ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis
6. Om snel het persoon op te zoeken en weten wie het persoon is
B) Dit duurt dan veel te lang om op te zoeken, het kost te veel opslag en er kunnen snel fouten gemaakt worden
7. Paspoort, ID en Bankrekening Nummer
B) Autosleutel en de nummerplaat
C) Serienummer/nummerplaat
8 Omdat sommige mensen vaker dan 1 keer absent zijn geweest
B) Zie 8 A
C) Dat er fouten gemaakt worden
D) Een aparte tabel maken
9 Jorik en Robert-Jan
B) Robert Jan
C) het Nummer
10 
Boeken  CD’s  DVD’s   
Rubrieke Fictie 
Non-Fictie Klassiek Lichte muziek Drama Actie Humor Jeugdfilms
11b teveel lijnen


 


12 veel-op-veel, omdat 2 delen niet kunnen opgedeeld worden in 2 delen


 


13a re•dun•dan•tie (de ~ (v.), ~s)
1 overvloed aan gegevens
Dat betekent dus dat dezelfde gegevens meer dan één keer voorkomen
13b Bij de datum een Admnr zoeken, dan bij het Admnr een Voornaam zoeken.
13c 1b


 


14a nee
14b er zijn maar 10000 pincodes en dus ook mensen met dezelfde
14c een sleutel is uniek


 


15a Bankrek en Klantnr, Bankrek kan veranderen dus het wordt Klantnr
15b Klantnr en Artikelnr
15c 4 Buitenspiegels, 17 buitenspiegels en 1 lampenset
15d 47 wordt 43, 61 wordt 44 en 113 wordt 112


 


16a Met een pijl
16b
LEDEN – lidnr
TEAMS – teamcode
SCORES – lidnr + teamcode
BOETES - boetenr
16c één lid kan meerdere wedstrijden spelen


 


17a met pijlen
17b
leden.lidnr = teams.lidnr
scores.lidnr = leden.lidnr
boetes.lidnr = scores.lidnr
scores.teamcode = teams.teamcode


 


18a Om specifieke informatie uit een database te halen
18b SQL


 


19a De voornaam, naam en telefoonnummer van alle leden worden gevraagd
19b dan is het overzichtelijker


 


20a SELECT *
20b
SELECT *
FROM boetes;


 


21a WHERE
21b Het geslacht moet ‘V’ zijn


 


22a Het lidnr, de datum en het bedrag van alle boetes gelijk aan of groter dan 50
22b 50 is een numerieke waarde, ‘V’ is tekst
22c #mm-dd-jjjj#


 


23a ORDER BY
23b alfabetisch op naam, oplopend


 


24a als er bij bedrag dezelfde waarden voorkomen worden die gesorteerd op datum
24b
SELECT bedrag, lidnr, datum
FROM boetes
ORDER BY datum, bedrag;
24c oplopend
24d
SELECT bedrag, lidnr, datum
FROM boetes
ORDER BY bedrag DESC, datum DESC;


 


25a DISTINCT laat dubbele warden niet zien
25b
SELECT DISTINCT bedrag
FROM boetes;
25c ja


 


26a
26b hij kan het lidnr niet veranderen omdat er dan dubbele waarden zijn
26c


 


27a
27b niet
27c
27d ja, maar nu is het gesorteerd op lidnr


 


28a
SELECT voornaam, naam
FROM leden
WHERE woonplaats='Gaanderen';
Laurien Legebeke
28b
SELECT voornaam, naam
FROM leden
WHERE inschrijfdatum > #01-16-1981#;
28 leden
28c
SELECT teamcode
FROM teams
WHERE klasse='4';
D1, D2, H1
28d
SELECT bedrag
FROM boetes
WHERE bedrag=100;
één boete van €100
28e
SELECT lidnr, teamcode, gewonnen
FROM scores;
40 gewonnen partijen
28f
SELECT voornaam, naam
FROM leden
WHERE geboortedatum > #01-01-1975#;
47 leden
28g
SELECT lidnr
FROM scores
WHERE gewonnen > verloren;
22 leden


 


29a 6
29b naam, geboortejaar, jaren dienst, leeftijd bij overlijden, partij, geboortestaat
29c admin
29d


 30a
SELECT PRES_NAAM
FROM PRESIDENT
WHERE STAAT_GEB = 'Virginia'
8 presidenten
30b
SELECT PRES_NAAM
FROM PRESIDENT
WHERE DIENST_JR = 8;
9 presidenten
30c
SELECT PRES_NAAM
FROM PRESHUW
WHERE SP_LEEFTIJD < 25;
26 presidenten
30d
SELECT PRES_NAAM
FROM PRESHOBBIE
WHERE HOBBIE = 'Zwemmen'
3 presidenten


