Taaltraining extra 1d 3d 4d 5c 7d 8d 9c

Beoordeling 7.6
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • 4e klas havo | 449 woorden
  • 20 augustus 2008
  • 20 keer beoordeeld
Cijfer 7.6
20 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

4Taal training extra:

1D

Twijfelen aan de juistheid
De juistheid in twijfel rekken
Zich rekenschap geven op
Overgaan tot het nemen van maatregelen
Protest voeren tegen
Geloof aan iets hechten
Iets op zijn lever hebben
Evenwijdig lopen aan
Iemand bij de neus nemen
Iets met bewijzen staven

3D

Er geen fiducie in hebben > zonder vertrouwen
Iemand met de nek aankijken > verachten
Iemand naar de mond praten > slijmen
De gebeten hond zijn > het slachtoffer zijn
Hoog van de toren blazen > zich arrogant gedragen
Veel noten op zijn zang hebben > veeleisend zijn
Iemand van alle blaam zuiveren > vrijspreken van iets slechts
Weten waar abraham de mosterd haalt >slim zijn
Dat heeft veel voeten in de aarde > veel moeite kosten
Onder curatele stellen > onder toezicht stellen

4D

De hand in eigen boezem steken > de schuld bij zichzelf zoeken
Een bok schieten > een grote vergissing begaan
Dat zal veel kwaad bloed zetten > daar worden mensen boos van
Een lans voor iemand breken > het voor iemand opnemen
Een storm in een glas water > veel drukte om niks
De knuppel in het hoenderhok gooien > de discussie aanzwengelen
Iets aan de grote klok hangen > iets overal bekend maken
In zijn kraam te pas komen > het komt hem goed uit
Iemand de volle laag geven > heel boos op iemand worden
Met stille trom vertrekken > stiekem weggaan

5C

De koe bij de horens vatten > een lastige klus grondig aanpakken
Daar is geen woord Frans bij > het is heel duidelijk
Dat is een kolfje naar zijn hand > dat is voor hem gemaakt
Spijkers op laag water zoeken > aanmerking hebben op details
Iemand het vel over de oren halen > erg veel van iemand eisen
Het sop is de kool niet waard >het is het niet waard om je druk over te maken
Gelijke monniken gelijke kappen > iedereen hetzelfde behandelen
In een glazen huisje wonen > kwetsbaar zijn
Die kwestie intrigeert mij > ik wil weten hoe het zit
Je moet daar hard werken, maar de verdiensten zijn navenant > overeenkomstig

7D

Op hete kolen zitten > haast hebben
Verstek laten gaan > wegblijven
Op zijn qui-vive zijn > op zijn hoede zijn
De plaat poetsen > vertrekken
Uilen naar Athene dragen > zinloos werk doen
Ergens je handen aan branden > schade oplopen
Iets in de ijskast zetten > iets uitstellen
Ergens van gespeend zijn > iets niet hebben
Concessies doen > toegeven
De bakens verzetten > het anders aanpakken

8D

Indicatie > aanwijzing
Mutatie > wijziging
Dispensatie > ontheffing
Provocatie > uitdaging
Nivellering > gelijkmaking
Bagatel > kleinigheid
Missie > boodschap
Parool > leus
Authenticiteit > echtheid
Controverse > tegenstelling

9C

Preciseren > iets nauwkeuriger omschrijven
Anticiperen > ergens op vooruitlopen
Annexeren > een stuk grond inlijven
Royeren > iemand als lid schrappen
Annonceren > iets aankondigen
Provoceren > iemand uitdagen
Redigeren > een tekst goed in elkaar zetten/verbeteren
Harmoniëren > het moet goed met elkaar overeenstemmen
Antidateren > van een vroegere dagtekening voorzien
Recenseren > een boek beoordelen

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.