Enigma Online

Aan de slag 2

A 6

B Kind Jorik Martens Woont op Rechtepad 34 in Hengelo hij zit in klas 2A en zijn admnr nummer is 4435

C Admnr

D 9

E Admnr

F Zodat ze van elkaar onderschijden kunnen zijn.

Aan de slag 3

A Metadata

B Bigdata

C Telefoonnummers. E-mail aderessen

Aan de slag 4

A  Een kolom of een combinatie van kolommen op basis waarvan een rij uit een tabel uniek te identificeren is.

B Het kan zijn dat er meerdere mensen met dezelfde naam op hetzelfde adres wonen.

Aan de slag 5

A ID kaart, vingerafdruk, BSN

B Kenteken. Modelnummer

C Kenteken.

Aan de slag 6

A Ze hebben meerdere keren bepaalde gegevens gebruikt.

B dan kun je dat niet meer als sleutel gebruiken

C dat je iets anders moet vinden

D een combinatie gebruiken

Aan de slag 7

A Jorik Martens

B Robert Jan Velthausz

C Administratienummer.

Aan de slag 8

A het meer dan benodigd (in overvloed) voorkomen van iets.

B Naar de tabel met leerlingen gegevens gegaan

C 1B

Aan de slag 9

A Nee

B Je kunt dezelfde pincode hebben als iemand anders je pas nummer is dan wel anders.

C De sleutel is altijd uniek.

Aan de slag 10

A Bij een NoSQL database werken niet alle gebruikers met dezelfde database. Dat wordt mogelijk gemaakt door op verschillende servers telkens een kopie van de oorspronkelijke database op te slaan. Dit principe wordt replication genoemd.

B Een nadeel van deze manier van werken, is dat de gebruikte gegevens niet altijd up to date zijn. Voordeel er zijn backups

Aan de slag 11

A Met een peil naar boven

B Klant: Klant_id

Product Product_id

Bestelling Product_id en Klant _id

C Ja.

Aan de slag 12

A Met pijlen

B Product id met klant id

Aan de slag 13

A Daarmee kunnen opdrachten worden gegeven

B PHP

Aan de slag 14

A Hij wil de datum en tijd van de bestellingen

B Is duidelijker met wat je zoekt dat je niet denkt dat je sommige dingen meot zoekne

Aan de slag 15

A SELECT naam, omschrijving

FROM producten

B SELECT *

FROM producten

Aan de slag 17

B error is opgelost

Aan de slag 18

A ORDER      

B 3

Aan de slag 19

A Het moet eerst op datum en de dingen met zelfde datum moeten op bedrag

B Dan komen alle bedragen en daarna de datums

C Oplopend

D

SELECT datum, bedrag

From transactie

ORDER BY datum desc, bedrag desc;

Aan de slag 20

A hij toont 1x de plaats waarin iemand woont

B Ja er kunenn 2 mensen zijn uit almelo vijcoorbeeld en die zie je nu maar 1x

C

Aan de slag 21

A SELECT rekeninghouder, adres, plaats

FROM rekeninghouder

WHERE plaats = 'heerlen';

B

SELECT saldo, rekening_id

FROM [rekening]

WHERE saldo > 750

C

SELECT adres

FROM [rekeninghouder]

WHERE telefoonnr = '010-4553666';

D

SELECT DISTINCT omschrijving

FROM [transactie]

E

SELECT DISTINCT rekening_af

FROM [transactie]

F

SELECT bank_id

FROM bank

WHERE bank = 'Rabobank';

Aan de slag 22

Nee dan zouden ze aan beide voorwaarden moeten voldoen

Aan de slag 23

Er moet nu wat acheter de naam komen

B where adres = kanaalkade

Aan de slag 24

Bij or heb je 2 mogelijkheden bijvoorbeeld of iemand die in almelo woont of iemand die in tubbergen woont

Aan de slag 25

Where bank_id like ‘%NL2A

B % is 0 1 of meer tekens en _ moet precies kloppenb

Aan de slag 26

A

SELECT telefoonnr

FROM [rekeninghouder]

WHERE telefoonnr = 072

B

SELECT telefoonnr

FROM [rekeninghouder]

WHERE telefoonnr <> 0113

Aan de slag 27

SELECT * FROM [transactie] WHERE rekening_af IS NOT NULL

Aan de slag 28

Het is heel specifiek

Aan de lsag 29

Alle rekening houders buiten utrecht

B

SELECT rekeninghouder, adres, plaats

FROM rekeninghouder

WHERE plaats <> 'utrecht'

C IS NULL

Aan de slag 30

Aan de slag 30

A de in operator

B

Aan de slag 31

A SELECT * FROM [rekening] WHERE saldo IN (250, 350, 750, 850)

B Geen idee

Aan de slag 32

A Je krijgt alle saldo’s van alle weken

B uit 2

C

Aan de slag 33.

