Zit je in 4/5 havo en heb je een N&T of N&G profiel? Vul deze korte vragenlijst in over chemie-opleidingen en maak kans op 20 euro Bol.com tegoed.

Meedoen

Module 5 t/m 8

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • 5e klas vwo | 3570 woorden
  • 15 mei 2005
  • 161 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.5
  • 161 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor een werkstuk over duurzaamheid, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Douche jij komende week wat korter of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie!

Check alle challenges!
Module 5

3 1 Iemand die lid is van een rederijkerskamer. Houd zich bezig met toneel en gedichten.
3 1 Zijn ontstaan in de late middeleeuwen. Ook in de 16e en 17e eeuw zijn ze nog belangrijk.
3 2 Drank en seks
3 3 Typen
3 4 Lagere kringen. De klanten van Giertje zijn een hoerenloper en een crimineel.
3 5 16-18; kan wijn leegdrinken, 23-24; Joosje betast Giertje, 47-48; Giertje slaat Joosje van haar af, 94; Gijsje krijgt een pul bier, 139-140; Giertje wil niks van Gijsje weten
3 6 Ik keur het af, alcohol is slecht voor je

3 7 Het is wel grappig, die tijd verschilt weinig van nu
3 8 Nee, na een bladzijde gaat het wel vervelen
4 Hervorming/reformatie; afscheiding van de katholieke kerk
Centralisatie; eenheidsstreven
Geloofsvervolging; vervolging van de protestanten
Nederlandse Opstand/Tachtigjarige Oorlog; opstand tegen Spanje
Twaalfjarig Bestand; periode van vrede
Vrede van Munster; einde van de oorlog
Val van Antwerpen; verovering door Spanje
Stedelijke cultuur; schilderijen en literatuur voor en door burgers
Stedelijke gedragscode; hoe kon men zich beschaafd gedragen
Gouden Eeuw; periode van artistieke en economische ontwikkeling
Renaissance; poging om klassieke oudheid te doen herleven

Humanisme; menswetenschappen
Stoïcisme; men laat het lot over zich heenkomen
Funeraire poëzie; naar aanleiding van sterfgeval
Utile en dulci; nuttig en aangenaam
Schijnrealisme; elementen werkelijkheid vormen morele les
5 1 Personages komen allemaal uit lagere kringen.
5 2 Men moest zich beschaafd gedragen, door verkeerd gedrag als lachwekkend te beschrijven, hield met zich aan de code
6 1 Gedicht van minimaal vier strofen met vaste slotregel, de stok
6 2 ‘Noch schyndt Merten van Rossom de beste van tweeën’
6 3 Ze is er fel tegen, Luthers opvattingen ziet ze als ‘gif’ en ‘dodelijke pest’
6 4 Ze is zeer negatief over hem, en wijst zijn ideeën af
6 5 Ook over hem is ze negatief, maar minder dan Luther. Rossum neemt mensen hun aardse goederen af, maar Luther ontneemt ze hun zielenheil.
7 5-6 ‘…of Gods gave aan mij dat ik haar in Hem en door Hem mocht liefhebben, deze gelijkmoedigheid…’
7-8 ‘Maar ik wil wel zeggen dat men zonder duidelijke tekenen van droefheid…’
8 1 Ze vinden allebei dat het nuttige en het aangename samen moeten gaan. ‘Wie ons met plezier (dulce) het nuttige (utile) leert…’
8 2 Onkunde, aan elk werk blijft iets te wensen over, hij was nog een jonge leerling
In de laatste strofe, ‘niemand kan direct een meester zijn’
Terechte en onterechte kritiek, hij neemt alleen de echte kenners serieus
9 1 In schrijftaal moeten dubbelzinnigheden zitten, de lezer moet puzzelen
9 1 Zijn teksten zijn diepzinnig en geraffineerd geschreven.
9 1 Hij wil dat de lezer zijn verstand gebruikt
9 2 Stoïcisme
10 1 Hij schrijft voor iedereen, geen specifieke doelgroep
10 2 Symbool
10 3 De lezers wijze lessen leren, inzichten geven kritiseren. Jacob Cats deed dit, hij wilde zijn publiek iets leren.
11 Standaardtaal; algemene Nederlandse taal
Strijdliteratuur; teksten die verwijzen naar actualiteit zoals hervorming, en het publiek willen aansporen
Humanistisch-renaissancistische literatuur; literatuur met opvattingen uit het humanisme en/of renaissance
Emblematiek; afbeelding met diepere betekenis
Analogiedenken; alles kan naar iets verwijzen, door God gewilde plaats en betekenis
Nieuwe liedboeken; liefde stond centraal
Petrarkisme; onbereikbare, geestelijke liefde
Sonnet; gedicht van 14 versregels
Ethisch didactisch doel van toneel; publiek een spiegel voorhouden
Tragedie; ernstig toneel, ondergang hoofdpersoon
Retorisch didactische tragedie; bestaat uit afgeronde scènes
Aristotelische tragedie; vaste handelingsgerichte structuur
Komedie; grappig toneelspel
Klucht; korte komedie
Kunstenaarsbiografie; levensschets van beroemde schrijvers en kunstenaars
Populair proza; voor groot en weinig geletterd publiek

