Woord Na Woord 1 t/m 57

Beoordeling 8.4
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • Klas onbekend | 5358 woorden
  • 20 januari 2002
  • 1179 keer beoordeeld
Cijfer 8.4
1179 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Woord Na Woord

Woord na woord 1
Aansprakelijk - verantwoordelijk
Aanvaarden - aannemen/accepteren
Abrupt - plotseling
Absorberen - in zich opnemen
Accelereren - optrekken
Accent - nadruk, klemtoon
Accepteren - aannemen
Accessoires - bijkomstige onderdelen
Accijns - belasting
Acclimatiseren - aan het klimaat wennen
Accuraat - zeer nauwkeurig
Acteren - toneelspelen
Actueel - van deze tijd
Accuut - onmiddellijk
Adopteren - aannemen als kind
Advocaat - verdediger
Affaire - zaak
Affiches - aanplakbiljetten
Aftershave - alcohol bevattende vloeistof voor
huidverzorging na het scheren
Agrarisch - van de landbouw
Agressief worden - ruzie maken
Akoestiek - hoorbaarheid v.h. geluid

Woord Na Woord 2
Alibi - bewijs van niet-aanwezig zijn op de plaats
van de misdaad
Alimentatie - verplichte bijdrage in iemands
levensonderhoud
Allergisch - overgevoelig
Allochtonen - mensen uit een ander land afkomstig
Autochtonen - mensen van hier afkomstig
All-risk - tegen alle schade
Casco - tegen eigen schade
All-round - die alles kan
Amanuensis - deskundige helper bij 't doen van proeven
Ambassade, Consultaat - kleine beperkte ambassade
Amnestie - algemene kwijtschelding van straf
Anatomie - ontleedkunde
Anesthesist, Narcotiseur - verdovingsarts
Annexeren - toevoegen aan een land
Annuleren - afzeggen
Anoniem - niet genoemd
Antipathie - hekel
Apathisch - lusteloos, onverschillig
Aquaduct - verkeersvoorziening: holle brug waarmee een kanaal over een weg wordt geleid
Aquarel - waterverfschilderij
Arceren - van evenwijdige lijnen voorzien
Archeologie - oudheidkunde
Archief - bewaarplaats voor belangrijke papieren
Archipel - eilandengroep

Woord Na Woord 3
Argument - reden
Aroma - aangename geur
Arrogante - verwaand
Articuleren - de woorden duidelijk uitspreken
Artillerie - deel van het leger dat de wapens bedient
Asielzoekers - politieke vluchteling die in een ander
land bescherming zoekt
Assisteren - helpen
Asterisk - stervormig verwijzingstekentje
Astrologie - voorspellen van iemands toekomst
Astronomie - sterrenkunde
Atelier - werkplaats
Attractie - mogelijkheid tot vermaak
Aula - zaal voor bijeenkomsten
Autoritaire - bazige
Badge - speldje met naamplaatje
Balans - weegschaal
Balie - toonbank
Ballast - overbodige zaken
Balustrade - hekwerk langs balkon
Banale - plat
Baret - platte fluwelen muts
Barometer - luchtdrukmeter

Woord Na Woord 4
In zich opnemen - absorberen
Bijkomstige onderdelen - accessoires
Belasting - accijns
Nieuws van de tijd - actueel
Een kind aannemen - adopteren
Verdediger - advocaat
Aanplakbiljet - affiche
Ruzie maken - agressief worden
Verplichte bijlage in het levensonderhoud - alimentatie
Overgevoelig - allergisch
Verdovingsarts - anesthesist (narcotiseur)
Af te zeggen - annuleren
Waterverfschilderij - aquarel
Oudheidkunde - archeologie
Bewaarplaats voor belangrijke papieren - archief
Redenen - argument
Aangename geur - aroma
Werkplaats - atelier
Bazige - autoritaire
Naamspeldje - badge
Hekwerk - balustrade
Platte fluwelen muts - baret

Woord Na Woord 5
Barricade - versperring
Barrire - hindernis, belemmering
Bassin - bad, kom
Baten - helpen
Beautycase - koffertje voor toiletartikelen
Bedeesd - verlegen
Bedenkelijk - zorgelijk
Bedremmeld - beteuterd
Bejegenen - behandelen
Beknopt - kort
Beogen - tot doel helpen
Beschoeiing - rand om grond tegen te houden
Beslommering - drukte
Bestseller - goed verkocht boek
Betweter - wijsneus
Bewindsman - minister, lid van de regering
Bidet - lage wasbak om het onderlichaam te wassen
Biografie - levensbeschrijving
Bizar - eigenaardig
Black-out - tijdelijk verlies van bewustzijn
Blanco - onbeschreven
Blazer - jasje van luchtfluwelen stof

Woord Na Woord 6
Blessure - verwonding
Blokkeren - vastlopen
Bodywarmer - dikke korte jas zonder mouwen
Bonafide - betrouwbaar
Border - tuinrang met bloemen
Bordes - verhoogde stoep met treden
Botanische - met bijzondere planten
Bouillon - aftreksel van vlees
Boulevard - brede straat in een stad of langs de kust
Boycotten - er niet kopen
Branche - bedrijfstak
Brevet - bewijs, diploma
Briefing - het geven van inlichtingen over wat er
gedaan moet worden
Brigadier - lid van een groep
Brochure - blaadje met informatie
Brunch - maaltijd te vervangen van ontbijt
Brutosalaris - loon zonder aftrek van de belasting
Nettosalaris - loon met aftrek van de belasting
Budget - te besteden geld
Buste - borstbeeld
Calculator - rekenmachientje
Camoufleren - onopvallend maken
CAO - Collectieve Arbeidsovereenkomst

Woord Na Woord 7
Capaciteit - vermogen
Capituleren - zich overgeven
Cardioloog - hartspecialist
Cargadoor - scheepsbevrachter
Carpoolen - met ander heen & weer naar werk rijden
Carrire - loopbaan
Carrosserie - onderstel
Chassis - bovenbouw van auto's
Casino - gebouw waar je kan gokken
Cassette - gesloten doosje
Catacomben - ruimte onder de tribune
Catalogus - overzicht van artikelen
Catastrofe - ramp
Categorie - groep
Cavalerie - legerafdeling met tanks en lichte voertuigen
Ceremonie - plechtigheid
Chanteren - geld afpersen
Chaotisch - wanordelijk
Chartervlucht - vlucht met een voor een bepaalde reis
afgehuurd vliegtuig
Chauvinisme - overdreven vaderlandse liefde
Checken - controleren
Chemicus - scheikundige
Chirurg - arts die opereert

Woord Na Woord 8
Versperring - barricade
Helpen - baten
Zorgelijk - bedenkelijk
Tot doel hebben - beogen
Om de grond tegen te houden - beschoeiing
Wijsneus - betweter
Levensbeschrijving - biografie
Jasje van luchtfluwelen stof - blazer
Dikke korte jas zonder mouwen - bodywarmer
Betrouwbare - bonafide
Aftreksel van vlees - bouillon
Brede straat langs kust - boulevard
Bedrijfstak - branche
Winst zonder, met aftrek - brutosalaris van de belasting - nettosalaris
Rekenmachientje - calculator
Gezamenlijke Arbeidsovereenkomst - C.A.O.
Vermogen - capaciteit
Hartspecialist - cardioloog
Gebouw waar je kan gokken - casino
Ramp - catastrofe
Een voor een bepaalde reis afgehuurd vliegtuig - chartervliegtuig
Controleren - checken

Woord Na Woord 9
Choreograaf - ontwerper van ballet
Chronisch - voortdurend
Chronologisch - naar tijdsvolgorde
Cineast - filmmaker
Circuit - kring van personen die ergens bij betrokken zijn
Circulaire - brief aan groep personen
Citaat - aanhaling
Clandestiene - niet toegestane
Clement - niet streng
Climax - hoogtepunt
Coach - trainer
Coalitie - samenwerkende regeringspartijen
Cocktail - mengsel
Code - geheimschrift
Collecte - inzameling
Collectie - verzameling
Colonne - lange rij
Coma - bewusteloosheid
Combineren - samenvoegen
Commando - bevel
Commercieel - in de handel
Communicatie - contact

