Het Expertisebureau Online KinderMisbruik (EOKM) en Slachtofferhulp Nederland doen onderzoek naar financiële afpersing met naaktvideo’s onder jongens (ofwel: sextortion). Is dit jou overkomen? Deel dan jouw ervaringen door mee te doen met het anonieme onderzoek. Met jouw bijdrage help jij de hulpverlening verbeteren!

 


Naar het onderzoek


Vertalingen van de teksten van les 3

Tekst 3A

Herakles is geen mens. Herakles is geen god. Herakles is een halfgod. 

Herakles is ook een slaaf. Waarom is Herakles een slaaf? Eurystheus heeft een slaaf. De slaaf is de halfgod Herakles!

Eurystheus stuurt zijn slaaf naar Nemea. Waarom stuurt Eurystheus zijn slaaf naar Nemea? Daar woont een leeuw.

En de leeuw woont in een grot. Het land is bang. Waarom is het land bang? De leeuw verwoest de stad.

Herakles heeft geen angst!

Tekst 3B

Herakles draagt zijn boog. Plotseling merkt Herakles het wilde dier op. Herakles gaat niet naar het beest. Herakles schiet met zijn boog. Maar Herakles doodt het beest niet.

Waarom doodt Herakles het beest niet? Het beest heeft een ondoordringbare huid. Zo redt de huid het beest.

Tekst 3C

Herakles draagt zijn knuppel. Herakles gaat naar het beest toe en vlucht niet voor het gevecht. Nu heeft de leeuw angst. De leeuw vlucht naar de grot. En Herakles gaat naar de grot: daar begint hij het gevecht.Herakles pakt het beest en wurgt hem. En nu redt de huid het beest niet.

Herakles brengt het beest naar Mykène. Waarom doet Herakles dit? Daar zit de meester te wachten. De heerser is Eurystheus.

Herakles draagt het beest naar de meester. Herakles roept zijn meester. En Eurystheus merkt het beest op en vlucht. Waarom doet Eurystheus dit? De meester heeft angst.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.