17 1 Hooggeplaatste persoonlijkheden, ondergang hoofdpersoon en historische stof
17 2 Nee, hij gedraagt zich niet stoïcijns. Hij laat zich meeslepen door woede en wraakgevoelens. Stoïcijnen blijven juist altijd rustig en laten alles over zich heenkomen.
18 1 Opbrengsten van toneelvoorstellingen kwamen deels ten goede aan liefdadigheid. De bouw van de schouwburg gaf financieel voordeel voor het weeshuis.
18 2 Calvinistische predikanten waren tegen rooms-katholieke rituelen op het toneel
19 Oranje-gezinden; steunden de stadhouders van Oranje
Patriotten; waren tegen Oranje
Bataafse Republiek; einde republiek der zeven verenigde Nederlanden.
Fransclassicisme; kunst en literatuur gebaseerd op klassieken.
Rationalisme; leven met het verstand in plaats van gevoel
Empirisme; kennis afgeleid uit zintuiglijke ervaring en waarneming
Verlichting; kennis verschaffen, mondig maken en vooroordelen bestrijden
Opvoeding; basis om verantwoordelijk te kunnen zijn
Sentimentalisme; leven weer meer gericht op emotie
Beleving; wat je er zelf van vind, je eigen emoties
20 Eerste tekst. Afkomstig van democratisch patriotten. Ironische tekst, het geneesmiddel zou verrotten van de regenten en Oranje tegengaan, en burgereisen en vrijheidsadem laten verdwijnen. Ik heb dit stukje gekozen omdat ik het grappig bedacht vind.
21 1 Negatief, dat blijkt uit opmerkingen als ‘niet zoveel moeite voor gedaan’ en ‘te treurig voor woorden’
21 2 Hij is wel beïnvloed, hij verwijt Rembrandt dat hij zich niet aan de regels houdt. Volgens Houbraken schildert hij de werkelijkheid zonder selectie toe te passen. Houbraken stemt in met de kritiek van Andries Pels, een belangrijke classicistische theoreticus. Hij zegt ook dat Rembrandt zich niet aan de regels van de kunst hield.
22 Frans classicisme; gebaseerd op vaste regels
Spectatoriale tijdschrift; moraliserend tijdschrift
Lezersbrief; probleem opsturen voor een antwoord
Kinderliteratuur; opvoedkundige gedichtjes
Imaginaire reisverhalen; nadruk op handelingen
Opvoedkundige zedenroman; nadruk op psychologie
Briefroman; effect van echtheid
Sentimentalisme; gevoelsverheerlijking
23 1 Bij het kind, de ikfiguur
23 2 Voor kinderen herkenbaar, geen moeilijke woorden, eenvoudig rijm, de moraal wordt door het kind zelf onder woorden gebracht (ik wil, in plaats van ik moet)
23 3 De waarheid spreken wordt beloond
23 4 Er was toen grote belangstelling voor pedagogiek, onderwijs en opvoeding was erg belangrijk
23 5 Nee, kinderen moeten genieten van hun jeugd in plaats van zeurderige boekjes lezen. Later kunnen ze nog genoeg leren.
24 1 ‘Ik wilde u zo gaarne aan het denken hebben’
24 2 Anna doet een beroep op het redelijke inzicht van Sara, ze vindt dat ze haar tijd verdoet en niet zedelijk genoeg is.
24 3 Hendrik is rijk. Brunier niet.
24 4 Ja, ze wijst haar op haar fouten en dat is belangrijk in 18e eeuwse vriendschap
24 5 Ze komt wilskrachtig over, ze heet Willis.
24 6 Er wordt verwacht dat de lezers dat boek ook gelezen hebben
24 7 Anna wijst haar op haar fouten, ze is opvoedkundig bezig
24 8 Persoonlijk zou ik liever wat leuks lezen in plaats van een zedenroman
24 9 Ja, vrouwen moeten hun kansen grijpen
25 1 Willem is sentimenteel, hij gaat helemaal op in zijn gevoelens
25 2 Hendrik is actief en praktisch
25 3 Kritisch over het sentimentalisme, eigen gevoelens zijn te belangrijk en anderen worden verwaarloosd