Woord Na Woord 10
Compensatie - vergoeding
Complex - ingewikkeld geheel
Complicaties - bijkomende moeilijkheden
Componist - maker van muziekstukken
Compost - meststof van vergane bladeren
Compressor - toestel dat lucht samenperst
Compromis - overeenkomst waarbij iedere partij iets toegeeft
Zich concentreren - zijn aandacht bepalen
Anticondens - tegen het beslaan
Condoleren - zeggen dat je meeleeft
Confectiekleding - kleding in voorraad gemaakt
Conferentie - overleg
Confetti - gekleurde papiersnippers
Conflict - verschil van mening
Coniferen - naaldbomen
Conservatief - behoudend
Progressief - vooruitstrevend
Conserveermiddel - middel tegen bederf
Consternatie - opschudding
Construeren - bouwen
Consultatie - bureau voor goede raad
Voor consumptie - om te eten
Container - bak

Woord Na Woord 11
Pro - voor
contra - tegen
Contract - schriftelijk vastgelegde overeenkomst
Contrast - helderheidverhouding
Conservatie - (in) het spreken
Corresponderen - over en weer schrijven van brieven
Corruptie - omkoopbaarheid
Corso - optocht
Corvee - (een) onaangenaam karwei
Coulante - tegemoetkomende
Coulissen - verplaatsbare zijstukken
Coup - haardracht
Couvert - eetgerei voor 1 persoon
Creatief - waarbij jezelf (iets) ontwerpt
Crematie - lijkverbranding
Criminele - van de misdaad
Cruise - vakantiereis met luxe zeeschip
Cultuur - trap in de ontwikkeling
Cursiveren - schuin drukken
Cursus - reeks van lessen
Cycloon - wervelstorm
Dagvaarding - oproep (van de rechtbank)
Dealer - (auto) handelaar

Woord Na Woord 12
Ontwerper van balletten - choreograaf
In tijdsvolgorde - chronologisch
Brief aan een groep personen - circulaire
Aanhaling - citaat
Mengsel - cocktail
Verzameling - collectie
In de handel - commercieel
Bijkomende moeilijkheden - complicaties
Toestel dat lucht samenperst - compressor
Naaldboom - conifeer
Behoudend - conservatief
Middel tegen bederf - conserveermiddel
Bureau voor goede raad - consultatie
Om te eten - voor consumptie
Schip met grote vaste bakken - containerschip
Omkoopbaarheid - corruptie
Onaangenaam karwei - corvee
Schoonheidsmiddelen - cosmetica
Lijkverbranding - crematie
Trap in de ontwikkeling - cultuur

Woord Na Woord 13
Debatteren - een heftige discussie
Decennium - tijdvak van tien jaar
Declareren - vergoed krijgen
Defensie - landsverdediging
Defil - voorbijtrekkende rij mensen
Definitie - begripsomschrijving
Definitief - voorgoed
Degraderen - overgaan nar een lagere klasse
Delegatie - groep mensen met een opdracht
Delfstof of mineraal - uit de aarde gegraven stof
Deltavlieger - driehoekig zweeftoestel
Demente - geestelijk afgetakelde
Demonteren - uit elkaar halen
Deodorant - middel tegen het zweten
Departement - ministerie, afdeling van het landsbestuur
Deponeren - neerleggen, doen
Deporteren - gedwongen naar een andere plaats
(strafkolonie) te brengen
Depressie - lagedrukgebied
Derving - het missen (van iets)
Deserteur - iemand die wegloopt uit het leger
Desinfecteren - ontsmetten
Dessert - nagerecht

Woord Na Woord 14
Details - kleine onderdelen
Detailhandel - kleinhandel
Diagnose - vaststellen welke ziekte iemand heeft door te kijken nar de ziektenverschijnselen
Dialoog - overleg, samenspraak
Dictator - alleen heerser
Digitale - met cijfers
Dirigeren - leiding geven
Discipline - orde
Discrete - waarbij een zekere geheimhouding past
Discrimineren - ongelijk behandelen
Distributie - verspreiding
District - gebied
Documentatie - gegevens, informatie
Donateur - niet-lid dat geldelijk steun geeft
Donor - iemand die iets afstaat na zijn dood
Drainage - (voor de) afvoer van water
Drama - treurspel
Dubieus - twijfelachtig
Dumpen - storten
Duperen - (ergens) nadeel van hebben
Duplicaat - tweede exemplaar
Dwepen - overdreven bewondering hebben

Woord Na Woord 15
Economischer - zuiniger
Editie - uitgave
Effectief - goed werkend
Efficinte - een goed resultaat opleverend
Egaliseren - vlak maken
Egocentrische - waarbij iemand alles op zichzelf betrekt
Elders - ergens anders
Elegante - sierlijk
Element - onderdeel
Emancipatie - toekenning van gelijke rechten
Emballage - verpakking
Emotioneel - ontroerend
Employ - bediende
Energieke - krachtige, flink
Enqute - onderzoek d.m.v. vragen
Epidemie - plotseling optredende ziekte die veel
Slachtoffers maakt
Episode - gedeelte
Erkentelijk - dankbaar
Erosie - verdwijnen van aarde door het weer
Eskader - groep
Evacueren - overbrengen naar een veilige plaats
Evenaren - hetzelfde bereiken

Woord Na Woord 16
Tijdvakken van tien jaar - decennium
Vergoed krijgen - declareren
Begripsomschrijving - definitie
Uit de aarde gegraven stof - delfstof, mineraal
Lagedrukgebied - depressie
Ontsmetten - desinfecteren
Nagerecht - dessert
Kleine onderdelen - details
Met cijfers - digitaal
Orde - discipline
Verspreiding - distributie
Gebied - district
Storten - dumpen
Dubbel exemplaar - duplicaat
Zuiniger - economischer
Doelmatige - efficinte
Ergens anders - elders
Verpakking - emballage
Bediende - employ
Dankbaar gestemd - erkentelijk
Verdwijnen van aarde door het weer - erosie
Naar een veilige plek brengen - evacueren

Woord Na Woord 17
Evenement - belangrijk gebeuren
Exclusief - zonder
inclusief - met, erbij inbegrepen
Executie - terechtstellen
Expeditie - onderzoekingstocht door geleerden
Experiment - proef
Explosieven - ontplofbare stoffen
Exporteren - uitvoeren
Expositie - tentoonstelling
Extreem - buitengewoon, zeer
Fabricage - maken, vervaardigen
Failliet - niet meer in staat zijn de rekening
te betalen
Fair - eerlijk
Fanatiek - overdreven enthousiast
Farmaceutische producten - geneesmiddelen
Fascinerend - zeer boeiend
Fauna - dierenwereld
Festival - muziekfeest
Fiducie - vertrouwen
Figuranten - personen die een onbetekenende rol
vervullen
Fileren - dun uitsnijden
Filiaal - bijwinkel

Woord Na Woord 18
Fineerlaag - dunne laag van een duurdere houtsoort
Fiscus - belastingsdienst
Flanken - zijkanten van een dier
Flexibele - soepele glijdende
Flora - plantenwereld
Folteren - martelen
Forceren - openbreken
Forensen - mensen die heen en weer reizen tussen
woon- en werkplaats
Formaat - grootte
Formatie - verband
Fortuin - zeer veel geld
Fossielen - versteende overblijfselen van planten of dieren
Fouilleren - iemands kleren doorzoeken
Foyer - koffiekamer in bioscoop of schouwburg
Fractie - gezamenlijke vertegenwoordigers van de 2e kamer
Fragment - gedeelte
Frame - buitenstelsel zonder stuur, zadel enz.
Franco - zonder porto, gratis
Frankeren - er een postzegel op plakken
Frauderen - afkijken, bedrog plegen
Freak - enthousiasteling
Frezen - machine voor het losmaken en gelijkmaken
van de grond


