ADVERTENTIE
Ben jij op zoek naar een studie die je meer biedt dan standaard hoorcolleges en werkgroepen?

Verdiep je dan eens in een universitaire studie bij Defensie! Een studie waar je meer leert dan studeert. Samen met Defensie beantwoorden we de meestgestelde vragen over studeren bij Defensie. 

Check het artikel!

Duits: - Nederlands
Führerbunker - bunker van Hitler
Depp - idioot
Sintis - zigeuner
denn - Want

CHUNKWOORDENBOEK A
das Ziel - het doel
zeigen - laten zien
ständig - constant
Wahrheit oder Pflicht - doen, durf of de waarheid

Alles klar? - Alles goed?
widerfahren - overkomen
habe ich mir den Kopf verdreht - ik ben verliefd geworden
unterhalten - geklets
Ausgemacht - iets afspreken/een afspraakje gemaakt
die dir den Kopf verdreht - het hoofd op hol brengen
falls - als/voor het geval dat

Tresen - de tap (bar)
hätte - zou hebben
stattdessen - in plaats daarvan
separée - gescheiden van de rest/kamertje apart
bald - binnenkort/snel
blank - blut
Klamotten - kleren
neulich - pasgeleden
leisten - veroorloven/betalen
der Grund - de reden
Was geht? - Wat is er, hoe gaat het?

stolz - trots
klauen - stelen
verkackt - verprutst
halt - (stopwoordje) eenmaal
schräg - schuin
verstanden - begrepen
Verwandten - familie
bereut - spijt hebben
hält…zumir, zumir hälten - mij steunen
Zuhälter - pooier
im Griff - in de hand
Grund - reden
Fresse - het hoofd/gezicht/bek