Module 6

2 1 Het verhaal speelt grotendeels in het natuurmuseum, in het vertrek van de preparateur. Ook speelt het buiten. Ruimte is niet zo belangrijk voor de thematiek van het verhaal, maar zorgt wel voor een goede sfeer.
2 2 Het gaat over je een vreemde voelen, nergens echt thuis zijn
2 3 De onbekende trekvogel verwijst naar de vogel die gevonden is en geprepareerd moet worden. De vogel is niet te identificeren. De hoofdpersoon herkent zichzelf hierin
3 Concretisering, sfeer oproepen, relatie ruimte en thematiek, ruimte en personages, en symbolische betekenis van de ruimte.
4 1 Concretisering, de lezer kan zich een beeld van de ruimte vormen
4 2 De ruimte wordt gebruikt om contrasten en verschil in status aan te geven
4 3 Er wordt niet ingegaan op de mogelijke functies van de ruimte
5 Interpretatie; betekenis die volgens jou bij de tekst hoort
Thematiek; onderwerp van het verhaal
Verhaallaag; waar het verhaal over gaat, wat speelt er zich af
Thematische laag; verwijst naar de betekenis van een tekst
Motieven; onderwerpen voor een verhaal
Verhaalmotief; er is sprake van herhaling gebeurtenissen, gevoelens enz
Leidmotief; herhaling van een concreet voorwerp
Titel; verwijst vaak naar thematiek van het verhaal
Ondertitel; verwijst vaak naar het genre
Motto; kort tekstje voorin, verwijst ook naar thematiek.
6 Liefde
8 1 Spannend, je wilt weten hoe het verhaal verder gaat. Onsmakelijk, dat stukje over die paddestoelen die liggen te rotten, en vreemd, je vraagt je af wat er is met die vrouw dat ze zo raar doet.
8 2 Het verhaal gaat over een man die zijn vrouw bedriegt. Op een zekere herfstdag vertrekt hij voor een zakenreis en laat zijn vrouw alleen achter. Ze vermoedt dat haar man haar bedriegt en is daarover erg gefrustreerd en kwaad. Ook heeft ze een doodgeboren kind gehad, waar de man naar haar mening een beetje te nonchalant op reageerde. Ze reageert dat af in schilderen, en ze heeft fantasieën die erop neerkomen dat ze hem een bijl in zijn hoofd slaat. Dan gaat ze naar het bos en plukt stinkende paddestoelen waarmee ze zichzelf wil schilderen. De paddestoelen staan symbool voor hun rottende relatie.
Motieven: geuren, zoals van een dood dier, herfstig bos, paddestoelen en een lijkenlucht, en de telefoon die steeds overgaat maar niet voor haar (staat symbool voor haar eenzaamheid) de wraakgevoelens van de vrouw
komen ook steeds terug. De motieven en thematiek hangen nauw met elkaar samen. De stank verwijst dus naar de thematiek van het verhaal; de stukgelopen relatie van de man en de vrouw.
9 Autobiografisch; een auteur die over zijn eigen leven schrijft
Egodocumenten; bijvoorbeeld dagboeken en brieven
Literatuuropvatting/poëtica; visie op literatuur
Tekstinterne poëtica; poëtica verwoord in teksten zelf
Tekstexterne poëtica; verwoord in essays van een schrijver of uitspraken in interviews