Woord Na Woord 19
Frontaal - aan de voorzijde
Functioneel - nuttig, zinvol
Fundering - metselwerk in de grond waar een huis op rust
Fuseren - samengaan
Fysiek - lichamelijk
Galerie - ruimte waar kunst word tentoongesteld en
verkocht
Garanderen - verzekeren
Garneren - opmaken
Geagiteerd - opgewonden
Gecompliceerde - ingewikkelde
Gedetineerden - gevangenen
Gedistilleerd - sterke drank
Geenszins - helemaal niet
Gegronde - terechte, geldige
Gehalte - percentage, hoeveelheid
Gekarteld - met afgeronde uitsteeksels
Gelasten - bevelen
Gelaten - berustend
Gemaal - gebouw met installaties die het waterpeil in
- de polder te regelen
Genegen - bereid
Generatie - uitvoering, voorwerpen van hetzelfde merk
Zich generen - zich samen

Woord Na Woord 20
Zonder BTW - exclusief
Terechtstellen - executie
Tentoonstelling - expositie
Niet meer in staat zijn de rekeningen te betalen - failliet
Dierenwereld - fauna
Personen die een onbetekenende rol vervullen - figuranten
Dun uitsnijden - fileren
Bijwinkel - filiaal
Belastingsdienst - fiscus
Open te breken - forceren
Grootte - formaat
Versteende overblijfselen van
dieren en planten - fossielen
Koffiekamer in een bioscoop of schouwburg - foyer
Gezamenlijke vertegenwoordigers in 2e kamer - fractie
Enthousiasteling - freak
Aan de voorzijde - frontaal
Samengaan - fuseren
Ruimte waar kunst word tentoon-
gesteld en verkocht - galerie
Gevangenen - gedetineerden
Sterke drank - gedistilleerd
Met afgeronde uitsteeksels - gekarteld
Berustend - gelaten

Woord Na Woord 21
Geniaal - zeer knap
Geoloog - kenner van de aardkorst
Geraffineerd - doortrapt, sluw
Gerieflijk - gemak gevend
Geschil - onenigheid, ruzie
Gestoffeerd - bekleed
Getijde - gedeelte, seizoen
Gevat - raak
Gewassen - wat er groeit, de oogst
Gewelf - holgebogen zoldering, plafond
Gewestelijk - van een bepaalde streek
Glazuur - glasachtige beschermlaag
Globaal - in grote lijnen, niet precies
Graffiti - opschriften en tekeningen op muren,
hekken enz.
Graveren - insnijden
Grieven - bezwaren
Grimeur - toneelkapper
Guerrilla - beperkte oorlog, strijd van kleine groep
tegen de regering
Hachelijk - gevaarlijke
Handvest - reglement
Hardvochtige - zonder medelijden, wrede
Harmonie - goede verstandhouding

Woord Na Woord 22
Haspel - toestel om iets op te winden
Heffing - oplegging
Heft - handvat
Lemmet - snijdgedeelte
Heilzaam - geneeskrachtig
Hermetisch - luchtdicht
Hervormen - veranderen
Homeopaat - iemand die probeert anderen te genezen
door wat de ziekte
veroorzaakt in kleine hoeveelheden voor te
schrijven
Homogene - van (ongeveer) gelijke samenstelling Heterogene - van ongelijke samenstelling
Honorarium - te betalen bedrag
Hautaine (hooghartige) - onvriendelijke trotse
Horecabedrijven - hotel-, restaurant-, cafbedrijven
Horoscoop - voorspelling van lensloop uit sterren
Hospes - kamerverhuurster
Hospita - kamerverhuurder
Hostess - betaalde gastvrouw
Hovenier - tuinman
Hydrocultuur - planten houden in een bak zonder aarde,
maar met kleikorrels
en water waarin voedingsstoffen zitten
Hyginische - wat de gezondheid bevordert
Hyperventilatie - hartkloppingen, angstgevoelens als gevolg
van te snel en te diep ademhalen
Hypotheek - geldlening op je huis
IJken - gewichten, maten enz. keuren en van een
merkteken voorzien
Identiteitsbewijs - persoonsbewijs
Illegaal - onwettig, verboden

Woord Na Woord 23
Immense - zeer grote
Immigreren - een land binnenkomen om er te gaan wonen Emigreren - in een ander land gaan wonen
Immuun zijn - ertegen kunnen
Impuls - aansporing, prikkel
Incasseren - niet vatbaar zijn
Incident - voorval, ruzie
Incognito - onder een andere naam
Inconsequent - onlogisch, zichzelf tegenspreken
Individueel - alleen, persoonlijk
Industrieel - in, door de fabriek
Infectie - besmetting
Infuus - langzaam toedienen van vloeistof
Ingenieur - afgestudeerde aan de technische hogeschool
of h.t.s.
Ingredinten - nodige bestanddelen
Inheemse - van, uit het land zelf
Inkleden - op een bepaalde manier brengen
Innen - ontvangen, betaling eisen
Inscriptie - inschrift (in een harde stof)
Inspiratie - ingeving, ideen
Installeren - plaatsen, aansluiten
Instant - direct klaar
Instinct - inwendig gevoel

Woord Na Woord 24
Kenners van de aardkorst - geoloog
Gemak gevende - gerieflijk
Ruzie - geschil
Holgebogen zoldering - gewelf
Opschriften en tekeningen op wanden - graffiti
Insnijden - graveren
Toneelkapper - grimeur
Strijd van kleine groepen tegen de regering - guerrilla
Wrede - hardvochtige
Toestel om iets op te winden - haspel
Snijgedeelte - lemmet
Voorspelling van de levensloop uit de sterren - horoscoop
Tuinman - hovenier
Geldlening op zijn huis - hypotheek
Keuren en van een merkteken voorzien - ijken
Persoonsbewijs - identiteitsbewijs
Verhuizen - emigreren
Kunnen tegen - immuun zijn
Besmetting - infectie
Afgestudeerde aan de technische Hogeschool - ingenieur
Ingeving - inspiratie
Direct klaar - instant

Woord Na Woord 25
Instituut - inrichting
Instructie - les, onderwijs
Intelligente - vlug van begrip
Intens - hevig, erg
Interieur - aanwezige voorwerpen
Internist - arts voor inwendige ziekten
Interpunctie - het plaatsen van leestekens
Intimideren - bang maken
Intonatie - toon waarop een woord of zin wordt
uitgeproken
Introduc - iemand die eenmalig wordt toegelaten
Intutief - bij ingeving, zonder nadenken
Invasie - plotselinge grote stroom
Inventaris - inwendige, binnenkant
Inventief - vindingrijk
Investeren - ergens geld en energie insteken
Iris - regenboogvlies van het oog
Ironisch - licht spottend
Irrigatie - bevloeiing
Isolatie - afscherming
Jaloezien - zonwering
Jerrycan - platte bus met handgreep om vloeistof in te
bewaren
Jobstijding - zeer slecht bericht

Woord Na Woord 26
Joviaal - gulhartig, hartelijk
Joyriding - zonder toestemming in iemands auto rijden
Jubileum - herdenkingsfeest
Jurist - rechtsgeleerde, iemand die de wetten kent
Justitie - rechtelijke macht
Kabinet - de gezamenlijke ministers
Kadaster - dienst die beschrijft welk stuk grond van
iemand is
Te kampen hebben - het moeilijk hebben, door iets
Kansel - preekstoel
Kapitaal - groot bedrag aan geld
Kapseizen - omslaan
Zestien karaats goud - voor 16/24 deel zuiver goud
Kardinaal - belangrijkste rooms-katholieke geestelijke
na de paus
Karikatuur - spotprent
Karpet - losliggend vloerkleed
Katalysator - deel van de uitlaat waarin schadelijke
stoffen onschadelijk worden gemaakt
Katheder - spreekgestoelte
Kathedraal - grote kerk, hoofdkerk
Katrollen - deel van een huistoestel, ronde schijf
Waarover het koord loopt
Kavels - stukken van een verdeeld gebied
Kengetal - netnummer
Kentekenbewijs - papier met de belangrijkste gegevens van
Een motorvoertuig

