Hoofdstuk 1

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • 3e klas havo | 9454 woorden
  • 14 november 2014
  • 18 keer beoordeeld
Cijfer 6
18 keer beoordeeld

Chapitre 1

1A     1       Begin van het schooljaar

1B     1       de terugkeer / het begin van het schooljaar

         2       de eerste keer

         3       Nieuwe leraren en een nieuw programma

1C    1       leestekens, vraagtekens, schuingedrukt, inleiding, namen

         2       Vakantie / school

2       1       Isa

         2       Caro

         3       Isa

         4       Michel

         5       Olivier

         6       Michel

         7       Aziz

3       1       zwaar

         2       een nieuwe leerling

         3       Op het eiland Corsica

         4       naar de Jura

         5       thuis blijft

         6       een vliegtuigstaking

4       1       tu cherches                 7       vous choisissez

         2       j’ai cherché                  8       j’ai choisi

         3       ils trouvent                            9       elle vend

         4       il a trouvé                     10     elle a vendu

         5       ils finissent                            11     vous attendez

         6       tu as fini                       12     nous avons attendu

5       1       Il n’est pas mal.                    Hij ziet er niet slecht uit.

         2       Il est tres bronzé.                  Hij is erg bruin geworden.

         3       C’était bien.                           Het was fijn.

         4       Hé, super ton blouson.                 Hé, gaaf jouw jack.

         5       La piscine, super, mais       Het zwembad was gaaf maar de rest

                   la reste, la barbe.                 Was stom.

6       1       Fini les vacances!

         2       C’est la rentrée.

         3       J’ai été en Corse.

         4       Tes vacances, ça s’est passé comment?

7

 

 

8A     1       leslokaal / overblijflokaal

8B     1       het nieuwe schooljaar

         2       moeilijk

         3       wiskunde en natuurkunde

9       het lesprogramma

         De klasgenoten

         Het eerste werk voor Frans

         vakantieverhalen

10     1       On va devoir bosser dur.

         2       Oui, toi tu n’es pas comme Jérôme.

         3       Tu sais ce qu’il va faire ?

         4       Ah non, alors, pas lui.

11     1       Bovendien

         2       Ik heb helemaal geen zin

         3       dat is me om het even / dat maakt me niets uit

         4       Op dit moment

         5       Waar ben je geweest ?

12A  1       Vous choisirez,   choisir,   kiezen,               jullie zullen kiezen

         2       vous étudierez,   étudier, (be)studeren,      jullie zullen bestuderen

         3       je partirai,            partir,    vertrekken,         ik zal vertrekken

12B  In het Nederlands gebruik je het werkwoord zullen

13A  1       b       c       d       f

13B  1       a

         2       b

14    

15     1       vrai

         2       faux, nee dat is Jérome

         3       faux, de les gaat over de dichter Prévert

         4       vrai

         5       faux, ze is met haar ouders op vakantie geweest

16A  1       Vous allez à Lille.

         2       Il est allé à Nice.

         3       tu étais, tu allais

         4       je vais choisir

         5       tu es allé

         6       elle va partir

16B  1       4  en  6

         2       Aller + infinitief

17     1       Michel

         2       Olivier

         3       Léon

         4       V éro

         5       Jérome

         6       Aziz

18     1       personnel

         2       over hoe je om moet gaan met vrienden/vriendinnen die willen spieken

                   / antwoorden willen overschirjven.

         3       demander les réponses = de antwoorden vragen

                   copier

         4       …….

19     1       Yannick

         2       Mijn vrienden schrijven van mij over.

         3       De antwoorden van de oefeningen overschrijven.

         4       Dat hij geen echte vriend is.

         5       Wat hij zijn echte vrienden moet antwoorden.

20     1       Voilà les astuces d’Emma.

         2       Emma, championne de la triche.

         3       J’explique à ma copine.

         4       J’ai appris à dire non.

         5       J’ai perdu un copain.

         6       une erreur.

         7       Un mauvais service.

         8       Au boulot !

21     1       Camille                         6       Alain

         2       Léonie                          7       Lise

         3       Luc                               8       Léonie

         4       Stéphanie                    9       Antoine

         5       Lise

22     1       vrai  

         2       vrai  

         3       faux 

         4       vrai  

         5       faux 

         6       faux 

23     1       d                          6       i

         2       g                          7       b

         3       f                           8       c

         4       e                          9       h

         5       a

24    

25     1       h                          6       c

         2       a                          7       e

         3       b                          8       g

         4       i                           9       f

         5       d

26     1       mes           4       tes

         2       ses             5       mon

         3       ma             6       mes

27     1       calculer     = berekenen

         2       agrafer      = nieten

         3       régler         = onderlijnen, regelen

         4       surligner    = onderstrepen

28C  1       Voor een klinker of een stomme –h

         2       ne + PV + pas

29     1       zij zullen stemmen

         2       toekomende tijd

         3       Caro

30A  1       futur proche                 Ik ga me inschrijven op de lijst.