Functie van literatuur; een bepaald effect bereiken bij de lezer
Poëticale tekst; toelichting over het waarom van een literaire tekst
Mens- en wereldbeeld; visie van de auteur op mens en wereld
10 1 Dat is de naam van een vriend van de schrijver. Die vriend werd vermoord, en op deze manier wil hij hem levend houden
10 2 Hij wil de geschiedenis van zijn tijd op papier zetten. Hij wil de gevoelens (verlangen, angst en heimwee) van ballingen uitdrukken en de waarheid vertellen.
10 3 Dat verband bestaat voor hem niet. Hij schrijft nooit over zichzelf omdat hij het dan nep vindt worden.
10 4 Hij is gevlucht uit zijn eigen land en probeert ergens anders een nieuw bestaan op te bouwen, net als de hoofdpersoon uit het verhaal
10 5 Ja, hij schreef in een illegaal blad, en verzette zich door te schrijven
10 6 Nee, het verhaal blijft voor mij hetzelfde
10 7 Ja, je weet nu dat hij het min of meer over zichzelf heeft
10 8 Ja, ik vind dat hij best leuk schrijft
11 1 Ik vind het een ontroerend verhaal, je krijgt echt medelijden met de schrijver als je het leest. Het is schokkend om te lezen hoe er werd omgegaan met joden, en hoe de ouders van de schrijver zijn gepest en uiteindelijk vermoord. Als hij als volwassene terugkeert in zijn geboorteplaats, blijkt dat het leed van toen erg makkelijk vergeten wordt. Dat vind ik zielig voor hem, omdat hij alles alleen moet verwerken.
11 2 Concretisering, door de beschrijving kan de lezer zich de situatie voorstellen. Het verhaal speelt zich af in Duitsland, wat de ondertitel en dus de thematiek verklaart, Kinderjaren in het Derde Rijk
11 3 Hij wilde de werkelijkheid zo precies mogelijk beschrijven, zodat het niet overkomt als verzonnen.
11 4 De boeken bevatten zijn eigen ervaringen en belevenissen
11 5 Ja, het is gebaseerd op zijn jeugd, er worden herinneringen beschreven aan een feest dat door nazi’s verpest werd, en een vakantie aan het Gardameer. Op het laatst gaat de ikfiguur terug naar zijn geboorteplaats.
11 6 Slaat op de jongens die uit het water gered werden, maar ook figuurlijk op de joden in Duitsland. ‘Duitsers lieten de joden vlak voor hun ogen verdrinken’
11 7 Nee, ik vind het verhaal nog hetzelfde
11 8 Ja, je begrijpt nu dat het zijn eigen ervaringen zijn
11 9 Ja, zijn teksten vind ik aangrijpend
12 1 Hij gebruikt gegevens uit zijn eigen leven, maar hij beschrijft zijn eigen leven niet
12 2 Het lijkt zo, maar het is niet zo. Het zijn slechts gegevens uit zijn leven.
12 3 Hij heeft een negatief wereldbeeld. Hij denkt dat het onmogelijk is iets aan het leven te veranderen
12 4 De personages zijn eenzaam, ze leven geïsoleerd in een harde onveranderlijke wereld, kunnen niet met elkaar in vrede leven. Zo ziet de schrijver de wereld ook
12 5 Ja, het lijkt me best een interessant boek