damals - toen
staunen verbaasd laten staan
Wichser rukkers
Ich lasse nichts auf dich kommen. Niemand mag iets gemeens over jou zeggen.
Entgeld - betaald krijgt
reicht - genoeg zijn
CHUNKWOORDENBOEK B (Woord van de dag)
vrouw-onvriendelijk - frauenfeindlich
bekendstaan om iets - für etwas bekannt sein
de kritiek op iets - die Kritik an einer Sache
de stille tocht - der Schweigemarsch
de vrijheid van meningsuiting - die Meinungsfreiheit
de moord op iemand - der Mord an jemandem
levensbedreigend - lebendsbedrohlich
het vraaggesprek - das Interview
medio september - Mitte September
het hartfalen - das Herzversagen
de zolder - der Dachboden
de overloop - der Flur
de bovenverdieping - das Obergeschoß
het misdrijf - das Verbrechen
verzakken - sich senken
de aanleg - hier: der Bau
het pand - das Gebäude
de damwand - die Spundwand
het gat - das Loch
gereed - fertig
de Raad van State - der (niederländische) Staatsrat
het adviescollege - das beratende Gremium
de dagelijkse leiding - die Geschäftsführung
de vergadering - die Sitzung
net als - genauso wie
bedoeld zijn om ... - bezwecken ... zu
de samenleving - die Gesellschaft
de rimpel - die Falte
bloot - nackt
de vergrijzing - die Vergreisung
toeslaan - zuschlagen
de 50Plusbeurs - die Messe für die Generation 50 Plus
het zelfstandig naamwoord - das Substantiv
het bijvoeglijk naamwoord - das Adjektiv
herzien - überarbeitet, revidiert
iets inslaan - sich mit etwas eindecken
de proef - die Probe, der Probelauf
'geef ons heden ons dagelijks brood' -
'unser tägliches Brot gib uns heute' (Elberfelder Übersetzung)
de bijbelvertaling - die Bibelübersetzung
maar liefst 10 jaar - ganze 10 Jahre
het huzarenstukje - der Husarenstreich
een heidens karwei - eine Heidenarbeit
geslaagd - gelungen
het voorproefje - die Kostprobe, der Vorgeschmack
zwaaien - schwenken
door het lint gaan - durchdrehen, ausrasten
iemand overmeesteren - jemanden überwältigen
iets in beslag nemen - etwas beschlagnahmen
de weed, de wiet - das Marihuana, das Gras
iets in de ban doen - etwas verbieten
de strekking - der Tenor, der Inhalt
tot iets besluiten - sich zu etwas entschließen
het incident - der Vorfall, der Zwischenfall
de veter - der Schnürsenkel, das Schuhband
de abortus - die Abtreibung
iets/iemand tegenhouden - etwas/jemanden aufhalten
zich op iets beraden - über etwas nachdenken
betogen - argumentieren
ongewenst zwanger - ungewollt schwanger
op internationale wateren - in internationalen Gewässern
de fastfoodketen - die Fast-Food-Kette
zijn intrede doen - Einzug halten
van start gaan - starten
de vestiging - die Filiale
duimen, duimzuigen - (am) Daumen lutschen
het spraakgebrek - der Sprachfehler
de fopspeen - der Schnuller
de lipspieren - die Lippenmuskeln
lispelen - lispeln
sabbelen - nuckeln, lutschen
alert - aufmerksam
averechts werken - das Gegenteil bewirken
moeite hebben met iets – sich schwer tun mit einer Sache
kamperen - zelten
vervelend – unangenehm
blijken uit – hervorgehen aus
op hun gemak – in aller Ruhe
een grote boodschap doen – sein großes Geschäft verrichten
de gehorigheid – die Hellhörigkeit
het hurktoilet – der Hockabort
verstoppen - verstecken
de arrestatie – die Verhaftung
het meningsverschil – die Meinungsverschiedenheit
de parkeerplaats – der Parkplatz
uitlopen op iets – zu einer Sache führen, in einer Sache enden
betrokken zijn bij iets – in eine Angelegenheit verwickelt sein
de rel – der Krawall
de ruzie – der Streit
zich met iets bemoeien – sich in eine Sache einmischen
schoppen - treten
de jeneverbes – die Wacholderbeere
in het nauw – hier: bedroht
het stuifzand – der Flugsand
over 20 jaar – in 20 Jahren
de verzuring – die Versauerung
het zaad – der Samen
debet zijn aan iets – an etwas schuld sein
het lot – das Schicksal
het bos – der Wald
de ruimte – der Platz
het schilderij – das Gemälde