         2       futur                              En ik, ik zal op jou stemmen.

         3       futur proche                 We gaan voor jou stemmen.

         4       futur proche                 Jij gaat als eerste eindigen.

         5       futur                              Wij zullen jouw programma bestuderen.

         6       futur                              De vrienden zullen op haar stemmen.

30B  1       een vorm van het ww aller te zetten

         2       hele ww  EN uitgang

         3       -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont

31     1       We gaan werken                                              futur proche

         2       jullie gaan kiezen                                    futur proche

         3       ik zal vertrekken                                       futur

         4       Jij zult hebben                                         futur

         5       zij zullen kiezen                                       futur

         6       de leraar gaat aankondigen                            futur proche

32     1       tu trouveras                 jij zult vinden

         2       ils parleront                  zij zullen praten

         3       vous dormirez             jullie zullen slapen – u zult slapen

         4       je partirai                      ik zal vertrekken

         5       elle attendra                zij zal wachten

         6       nous entendrons                  wij zullen horen

         7       nous choisirons          wij zullen kiezen

         8       j´aimerai                       ik zal houden van – ik zal leuk vinden

         9       on partira                     we zullen vertrekken – men zal vertrekken

         10     elles voteront               zij zullen stemmen

         11     vous annoncerez        jullie zullen aankondigen – u zult aankondigen

         12     tu sortiras                     jij zult uitgaan

33     1       le poète              les poètes                    de dichters

         2       un garçon           des garçons                jongens

         3       une fille               des filles                      meisjes

         4       le prix                  les prix                         de prijzen

         5       le genou             les genoux                            de knieen

         6       un journal           des journaux               kranten

         7       le jeu                            les jeux                        de spellen

         8       l´œil                     les yeux                       de ogen

 

34A  1       je lis                     j´ai lu                             je lisais

         2       il lit                       il a lu                             il lisait

         3       nous lisons                  nous avons lu             nous lisions

         4       ils croient            ils ont cru                     ils coyaient

         5       vous croyez       vous avez cru              vous croyiez

34B  1       wij lezen              wij hebben gelezen    wij lazen

         2       zij geloven          zij hebben geloofd      zij geloofden

35     1       choisiras-tu

         2       nous voterons

         3       le prof n´annoncera pas   - il n´annoncera pas

         4       les vacances finiront  - Elles finiront

         5       vous entendrez

36A            de arm                le bras

                   de armen            les bras

                   het dier               l´animal    

                   de dieren            les animaux

                   de neus              le nez

                   de neuzen          les nez

36B            de bril                  les lunettes

                   de vakantie        les vacances

                   het huiswerk       les devoirs

                   het haar              les cheveux

38     1       Het programma van Caro en Jérome die zich kandidaat stellen als                            klassenvertegenwoordiger.

         2       Ze stelt zich voor als kandidaat

         3       je serai un super bon délégué.

39     1       Jérome

         2       Jérome

         3       Aziz

         4       Véro

         5       Caro

         6       Ludo

         7       Caro

39B  1       Jullie gaan winnen

         2       Jullie worden kampioen

40     1       dans une                     les élections

         2       mes idées                    cette année

         3       nous irons                    des excursions

         4       des échanges             d’autres écoles

         5       ils iront                          leurs amis

         6       ses environs

         7

         8       on ira                                     on aura

41     1       nous serons

         2       déjà

         3       sérieux

         4       poète

         5       arrête

         6       Jérôme

         7       c’est bête

         8       un élève

42              1       f                           6       b

                   2       d                          7       e

                   3       j                           8       c

                   4       i                           9       g

                   5       a                          10     h      

 

43     1       Un tournoi de sport, c’est marrant.

         2       Faire (écrire) un poème, c’est difficile.

         3       J’ai envie de sortir ce soir.

         4       Je m’en fous / Je m’en fiche.

         5       L’ échange était terrible.

         6       La réunion était ennuyeux.

43B  1       Une excursion à Paris, ce sera super.

         2       Une journée de libre, ce sera génial !

         3       J’ai envie de faire un voyage à Paris.

44     2       On peut aller à la piscine  / On ira à la piscine.

                   On peut aller au cinéma  / On va voir un film au cinéma.

                   On peut regarder un film à la télé.

                   On fera du shopping.

         4       Alors, tu as envie de jouer au foot ?

                   Alors, tu as envie de jouer au tennis ?

45     Quand je serai délégué de classe ….

         …. je vais organiser un tournoi sport.

