (zum Beispiel)
de internationale wateren - die internationalen Gewässer

iets omzeilen - einer Sache ausweichen, etwas umschiffen
de straal - hier: der Umkreis
de pitbull, pitbullterriër - der Pitbullterrier
fokken - züchten
de SP (Socialistische Partij)
voor iets pleiten - für eine Sache plädieren
averechts werken - das Gegenteil bewirken
zou leiden tot - führe zu
aangifte doen - Anzeige erstatten
de advertentie - die Annonce
iets aanzwengelen - etwas ankurbeln, etwas in Gang bringen
het zou best eens goed kunnen werken - es könnte ohne
weiteres gut funktionieren
iets afstaan - etwas abtreten
veel nierpatiënten zijn geholpen - vielen Nierenpatienten ist geholfen
de betoging - die Kundgebung, die Demonstration

het toneel - die Bühne, der Schauplatz
de vakbond - die Gewerkschaft
FNV = 'Federatie Nederlandse Vakbeweging' (Niederländischer Gewerkschaftsbund)
CNV = 'Christelijk Nationaal Vakverbond'
MHP = 'Vakcentrale voor Middengroepen en Hoger Personeel'
het zakgeld - das Taschengeld
gemiddeld - durchschnittlich
het speelgedrag - das Spielverhalten
tweederde - zwei drittel
de verjaardag - der Geburtstag
voordat - bevor
het speelgoed - das Spielzeug
gewond - verletzt
het auto-ongeluk - der Autounfall
over de kop gaan - sich überschlagen
het distributiekantoor - das Zustellamt
iets verplaatsen - etwas verlegen
de koorts - das Fieber
de benauwdheid - die Beklemmung

aanstaande dinsdag - (am) kommenden/nächsten Dienstag
cremeren - einäschern, (Schweiz:) kremieren
het condoléanceregister - die Kondolenzliste
iemand aanklagen – jemanden anklagen, jemanden verklagen
de abortus – die Abtreibung
het vraaggesprek – das Interview
bepaald - bestimmt
onlangs – vor kurzem
daadwerkelijk – tatsächlich
de treinreiziger – der Zugreisende, der Bahnfahrer
net zo lang als – genauso lang wie
het gebouw – das Gebäude
de machinist – der Lokführer
de coupé – das Abteil
een aanpassing ondergaan – verändert werden, angepasst werden
de bescherming – der Schutz
aangescherpte regels - verschärfte Regeln, verschärfte Bestimmungen

de jacht – die Jagd
foerageren – Proviant beschaffen
iets toestaan – etwas erlauben
iets voorkomen – etwas verhindern
iets nodig hebben - etwas brauchen
iets verwijderen – etwas entfernen
de amandel - die Mandel
de keel- en neusamandelen – die Gaumen- und Rachenmandeln
de bovenste luchtwegen - die oberen Atemwege
veelvuldig – häufig
last hebben van iets – hier: an etwas leiden
tijdelijk – zeitlich begrenzt
lichte klachten – leichte Beschwerden
tellen – haben, zählen
de baan – die Arbeitsstelle, der Job
blijken uit – hervorgehen aus
het cijfer – die Zahl

het gemiddelde – der Durchschnitt
slechts – nur
wel – hier: aber, jedoch
de parttimer - der/die Teilzeitbeschäftigte
op deeltijdbasis werken – eine Teilzeitbeschäftigung haben
het aandeel – die Aktie
de obligatie - die Schuldverschreibung
het veilinghuis – das Auktionshaus
iets onder de hamer brengen - etwas unter den Hammer bringen
zeldzaam – selten
de verjaring - die Verjährung
de dupe - das Opfer, der Leidtragende
de strijd tegen het internationale terrorisme -
der Kampf gegen den internationalen Terrorismus
de leefbaarheid - die Lebensqualität
de veiligheid - die Sicherheit

iets aan de kaak stellen - etwas anprangern
een moment stilte in acht nemen - eine Schweigeminute einlegen
de christelijke wortels – die christlichen Wurzeln
zomaar – mir nichts, dir nichts
wegpoetsen – wegwischen
er is niets mis mee – es macht nichts
mis – falsch
zullen – werden
de toetreding – der Beitritt
Turkije – die Türkei
de kwestie – die Frage, die Angelegenheit
de tandarts – der Zahnarzt
iets schrappen – etwas streichen
het ziekenfonds – die Krankenkasse
de GPD ((Vereniging) Gemeenschappelijke Persdienst)
afhaken – nicht mehr mitmachen, aussteigen, aufhören
iets vergoeden - etwas erstatten

iets is te wijten aan iets - etwas ist auf eine Sache zurückzuführen
de verschraling – die Verknappung, die Kürzung
het ziekenfondspakket – die Leistungen der Krankenkassen
de veronachtzaming – die Vernachlässigung
verdrinken - ertrinken
de zwerver - der Streuner, der Penner,
(in Österreich:) der Sandler
ondiep - seicht
plassen - pinkeln
aanpalend - angrenzend, benachbart
de vindplaats - der Fundort
de massabevoorrading – die Massenbelieferung
de saté – der Fleischspieß mit Erdnußsoße
de vergissing – der Irrtum
het plaatsen van een bestelling – das Aufgeben einer Bestellung
het stokje – hier: der Spieß
de doos – die Schachtel, der Karton