17de-eeuws – aus dem 17. Jahrhundert
doorgaan – stattfinden
achter het net vissen – in die Röhre gucken,
das Nachsehen haben
zich terugtrekken – sich zurückziehen
weliswaar – zwar
de aanwinst – die Erwerbung
de werkster – die Putzfrau
op de helling – ungewiss, in der Schwebe
de langdurig werkloze – der Langzeitarbeitslose
het ministerie van Sociale Zaken – das Ministerium für Soziales
zogeheten – sogenannt
het animo – das Interesse
7 jaar geleden – vor 7 Jahren
bovendien – außerdem
de subsidie - die Subvention
voortaan – in Zukunft
buitenlands – ausländisch
fokken - züchten
aan de eis voldoen – der Anforderung entsprechen
de wedstrijd – der Wettkampf
de opleiding – die Ausbildung
de stoeterij – das Gestüt
zich op iets toeleggen – sich auf eine Sache verlegen,
sich auf eine Sache konzentrieren
bevallen – hier: gefallen
vervangen – ersetzen
roken – rauchen
de verslaving – die Sucht
van iets afkomen – etwas loswerden, von etwas loskommen
de proef – der Test
voor iets in aanmerking komen – für eine Sache in Betracht kommen
regulier – regulär
de duif – die Taube
de overlast – die Probleme
de klacht – die Beschwerde
de verdieping – das Stockwerk, der Stock
de flat – das Apartmenthaus, das Wohnhaus
iets onderpoepen – etwas vollscheißen
keer op keer – immer wieder
uitglijden – ausrutschen
het advies – der Rat
zijn intrek nehmen - einziehen
de versierselen – die Insignien
iets uitreiken – etwas überreichen
tot nu toe – bisher, bis jetzt
gebeuren – passieren
invulling geven aan iets - etwas umsetzen
het devies - der Wahlspruch
groeien - wachsen
uitkomen op - hier: erreichen
stijgen, toenemen - zunehmen
dalen - abnehmen, sinken
fors - kräftig, stark
ruim 1,6 miljard - gut 1,6 Milliarden
iemand passeren - jemanden überholen
verdubbelen - sich verdoppeln
de abortus - die Abtreibung
verliezen - verlieren
de bestuursrechter - der Verwaltungsrichter
vergeefs - vergeblich
de beperking - die Einschränkung
iets ongedaan maken - etwas rückgängig machen
zoals - wie (zum Beispiel)
de internationale wateren - die internationalen Gewässer
iets omzeilen - einer Sache ausweichen, etwas umschiffen
de straal - hier: der Umkreis
de pitbull, pitbullterriër - der Pitbullterrier
fokken - züchten
de SP (Socialistische Partij)
voor iets pleiten - für eine Sache plädieren
averechts werken - das Gegenteil bewirken
zou leiden tot - führe zu
aangifte doen - Anzeige erstatten
de advertentie - die Annonce
iets aanzwengelen - etwas ankurbeln, etwas in Gang bringen
het zou best eens goed kunnen werken - es könnte ohne
weiteres gut funktionieren
iets afstaan - etwas abtreten
veel nierpatiënten zijn geholpen - vielen Nierenpatienten ist geholfen
de betoging - die Kundgebung, die Demonstration
het toneel - die Bühne, der Schauplatz
de vakbond - die Gewerkschaft
FNV = 'Federatie Nederlandse Vakbeweging' (Niederländischer Gewerkschaftsbund)
CNV = 'Christelijk Nationaal Vakverbond'
MHP = 'Vakcentrale voor Middengroepen en Hoger Personeel'
het zakgeld - das Taschengeld
gemiddeld - durchschnittlich
het speelgedrag - das Spielverhalten
tweederde - zwei drittel
de verjaardag - der Geburtstag
voordat - bevor
het speelgoed - das Spielzeug
gewond - verletzt
het auto-ongeluk - der Autounfall
over de kop gaan - sich überschlagen
het distributiekantoor - das Zustellamt
iets verplaatsen - etwas verlegen
de koorts - das Fieber
de benauwdheid - die Beklemmung
aanstaande dinsdag - (am) kommenden/nächsten Dienstag
cremeren - einäschern, (Schweiz:) kremieren
het condoléanceregister - die Kondolenzliste
iemand aanklagen – jemanden anklagen, jemanden verklagen
de abortus – die Abtreibung
het vraaggesprek – das Interview
bepaald - bestimmt
onlangs – vor kurzem
daadwerkelijk – tatsächlich
de treinreiziger – der Zugreisende, der Bahnfahrer
net zo lang als – genauso lang wie
het gebouw – das Gebäude
