Begrippen
§ 4


Allochtoon: daarvan is één ouder in het buitenland geboren.
Autochtoon: daarvan zijn alle beide ouders in Nederland geboren.
Westerse -
allochtonen: deze mensen komen uit een westerse cultuur zoals uit onze
buurt landen Duitsland en Tsjechië.
Niet-westerse
allochtonen: deze mensen komen uit een ander cultuurgebied.
Gastarbeiders: mensen die rot baantjes kregen die Nederlanders niet wouden en daardoor naar Nederland werden gehaald.
Arbeidsmigratie: mensen die naar een bepaald gebied of land trekken voor betaald werk

Remigratie: gastarbeiders die na hun werk weer terug gingen naar hun geboorte land.
Gezinshereniging: gastarbeiders die na hun werk hun gezin lieten overkomen om in Nederland te wonen.
Vluchtelingen: mensen die op de vlucht zijn omdat hun eigen land niet veilig is.
Asielaanvraag: bescherming/toevlucht zoeken in nederland.
Asielzoekers: mensen met een asielaanvraag.
Verblijfs-
Vergunning: asielzoekers die toch mogen blijven met een vergunning.
Integratie: allochtone groepen doen actief mee aan de samenleving.
Eerste generatie
Allochtonen: zijn in het buitenland geboren dus op latere leeftijd pas naar nederland gegaan.
Tweede generatie
Allochtonen: ze zijn hier geboren maar hebben een vader en een moeder uit het buitenland.
Begrippen
§ 5

Etnische

Minderheden: 10% van de Nederlandse bevolking behoort tot de niet-westerse allochtonen, ze vormen een minderheid in de totale bevolking.
Kettingmigratie: migranten vertelden hun familieleden over nederland en die wouden ook hier wonen en die vertelden het weer aan anderen en die weer aan anderen……… etc.
Oude
Woonwijken: wijken die zijn gebouwd toen de steden heel erg snel uitbreiden dus zijn ze in haast gebouwd.
Stads-
Vernieuwing: de verbetering van oude goedkope huurwoningen.
Woningmarkt: het aanbod van huur en koop woningen.
Suburbanisatie: het verhuizen vanuit de stad in omliggende plaatsen.
Drempelwaarde: het minimum aantal klanten dat nodig is een winkel te ‘’runnen’’.
Verzorgings-
Gebied: het gebied waar de bezoekers aan hun voorzieningen komen.
Verpaupering: tot armoede vervallen wijk.
Achterstands-
Buurten/wijken: verpauperde buurten met kansarme mensen en met veel problemen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

M.

M.

ik snap er niks van

9 jaar geleden

K.

K.

tja.. volgens mij is dit het foute boek...

7 jaar geleden