Module 7

1 1 Nationalisme; liefde voor eigen land
Romantiek; leven volgens gevoel/sentiment
Realisme; rationeel leven
1 2 Fabrieken, opkomst arbeiders, vernieuwingen
2 1 Zielig verhaal, apart geschreven
2 2 Iemand met een geestelijke afwijking
2 3 Kan ook in deze tijd
2 4 Teksten over zelfmoordneigingen
2 5 Ouderwets geschreven
2 6 Contactloos, zegt weinig, gefascineerd door eigen spiegelbeeld
2 6 Ja, ze heeft de symptomen
2 7 Nog steeds zielig, het is wel beter te begrijpen nu je weet dat ze autistisch is
3 Parlementaire democratie; parlement controleert wetten en regering
Industrialisatie; opkomst fabrieken
Cultuurstelsel; systeem binnen Aziatische koloniën, boeren moesten 1/5 van hun grond bewerken voor de Nederlandse staat
Burgerlijke ideologie; ideeën van gegoede burgers, deugd en gezag waren belangrijk
Nationalisme; voorliefde voor eigen land
Nieuw vaderlands gevoel; na Franse bezetting wilde men nieuwe identiteit
vaderlandse geschiedenis werd verheerlijkt
Evolutietheorie; ontwikkeling van soorten door natuurlijke selectie
Vervreemding; verschillen tussen arbeiders en rest van de bevolking door industrialisatie, mens vervreemde van de natuur, ze werden elkaars concurrenten in de strijd om werk en onderdak
Bourgeoisie; kapitalisten
Socialisme; proletariërs mesten de macht krijgen in de samenleving, iedereen moest gelijk aan elkaar zijn.
4 1 Die zou gunstig zijn. Willem 1 in 1834; ‘Vermeerdering van voortbrengselen aldaar, verspreidt haren weldadige invloed over het moederland’
Willem 3 in 1850; ‘Toestand der koloniën is bevredigend’
4 2 Die zou tekort schieten, er zou niet genoeg voor de bevolking in Indie gedaan worden. ‘Wat hebt gij gedaan voor de materiele en morele ontwikkeling van het volk dat voor u plant en oogst?’
5 Breuk met het classicisme; rationele benadering van kunst en literatuur werd vervangen door gevoelsbenadering
Gevoel; had de natuur als bron, was iets groots en ondoorgrondelijks
Ideaalbeeld; van bijvoorbeeld de natuur, werd verheerlijkt, de mens gaat er in op
Genie; hebben van het talent om gevoelens en emoties natuurlijk en spontaan weer te geven
Originaliteit; je eigen gevoelens uiten
Verbeelding/werkelijkheid; geen objectief maar subjectief wereldbeeld
Engagement; voorkeur voor bepaalde sociale ontwikkelingen
Conflict; afzetten tegen gevestigde orde
Weltschmerz; gevoel van onvrede met het leven en de eigen tijd
Romantische personages; idealisten, het hebben van een onvervulbaar verlangen
Romantisch levensgevoel; ervaren van de kloof tussen werkelijkheid en ideaal
6 De tragiek van Trukens gebrek wordt uitgebreid beschreven. Er wordt sterk de nadruk gelegd op de ellende van haar bestaan, en hoe haar omgeving eronder lijdt. Het is dus een typische romantische tekst, de Weltschmerz is duidelijk te herkennen. Ook wordt de schoonheid van Truken beschreven; ‘zij was verwonderlijk schoon met hemelsblauwe ogen en een blank gezicht’, wat het verhaal extra tragisch maakt omdat ze met een gebrek moet leven. De zelfmoord op het laatst is een echte Romantische oplossing.
7 1 Drama, een tragische benadering van het leven, hij zit het duidelijk niet zitten.
7 2 Ja, het is een echte romantische brief maar hij was geen kunstenaar of schrijver. Hij was een politicus, die de nieuwe grondwet heeft opgesteld.