 


31a
31b


 


32a
SELECT voornaam, naam
FROM leden
WHERE woonplaats = 'DOETINCHEM'
ORDER BY naam;
69 leden
32b
SELECT lidnr, gewonnen
FROM scores
ORDER BY lidnr, gewonnen DESC;
40 partijen
32c
SELECT voornaam, naam, inschrijfdatum
FROM leden
WHERE inschrijfdatum < #1-1-1977#
ORDER BY inschrijfdatum;
27 leden
32d
SELECT lidnr
FROM scores
WHERE gewonnen >= 8
ORDER BY gewonnen DESC;
11 leden
32e
SELECT naam, voornaam, adres, woonplaats
FROM leden
ORDER BY woonplaats, naam, adres;
89 leden


 


33a
SELECT DISTINCT datum
FROM boetes;
6 data
33b
SELECT DISTINCT woonplaats
FROM leden
ORDER BY woonplaats;
10 woonplaatsen
33c
SELECT DISTINCT klasse
FROM teams;
3, 4, 5, 6, 7


 


34a
34b vet
34c in Acces staat een 1 of een ∞ waar in het boek pijlen staan


 


35a er zijn meer plaatsen met een ‘Vordenseweg’
35b
SELECT voornaam, naam, woonplaats
FROM leden
WHERE adres = 'Vordenseweg 7' AND woonplaats = ‘[gewenste woonplaats]’;


 


36a
1 OR 2
1 is waar, 2 is waar, of allebei
36b nee


 


37a
SELECT voornaam, naam
FROM leden
WHERE enkel LIKE 'C?';
37b een * is 0 of meer tekens, een ? één teken


 


38a leden die niet in Doetinchem wonen
38b
SELECT voornaam, naam
FROM leden
WHERE woonplaats <> ‘DOETINCHEM’;


 


39 IS NULL


 


40a IN
40b
SELECT voornaam, naam
FROM leden
WHERE woonplaats IN ('DOETINCHEM', 'WEHL', 'BRAAMT');


 


41a ja, ‘Bob Voert’
41b
SELECT voornaam, naam, geslacht, enkel
FROM leden
WHERE (enkel = 'D1'
OR enkel = 'D2')
AND geslacht = 'V';
41c
SELECT voornaam, naam
FROM leden
WHERE woonplaats IN ('Wehl', 'Braamt')
AND geslacht = 'M';


 


42a
SELECT voornaam, naam, adres, woonplaats
FROM leden
WHERE geslacht = ‘M’
AND woonplaats = ‘DOETINCHEM’;
42b
SELECT lidnr
FROM scores
WHERE gewonnen > 6
AND verloren < 4;
42c
SELECT voornaam, naam
FROM leden
WHERE woonplaats = ‘DOETINCHEM’
OR woonplaats = ‘BRAAMT’;
nee, er zijn geen leden die tegelijk in Doetinchem en Braamt wonen.
42d
SELECT voornaam, naam, enkel, dubbel
FROM leden
WHERE enkel = 'E' OR dubbel = 'E';


 


43a
SELECT voornaam, naam
FROM leden
WHERE adres LIKE 'Sikkeldreef*'
AND woonplaats = 'Doetinchem'
AND geslacht = 'V';
43b
SELECT voornaam, naam
FROM leden
WHERE geboortedatum >= #01-01-1985#
AND enkel = 'E';
43c
SELECT voornaam, naam, inschrijfdatum
FROM leden
WHERE inschrijfdatum >= #01-01-1980#
AND inschrijdatum <= #31-12-1985#;
43d
SELECT voornaam, naam, telefoonnr
FROM leden
WHERE telefoonnr IS NOT NULL
AND geslacht = 'M'
AND woonplaats = 'Doetinchem';


 


44a
SELECT lidnr
FROM scores
WHERE teamcode LIKE 'H?';
44b
SELECT *
FROM leden
WHERE voornaam = 'Mark' AND naam IN ( 'Jansen', 'Janssen');


 


45a
SELECT *
FROM leden
WHERE adres LIKE '*havik*';
45b
SELECT voornaam, naam, adres
FROM leden
WHERE adres LIKE 'Boekweitdreef*'
AND woonplaats = 'Doetinchem';
45c
SELECT *
FROM leden
WHERE naam = 'Smeitink'
AND woonplaats <> 'Doetinchem';
45d
SELECT lidnr
FROM boetes
WHERE bedrag >= 50;