Woord Na Woord 27
Ceramiek - aardewerk
Kerven - (in)snijden
Kieskeurig - lastig wat zijn smaak betreft
Klassieke - van vroeger, niet modern
Kleptomaan - iemand die het stelen niet kan laten
Klieven - vaneen doen gaan
Koeriers - bode
Kolos - reusachtig beeld
Onder konvooi - onder bescherming van oorlogsschepen
Koppel - paar, tweetal
Koran - heilige boek van de Mohammedanen
Cosmetica (met k) - schoonheidsmiddelen
Krediet - bedrag waarover men kan beschikken
Krenken - beledigen
Kwartet - groep van 4 uitvoerenden
Kwintet - groep van 5 uitvoerenden
Sextet - groep van 6 uitvoerenden
Septet - groep van 7 uitvoerenden
Kwitantie - betalingsbewijs
Label - adreskaartje
Labyrint - doolhof
Laconiek - doodkalm, leuk
Lambrisering - houten wandbedekking aan de onderkant
van de muren
Lamellen - stroken van kunststof (tegen inkijken)
Laveren - zigzaggend varen

Woord Na Woord 28
Les - instructie
Arts voor inwendige ziekten - internist
Plaatsen van leestekens - interpunctie
Toon waarop de zin wordt uitgesproken - intonatie
Ergens energie en geld in steken - investeren
Afscherming - isolatie
Zonwering - jaloezien
Platte bus met handgreep - jerrycan
Gulhartige - joviaal
Rechtsgeleerde - jurist
Gezamenlijke ministers - kabinet
Dienst die beschrijft welk stuk grond van
iemand is - kadaster
Deel van de uitlaat waarin schadelijke gassen onschadelijk worden gemaakt
- katalysator
Hoofdkerk - kathedraal
Stuk van een verdeeld gebied - kavels
Aardewerk - keramiek
Van vroeger - klassieke
Bode - koerier
Groep van 4 personen - kwartet
Adreskaartjes - label
Wandbedekking aan de onderkant van de muren - lambrisering
Stroken van kunststof (tegen inkijken) - lamellen

Woord Na Woord 29
Laxeermiddel - middel dat de ontlasting bevordert
Leasewagen - huurauto waarbij de verhuurder de
onkosten betaalt
Leek - niet vakman
Legitimatiebewijs - bewijs dat men is voor wie hij zich
uitgeeft
Lendenen - onderkant van de rug
Letsel - verwonding
Leus - korte, pittige spreuk
De lichting - het leegmaken
Lichtvaardig - gemakkelijk, ondoordacht
Lies - deel van het lichaam tussen buik en
bovenbeen
Lijvige - dikke
Limiet - grens
Liturgische gewaden - kleding voor de eredienst, kerkdienst
Logboek - scheepsdagboek
Logies - overnachting
Logopedist - spraakleraar
Lokaal - plaatselijk
Lounge - hotelhal
Lucratief - winstgevend
Lugubere - akelige
Lustrum - vijfjaarlijks feest
In de luwte - uit de wind

Woord Na Woord 30
Luxueuze - kostbaar uitgevoerd en ingericht
Lynchen - vermoorden
Maas - opening
Magazines - tijdschriften
Magische krachten - toverkracht
Magnaat - rijk iemand met veel invloed
Makelaar - tussenhandelaar bij aan-verkoop van huizen
Malaise - slechte gang van zaken
Mammoettankers - zeer grote tankers
Manager - leider
Maniak - verslaafde
Manoeuvre - handeling, beweging
Marathon - langeafstandsloop
Marechaussee - militaire politie
Marge - ruimte, verschil tussen in- en verkoopsprijs
Maritiem - voor de zeevaart
Martelaren - iemand die voor zijn (geloofs)overtuiging
zijn leven offert
Mascotte - gelukbrengend voorwerp, poppetje
Massa - (van) veel mensen
Massief - door en door, helemaal
Materile - aan voorwerpen, stoffelijk
Mausoleum - mooie graftombe

Woord Na Woord 31
Mechanisatie - handkracht vervangen door machines
Medicus - dokter
Medio - half
Mediteren - overdenken, overpeinzen
Meedogenloos - zonder medelijden, wreed
Megafoon - geluidstrechter om een menigte toe te
spreken
Meineed - valse verklaring
Mentaliteit - instelling
Meteorologisch - weerkundig
Micro - zeer klein
Mijlpaal - belangrijke gebeurtenis
Mimiek - de kunst om met het gezicht van alles uit te
drukken
Minaret - slanke toren bij een moskee
In miniatuur - in het klein
Minimum - laagste Maximum - hoogste
Minister - hoogste staatsambtenaar
Minutieus - uiterst nauwkeurig
Misnoegen - ontevredenheid
Missie - vlucht, opdracht

Woord Na Woord 32
Huurwagens waarbij de verhuurder
De onderhoudskosten betaalt - leasewagen
Niet-vakman - leek
Verwondingen - letsel
Korte, pittige zin - leus
Dik - lijvige
Grens - limiet
Spraakleraar - logopedist
Hotelhal - lounge
Tussenhandelaar bij de in- en verkoop - makelaar
Verslaafde - maniak
Militaire politie - marechaussee
Gelukbrengend poppetje - mascotte
(van) veel mensen - massa
Aan voorwerpen, stoffelijk - materile
Half - medio
Geluidstrechter om een menigte toe te spreken - megafoon
Valse verklaring - meineed
Weerkundig - meteorologisch
Belangrijke gebeurtenis - mijlpaal
Slanke toren bij een moskee - minaret
Uiterst nauwkeurig - minutieus
Op voorwaarde, behalve als - mits

Woord Na Woord 33
Mogendheid - onafhankelijke staat
Monarchie - koninkrijk
Monitor - beeldscherm
Monoloog - alleenspraak
Monopolie - alleenrecht
Monotone - eentonige
Montage - (voor) het in elkaar zetten
Mortuarium - rouwcentrum
Mozaek - inlegwerk van gekleurde steentjes enz.
Multinationale - met vestigingen in veel landen
Murw - niet meer in staat tot verzet
Mythologie - alle verhalen over goden
Naef - onnozel, dom
Nasynchroniseren - de gesproken tekst vervangen door een
vertaling zonder dat je het echt merkt
Nationale - van een land, volk
Nauwgezet - precies
Navigatie - (voor) de besturing
Negeren - doen alsof men iets of iemand niet ziet
Nervositeit - zenuwachtigheid
Netelige - lastige
Neuroloog - zenuwarts
Neutraal - zonder partij te kiezen

Woord Na Woord 34
Neveninkomsten - bijverdiensten
Nijpend - ernstig
Nijverheid - industrie
Nivellering - gelijkmaken, verkleinen van de verschillen
Nok - bovenste rand
Nonchalant - slordig, onverschillig
Notulen - verslag van een vergadering
Nucleaire - door kernenergie voortbewogen
Nuttigen - eten en drinken, gebruiken
Objectief - onbevooroordeeld, zich bepalend op de
feiten
Subjectief - bevooroordeeld, partijdig
Obsessie - kwellende gedachte waar je niet vanaf
kunt komen
Obstakel - hinderpaal
Offerte - prijsopgave
Officieel - erkend door het bevoegd gezag
Officieus - half officieel
Officier van justitie - degene die voor de rechtbank iemand
beschuldigt van het plegen van een strafbaar feit, openbare aanklager
Offshore - (werkend) op zee
Olijk - guitig
Ombudsman - man die klachten behandelt en probeert op
te lossen
Omnivoren - alleseter Herbivoren - graseter Carnivoren - vleeseter
Onbestendig - veranderlijk
Onderschatten - te laag aanslaan Overschatten - te hoog aanslaan
Ongerepte - niet door mensen betreden, onveranderde

