Jongens gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

Basisstof 5: Onderzoeksmethoden

Beoordeling 5.6
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 4e klas havo | 337 woorden
  • 16 september 2014
  • 3 keer beoordeeld
Cijfer 5.6
3 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij een maatschappelijke studie?

Misschien is een studie Sociologie of Antropologie dan wel iets voor jou! Bij beide opleidingen ga je aan de slag gaat met maatschappelijke vraagstukken. Wil jij erachter komen welke bachelor bij jou past? Kom in maart proefstuderen aan de VU.

Meer informatie

Observatie; meten van organismen, verschijnselen of gedragingen.
Experiment; de werkelijkheid wordt gemanipuleerd. De experimentgroep wordt blootgesteld aan een bepaalde factor die men wil onderzoeken, de controlegroep niet.
Interview; een aantal personen worden mondeling of schriftelijk bevraagd, meestal in de vorm van en steekproef.
Literatuuronderzoek; gebruik maken van bestaand materiaal.
Bij een ontwerponderzoek maakt de onderzoeker een concreet product als antwoord op de probleemstelling. Dat kan plakband met superkleefkracht zijn of een instrument.

Modelleren: Het maken van een model, vaak met behulp van software en de rekenkracht van computers. Een model is de vereenvoudigde voorstelling van de werkelijkheid.

In een werkplan beschrijf je hoe je een onderzoek gaat aanpakken en maak je een lijst van benodigde materialen.

Elk onderzoek wordt afgesloten met een verslag. Hierin worden de verschillende fasen van het natuurwetenschappelijk onderzoek nauwkeurig beschreven.

Fasen van een verslag
1. Titel
2. Inleiding; hierin geef je achtergrondinformatie over je onderwerp. Je beschrijft Wat je wil onderzoeken. Je formuleert een probleemstelling en stelt eventueel een hypothese op.
3. Werkplan: materiaal en methode; hierin beschrijf je welke onderzoeksmethode je toepast. Ook komt in dit deel van het verslag de door jou benodigde materialen. Wanneer je een experiment uitvoert, beschrijf of teken je de proefopstelling. Ook beschrijf je welke handelingen je op welk tijdstip gaat verrichten. De beschrijving moet zo nauwkeurig zijn dat iemand anders in staat is om het onderzoek te herhalen
4. Resultaten; hierin beschrijf je het verloop van het onderzoek, bijvoorbeeld het verloop van de proef. Noteer de waarnemingen in woorden en vat je meetresultaten samen in tabellen/ grafieken.
5. Conclusie en discussie; hierin kijk je kritisch naar de proefopzet en de uitvoering van het onderzoek. Is alles volgens plan verlopen? Je analyseert de verkregen resultaten. Je vergelijkt de resultaten met de verwachting in de inleiding. In de discussie kijk je ook naar de betrouwbaarheid en de validiteit van het onderzoek. Probeer redenen te geven als de resultaten de hypohese niet bevestigen. Stel eventueel een nieuwe hypothese  op.
6. Literatuur; hierin vermeld je de bronnen die je bij dit onderzoek hebt geraadpleegd
 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.