 


46a
SELECT pres_naam
FROM president
WHERE staat_geb = 'New York'
AND partij <> 'Democratic';
46b
SELECT *
FROM president
WHERE pres_naam LIKE 'Roosevel? T';
46c
SELECT *
FROM president
WHERE staat_geb IN ('Kentucky','Ohio', 'New York', 'Missouri');
46d
SELECT pres_naam
FROM preshuw
WHERE pr_leeftijd < 30
AND aant_kind > 5;
46e
SELECT kandidaat
FROM verkiezing
WHERE verkiez_jr < 2000
AND verkiez_jr >= 1900
AND stemmen > 450
AND win_verl = 'W';
46f
SELECT pres_naam
FROM preshuw
WHERE partner_naam LIKE 'Warren*';
46g
SELECT pres_naam
FROM president
WHERE leeft_overl IS NULL;


 


47a
SELECT lidnr
FROM scores
WHERE gewonnen > verloren
ORDER BY lidnr;
47b
SELECT voornaam, naam, lidnr
FROM leden
WHERE lidnr > 50
AND lidnr < 150;


 


48a
SELECT lidnr
FROM scores
WHERE teamcode IN ('H1', 'H2')
OR teamcode LIKE 'D?'
OR teamcode LIKE 'M?';
48b
SELECT *
FROM leden
WHERE woonplaats IN ('Didam', 'Gaanderen', 'Zelhem', 'Zevenaar')
ORDER BY woonplaats;


 


49a
SELECT *
FROM leden
WHERE enkel LIKE 'D?'
AND woonplaats IN ('Braamt', 'Zevenaar');
49b
SELECT voornaam, naam
FROM leden
WHERE woonplaats IN ('Keijenborg', 'Braamt')
AND inschrijfdatum >= #01-01-1974#
AND inschrijfdatum <= #31-12-1975#;
49c
SELECT voornaam, naam, geboortedatum
FROM leden
WHERE geboortedatum LIKE '*-10-*';


 


50a Alle leden die zich hebben ingeschreven tussen 1-1-80 en 1-1-85 gesorteerd op inschrijfdatum en naam
50b
SELECT voornaam, naam, inschrijfdatum
FROM leden
WHERE inschrijfdatum BETWEEN #1-1-80# AND #31-12-84#
ORDER BY inschrijfdatum, naam;


 


51a de tabellen worden gecombineerd, wat veel rijen oplevert
51b
SELECT voornaam, naam, bedrag
FROM leden, boetes
WHERE leden.lidnr = boetes.lidnr;


 


52
SELECT leden.lidnr, voornaam, naam, bedrag
FROM leden, boetes
WHERE leden.lidnr = boetes.lidnr;


 


53 de naam, adres en woonplaats van leden die een boete hebben van meer dan E50


 


54a
SELECT voornaam, naam, bedrag
FROM leden, boetes
WHERE leden.lidnr = boetes.lidnr
ORDER BY naam;
54b
SELECT teamcode, voornaam, naam
FROM leden, teams
WHERE leden.lidnr = teams.lidnr;
54c
SELECT voornaam, naam, woonplaats, gewonnen, verloren
FROM leden, scores
WHERE leden.lidnr =scores.lidnr;
54d de query geeft de namen van iedereen die een boete heeft gehad


 


55a
SELECT voornaam, naam, teamcode
FROM leden, scores
WHERE leden.lidnr =scores.lidnr
ORDER BY teamcode;
55b
SELECT teamcode, klasse, voornaam, naam
FROM leden, teams
WHERE leden.lidnr =teams.lidnr;


 


56a
SELECT voornaam, naam, teamcode, gewonnen, verloren
FROM leden, scores
WHERE leden.lidnr =scores.lidnr
AND teamcode LIKE 'M?';
56b
SELECT voornaam, naam, teamcode, gewonnen, verloren
FROM leden, scores
WHERE leden.lidnr =scores.lidnr AND gewonnen = verloren;


 


57a
SELECT kandidaat, verkiez_jr
FROM verkiezing, preshuw
WHERE pres_naam = kandidaat
AND aant_kind = 10
AND win_verl = 'W';


 


1840, Harrison W H
57b
SELECT partner_naam
FROM admin, preshuw
WHERE admin.pres_naam = preshuw.pres_naam
AND jaar_inauguratie = 1961;