de machinist – der Lokführer
de coupé – das Abteil
een aanpassing ondergaan – verändert werden, angepasst werden
de bescherming – der Schutz
aangescherpte regels - verschärfte Regeln, verschärfte Bestimmungen
de jacht – die Jagd
foerageren – Proviant beschaffen
iets toestaan – etwas erlauben
iets voorkomen – etwas verhindern
iets nodig hebben - etwas brauchen
iets verwijderen – etwas entfernen
de amandel - die Mandel
de keel- en neusamandelen – die Gaumen- und Rachenmandeln
de bovenste luchtwegen - die oberen Atemwege
veelvuldig – häufig
last hebben van iets – hier: an etwas leiden
tijdelijk – zeitlich begrenzt
lichte klachten – leichte Beschwerden
tellen – haben, zählen
de baan – die Arbeitsstelle, der Job
blijken uit – hervorgehen aus
het cijfer – die Zahl
het gemiddelde – der Durchschnitt
slechts – nur
wel – hier: aber, jedoch
de parttimer - der/die Teilzeitbeschäftigte
op deeltijdbasis werken – eine Teilzeitbeschäftigung haben
het aandeel – die Aktie
de obligatie - die Schuldverschreibung
het veilinghuis – das Auktionshaus
iets onder de hamer brengen - etwas unter den Hammer bringen
zeldzaam – selten
de verjaring - die Verjährung
de dupe - das Opfer, der Leidtragende
de strijd tegen het internationale terrorisme -
der Kampf gegen den internationalen Terrorismus
de leefbaarheid - die Lebensqualität
de veiligheid - die Sicherheit
iets aan de kaak stellen - etwas anprangern
een moment stilte in acht nemen - eine Schweigeminute einlegen
de christelijke wortels – die christlichen Wurzeln
zomaar – mir nichts, dir nichts
wegpoetsen – wegwischen
er is niets mis mee – es macht nichts
mis – falsch
zullen – werden
de toetreding – der Beitritt
Turkije – die Türkei
de kwestie – die Frage, die Angelegenheit
de tandarts – der Zahnarzt
iets schrappen – etwas streichen
het ziekenfonds – die Krankenkasse
de GPD ((Vereniging) Gemeenschappelijke Persdienst)
afhaken – nicht mehr mitmachen, aussteigen, aufhören
iets vergoeden - etwas erstatten
iets is te wijten aan iets - etwas ist auf eine Sache zurückzuführen
de verschraling – die Verknappung, die Kürzung
het ziekenfondspakket – die Leistungen der Krankenkassen
de veronachtzaming – die Vernachlässigung
verdrinken - ertrinken
de zwerver - der Streuner, der Penner,
(in Österreich:) der Sandler
ondiep - seicht
plassen - pinkeln
aanpalend - angrenzend, benachbart
de vindplaats - der Fundort
de massabevoorrading – die Massenbelieferung
de saté – der Fleischspieß mit Erdnußsoße
de vergissing – der Irrtum
het plaatsen van een bestelling – das Aufgeben einer Bestellung
het stokje – hier: der Spieß
de doos – die Schachtel, der Karton
vrezen – fürchten
het thuisfront – die Daheimgebliebenen
de roker – der Raucher
de vakantiedag – der Urlaubstag
inleveren – abtreten, abgeben
de zonwering – der Sonnenschutz
een sigaret opsteken – sich eine Zigarette anzünden
de ondernemingsraad – der Betriebsrat
de verstokte roker - der eingefleischte Raucher
de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) – der Tarifvertrag
zomaar – einfach so
schande van iets spreken - über eine Sache empört sein
de horeca (hotel-restaurant-café)- das Gaststättengewerbe
de leeftijdsregel – die Altersgrenze
een regel overtreden – eine Regel verletzen, gegen eine Regel verstoßen
grootscheeps – umfangreich
mogen – dürfen
helemaal geen – gar kein(e), überhaupt kein(e)
de vergunning - die Genehmigung, die Konzession
slap - hier: schwach, schlecht
een jaar geleden – vor einem Jahr
ruim 4% lager - gut 4% niedriger
zelfs – sogar
uit de gratie zijn – hier: nicht (mehr) beliebt sein,
an Beliebtheit stark eingebüßt haben
kiezen voor iets – etwas wählen, sich für eine Sache entscheiden
het merk - die Marke
het ziekenhuis – das Krankenhaus
sturen – schicken
al – bereits
de nota – die Rechnung
die plaats zou hebben gevonden – die angeblich stattgefunden hat
