Examenkandidaten gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

Hoofdstuk 3

Beoordeling 6.8
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 5e klas vwo | 296 woorden
  • 27 mei 2011
  • 16 keer beoordeeld
Cijfer 6.8
16 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina
Geofactoren: factoren die de elementen vormen voor de verschillende ecosystemen op aarde.

Bodem: de bovenste 1 a 2 m van de grond waaruit de planten het grootste deel van hun voedingsstoffen halen.

Tropische zone: zone, gelegen tussen 10 graden NB en 10 graden ZB

Subtropische zone: zone tussen de tropen en de gematigde breedte (tussen 20 graden en 30 graden NB en ZB)

Gematigde zone: de gordels tussen de subtropische en boreale zone (tussen 30 graden en 55 graden NB en ZB)

Polaire zone: gordels tussen de poolcirkel en de polen


Boreale zone: het overgangsgebied tussen de gematigde en polaire zone op de continenten, dus op het noordelijk halfrond.

Aride zone: zone met droge klimaten

Natuurramp: ramp, veroorzaakt door de natuur, waarbij veel slachtoffers te betreuren zijn en grote schade is aangericht

Milieuramp: verstoring door de mens van de natuur, waardoor zich een ramp met slachtoffers en financiële schade voordoet

Aantasting van de ozonlaag: beschadigen van de ozonlaag door gebruik van schadelijke gassen

Versterkt broeikaseffect: versterkte toename van de temperatuur in de dampkring als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen door de mens

Klimaatveranderingen: wijzigingen in het klimaat door menselijke dan wel natuurlijke oorzaken

Landdegradatie: aantasting van het landschap, meestal door menselijke activiteiten

Bodemerosie: het snel verdwijnen van de voor plantengroei belangrijke verweringsgrond, meestal het gevolg van menselijke activiteiten

Bodemdegradatie: verlies van de kwaliteit van de toplaag van de bodem

Verwoestijning: uitbreiding van de woestijn, veroorzaakt door verkeerde toepassing van landbouw, soms gecombineerd met klimaatvariaties

Verzilting: toename van het zoutgehalte van de bodem of het grond- en oppervlaktewater


Duurzaam landgebruik: natuurlijke hulpbronnen zodanig gebruiken dat men tegemoet komt aan de behoeften van deze tijd, zonder dat de behoeften voor de komende generaties in het gedrang komt

Hazard management: het omgaan met de risico’s van een natuurramp

Risico: kans waaraan enig gevaar verbonden is

Herhalingsperiode: de tijd die tussen twee rampen (met dezelfde oorzaak) in een bepaald gebied zit

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.