Woordjes hoofdstuk 5 1-20

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 4e klas vmbo | 221 woorden
  • 4 december 2016
  • 4 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Aantrekkingsfactor= reden om je in een gebied te vestigen, werk bijvoorbeeld
Arbeidsmigratie= wanneer mensen vanwege hun werk verhuizen
Afstotingsfactor= reden om uit een gebied te vertrekken, bijvoorbeeld armoede of werkloosheid
Bebouwingsdichtheid= de oppervlakte bebouwd gebied per vierkante kilometer
Bereikbaarheid= de mate waarin je binnen korte tijd en zonder moeite kunt komen waar je wilt
Bestemmingsplan= plan van de gemeente dat aangeeft hoe een bepaald gebied ingericht word
Bevolkingsdichtheid== het gemiddeld aantal inwoners per vierkante kilometer
Bevolkingsgrafiek= een grafiek met de leeftijdsopbouw van de bevolking
Bevolkingsopbouw=  aantal mensen in verschillende leeftijdsgroepen en de verdeling man/ vrouw
Bevolkingsontwikkeling= verandering in de samenstelling van de bevolking
Bevolkingsspreiding= de manier waarop de bevolking over een gebied verdeel is
Congestie= het verstopt raken van de infrastructuur in een gebied (bijv. voor files)
Een kindpolitiek= bepaling dat mensen niet op jonge leeftijd mogen trouwen en niet meer als een kind mogen hebben
Geboortecijfer= het gemiddeld aantal geboorten in een gebied per 1000 inwoners in een jaar
Geboorteoverschot= verschil tussen het aantal geboren en gestorven mensen per 1000 inwoners
Groeiregio= gebied waar het aantal inwoners stijgt
Historische stadskern= het oude centrum van een stad
Infrastructuur= alle voorzieningen die nodig zijn om verkeer mogelijk te maken
Integratie= migranten nemen cultuur over van land van herkomst en passen die toe in eigen cultuur
Krimpregio= gebied waar het aantal inwoners daalt
 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.