Hoofdstuk 6: Toerisme

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 1e klas vwo | 218 woorden
  • 14 mei 2012
  • 20 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
20 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

Afstandsverval: Hoe verder weg een bestemming, hoe minder mensen er naartoe gaan.

Binnenlands toerisme: Toerisme binnen het land zelf.

Complementariteit :Een gebied heeft iets te bieden wat de toerist thuis niet kan vinden.

Cultuurverpesting: Het respect voor de eigen cultuur en tradities neemt af door de komst van toeristen.

Duurzaam toerisme: Toerisme waarbij je zorgt dat de natuur niet onherstelbaar beschadigd wordt en waarbij je rekening houdt met de wensen van de plaatselijke bevolking.

Educatieve reizen: Reizen waar je iets van opsteekt.

Externe factoren: Oorzaken die buiten het gebied te vinden zijn.

Grootschaligtoerisme/massatoerisme: Toerisme waarbij erg veel mensen tegelijk naar dezelfde plek gaan.

Infrastructuur: Alle voorzieningen die nodig zijn om verkeer mogelijk te maken.

Internationaal toerisme: Toerisme naar het buitenland.

Interne factoren: Oorzaken die binnen het gebied te vinden zijn.

Kleinschalig toerisme/Elite toerisme: Toerisme waarbij (nog) niet zoveel mensen tegelijk naar dezelfde plek gaan.

Recreatie: Vrijetijdsbesteding (zonderovernachting buitenshuis).

Ruimtelijke inrichting: Regels van de overheid (bv. de gemeente) die bepalen hoe de ruimte gebruikt mag worden.

Spin-off: Het effect dat dde hele economie van een toeristisch gebied profiteert.

Toerisme: Activiteiten die mensen in hun vrije tijd ondernemen, waarbij ze ten minste 1 nacht en ten hoogste 1 jaar buitenshuis verblijven.

Toeristische enclaves: Zones speciaal en vaak exclusief ingericht voor westerse toeristen.

Toeristische infrastructuur: Infrastructuur, accommodaties en voorziening voor toeristen.

REACTIES

V.

V.

wat is mijn externe factoren dat invloed kunnen hebben op een catering zelfstandige ?

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.