9 Sociale cultuur; meer gemeenschappelijke activiteiten dan individuele
Literaire dichtgenootschap; groep dichters
Historische roman; roman die speelt in het verleden.
Historische ideeënroman; bevat ook een visie op mens en maatschappij
Emancipatiestreven; vaderlandsliefde en heldenmoed voorop stellen
Vlaamse Beweging; riep Vlamingen op tot groter zelfbewustzijn
De Gids; tijdschrift, stelde de 17e eeuw als voorbeeld
Domineedichters; maakten gedichten met nadruk op theologie
Luimige poëzie; simpele, humoristische poëzie
Buitenliterair effect; met literatuur ingrijpen in de politieke werkelijkheid
10 1 14 n.C.
10 2 De kaninefaat was een Germaan
10 3 Een grote rol, de schrijver heeft veel aandacht voor details, zoals kleding en omgeving
10 4 Het conflict tussen Germanen en Romeinen
10 5 Historische ideeenverhalen, er wordt nadruk gelegd op moed, eer en het belang van leven in vrijheid.
12 XXX111, LX en LXX11; Piet Paaltjens, sterk overdreven gedichten, spotten met de gevoelens van Weltschmerz. Hij beschrijft absurde situaties.
De Trojaanse Oorlog, De twee grasmaaiers en Klein rentenieren zijn luimige poëzie. Het is grappig en bedoeld om voor te dragen. Inhoudelijk niet moeilijk, toegankelijk voor iedereen.
De moerbeitoppen ruischten, Bij den obelisk van Luxor te Parijs en Op de Wenger-Alp zijn domineespoëzie. God staat centraal in deze gedichten
14 1 Het gaat om gezaghebbers die oneerlijk handelen t.o.v. hun onderdanen
14 2 Hij is fantasieloos en vooringenomen
14 3 Schrijvers mogen niet fantaseren, maar moeten naar werkelijkheid schrijven
14 4 De regent heeft mensen laten werken zonder betaling, mensen worden van hun eigen rijstvelden gehaald om op die van de regent te werken.
14 5 De regent is arm, hij moet zijn status hooghouden. Daarom buit hij de bevolking uit door hen vaker en langer te laten werken.
14 6 Hij wil de problemen op zachte en menselijke wijze oplossen. Hij is sympathiek en idealistisch (hij vindt dat hij ‘een heerlijke roeping’ heeft)
14 7 Droogstoppel; saai en fantasieloos
Havelaar; sympathieke idealist
Havelaar is het sympathiekst, hij wil het beste voor de Javanen
14 8 Buffel die wordt afgepakt (4 x) eentonige van het verhaal (3 x) de blauwe doek (2 x)
14 9 Negatief en gewelddadig
14 10 In toonredes wordt positief beeld gegeven van ontwikkelingen in koloniën, van Hoevell zet daar vraagtekens bij. Multatuli ontmaskert het positieve beeld en vertelt hoe het er echt aan toe gaat in de koloniën
14 11 Het verhaal is fictie en dus verzonnen. Maar wel gebaseerd op de waarheid
14 12 De regent misbruikt zijn macht
14 13 Uitbuiting van de inlandse bevolking door onrecht en machtsmisbruik
14 14 Gesprek tussen Verbrugge en Havelaar, uit het verhaal van Saidjah en Adinda en uit de brief aan de resident
14 15 Ze zijn vrijwel identiek
De roman is duidelijk gebaseerd op de werkelijkheid
Ja, zo wordt het aannemelijker
14 16 In het verhaal wordt opgemerkt dat het dorp pas veroverd was en dus in brand stond. Multatuli wil hiermee een beschuldiging uitspreken.
14 17 Geëngageerde schrijver, idealist
15 1 Nuchter, realistisch
15 2 Hij moet niks hebben van patsers en aanstellerige mensen. De muziek is het belangrijkst
15 3 Luimige poëzie, hier zit helemaal geen Weltschmerz in.

