Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Reichstag

Beoordeling 7.7
Foto van een scholier
 • Architectuurverslag door een scholier
 • Klas onbekend | 1199 woorden
 • 23 mei 2016
 • 3 keer beoordeeld
Cijfer 7.7
3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Check check, dubbelcheck!

Heb jij tweestapsverificatie al ingesteld op je accounts? Tweestapsverificatie is jouw tweede slot op de deur 🔐. Met tweestapsverificatie heb je 99,9 procent minder kans dat je account gehackt wordt. Check hoe jij je accounts beter kunt beveiligen!

Meer informatie

Reichstag

 • Inleiding
 • Bouw
 • Brand en herbouw
 • Koude oorlog
 • Na de hereniging.
 • Koepel op het rijksdaggebouw

Het Rijksdag gebouw is het Duitse parlementsgebouw in de hoofdstad van Berlijn. Het Reichstaggebouw is de plek waar sinds 1999 de Duitse Bundestag zetelt. Ook de verkiezingen van de Duitse bondspresident vinden hier sinds 1994 elke 5 jaar plaats. Naast een belangrijk gebouw voor het parlement van Duitsland is het ook een mooi gebouw om te bezoeken, de architectuur, het uitzicht vanuit de koepel en zijn imposante uitstraling

Bouw

De bouw van het rijksdag gebouw is ontworpen door Paul Wallot uit Frankfurt. De bouw begon in 1884, en was klaar in 1894. De tekst ‘Dem Deutsche Volke’ staat op de voorgevel. Maar werd eerst afgewezen door Wilhem II. En werd pas in 1896 worden aangebracht.

Brand en herbouw

Her Rijksdaggebouw is in 1933 door een brand zwaar beschadigd geraakt. De brand was waarschijnlijk aangestoken, maar dat is nog niet bekend. De Nederlandse communist Marinus van de Lubbe werd als dader opgepakt en later geëxecuteerd. Het is niet zeker of hij de brand wel heeft aangestoken. De brand werd uitgeroepen tot een noodtoestand. Hitler kon zo de macht overnemen omdat de brand de schuld zou zijn van de communisten.

Er zijn ook geruchten dat Hitler de opdracht heeft gegeven om het rijksdaggebouw aan te steken.

De Georgische sergeant Meliton Kantaria  liet op 2 mei 1945 de Sovjet-Russische vlag wapperen op de Rijksdag als symbool voor de overwinning op het naziregime. Er is zwaar om gevochten, omdat beide partijen er een symbool van macht over Duitsland in zagen.

Koude oorlog

Tijdens de koude oorlog werd het rijksdag gebouw hersteld. En zoveel mogelijk geprobeerd het in oude staat te herbouwen. Het stond niet meer voor één Duitsland. Het symboliseerde een verdeeld Duitsland en een verdeelde Hoofdstad. In 1971 werd er besloten om het Rijksdag gebouw niet meer de gebruiken voor politieke doeleinden, maar voor het Duits Historisch Instituut.

Na de hereniging

In 1990 werden Oost en West Duitsland weer herenigd. Het gaf de ambitie om het Rijksdag gebouw weer te gebruiken voor het parlement. Na één jaar slaagde het en in 1999, na een  jarenlange periode van verbouwingen, werd het parlement van het verenigde Duitsland definitief verplaatst van Bonn naar Berlijn. Aan het gebouw vonden ingrijpende architectonische aanpassingen plaats getekend door architect Norman Foster, met de constructie van een transparante koepel op het midden van het dak. De combinatie van oude en nieuwe architectuur wordt gezien als een voorbeeld van post-modernisme in de architectuur.

Koepel op het rijksdag gebouw

Eind jaren ’90 is het uiterlijk van de Rijksdag voorgoed veranderd, Sir Norman Foster was de architect die de moderne koepel heeft ontworpen. De Reichstag had altijd al een koepel, maar deze is zwaar beschadigd door bombardementen in de oorlog.

De nieuwe koepel staat voor transparantie in de werking van de democratie. De architect heeft rekening gehouden met de historische vondsten die tijdens de verbouwing aan het licht kwamen. Zo is er een door Sovjetsoldaten aangebrachte graffiti te bewonderen. Foster is er in ieder geval uitstekend in geslaagd om een mooie balans te vinden tussen het historische en het moderne.

Vanaf het dak van het gebouw kan men door deze koepel de vloer van de hoofdetage en daarmee ook het vergaderende parlement zien. Moderne architectuur gaat hier hand in hand met een historisch monument, de Reichstag wordt daarom wel eens als een voorbeeld van post-modernisme genoemd.