 


Bouvier J L
57c
SELECT hobbie
FROM president, preshobbie
WHERE president.pres_naam = preshobbie.pres_naam
AND geb_jaar=1890;


 


Bridge
Vissen
Golf
Jagen
Schilderen


 


58a
SELECT voornaam, naam, bedrag
FROM leden, boetes, scores
WHERE leden.lidnr = boetes.lidnr
AND leden.lidnr = scores.lidnr
AND teamcode = 'H1';
58b
SELECT voornaam, naam
FROM leden, boetes
WHERE leden.lidnr = boetes.lidnr
AND bedrag >= 40;


 


59a
SELECT hobbie
FROM verkiezing, preshobbie
WHERE kandidaat = preshobbie.pres_naam
AND verkiez_jr = 1960
AND win_verl = 'W';


 


Sailing
Zwemmen
Touch Football
59b
SELECT pr_leeftijd
FROM verkiezing, preshuw
WHERE kandidaat = preshuw.pres_naam
AND verkiez_jr = 1828
AND win_verl = 'W';


 


26 jaar


 


60a een andere naam voor een tabel
60b
SELECT voornaam, naam, teamcode, gewonnen, verloren
FROM leden L, scores S
WHERE L.lidnr = S.lidnr
AND teamcode LIKE 'H?';
60c
SELECT voornaam, naam, teamcode, gewonnen, verloren
FROM leden L, scores S
WHERE L.lidnr = S.lidnr
AND gewonnen > verloren;


 


61a 505, de som van alle boetes
61b de teamcode is tekst


 


62a Het aantal leden die niet in Doetinchem wonen
62b
SELECT COUNT(*) AS andere_leden
FROM leden
WHERE NOT woonplaats = 'Doetinchem';


 


63a E505
63b
SELECT MAX(bedrag)
FROM boetes;
=E100


 


SELECT voornaam, naam
FROM leden, boetes
WHERE leden.lidnr = boetes.lidnr AND bedrag = 100;


 


Jeroen Nijhof
63c
SELECT MAX(bedrag)
E100
63d
SELECT SUM(gewonnen)
FROM scores;
247 gewonnen wedstrijden
63e
SELECT COUNT(*)
FROM teams;
10 teams


 


64a
SELECT MAX(geboortedatum)
FROM leden;
27-9-94
64b
SELECT MIN(inschrijfdatum)
FROM leden;
=1-1-74
SELECT voornaam, naam
FROM leden
WHERE inschrijfdatum = #1-1-74#;
Mieke Helmink
64c
SELECT COUNT(*)
FROM leden
WHERE enkel = 'E'
AND geslacht = 'V';
11
64d
SELECT AVG(bedrag)
FROM boetes;
E45,91
64e
SELECT lidnr
FROM leden
WHERE voornaam = 'Bram'
AND naam = 'Visser';
=163
SELECT COUNT(bedrag)
FROM boetes
WHERE lidnr = 163;
2 boetes
64f
SELECT SUM(gewonnen)
FROM scores
WHERE teamcode = 'D2';
17 gewonnen wedstrijden


 


65a
SELECT AVG(dienst_jr)
FROM president;
4.714 jaar
65b
SELECT AVG(leeft_overl) AS GEM_OVERL
FROM president;
68.857
65c
SELECT COUNT(*)
FROM president
WHERE staat_geb = 'New York';
4 presidenten


 


66a
SELECT SUM(bedrag)
FROM boetes, scores
WHERE teamcode = 'H1'
AND scores.lidnr = boetes.lidnr;
E175
66b
SELECT COUNT(leden.lidnr) AS Boetes_mannen
FROM boetes, leden
WHERE geslacht = 'M'
AND leden.lidnr = boetes.lidnr;
8
66c
SELECT voornaam, naam
FROM leden, teams, scores
WHERE teams.teamcode = scores.teamcode
AND leden.lidnr = scores.lidnr
AND klasse <> '4';
28 leden
66d
SELECT SUM(gewonnen) - SUM(verloren)
FROM scores;
33
66e
SELECT AVG(gewonnen) AS Gemiddeld_gewonnen, AVG(verloren) AS Gemiddeld_verloren
FROM scores;


 


67 Het werkt inderdaad niet.


 


68a
SELECT leden.lidnr, voornaam, naam, adres, woonplaats, datum, bedrag/2, boetenr
FROM leden, boetes
WHERE leden.lidnr = boetes.lidnr;
68b
SELECT leden.lidnr, voornaam, naam, inschrijfdatum, #7-6-2001# - inschrijfdatum AS hoelang_lid
FROM leden
ORDER BY 5 DESC;
68c
SELECT MAX(bedrag) - MIN(bedrag)
FROM boetes;
E85