Woord Na Woord 35
Verkeren in het ongewisse - geen zekerheid hebben
Onheus - onbeleefd
Onroerend goed - niet verplaatsbaar bezit zoals huizen Landerijen
Ontaarden - overgaan in iets slechts
Ontberingen - gemis aan noodzakelijke levensbehoeften
Zich ontfermen - zich iemands lot aantrekken, hulp bieden
Ontginnen - geschikt maken voor bebouwing
Ontgoocheld - diep teleurgesteld
Ontmantelen - buiten bedrijf stellen
Ontwrichten - in de war laten lopen
Opera - gezongen toneelstuk met Orkestbegeleiding Operette - kleine vrolijke opera met veel gesproken
tekst
Opinie - naar de mening
Opperen - ter sprake brengen, voorstellen
Oppositie - partij die tegen de regerende Meerderheid is
Opticien - maker en verkoper van brillen en optische
instrumenten
Optimaal - zo goed mogelijk
Optornen - er met moeite tegen in gaan
Orgaan - lichaamsdeel met een bepaalde taak
Zich orinteren - vaststellen waar men zich bevindt
Outfit - uitrusting, kleding
Ovaal - eivormig
Overheadprojector - apparaat dat lichtbeelden werpt op een
scherm achter de spreker

Woord Na Woord 36
Beeldschermen - monitor
Eentonige - monotone
Inlegwerk van gekleurde steentjes - mozaek
De gesproken tekst vervangen door een
Vertaling zonder dat je het echt merkt - nasynchroniseren
Doen alsof je iemand niet ziet - negeren
Zenuwachtigheid - nervositeit
Lastige - netelige
Zonder partij te kiezen - neutraal
Bijverdiensten - neveninkomsten
Gelijkmaken, verkleinen van de verschillen - nivellering
Bovenste rand - nok
Door kernenergie voortbewogen - nucleaire
Onbevooroordeeld, zich bepalend tot de feiten - objectief
(werkend) op zee - offshore
Man die aanklachten behandelt en probeert
op te lossen - ombudsman
Geen zekerheid hebben - verkeren in het
ongewisse
Niet verplaatsbaar bezit zoals huizen en
landerijen - onroerend goed
Naar de mening - opinie
Zo goed mogelijk - optimaal

Woord Na Woord 37
Overhevelen - overbrengen, overplaatsen
Overwegingen - redenen
Pacemaker - elektronisch apparaat dat het hartritme regelt
Pachten - huren
Pamfletten - korte geschriften
Paneel - rechthoekig vlak
Panel - groep van deskundigen die een onderwerp
bespreekt
Paneren - met geklopt ei bestrijken en bestrooien met
fijngemaakt beschuit
Panorama - vergezicht van vele kanten
Pantry - voorraadkamertje, keukentje
Paraaf - verkorte handtekening (met beginletters)
Parade - feestelijke keuring (show) van de troepen
Paragraaf - onderdeel (van een tekst)
Parallel - evenwijdig
Parasiteren - leven op kosten van anderen
Parcours - wedstrijdbaan
Parlement - vergadering van gekozen
volksvertegenwoordigers
Parochie - kerkelijke gemeente
Parterre - beneden verdieping
Particulier - van een enkel persoon niet openbaar
Passage - gedeelte
Passieve - zonder zelf actief mee te doen
Actief - bezig

Woord Na Woord 38
Pastilles - tabletten, platte snoepjes
Pastor - geestelijke, predikant
Patio - binnenplaats
Patroon - manier waarop iets (het geld) wordt besteed
Patrouilleren - rondrijden om orde te handhaven
Pedant - eigenwijs, blij met zichzelf
Pedicure - voetverzorger (ster)
Pendelbus - bus die heen en weer rijdt
Pendule - (staande) klok met slinger
Perceel - gebouw, pand
Perforeren - ergens gaatjes in maken
Pergola - latwerk op palen waar klimplanten omheen
groeien
Permanent - voortdurend
Permissie - toestemming
Pertinent - beslist
Pigment - kleurstof
Pijlers - steunpilaren
Pionier - baanbreker, iemand die nieuwe mogelijkheden
aangeeft
Pittoreske - schilderachtige
Plan de campagne - tevoren opgesteld plan
Plantage - veld
Plastisch chirurg - arts die opereert om lichaamsvormen weg te
nemen of te verbeteren

Woord Na Woord 39
(berg) plateau - hoogvlakte
Plavuizen - vloertegels
Pleidooi - toespraak waarin de voordelen van iets
worden genoemd
Plinten - latten onderlangs de wand
Pluggen - telkens draaien om de verkoop te bevorderen
Pochet - zakdoekje in de borstzak van een jasje,
lefdoekje
Podium - (toneel) verhoging
Polikliniek - afdeling (van een ziekenhuis) voor
dagbehandeling
Polis - overeenkomst
Politicus - staatsman
Polyester - (van) kunsthars, kunststof
Ponskaart - kaart met gaatjes om gegevens te bewaren
Poreuze - met kleine openingen, poriën
Portaal - ruimte voor de deur
Poseren - zitten of staan voor een fotograaf
Posities - plaatsen
Postscriptum - naschrift, toevoegsel aan een brief
Postuum - na het overlijden
Postuur - gestalte, lichaamsbouw
Potpourri - opeenvolging van gedeelte van liedjes
Premie - te betalen bedrag
Premier - 1e minister, minister-president

Woord Na Woord 40
Overbrengen - overhevelen
Korte geschrift - pamflet
Groep van deskundigen - panel
Met geklopt ei bestrijken en bestrooien
met fijngemaakt beschuit - paneren
Keukentje, voorraadkamertje - pantry
Verkorte handtekening - paraaf
Evenwijdig - parallel
Benedenverdieping - parterre
Tabletten - pastilles
Voetverzorger (ster) - pedicure
(staande) klok met slinger - pendule
Gebouw - perceel
Voortdurend - permanent
Besliste - pertinente
Schilderachtig - pittoresk
Arts die opereert om lichaamvormen weg Te nemen of te verbeteren - plastisch chirurg
Vloertegels - plavuizen
Overeenkomst - polis
Staatsman - politicus
Toevoegsel aan de brief - postscriptum
Gestalte - postuur
Te betalen bedrag - premie

Woord Na Woord 41
Zich prepareren - zich voorbereiden
Pressie - druk
Preventieve - ziekte voorkomende
Primaire - eerste, belangrijkste
Primeur - eerste bericht
Principe - vaste overtuiging
Privacy - afscherming tegen bemoeienis van anderen
Privileges - voorrechten
Proces - verloop
Profetie - voorspelling
Profiel - zijaanzicht, van het gelaat
Profiteren - voordeel hebben
Prognose - voorspelling van het verloop
Programmeur - schrijver van (computer) opdrachten
Projectiel - weggeschoten voorwerp
Promillage - hoeveelheid uitgedrukt in duizendste
Promotiecampagne - actie om de verkoop te bevorderen
Propaganda - gedrukte (voorlopige) aankondiging
Prospectus - reclame
Prothese - kunstgebit
Proviand - voedselvoorraad
Pseudoniem - schuilnaam