Module 8

2 1 Zag er wel leuk uit
Het is apart geschreven
Fragment 1
3 Literaire kritiek; mening over kwaliteit
Recensie; kritiek/mening over een werk
Criticus; iemand die recensies maakt
Relatie literaire kritiek/secundaire literatuur; recensies zijn een vorm van secundaire literatuur
Literair waardeoordeel; mening van een literair criticus
Literatuuropvatting; ideeën over de eisen waaraan een goed boek moet voldoen
5 1 Humoristisch, iets te lang (‘de schrijver had eerder moeten stoppen’)
5 2 Overeenkomsten; ze vinden de tekst grappig, een beetje langdradig, soms zijn de grappen niet origineel meer
Verschillen; Peters vind het boek leuker dan Neefjes, hij vindt ook dat de drie ‘hoofdpersonen’ de belangrijkste rol spelen. Neefjes vind dat alle personages van ongeveer gelijk niveau zijn
5 2 Ze zijn geschreven met een verschillende achtergrond (Vrij Nederland versus de Volkskrant)
6 1 De tegenstelling tussen de recensies is interessant
6 2 Verhaal gaat over een boerin en een zigeuner, die 16 jaar met elkaar getrouwd zijn. Je komt van alles te weten over hun levensverhaal en achtergrond
6 3 Peters; vind het een mooi boek. De manier van vertellen spreekt hem aan (‘de volgengel die zich soms in het verhaal mengt’)
Truijens; vindt het boek helemaal niks. Ze kraakt het af en vindt de personages cliché en het verhaal oppervlakkig. (‘schrijfster reduceert mensen tot ‘hun soort’’)
6 4 Er zijn eigenlijk alleen verschillen. Peters vindt het boek mooi en Truijens totaal niet
6 5 Verschil in smaak
6 6 Peters, hij vertelt meer over de inhoud van het boek, Truijens kraakt het alleen maar af.
6 7 Ja, juist het cliché vind ik interessant
8 Individuele receptie; tekst wordt door een lezer tegelijk gelezen
Collectieve receptie; met anderen een film of toneelstuk zien
Projectie; acteurs en ruimtes zijn niet aanwezig, maar op het doek
Conflict; verschil in houding waardoor spanning ontstaat
Protagonist; hoofdrolspeler
Antagonist; tegenspeler
Tritagonist; bemiddelaar
Hoofdtekst; wat acteurs zeggen
Neventekst; toelichting/aanwijzing schrijvers
Bedrijven; ‘hoofdstukken’ van het toneelspel
Dramatische ironie; publiek weet meer dan toneelpersonage
Identificatie; meeleven met personage
Continuïteitsfilm; logisch verloop, gesloten einde
Massamedium; film
Speelfilm; er wordt een verhaal verteld
Synopsis; schets van het verhaal
Scenario; verhaal in grote lijnen
Script; uitgewerkte verhaal
Shot; opname tussen in/uitschakelen camera
Scène; shots waarbij ruimte, tijd en personages gelijk blijven
Sequentie; alle scènes in dezelfde tijd
Cinematografische middelen; beeldinhoud en beeldvorm
Beeldinhoud; alles wat op beeld te zien is
Mise-en-scène; kostuums, attributen enzovoort
Beeldvorm; wijze waarop beeldinhoud gefilmd wordt
Camerabewegingen; vast of bewegend
Neutraal perspectief; camera op zelfde hoogte als personages
Vogelperspectief; van bovenaf filmen zodat de personages kleiner/nietiger overkomen
Kikkerperspectief; van onderaf filmen zodat personages groter/machtiger overkomen
Beeldkaders; filmafstand
Totaalshot; gehele ruimte is te zien
Mediumshot; stukje van de achtergrond te zien
Close-up; alleen gezicht is in beeld
Montage; aaneenschakelen van de beelden
Continuïteitsmontage; gericht op de voortgang van verhaalhandeling
Parallelle montage; beelden die niet direct bij elkaar horen achter elkaar laten zien
Synchroon geluid; geluid gebaseerd op het beeld
Offscreen geluid; afkomstig van handelingen buiten het beeld
Filmmuziek; zorgt voor sfeer
Belichting; sfeer en speciale effecten
9 1 Verhaallaag; man probeert bewijs voor het overspel van zjn vrouw te vinden en sterft uiteindelijk
Thematische laag; het bewijs was al die tijd zichtbaar maar hij wilde het niet zien
9 2 Het idee van een mens die denkt dat hij een adelaar is
9 3 Sequenties; (1-19) (20-40) (41-50) (51-60) (61-71) (72-81)
9 4 Het moment waarop Alessandro sterft
9 5 Circustent met trapeze, witte kostuums, woonwagen met opgezette vogels, begraafplaats
9 6 Pannen bij het volgen van acrobaat van de ene trapeze naar de andere
Tilt bij het naar boven klimmen en de val van Alessandro
9 7 Kikkerperspectief bij publiek dat omhoog kijkt, vogelperspectief als de trapezewerkers naar beneden kijken
9 8 Trapezenummer met een totaalshot, mediumshot om Alessandro in de woonwagen te filmen en Bianca met Casanova op het trapezeplankje, close-up van Casanova’s hand op Bianca’s rug en het gezicht van Alessandro als hij naar hen kijkt.
9 9 Continuïteitsmontage, zo is het verhaal het duidelijkst
9 10 Applaus, geluid van trapezes, het publiek, muziek van circusorkest
Alleen het orkest wat je niet ziet maar wel hoort spelen is off-screen
Klassieke muziek, snel en afwisselend bij de trapezenummers voor publiek en langzaam en romantisch als Bianca en Casanova op het plankje staan
9 11 Spots die de acrobaten volgen als ze hun nummer doen
9 12 De gedachten van Alessandro en het vertellerscommentaar (74-82)
11 1 Rotown Magic. Ik vind dit een leuk gedicht omdat het lekker simpel en waar is.
11 2 De thematiek is de nuchterheid en het realisme van Rotterdam. Je kan er geen onzin over produceren, omdat het veel te echt is.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

R.

R.

He snollebol,bedankt voor jou verslag.
At your service

Bye

Captain Oliesnikkel from the NAVY SEALS

16 jaar geleden

S.

S.

Dit is niet voor 5vwo bedoelt, maar voor 4vwo.

11 jaar geleden

L.

L.

@Samyra het is wel voor 5 vwo bedoeld maar misschien heb jij het in 4 vwo (gehad)

10 jaar geleden

R.

R.

ik snap het niet hoor:S

10 jaar geleden