 


69a
SELECT pres_naam, pr_leeftijd - sp_leeftijd AS verschil
FROM preshuw
ORDER BY 2 DESC;
69b
SELECT P.pres_naam, leeft_overl - pr_leeftijd AS nog_geleefd
FROM preshuw H, president P
WHERE H.pres_naam = P.pres_naam
ORDER BY 2 DESC;


 


70a GROUP BY
70b
SELECT geslacht, COUNT(*) AS aantal
FROM leden
GROUP BY geslacht;


 


71 binnen elke woonplaats wordt gegroepeerd naar geslacht, dan komt per groep het aantal leden


 


72 hoeveel leden er per woonplaats niveau D spelen in het enkelspel


 


73
SELECT geslacht, COUNT(*) AS aantal
FROM leden
WHERE enkel LIKE 'C?' OR dubbel LIKE 'C?'
GROUP BY geslacht;


 


74a een voorwaarde voor groepen
74b een voorwaarde voor rijen
74c de teams die samen meer dan 20 keer hebben gewonnen


 


75a
SELECT inschrijfdatum, COUNT(*)
FROM leden
GROUP BY inschrijfdatum;


 


30 rijen
75b
SELECT teamcode, SUM(bedrag) AS Totale_boete
FROM boetes, scores
WHERE boetes.lidnr = scores.lidnr
GROUP BY teamcode;


 


teamcode Totale_boete
D2 15
H1 175
H2 100
H3 125
M2 25
M3 25


 


75c
SELECT woonplaats, SUM(verloren)
FROM leden, scores
WHERE leden.lidnr = scores.lidnr
GROUP BY woonplaats;
woonplaats Expr1001
DOETINCHEM 151
GAANDEREN 7
KEIJENBORG 21
WEHL 20
ZEVENAAR 15


 


 


 


 


 


 


 75d
SELECT woonplaats, voornaam, naam
FROM leden
ORDER BY woonplaats;


 


75e
SELECT woonplaats, COUNT(*)
FROM leden
GROUP BY woonplaats
HAVING COUNT(*) > 4;


 


woonplaats Expr1001
DOETINCHEM 69
KEIJENBORG 5


 


75f
SELECT teamcode
FROM scores
GROUP BY teamcode
HAVING SUM(gewonnen) > SUM(verloren);


 


teamcode
D1
D3
H1
H3
H4
M1


 


75g
SELECT teamcode, COUNT(*)
FROM scores, leden
WHERE scores.lidnr = leden.lidnr AND woonplaats = 'DOETINCHEM'
GROUP BY teamcode;


 


teamcode Expr1001
D1 4
D2 3
D3 4
H1 4
H2 2
H3 3
H4 3
M1 4
M2 3
M3 1


 


76a
SELECT kandidaat, COUNT(*)
FROM verkiezing
WHERE win_verl = 'W'
GROUP BY kandidaat;
37 rijen
76b
SELECT partij, COUNT(*)
FROM president
GROUP BY partij;


 


partij Expr1001
Democratic 14
Demo-Rep 4
Federalist 2
Republican 18
Whig 4


 


76c
SELECT hobbie, COUNT(*)
FROM preshobbie, president
WHERE partij <> 'Democratic' AND preshobbie.pres_naam = president.pres_naam
GROUP BY hobbie;
22 rijen
76d
SELECT hobbie, COUNT(*)
FROM preshobbie
GROUP BY hobbie
HAVING COUNT(*) > 5;


 


hobbie Expr1001
Golf 8
Riding 10
Vissen 9


 


77a
SELECT enkel, dubbel, COUNT(*)
FROM leden
GROUP BY enkel, dubbel;


 


enkel dubbel Expr1002
B1 B1 5
B2 B1 2
B2 B2 3
C1 C1 9
C2 C1 3
C2 C2 12
D1 C2 1
D1 D1 12
D2 D1 5
D2 D2 12
E D2 5
E E 20


 


77b
SELECT klasse, COUNT(*)
FROM teams, leden, scores
WHERE enkel IN ('B2', 'C1', 'C2', 'D1')
AND teams.teamcode = scores.teamcode
AND scores.lidnr = leden.lidnr
GROUP BY klasse
HAVING COUNT(*) > 3;


 


klasse Expr1001
4 9
5 12
6 8


 


78 werkt niet..?