vrezen – fürchten
het thuisfront – die Daheimgebliebenen
de roker – der Raucher
de vakantiedag – der Urlaubstag
inleveren – abtreten, abgeben
de zonwering – der Sonnenschutz
een sigaret opsteken – sich eine Zigarette anzünden
de ondernemingsraad – der Betriebsrat
de verstokte roker - der eingefleischte Raucher
de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) – der Tarifvertrag
zomaar – einfach so
schande van iets spreken - über eine Sache empört sein
de horeca (hotel-restaurant-café)- das Gaststättengewerbe
de leeftijdsregel – die Altersgrenze

een regel overtreden – eine Regel verletzen, gegen eine Regel verstoßen
grootscheeps – umfangreich
mogen – dürfen
helemaal geen – gar kein(e), überhaupt kein(e)
de vergunning - die Genehmigung, die Konzession
slap - hier: schwach, schlecht
een jaar geleden – vor einem Jahr
ruim 4% lager - gut 4% niedriger
zelfs – sogar
uit de gratie zijn – hier: nicht (mehr) beliebt sein,
an Beliebtheit stark eingebüßt haben
kiezen voor iets – etwas wählen, sich für eine Sache entscheiden
het merk - die Marke
het ziekenhuis – das Krankenhaus
sturen – schicken
al – bereits
de nota – die Rechnung
die plaats zou hebben gevonden – die angeblich stattgefunden hat

de overledene – die/der Verstorbene
de aanmaning - die Mahnung
de tikfout – der Tippfehler
de bijbel – die Bibel
de schreeuw – der Schrei
de terugkeer – die Rückkehr
de waarden – die Werte
de samenleving – die Gesellschaft
het huwelijk – die Eheschließung
de Schotse hooglander - das schottische Hochlandrind
vrijen – Geschlechtsverkehr haben
het recreatiegebied – das Erholungsgebiet
overwegen – überlegen
in het openbaar – in der Öffentlichkeit
het bestuurslid – das Vorstandsmitglied
het rund – das Rind
het uiterlijk – das Aussehen

haalbaar – realisierbar, durchführbar
het roer moet om - in etwa: 'Zeit für eine Kursänderung'
bespreekbaar - erwägenswert
iets letterlijk nemen - etwas wörtlich nehmen
een forse versterking van de infrastructuur -
ein massiver Ausbau der Infrastruktur
de planoloog - der Raumplaner
de staking - der Streik
de ochtendspits - der morgendliche Berufsverkehr
de file - die (Auto)kolonne, der Stau
platliggen - stillliegen
de streekbus - der Überlandbus
de vut (vervroegde uittreding) - der Vorruhestand,
die Frühpension
de neerlandicus - der Niederlandist
de vondst - die Entdeckung, der Fund
omstreeks 1610 - um 1610

iets waarderen - etwas schätzen
zogeheten – sogenannt
de vrijwilliger – der Freiwillige
de fiets – das Fahrrad
surveilleren – Streife fahren
de politie inschakelen – die Polizei einschalten
als koppel - hier: zu zweit, paarweise
op pad gaan – sich auf den Weg machen, losziehen
een drukke dag – ein Tag, an dem viel los ist
minst begeerlijk – am wenigsten begehrenswert
de vakantieganger – der Urlauber
in trek zijn – gefragt sein, beliebt sein
aangeven – hier: zeigen
de respondent – der Befragte
de vlucht – der Flug

voldoende – ausreichend
de bezigheid – die Beschäftigung
de krant – die Zeitung
daarentegen – dagegen
gaan stappen – ausgehen
het vertrek – die Abreise
schoon – sauber
het dialect - der Dialekt
over vijftig jaar - in fünfzig Jahren
iets tegenhouden - etwas aufhalten, etwas verhindern
de hand in eigen boezem steken - den Fehler bei sich selbst suchen
iets erkennen - etwas zugeben
in tegenstelling tot - im Gegensatz zu
de drugs – die Drogen
naar buiten komen – ans Tageslicht kommen
de marinier – der Marinesoldat
een beleid voeren – eine Politik betreiben

iemand op iets betrappen – jemanden bei einer Sache erwischen
de waarschuwing – die Verwarnung
de vakbond – die Gewerkschaft
te gek voor woorden – indiskutabel
tegen de privacy indruisen - die Privatsphäre verletzen
de agent – der Polizist
hulp verlenen aan iemand - jemandem helfen
de achterbank – der Rücksitz
bevallen – entbinden
de bevalling – die Geburt
iemand maakt het goed – jemandem geht es gut
met gezwinde spoed – im Eiltempo
het terrein – das Gelände
op het raam bonzen – gegen das Fenster schlagen
de ambulance – der Krankenwagen
de afdeling spoedeisende hulp, de spoedafdeling – die Notaufnahme,
die Notfallambulanz

de portier - der Pförtner, der Portier
het intakegesprek - das Aufnahmegespräch
het ziekenhuis – das Krankenhaus
aan iets ontbreken – an einer Sache mangeln, an einer Sache fehlen
toereikend – ausreichend
voortaan – künftig
beschikbaar – verfügbar
schaatsen – Schlittschuh laufen, eislaufen
de jeugd – die Jugend
achtereenvolgend – aufeinanderfolgend
de basisschool – die Grundschule
de les – der Unterricht, die Unterrichtsstunde
het werkt – es funktioniert
iets uitbreiden – etwas ausweiten, etwas erweitern
de Wadden – das Watt
somber – düster
zorgelijk – besorgniserregend
de vergrijzing – die Überalterung

het vertrek – der Wegzug
hoogopgeleid – hochqualifiziert
zogeheten – sogenannt
het samenwerkingsverband – der Zusammenschluß, die Arbeitsgemeinschaft
het overheidsbestuur – die Verwaltungsbehörde
het recreatiebedrijf – das Erholungszentrum
de natuurbeschermer – der Naturschützer

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.