 

       Duitse vertaling.

Meine Präsentation geht über das Reichstagsgebäude

Der Inhalt

 • Einführung
 • Bauen               
 • Feuer und Wiederaufbau
 • Kalter Krieg
 • Nach der Wiedervereinigung
 • (und die letzte) die Kuppel auf dem Reichstagsgebäude

die Einführung

Der Reichstagsgebäude ist das deutsche Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Berlin. Das Reichstagsgebäude ist der Ort, wo ist der Sitz des Deutschen Bundestages seit 1999. Hier finden Sie auch die Wahlen des Präsidenten Deutschlands seit 1994 alle fünf Jahre. Neben ein wichtiges Gebäude für das Parlament von Deutschland ist es auch ein schönes Gebäude zu besuchen, die Architektur, der Blick aus der Kuppel und seiner imposanten Erscheinung

Bauen

Das bauen des Reichstagsgebäudes wird von Paul Wallot aus Frankfurt entworfen.  Der Bau begann im Jahre 1884 und wurde in 1894 fertiggestellt. Der Text "Dem Deutsche Volke" zustand an der Fassade. Aber zuerst von Wilhem II abgelehnt wurde. Und werde gerade in 1896 geworben.

Feuer und Wiederaufbau

Das Reichstagsgebäude ist in 1933 durch eine Feuer schwer beschädigt. Das Feuer war vermutlich entzündet, aber das ist noch nicht bekannt. Die holländischen kommunistische Marinus van der Lubbe wurde als Täter verhaftet. Es ist nicht sicher, ob er das Feuer gezündet hat. Das Feuer wurde der Notstand erklärt. Hitler konnte als die Macht übernehmen, weil das Feuer die Schuld der Kommunisten wäre.

Es gibt auch Gerüchte, die Hitler zum Reichstagsgebäude bestellt hat.

Der georgische Meliton Kantaria Sergeant verließ am 2. Mai 1945 die sowjetische Flagge auf dem Reichstagsgebäude als Symbol für den Sieg über das Nazi-Regime. Es ist schwer gekämpft, weil beide Parteien ein Symbol der Macht über Deutschland sind.

Der Kalter Krieg

Während des Kalten Krieges wurde das Reichstagsgebäude wiederhergestellt. Und so viel wie möglich versuchte es in alten Zustand neu erstellen. Es war nicht mehr für eine Deutschland. Es symbolisiert einen geteilten Deutschland und eine geteilte Hauptstadt. Im Jahre 1971 wurde beschlossen, nicht mehr das Reichstagsgebäude für politische Zwecke zu verwenden aber für das Deutsche Historische Institut.

Nach der Wiedervereinigung

Ost- und Westdeutschland wurden im Jahre 1990 wiedervereinigt. Es gab den Ehrgeiz Reichstagsgebäude um es erneut für das Parlament zu verwenden. Im Jahre 1999 wechselte das Parlament des Vereinigten Deutschlands von Bonn nach Berlin dauerhaft.

Het architectuurverslag gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Online oplichting

Tips en trucs om geen slachtoffer te worden van online oplichting

Ost- und Westdeutschland wurden im Jahre 1990 wiedervereinigt. Es gab den Ehrgeiz Reichstagsgebäude um es erneut für das Parlament zu verwenden. Im Jahre 1999 wechselte das Parlament des Vereinigten Deutschlands von Bonn nach Berlin dauerhaft.

Das Gebäude fand großen architektonischen Anpassungen vom Architekten Norman Foster mit dem Bau einer transparenten Kuppel in der Mitte des Daches. Architektur gilt als ein Beispiel der Die Kombination von Alter und neuer Postmoderne in der Architektur.

Die Kuppel auf dem Reichstagsgebäude

In den späten 1990er Jahren ist die Darstellung des Reichstages, für immer verändert, Sir Norman Foster war Architekt die moderne Kuppel. Der Reichstag hatte schon immer eine Kuppel, aber dies ist schwer beschädigt, durch die Bombardierung im Krieg.

Die neue Kuppel steht für Transparenz in das Funktionieren der Demokratie. Der Architekt hat die historische Funde berücksichtigt, die während der Renovierung ans Licht kam. Zum Beispiel gibt es ein Graffiti von sowjetischen Soldaten gemacht. Foster ist es auf jeden Fall hervorragend gelang, eine gute Balance zwischen der historischen und modernen.

Vom Dach des Gebäudes kann man durch diese Haube den Boden von Erdgeschoss und damit auch das Parlament. Moderner Architektur geht hand in hand mit einem historischen Monument, der Reichstag ist daher manchmal als Beispiel der Postmoderne.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.