         …. nous allons à l’étranger.

         …. On aura plus d’excursions.

         … vous aurez une année super !

         …. nous ferons beaucoup de fêtes.

         VOTEZ POUR MOI !

        

         … on fera plus de sports.

         …. on aura des excursions intéressantes.

         …on fera un atelier de danse moderne.

         …nous ferons un tournoi de sport.

         …ce sera une année formidable.

         …on aura beaucoup de fêtes.

         ….vous irez à un festival de musique pop.

         … nous aurons moins de devoirs.

 

46     1       e

         2       f

         3       a

         4       d

         5       g

         6       c

                   b       J’ai envie de faire quelque chose.

                   h       C’est très ennuyeux.

47A  1       elle va attendre

         2       ils vont visiter

         3       ils vont faire

         4       nous allons choisir

         5       ça va être

         6       tu vas voter

47B  Elle attendra                Zij zal wachten op de verkiezingen.

         Ils visiteront                 Zij zullen Bordeaux bezoeken.

         Ils feront                      Zij zullen een uitstapje maken naar Nice.

         Nous choisirons          Wij zullen deze film kiezen.

         Ça sera                        Het zal een programma zijn met andere buitenlandse

                                                scholen.

         Tu voteras                   Jij zult voor onze klas stemmen.

48     1       wij zullen hebben                 avoir

         2       ik zal zijn                                etre

         3       hij zal gaan                            aller

         4       ik zal doen                             faire

49     1       le programme              les programmes

         2       le genou                       les genoux

         3       le cours                        les cours

         4       le cheval                      les chevaux

         5       l’oiseau                        les oiseaux

         6       le nez                           les nez

         7       les lunettes                  les lunettes

         8       le prix                           les prix

         9       le jeu                                      les jeux

         10     les devoirs                             les devoirs

50     1       mère

         2       fenêtre

         3       attends – serai

         4       derrière

51

1       tu lis                    tu as lu                         tu lisais

2       elle lit                   elle a lu                        elle lisait

3       ils lisent               ils ont lu                        ils lisaient

4       vous croyez       vous avez cru              vous croyiez

5       nous croyons     nous avons cru           nous croyions

51B 

1       zij leest                zij heeft gelezen          zij las

2       wij geloven                  wij hebben geloofd     wij geloofden

52     1       J’ai envie de bosser.

         2       Le sac à dos est lourd.

         3       Quoi ? C’était ennuyeux ?

53     1       tweedehands spullen

         2       Infos France, titel : des trouvailles à prix mini

         3       Découvrez = ontdek

                   Des trouvailles à prix mini = hebbedingetjes voor een klein prijsje

         4       trouver = vinden

54     1       tekst 2 , Abbé Pierre

         2       tekst 1

         3       verborgen schatten

55     1       Tussen de 2 en de 100 Euro’s

         2       meubels, boeken, schilderijen, speelgoed, sieraden, platen.

         3       In 1949.

         4       Overal in Frankrijk.

         5       Er zijn 115 vestigingen.

         6       Om de adressen van de filialen te vinden maar ook speciale

                    verkoopdagen.

56     1       Nee, hij heet Henri Grouès.

         2       Nee, hij komt uit Lyon.

         3       Ja.

         4       Ja.

         5       Ja.

         6       Nee, hij was toen 42 jaar.

57     1       de zolder , de kelder

         2       dat op je wacht, kruidenbusjes , oude scheerapparaat

         3       familiegeschiedenis

58A  1       f                  4       a

         2       c                 5       d

         3       g                 6       h

58B  1       stof            = la poussière

         2       priester      = prêtre

59A  1       des verres

         2       des assiettes

         3       des vases

         4       un jouet

         5       une gravure

         6       un tableau

59B            des tasses, des chaises, des livres, des vêtements

60    

61     1       faux, Hij woont bij Parijs, in Boulogne-Billancourt.

         2       vrai

         3       vrai

         4       faux, Hij woont afwisselend bij zijn vader en moeder.

         5      

         6       vrai

         7       vrai

         8       faux, Hij doet er een uur over.

         9       faux, om naar de film te gaan.

         10     vrai

62     1       Het is een levendige stad, dichtbij Parijs die bekend is om de eerste

                   Renault fabriek en om TF1 (Franse TV zender)

         2       Le Parc des Prince (groot Stadion)

                   Roland Garros  

         3       vier euro   

         4       In het 20e arrondissement

                   de wijk is prettig

                   heeft een tuintje

                   de flat is op de eerste verdieping.

         5       Hij heeft er boeken en CD’s van gekocht

63     A       Gare Montparnasse

                   Eiffeltoren

                   Trocadéro

                   Quartier latin

                   Gare Montparnasse

         B

         C      

 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.