de overledene – die/der Verstorbene
de aanmaning - die Mahnung
de tikfout – der Tippfehler
de bijbel – die Bibel
de schreeuw – der Schrei
de terugkeer – die Rückkehr
de waarden – die Werte
de samenleving – die Gesellschaft
het huwelijk – die Eheschließung
de Schotse hooglander - das schottische Hochlandrind
vrijen – Geschlechtsverkehr haben
het recreatiegebied – das Erholungsgebiet
overwegen – überlegen
in het openbaar – in der Öffentlichkeit
het bestuurslid – das Vorstandsmitglied
het rund – das Rind
het uiterlijk – das Aussehen
haalbaar – realisierbar, durchführbar
het roer moet om - in etwa: 'Zeit für eine Kursänderung'
bespreekbaar - erwägenswert
iets letterlijk nemen - etwas wörtlich nehmen
een forse versterking van de infrastructuur -
ein massiver Ausbau der Infrastruktur
de planoloog - der Raumplaner
de staking - der Streik
de ochtendspits - der morgendliche Berufsverkehr
de file - die (Auto)kolonne, der Stau
platliggen - stillliegen
de streekbus - der Überlandbus
de vut (vervroegde uittreding) - der Vorruhestand,
die Frühpension
de neerlandicus - der Niederlandist
de vondst - die Entdeckung, der Fund
omstreeks 1610 - um 1610
iets waarderen - etwas schätzen
zogeheten – sogenannt
de vrijwilliger – der Freiwillige
de fiets – das Fahrrad
surveilleren – Streife fahren
de politie inschakelen – die Polizei einschalten
als koppel - hier: zu zweit, paarweise
op pad gaan – sich auf den Weg machen, losziehen
een drukke dag – ein Tag, an dem viel los ist
minst begeerlijk – am wenigsten begehrenswert
de vakantieganger – der Urlauber
in trek zijn – gefragt sein, beliebt sein
aangeven – hier: zeigen
de respondent – der Befragte
de vlucht – der Flug
voldoende – ausreichend
de bezigheid – die Beschäftigung
de krant – die Zeitung
daarentegen – dagegen
gaan stappen – ausgehen
het vertrek – die Abreise
schoon – sauber
het dialect - der Dialekt
over vijftig jaar - in fünfzig Jahren
iets tegenhouden - etwas aufhalten, etwas verhindern
de hand in eigen boezem steken - den Fehler bei sich selbst suchen
iets erkennen - etwas zugeben
in tegenstelling tot - im Gegensatz zu
de drugs – die Drogen
naar buiten komen – ans Tageslicht kommen
de marinier – der Marinesoldat
een beleid voeren – eine Politik betreiben
iemand op iets betrappen – jemanden bei einer Sache erwischen
de waarschuwing – die Verwarnung
de vakbond – die Gewerkschaft
te gek voor woorden – indiskutabel
tegen de privacy indruisen - die Privatsphäre verletzen
de agent – der Polizist
hulp verlenen aan iemand - jemandem helfen
de achterbank – der Rücksitz
bevallen – entbinden
de bevalling – die Geburt
iemand maakt het goed – jemandem geht es gut
met gezwinde spoed – im Eiltempo
het terrein – das Gelände
op het raam bonzen – gegen das Fenster schlagen
de ambulance – der Krankenwagen
de afdeling spoedeisende hulp, de spoedafdeling – die Notaufnahme,
die Notfallambulanz
de portier - der Pförtner, der Portier
het intakegesprek - das Aufnahmegespräch
het ziekenhuis – das Krankenhaus
aan iets ontbreken – an einer Sache mangeln, an einer Sache fehlen
toereikend – ausreichend
voortaan – künftig
beschikbaar – verfügbar
schaatsen – Schlittschuh laufen, eislaufen
de jeugd – die Jugend
achtereenvolgend – aufeinanderfolgend
de basisschool – die Grundschule
de les – der Unterricht, die Unterrichtsstunde
het werkt – es funktioniert
iets uitbreiden – etwas ausweiten, etwas erweitern
de Wadden – das Watt
somber – düster
zorgelijk – besorgniserregend
de vergrijzing – die Überalterung
het vertrek – der Wegzug
hoogopgeleid – hochqualifiziert
zogeheten – sogenannt
het samenwerkingsverband – der Zusammenschluß, die Arbeitsgemeinschaft
het overheidsbestuur – die Verwaltungsbehörde
het recreatiebedrijf – das Erholungszentrum
de natuurbeschermer – der Naturschützer

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.