Woord Na Woord 42
Psychische - geestelijke
Puberteit - overgangsjaren van kind naar volwassene
In de publiciteit - in de krant en op radio en tv
Pyromaan - iemand met een erge drang tot brandstichten
Racisme - neerkijken op en achterstellen van mensen van
een ander ras
Radicaal - helemaal
Raffinaderijen - fabrieken die uit ruwe olie o.a. benzine maken
Ramadan - mohammedaanse vastenmaand
Ravage - (enorme) puinhoop
Recensie - bespreking van boek, film en toneelstuk
Recent - kort geleden, pas
Receptie - ontvangst
Rechtmatige - wettige, die er recht op heeft
Reclassering - instelling die eraan werkt dat ontslagen gevangen
weer in de maatschappij worden opgenomen
Reu - ontvangstbewijs
Recycling - hergebruik
Redactie - groep mensen die berichten en artikelen
beoordelen en gereedmaken voor de krant
Reductie - korting
Reflector - plaatje dat licht terugkaatst
Reflex - onbewuste handeling
Regime - regeringsstelsel
Regio - streek

Woord Na Woord 43
Regisseur - persoon die bepaalt wat er in een
film, toneelstuk enz.
wordt opgenomen en hoe dat gebeurt
Relatie - band
Religieus - godsdienstig
Onder rembours - met betaling bij aflevering
Remedie - geneesmiddel, hulpmiddel
Remover - middel om iets te verwijderen
Rendabel zijn - winst opleveren
Renoveren - verbeteren, opknappen
Re reorganisatie - het opnieuw en anders inrichten (van iets)
Repatriren - terugkeren naar het vaderland
Repertoire - alle liedjes tezamen
Reportage - (ooggetuigen) verslag
Reproductie - nabootsing, fotografische afdruk
Reptielen - kruipende dieren
Republiek - staat met een gekozen leiding
Reputatie - goede naam
Reserveren - van tevoren bespreken
Residentie - woonplaats van de koning
Resolutie - besluit
Resoneren - meetrillen, meeklinken
Respecteren - eerbied tonen
Respectievelijk - achtereenvolgens

Woord Na Woord 44
Ziekte voorkomend - preventief
Eerste bericht - primeur
Afscherming tegen de bemoeienis van anderen - privacy
Het voorspellen van het verloop - prognose
Schrijver van opdrachten - programmeur
Kunstbeen - prothese
Schuilnaam - pseudoniem
Geestelijke - psychische
Man met ziekelijke drang tot brandstichten - pyromaan
Enorme puinhoop - ravage
Bespreking - recensie
Ontvangstbewijs - reu
Korting - reductie
Plaatje dat licht terugkaatst - reflector
Streek - regio
Godsdienstige - religieus
Middel om iets te verwijderen - remover
Winst op te leveren - rendabel zijn
Goede naam - reputatie
Besluit - resolutie
Eerbied tonen - respecteren
Achtereenvolgens - respectievelijk

Woord Na Woord 45
Restauratie - eet- en drinkgelegenheid
Restaureren - in de vroegere toestand herstellen
Restitueren - terugbetalen
Retourneren - terugsturen
Revalidatie - (voor) het weer gezond maken
Revanche - 2e spel om dan wel te winnen
Revers - omslag van een jas of vest
Reviseren - nakijken en zo nodig onderdelen vervangen
Revolutionaire uitvinding - uitvinding die een totale verandering tot
gevolg heeft
Riant - prachtig
Roekeloos - wild, zonder aan gevaar te denken
Routine - handigheid
Rubriek - afdeling
Runeren - tot armoede brengen
Rustieke - eenvoudige, landelijke
Sabbat - joodse rustdag, heilige dag
Sabotage - verzet, tegenwerking
Safari - reis door een gebied met bijzondere dieren
Safe - brandkluis
Saldo - bedrag waarover je kunt beschikken
Salueren - op een bepaalde manier groeten
Sanatorium - herstellingsoord

Woord Na Woord 46
Sanitaire - voor de gezondheid, wasbak, wc enz.
Sarcofaag - stenen doodskist
Satelliet - kunstmaan
Schacht - (lift) koker
Schamele - armzalige, magere
Schamper - spottend, minachtend
Schede - platte koker
Schichtig - schrikachtig
Schiereiland - gebied dat aan 1 kant verbonden is met het
vasteland
Schlager - tophit
Schminken - beschilderen van het gezicht
Schouw - schoorsteenmantel
Schrijlings - met aan elke kant een been
Schril - hinderlijk schel
Schromelijk - heel erg
Secretaris - bestuurslid dat de brieven schrijft
Sectie - lijkopening om de doodsoorzaak vast te Stellen
Sectoren - gedeelten
Seismograaf - toestel dat kracht, richting van aardbevingen
vastlegt
Sekte - kleine godsdienstige groepering
Selecteren - uitkiezen
Seniele aftakeling - lichamelijk + geestelijke verzwakking door
ouderdom

Woord Na Woord 47
Senior - de oudere Junior - de jongere
Sensatie - opschudding, beroering
Sensoren - gevoelige meetinstrumenten die bijv. reageren
bij brand "voelers"
Sentimenteel - belachelijk gevoelig
Serum - uit het bloed van dieren bereide geneeskrachtige stof
Serviceflat - verzorgingsflat
Shaker - schudbeker om drank te mengen
Sheet - doorschijnend vel met afbeelding of tekst (die
wordt geprojecteerd op een scherm)
Shorts - korte strand- of sportbroek
Sifon - stankafsluiter
Signalement - persoonsbeschrijving
Signeren - een handtekening zetten
Silhouet - schaduwbeeld
Silo - kokervormig pakhuis
Simultaan - gelijktijdig
Skai - kunstleer
Slijter - verkoper van sterke drank
Slinkse - oneerlijke
Sluik - stiekem
Smadelijk - vernederende
Smoking - (meestal zwart) lang jasje met brede omslag
Sneer - hatelijke opmerking

Woord Na Woord 48
In de vroegere toestand herstellen - restaureren
Terugbetalen - restitueren
(centrum voor) het weer gezond maken - revalidatiecentrum
Omslagen - revers
Prachtig - riant
Afdeling - rubriek
Herstellingsoord - sanatorium
Stenen doodskist - sarcofaag
Kunstmanen - satellieten
Minachtend - schamper
Het gezicht beschilderen - schminken
Heel erg - schromelijk
Bestuurslid dat de brieven schrijft - secretaris
Uitkiezen - selecteren
Opschudding - sensatie
Schudbeker om dranken mee te mengen - shaker
Stankafsluiter - sifon
Persoonsbeschrijving - signalement
Zijn handtekening zetten - signeren
Gelijktijdig - simultaan
Verkoper van sterke drank - slijter
Zwart lang jasje met brede omslag - smoking

Woord Na Woord 49
Snoeven - opscheppen
Sociale voorzieningen - regelingen waar men bij ziekte, werkloosheid enz.
gebruik van kan maken
Software - programma's en opdrachten waarmee een
computer kan werken, programmatuur
Solidariteit - gevoel van bij elkaar horen, saamhorigheid
Solide - stevig, duurzaam
Solo - (van) een zanger alleen
Sommeren - uitdrukkelijk verzoeken, gebieden
Sonarinstallatie - installatie die geluidsgolven uitzendt en ontvangt
voor plaatsbepaling op zee
Sonore - helderklinkende
Souffleur - rolvoorzegger
Souterrain - ruimte die gedeeltelijk benden de straat ligt
Spastische - krampachtig
Spatel - strijkmes
Spatie - ruimte
Specialist - iemand die een bepaald onderdeel van iets (bijv.
geneeskunde) beoefent
Spectaculair - opzienbarend, verbazend mooi
Speech - toespraak
Spelonk - grot, spelonk
Spoiler - luchtstroomverdeler die zorgt voor een vastere
wegligging
Sponsor - iemand die geldelijke steun geeft en in ruil
daarvoor reclame mag maken
Sporadisch - hier en daar
Spouwmuur - dubbele muur met tussenruimte