SELECT bank, rekening_id

FROM bank, rekening

WHERE bank.bank_id = rekening.bank_id;

Aan de slag 34.

De namen van de rekeninghouders met een saldo dat hoger is dan 1500

Aan de slag 35.

a. SELECT rekening_id, bedrag

FROM rekening, transactie

WHERE rekening.rekening_id = transactie.rekening_bij

AND status = ‘geblokkeerd’;

b. Joost Oosterhout

SELECT rekeninghouder

FROM rekening, rekeninghouder

WHERE rekeninghouder.rekeninghdr_id = rekening.rekeninghdr_id

AND saldo = 3831,34;

Aan de slag 36.

a. SELECT *

FROM rekeninghouder, rekening

WHERE rekeninghouder.rekeninghdr_id = rekening.rekeninghdr_id

AND bank_id = ‘INGBNL2A’;

b. SELECT rekeninghouder

FROM rekening, rekeninghouder

WHERE rekening.rekeninghdr_id = rekeninghdr.rekeninghdr_id

AND NOT status = ‘actief’;

Aan de slag 38.

a. het totaalbedrag van de kolom transacties

b. je kunt types niet bij elkaar optellen, er zal dus een foutmelding gegeven worden.

Aan de slag 39.

a. het selecteert het aantal plaatsen wat niet ‘heerlen’ heet in de database op rekeninghouders.

b. ‘rekeninghouder’ toevoegen achter COUNT (*)

Aan de slag 41.

a. SELECT datum

FROM transactie

ODER BY datum ASC;

Dit geeft 12-19-2015

b. 13-10-2016

c. 540,15 euro

Aan de slag 45.

a. SELECT MAX (saldo) – MIN (saldo)

FROM rekening;

b. er staan ook rekeningen in de min, dus krijg je - - en dat wordt +

Aan de slag 46.

Deze query sorteert alle rekeningen op ‘actief’, ‘geblokeerd’ en ‘opgeheven’ en telt ze bij elkaar op per onderdeel.

Aan de slag 47

SELECT COUNT (*) AS ‘aantal’

FROM leden

GROUP BY geslacht

Aan de slag 48

De leden worden geselecteerd per woonslacht en dan nog eens per geslacht.

Je krijgt een lijst met woonplaatsen en daarachter hoeveel mannen en daaronder nog een keer dezelfde woonplaats met het aantal vrouwen

Aan de slag 49

Er wordt geteld hoeveel transacties er zijn goedgekeurd en hoeveel er zijn afgekeurd .

Aan de slag 50

A De HAVING-component gebruik je wanneer je een voorwaarde oplegt aan de te selecteren groepen

B De WHERE- component gebruik je wanneer je een voorwaarde oplegt aan de te selecteren rijen en de HAVING-component aan de te selecteren groepen

C Alle transacties met een bedrag hoger dan €1400 worden bij elkaar opgeteld

D 1400, 3600, 1500, 1650, 1690, 1168, 1900, 1800, 3900 en 1166,94

Aan de slag 51

A GROUP BY

B SELECT COUNT (rekeninghdr_id) AS ‘aantal’rekeninghouders’

FROM rekeninghouder

WHERE plaats = ‘Haarlem’

OR plaats = ‘Maastricht’;

Aan de slag 52

a. SELECT adres, rekeninghouder, plaats

FROM rekeninghouder

GROUP BY plaats;

b. SELECT rekening_id, pasnummer

FROM rekening

WHERE 'pasnummer' > 1

Aan de slag 53

Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Maastricht

Opdracht 57

A De subquery kan 2 query’s combineren maar mag maar één expressie bevatten in de SELECT- component

B Een subquery mag maar één expressie bevatten in de SELECT-component

Aan de slag 58

A Naam van de bank, het saldo van een bepaalde rekening waar het saldo minimaal een bepaald bedrag is

B Omdat die eist dat wat er links en rechts van staat precies gelijk is en er kunnen meerdere oplossingen zijn

C Het bank_id met het laagste saldo

Aan de slag 59

AB?

Aan de slag 60

A De rekninghdr_id van degene met het hoogste saldo op de rekening

B De rekeninghdr_id van degene met het hoogste saldo op de rekening

C Deze 2 moeten gelijk zijn

Aan e slag 62

A alle nummers opeenvolgend van rekening_id

B niks. Er staat ‘query succesvol uitgevoerd’ en geeft dus geen resultaten. Dat betekent dat er dus geen transactie_id’s zijn van het type ‘AC’.

C EXISTS test of de inner query een rij retourneert. Als dit zo is, dan gaat de outer query verder. Als dit niet het geval is, wordt de outer query niet uitgevoerd en retourneert de volledige SQL-instructie niets.

D ?

 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.