Het Expertisebureau Online KinderMisbruik (EOKM) en Slachtofferhulp Nederland doen onderzoek naar financiële afpersing met naaktvideo’s onder jongens (ofwel: sextortion). Is dit jou overkomen? Deel dan jouw ervaringen door mee te doen met het anonieme onderzoek. Met jouw bijdrage help jij de hulpverlening verbeteren!

 


Naar het onderzoek


Paragraaf 5
Migranten:
Mensen die van uit een land in een ander land komen wonen. Groepen mensen die van het enen gebied naar het andere gebied trekken.

Kust:
Scheiding tussen land en zee.

Migrantenstroom:
In een korte tijd komen veel mensen in 1 bepaald land wonen.

Kolonisten:
Mensen die een land in bezit hebben genomen.

Gekoloniseerd:
In bezit genomen.

Verscheidenheid:
Verschillende soorten.

Weersomstandigheden:
Soorten weer.

Landschap:
Omgeving.

Klimaat:
De gemiddelde weertoestand over een lange periode van 20 jaar.

Kustvlakte:
Vlakte tussen Appalachen kust.

Landbouw:
Een verzamelnaam voor 4 agrarische bestaansmiddelen: akkerbouw, tuinbouw, veeteelt en bosbouw.

Reliëf:
Hoogteverschillen in landschap.

Hoogtegebergte:
Meeste toppen hoger dan 1500 meter.

Middelgebergte:
Toppen tussen de 500 meter en 1500 meter.

Heuvelland:
Toppen tussen de 200 meter en de 500 meter.

Laagland:
Toppen lager dan 200 meter.

Appalachen:
Een middelgebergte in Amerika.

Mount Mitchell:
Hoogste top in Appalachen (2038 meter).

Oud gebergte:
Laag-afgerond gebergte.

Bebost:
Veel bomen op elkaar.

Dalen:
Laagte tussen hoogte.

Landbouwgrond:
Grond waar landbouw op ‘gepleegd’ kan worden.

Centrale laagvlakte:
Gebied tussen de Appalachen en de Rocky Mountains.

Landbouw landschap:
Omgeving met veel landbouw(bedrijven).

Maïs:
Eetproduct.

Sojabonen:
Eetproduct.

Cornbelt:
Landbouwgebied (corn = maïs).

Paragraaf 6
Immigratie:
Mensen die een land binnenkomen.

Industriële Revolutie:
Snelle omwenteling van agrarische samenleving naar industriële samenleving met behulp van de stoommachine.

Frontier:
Grens tussen het ‘ontdekte’, bewoonde deel van Amerika en het niet ‘ontdekte’ deel.

Pullfactor:
Aantrekkingskracht (mensen worden aangetrokken).

Pushfactor:
Mensen worden weggeduwd.

Emigratie:
Mensen gaan hun land uit (land uitgaan).

Plantages:
Tropische landbouwbedrijven die 1 of meer werkingen ondergaan.

Sunbelt:
Bijnaam voor het zonovergoten Zuiden en Westen van de VS. waar nieuwe industrie komt.

Klimaat:
De gemiddelde weertoestand over een lange periode van 20 jaar.

Snowbelt:
Oude industrie gebied in het Noord Oosten van de VS.

Koude oorlog:
Oorlog tussen de VS. en Rusland zonder dat er ooit gevochten is.

Paragraaf 7
Skyline:
Gebouwen op de horizon.

Mobiliteit:
Bewegelijkheid.

Migratie:
Verhuizen van het ene woongebied naar het andere.

Downtown:
Binnenstad.

Afro-Amerikanen:
Bevolkinsgroep (negers).

Hispanics:
Bevolkingsgroep (Amerikanen van Spaanse afkomst).

Beverly Hills:
Wijk in LA.

Suburbane wijken:
Voorsteden.

Santa Monica:
Wijk in LA.

Etnische ongereldheden:
Rellen tussen rassen.

Westerse wereld:
Westerse cultuur.

CBD:
Central Business District.

Bevolkingsgroep:
Deel van de bevolking.

Long Beach:
Wijk in LA.

Laagbouw:
1-2 verdiepingen.

Autoland:
Alles wordt met auto’s gedaan.

Voorstadbewoners:
Mensen in voorsteden.

Agglomeratie:
Voorsteden die een deel uitmaken van een grote stad.

Edgecities (edgecity is enk.):
Centra in buitenwijken.

Shopping mall:
Winkelcentrum (grote concentratie winkelbedrijven).

Suburbs:
Voorsteden.

Metropool:
Miljoenenstad.

Automobiliteit:
Zelfbeweging.

Suburbanisatie:
Trekkende voorstad.

Getto’s:
Zeer achtergebleven wijken op etnische gelegenheden.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.