 


79a een query in een andere query
79b er mag maar één ding in de SELECT staan
79c
SELECT naam
FROM leden, boetes
WHERE bedrag > (SELECT AVG(bedrag)
FROM boetes) AND leden.lidnr = boetes.lidnr;
79d de namen van de leden die een hogere boete hadden dan het gemiddelde


 


80a Eerst wordt het hoogste aantal gewonnen wedstrijden gezocht, dan de lidnr’s van leden die zoveel wedstrijden gewonnen hebben, dan wordt de naam bij het lidnr gezocht
80b er zijn meerdere resultaten
80c de namen van de leden die het hoogste aantal wedstrijden gewonnen hebben


 


81a
SELECT lidnr
FROM boetes
WHERE bedrag = (SELECT MAX(bedrag)
FROM boetes);
199
81b
SELECT voornaam, naam, inschrijfdatum
FROM leden
WHERE inschrijfdatum = (SELECT MIN(inschrijfdatum)
FROM leden);
Mieke Helmink 1-1-1974
81c
SELECT lidnr
FROM boetes
WHERE bedrag > (SELECT AVG(bedrag)
FROM boetes);


 


lidnr
287
199
109
163
135
135


 


81d
SELECT voornaam, naam
FROM leden
WHERE inschrijfdatum <
(SELECT inschrijfdatum
FROM leden
WHERE voornaam = 'Thomas' AND naam = 'Barnholtz');


 


27 leden


 


82a
SELECT pres_naam
FROM president
WHERE dienst_jr =
(SELECT MAX(dienst_jr)
FROM president);


 


Roosevelt F D
82b
SELECT kandidaat
FROM verkiezing
WHERE stemmen =
(SELECT MAX(stemmen)
FROM verkiezing);


 


Roosevelt F D
82c
SELECT MAX(stemmen)
FROM verkiezing;
523


 


83
SELECT voornaam, naam
FROM leden, scores
WHERE leden.lidnr = scores.lidnr
AND gewonnen - verloren =
(SELECT MAX(gewonnen-verloren)
FROM scores);


 


Danielle Thuijs


 


84a selecteert de naam en voornaam van leden die het hoogste aantal wedstrijden hebben gewonnen
84b hetzelfde
84c in de eerste staat IN omdate de subquery meerdere resultaten oplevert, in de tweede staat leden.lidnr= om de goede informatie uit de combinatietabel te halen


 


85a alleen de informatie die voldoet aan de vergelijking met de subquery
85b informatie die voldoet aan de vergelijking met minstens één record uit de subquery
85c
SELECT voornaam, naam, geboortedatum
FROM leden
WHERE geboortedatum <= ALL
(SELECT geboortedatum FROM leden);


 


Raymond Gal, 28-1-41
85d
SELECT voornaam, naam
FROM leden, boetes
WHERE leden.lidnr = boetes.lidnr
AND bedrag < ANY (SELECT bedrag
FROM boetes);


 


voornaam naam
Jan-Pieter Parlak
Bram Visser
Annemarie Winkelman
Ferdy Schepers
Bram Visser
Thijs Beskers
Eva Sechterberger
Evalien Schouten
Thijs Beskers
Maarten Klerk


 


85e
SELECT voornaam, naam
FROM leden
WHERE lidnr IN (SELECT lidnr FROM boetes);


 


voornaam naam
Ferdy Schepers
Thijs Beskers
Maarten Klerk
Bram Visser
Eva Sechterberger
Jeroen Nijhof
Annemarie Winkelman
Evalien Schouten
Jan-Pieter Parlak


 


85f
SELECT teamcode, SUM(gewonnen)
FROM scores
GROUP BY teamcode
HAVING SUM(gewonnen)>= ALL
(SELECT SUM(gewonnen)
FROM scores
GROUP BY teamcode);


 


team M1


 


86a geeft aan of ere en record bestaat
86b
SELECT voornaam, naam
FROM leden
WHERE EXISTS
(SELECT *
FROM boetes WHERE leden.lidnr = boetes.lidnr);


 


voornaam naam
Ferdy Schepers
Thijs Beskers
Maarten Klerk
Bram Visser
Eva Sechterberger
Jeroen Nijhof
Annemarie Winkelman
Evalien Schouten
Jan-Pieter Parlak


 


86c
SELECT voornaam, naam
FROM leden
WHERE NOT EXISTS
(SELECT *
FROM teams
WHERE leden.lidnr = teams.lidnr);

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.