Woord Na Woord 50
Stadium - tijdelijke toestand (in de ontwikkeling van
iets)
Stagneren - tot stilstand komen
Stand-by - reserve
Stationair - gelijk, hetzelfde
Stationcar - personenauto met extra ruimte voor
vervoeren van goederen en personen, combi
Staven - hardmaken
Stenografie - snelschrijfkunst
Steriel - zonder bacterin
Stethoscoop - hoorbuis om hart en longen te beluisteren
Stillevens - schilderijen met levenloze dingen zoals
bloemen, vruchten en dood gevogelte
Stimuleren - bevorderen
Stoffeerder - man die meubels bekleedt
Strategische - van waaruit men het gebied kan beheersen
Stratosfeer - luchtlaag tussen 10 en 50 KM hoogte
Troposfeer - luchtlaag tot 10 KM hoogte
Streber - iemand die met alle middelen probeert
hogerop te komen
Stremming - tot stilstand komen
Stress - soort van overspannenheid
Stretcher - opvouwbaar extra bed
Strikt - precies
Strofe - deel van een lied met eenzelfde opbouw
Structuur - opbouw (in grondlagen
Stukadoor - werkman die muren bepleistert met een
Gipsmengsel

Woord Na Woord 51
Stutten - ondersteunen (met palen)
Subliem - geweldig goed
Subsidie - steungeld
Subtropisch - met een aangename lucht- en temperatuur en
planten (zoals in de tropen)
Successievelijk - achtereenvolgens
Suggereren - in bedekte termen (niet openlijk) beweren
Summier - kort samenvattend
Summum - toppunt
Supersonisch - (toestel dat) sneller dan het geluid (gaat)
Supporters - aanhangers
Surprise - leuk verpakt geschenk
Surrogaat - vervangingsmiddel
Surveilleren - toezicht houden
Symbool - teken, voorwerp of dier dat iets geestelijks
uitbeeldt
Symfonie - muziekstuk voor vol orkest
Symmetrisch - precies hetzelfde, gelijkvormig
Synagoge - joodse kerk
Synoniemen - woorden met dezelfde betekenis
Synthetisch - kunstmatig gemaakt
Systematisch - volgens een plan of regels
Taboe - verbod erover te spreken
Tactisch - handig

Woord Na Woord 52
Opscheppen - snoeven
Regeling waar men bij ziekte of
Werkloosheid gebruik
Van kan maken - sociale voorzieningen
Gevoel van bij elkaar horen - solidariteit(sgevoel)
Voorzegger - souffleur
Tussenruimte - spatie
Berghol - spelonk
Degene die geldelijke steun geeft - sponsor
Gelijk (blijven) - stationair (blijven)
Vrij van bacterin - steriel
Bevorderen - stimuleren
Iemand die met alle middelen probeert hogerop te
komen - streber
Opvouwbaar extra bed - stretcher
Deel van een lied met eenzelfde opbouw - strofe
Man die muren bepleistert met een gipsmengsel - stukadoor
Steungeld - subsidie
In bedekte termen (niet openlijk) beweren - suggereren
Kort samenvattend - summier
(toestel dat) sneller dan het geluid (gaat) - supersonisch
Leuk verpakt geschenk - surprise
Teken, voorwerp of dier dat iets
Geestelijks uitbeeldt - symbool
Woord met dezelfde betekenis - synoniem
Handige - tactische

Woord Na Woord 53
Taille - middel
Takel - hijskraan
Talmen - treuzelen
Taps - schuin, kegelvormig
Tarieven - vastgestelde prijzen
Techniek - alles wat eraan te pas komt om iets te maken
Tegemoetkoming - gedeeltelijke vergoeding
Teisteren - zwaar beschadigen
Telescoop - sterrenkijker
Temerig - zeurderig
Temperen - lager doen, verminderen
Tenue - kleding (voor bepaald doel)
Op korte termijn - binnen korte tijd
Terminal - toestel om aan een hoofdcomputer op een andere
plaats gegevens op te vragen en door te geven
Territorium - grondgebied
Terroriseren - angst aanjagen door gewelddaden
Thema - onderwerp
Theologie - godgeleerdheid
In Theorie - als je erover nadenkt (maar los van de praktijk)
Therapie - geneeswijze
Thermopane - dubbel glas
Thermostaat - toestel om een bepaalde temperatuur te houden

Woord Na Woord 54
Thriller - boek, film die opzettelijk angstgevoelens
oproept
Timer - instelklok van een videorecorder
Timide - verlegen
Tissue - papieren zakdoekje
Toedracht - manier waarop iets gebeurt is
Toeverlaat - iemand op wie men kan vertrouwen
Toga - mantel, ambtskleed
Tolerant - verdraagzaam
Tondeuse - (deel van scheer)apparaat om haar mee te
knippen
Tooien - versieren
Toonbeeld - modelvoorbeeld
Tornen - proberen (iets) verandert te krijgen
Traditie - oude gewoonte
Traject - baanvak, (weg) gedeelte
Transparant - doorzichtig
Transporteren - vervoeren
Trapeze - zweefrek (in circus)
Trawler (treiler) - vissersboot met bepaald soort net
Trend - mode
Trimesters (kwartalen) - tijdvak van drie maanden
In triomf - feestelijk
Trolleybussen - elektrische bus die via een beweegbare
beugel stroom afneemt

Woord Na Woord 55
Tucht - strenge regels
Tumult - opschudding
Tutoyeren - met jij en jou aanspreken
Typerend - kenmerkend
Typograaf - vakman die het lettertype, de vormgeving
enz. van een boek bepaalt
Unaniem - eenstemmig
Uniform - gelijk
Unit - eenheid, afdeling
Urgentie - dringende noodzaak
Vaandel - doek met kleuren, spreuk enz. van een vereniging
Vaardigheid - bekwaamheid, behendigheid
Vacature - openstaande betrekking
Vaccineren - inenten
Valuta - geld, munteenheid
Vandalisme - vernielzucht
Variabel - wisselend, veranderlijk
Vasten - niet of beperkt eten en drinken
Vegetarische - zuiver plantaardige
Vegetatie - plantengroei
Veiling - gebouw waarbij opbod of afslag wordt verkocht
Veinzen - doen alsof
Velen - verdragen

Woord Na Woord 56
Middel - taille
Prijzen - tarieven
Alles wat eraan te pas komt om te schilderen - techniek
Sterrenkijker - telescoop
Kleding - tenue
Korte tijd - op korte termijn
Onderwerp - thema
Geneeswijze - therapie
Instelklok - timer
Papieren zakdoekjes - tissues
Verdraagzaam - tolerant
Apparaat om haar mee te knippen - tondeuse
Weggedeelte - traject
Tijdvak van drie maanden - trimesters
Met jij en jou aanspreken - tutoyeren
Deskundige op het gebied van boekdrukken - typograaf
Openstaande betrekking - vacature
Inenten - Vaccineren
Munteenheid - valuta
Vernielzucht - vandalisme
Zuiver plantaardig - vegetarische
Doen alsof - veinzen

Woord Na Woord 57
Ventilatie - luchtverversing
Veranda - (open) aanbouw, serre
Verbaliseren - bekeuren
Verbolgen - (zeer) kwaad
Verbouwereerd - onthutst, van zijn stuk gebracht
Verbrijzelen - tot kleine stukjes maken
Verdelgen - uitroeien
Vergen - vragen, eisen
Vergruizen (vergruizelen) - tot kleine stukjes slaan
Verhalen - vergoed krijgen
Vermetel - gedurfd, gevaarlijk
Zich verschansen - bescherming zoeken
Verstek laten gaan - niet kunnen komen
Vertier - vermaak
Zich verweren - zich verdedigen
Verwerven - verkrijgen
Zich verzoenen - vrede sluiten
Verzengende - brandende
Veteranen - oude, ervaren spelers
Veto - verbod
Vice versa - heen en terug
Vignet (logo) - herkenningsfiguurtje

REACTIES

P.

P.

Bij Woord na Woord 34 moet staan Herbivoren - graseter
Carnivoren - vleeseter

14 jaar geleden

S.

