Hoofdstuk 4

Beoordeling 6.8
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 5e klas vwo | 315 woorden
  • 17 februari 2010
  • 8 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.8
  • 8 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!
4.1
Achterland – Gebied met belangrijke functie voor aan- en afvoer van goederen t.o.v. een economische knooppunt of mainport (bijv. Haven of vliegveld).
CBD – Centrale zakencentrum in een stad met bedrijven, kantoren, maatschappelijke instellingen en winkels.
Clustering – Bepaalde activiteiten zijn geconcentreerd op een beperkt aantal plaatsen.
Edge city – Stad ontstaan door suburbanisatie en niet meer afhankelijk van de grote centrale stad.
Functionele regio – Gemeente waarin een belangrijke stedelijke kern ligt die het omliggend gebied in zijn greep houd, zorgt voor sociale en economische zekerheid.

Gentrification – Na het verbeteren van wijken met lage status groepen, vestigen hoog opgeleide met een hoog inkomen zich in deze wijken.
Hubs- en spokesnetwerk – Stedelijk netwekr waar een hub een verzamelpunt is voor goederen, geld en informatie en spokes de vervoersassen zijn.
Knooppunt – Stad waarbij tussen omliggende regio’s en steden (+ gebieden) goederen, mensen, geld en informatie wordt uitgewisseld.
Mainportregio – Invloedrijk gebied waar de mainport een knooppuntfunctie vervult.
Megalopolis – Een aaneengegroeid stedelijk gebied waar de steden sterk ondering zijn verbonden.
Metropool – Dichtbevolkte (wereld)stad, waar alle stedelijke functies aanwezig zijn.
Megastad – Stad met meer dan 10 miljoen inwoners.
Stedelijk netwerk – Netwerk waarin steden relaties met elkaar onderhouden.
Wereldstad – Zie metropool.
4.2
Gated community – Wijk voor rijke mensen, afgesloten van de buitenwereld door beveiligde hekken.
Getto – Wijk waar ethnische minderheden (gedwongen) bij elkaar wonen.

Gezinshereniging – Door een migrant laten overkomen van een familielid uit land v. Herkomst.
Gezinsvorming – Het door een migrant laten overkomen van huwelijkspartner uit land v. Herkomst.
Innovatieve bedrijven – Bedrijven die zich bezig houden met het ontwikkelen van nieuwe ideeën, goederen en diensten.
Kosmopolitisme – Mensen ontlenen hun identiteit niet meer van het vaderland maar aan het wereldburgerschap.
Mondiale financiële markten – Financiële markten die invloed uitoefenen op de wereldeconomie.
Ruimtelijke segregatie – Ruimtelijk scheiden van kansarme/rijke etnische groepen in een stad of gebied.
Sociale polarisatie – In toenemende mate bij elkaar wonen van bevolkingsgroepen met dezelfde sociaal-economische achtergrond en kenmerken.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.