Couwenberg, Westerse Democratie

Beoordeling 6.7
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • 5e klas vwo | 437 woorden
  • 24 juli 2008
  • 3 keer beoordeeld
Cijfer 6.7
3 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Combineer alle b├Ętavakken met techniek

In de universitaire opleiding Science, Technology & Innovation vertaal je theorie uit alle bètavakken naar innovatieve oplossingen voor uitdagingen van deze tijd. En met je handen bouw je een prototype van je ideeën. Benieuwd geworden? Meld je aan voor de Bachelorweek en kom naar de Open Campus Dag! 

Ontdek meer!
1. De auteur ziet het instandhouden van de traditionele representatieve democratie als iets van een diepgewortelde regententraditie. Wat bedoelt hij daarmee?

Dat Nederland nooit een echte democratie kan worden omdat we ons altijd vasthouden aan de diepgewortelde regententraditie. Met de regententraditie wordt bedoeld dat er altijd een bestuurder moet zijn die het voor het zeggen heeft. Een democratie streeft er juist naar dat het volk het voor het zeggen heeft. Met een representatieve democratie wordt het land ook bestuurd door regenten, ze zijn dan wel door het volk gekozen, maar het blijft dat het volk niet echt zelf mag besturen en dus wordt de regententraditie in eer gehouden.

2. De auteur constateert een “diepgaande vervreemding tussen (…) de verambtelijkte politieke elites (…) en de burgerij…”. Geef zowel een argument voor als een argument tegen deze zware kritiek.

Een argument voor: Doordat politieke bestuurders het volstrekt nalaten om rekening te houden met wat er onder de bevolking leeft, ontstaat er een totale vervreemding tussen de burgerij en de politieke elites.


Een argument tegen: De burgerij heeft de politieke elites zelf gekozen. Daarmee zeggen ze dus dat de politieke elites hun mogen vertegenwoordigen. De politieke elites zijn dus de democratisch gekozen vertegenwoordigers van het volk en er is dus geen vervreemding maar juist een band tussen de burgerij en de politieke elites.

3. Verklaar de titel van dit essay in minimaal tien regels.

Hiermee wil de schrijver duidelijk maken hoe ondemocratisch onze representatieve democratie is. Het is volgens hem zo, dat de representatieve democratie gewoon een vervolg is van de regententraditie. Het enige democratische aan het stelsel is dat wij onze politieke elites zelf mogen kiezen maar wat er na de verkiezingen gebeurt heeft niks met democratie te maken. Dat blijkt wel uit het feit dat er zoveel politici tegenstanders zijn van het referendum. Eenmaal gekozen willen de politici dat het volk dan ook niet meer meebeslist. Eigenlijk hebben wij dus totaal geen invloed op het dagelijks bestuur, we mogen alleen mensen uitkiezen die het voor het zeggen hebben. Daarna wordt er niet meer naar het volk geluisterd.

4. Waarom past het invoeren van het referendum volgens Couwenberg in deze historische ontwikkeling?

In de historische ontwikkeling zie je steeds kleine stapjes richting de democratie. Het begint met de introductie van de eenheidsstaat, daarna de invoering van de grondwet, de invoering van het algemeen kiesrecht en het vrouwenkiesrecht. Dit zijn allemaal stappen richting de democratie. Het enige wat het nu nog tot een volledige democratie maakt is het referendum. We mogen nou onze volksvertegenwoordigers al kiezen, maar als we nou ook nog hun dagelijks bestuur mogen beïnvloeden en controleren is het pas een echte democratie.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.