S.

een neuroloog is een zenuwfart

14 jaar geleden

I.

I.

klopt niet helemaal

15 jaar geleden

N.

N.

Aquaduct - verkeersvoorziening: holle brug waarmee e
een kanaal over een weg wordt geleid


16 jaar geleden

W.

W.

Man, je bent geniaal.
Hartstikke bedankt.
Beetje stom dat ik er nu pas achter kom dat dit op internet stond, nu heb ik al 50 lessen zelf gemaakt.

Maar nogmaals, Hartstikke bedankt!

21 jaar geleden

S.

S.

Heey! Hartstikke bedankt voor het neerzetten van die Nederlands opdrachten!!!
Nu hoef ik al die stomme kutlessen van Woord na Woord tenminste niet helemaal te schrijven!
Thanks again!

Kus, Suzanne

20 jaar geleden

E.

E.

Ik heb geen commentaar maar ff een vraagje.
Is dit van nederlands topniveau?????????


Groetjes

20 jaar geleden

F.

F.

Hoi Robin
Ik vind het erug leuk dat je dit gedaan hebt!
en handig!
Ik zit in de 2e en ik moet woord na woord iedere vrijdag maken.
Het is heel vervelend om het in het woordenboek uit te zoeken, maar een meisje in mijn klas zei dat je het van internet af kan halen. Ik ging meteen opzoek. Ik vond het wel. Maar ik vindt het nog steeds erg onduidelijk hoe je het nou moet uitprinten! Er staat wel rechtsboven in, printversie, maar ik weet niet hoe ik het dan moet uitprinten!
wil je me dat laten weten!
stuur een mail terug!

fleur

20 jaar geleden

F.

F.

kopieer en plak het dan op word

7 jaar geleden

J.

J.

Ik vind het ok dat je dit allemaal hebt geschreven, dan hebben anderen er ook wat aan.
Thanks!!!!

20 jaar geleden

I.

I.

hej!ik hou van je dat je al die wnw erop heb gezet..nou hoefk ze nie meer te makuh! dank jewel! Kusje..Mij=Ilse(heb je msn?ik wel)

20 jaar geleden

X.

X.

so echt te gek dat je dit op het internet hebt gezet! je hebt er echt veel aan. was altijd so irrie dat stomme woord na woord.
thnx
xxxena

20 jaar geleden

K.

K.

bedankt robin nu hoef ik het nooit meer zelf te maken ,of er de moeite voor te nemen zo is het eght de beste manier om aan je antwoorden te komen
maar jammer dat de laatste paar woord na woord lessen er niet op steen maar voorderest heb ik er natuurlijk heel er veel aan en ben ik sneler klaar met mijn huiswerk

20 jaar geleden

L.

L.

he bedankt he

19 jaar geleden

M.

M.

Het is wel goed en bedankt nu hoef ik minder te maken.maar soms heb je het anders geschreven dan in het boekeje de antwoorden.Snappie????
Maarverder is het wel handig.


Laterzzzzzzzzzzz mzzl Mitchell 1L

19 jaar geleden

M.

M.

Kerel je weet niet hoeveel je mij tijd hebt bespaart met deze antwoorden echt SUPER TOF van je !!!!

mzzl

19 jaar geleden

R.

R.

heej robin
ik wil ff vragen hoe oud je bent en waar je woont
wil je dit ff naar mij terug sturen

groetje robin en kusjes als je een meisje bent

19 jaar geleden

J.

J.

dankjuh dat juh dit hebt geschreven ik zal er nog veel uitprinten doei JEROEN

19 jaar geleden

A.

A.

He robin,
echt te tof dat je dit allemaal hebt uitgetypt en ook op de site hebt gezet nu hoef ik voortaan niet meer op te letten in de lessen bij het nakijken en het maken. Echt super bedankt!! Ik zal het ook bewaren zodat mijn zusje het ook nog kan gebruiken.

Groetjes Anna

19 jaar geleden

A.

A.

heey cool joh dit hoef ik niet meer te denken tnx

19 jaar geleden

K.

K.

Bij WnW les 39 bij het woord: poreuze is het geen porin zoals op de site, maar poriën!

19 jaar geleden

M.

M.

hej bedankt dat je dit op internet heb gezet ben er erg blij mee
tanx
kusjes merel

19 jaar geleden

M.

M.

eyh Robin thankxz heeeee!!! hebk veel aan;)

19 jaar geleden

C.

C.

heel erg bedankt dat jij dit geschreven hebt.

groetjes

18 jaar geleden

A.

A.

het is egt SUPER handig als je je huiswerk bent vergeten te maken! ik hep dr alleen één klein dingetje op aan te merken, soms staan er kleine spel fouten in maar dat is niet erg storend ofzo. daar heb je namelijk een spellingcontrole voor!
het is egt super! goetjes Anne!

18 jaar geleden

S.

S.

misschien moet jij ook ff een spellingcontrole over je eigen tekst heen gooien ?

6 jaar geleden

E.

E.

haha echt tof dat je die woord na woord er op het gezet... jij bent echt een uiterst gezegende gast dude :P bye kus kus xxx dreej (andrea)

18 jaar geleden

S.

S.

hai robbie wij zijn heel blij dat jij de antwoorden van woord naa woord op het internet heb gezet. bedankt daarvoor!!! xxxxxxx

18 jaar geleden

E.

E.

helemaal te gek dat ik het kan overschrijven thx

18 jaar geleden

C.

C.

hey hey,
ik gebruik jou antwoorden elke week en ze snapt me nooit echt goed joh.
echt thanx voor dit en dat wilde ik ff zeggen.

de mzzl van chawa

18 jaar geleden

C.

C.

mogge robin
egt super bedankt voor je wnw~!!! kheb dr veel aan gehad en nog steeds!!! ik heb nooit zin om t te maken dus krijg ik t van jouw !!! ;) whahaha nou dat wou k ffies zegge
doeidoei carry

18 jaar geleden

S.

S.

heyz!
echt super cool dat je dit allemaal heb gemaakt!!
schild mij un hoop werk
en nog heel stom werk ook bah!!
aldus mijn kompliementen;)

18 jaar geleden

J.

J.

uHm eR ZiTte weL waT foUte In maaR vOoR de reSt tOp..!!
Ik GebrUiK HeT elke X hOoR..!!

XXX jK gA zO dooR..!!

17 jaar geleden

A.

A.

heeej joh heel erg bedankt dat je dat op internet zet joh! hahah vet gezegend nou ik ga mooi woord na woord leren :P hahhaha

17 jaar geleden

D.

D.

In woord na woord 1 is aanvaarden beginnen aan iets maar aanvaarden is toch aannemen?

12 jaar geleden

L.

L.

hooi als iemand uit mijn klas dit leest ik ben niet aan het over schrijven hoor ik wou alleen ff zegge dat wij in de klas altijd deze site gebruiken om na te kijken :p

12 jaar geleden

M.

M.

heeeeuuj. handig dit hoef ik het nooit meer te maken. & tis ook handig voor repetitie;s & so's , Bedankt heaa ! (y)

11 jaar geleden

F.

F.

oh lievijn toch, vind je het erg als ik je niet geloof?
haha.

xx

11 jaar geleden

D.

D.

hey
thanks goed voor so's dit

11 jaar geleden

J.

J.

Echt super handig!
ik gebruik het altijd. hoef ik het niet meer te maken! . gewoon uitprinten. hoppakee. en in de klas gebruike nwe dit ook. BEDANKT

11 jaar geleden

K.

K.

dit is de oudere versie , deze klopt niet meer

11 jaar geleden

(.

(.

dankjewel!!!!(F) alleen ambassade is niet genoemd

11 jaar geleden

J.

J.

dit is heel handig bedankt

9 jaar geleden

W.

W.

waaarom niet 57 tot en met 60!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

7 jaar geleden

A.

A.

Heey 48 klopt van geen kanten sryyyy

7 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.