ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis
1.a Lees in het basisboek hoofdstuk 3 de Renaissance en de aanvulling voor Groot-Brittannië uit dit boek. Maak aantekeningen van wat jou opvalt en wat volgens jou typisch is voor de situatie en de ontwikkelingen in Groot-Brittannië.

Henry VIII heeft alleen een dochter en wil een zoon voor de troonopvolging. Daarom wil hij scheiden van zijn vrouw Catharina van Aragon. Mocht niet van Paus en daarom benoemd hij zichzelf maar tot hoofd van de kerk. In 1559 maakt Elizabeth I een eind aan godsdiensttwisten. Ze krijgt geen kinderen en daardoor sterft het Tudor-geslacht uit. Schots koningshuis neem kroon over.
Onderdrukking van schotten drijft puriteinen land uit. Naar amerika (1620 mayflower) Conflict tussen rooms-katholieke adel en protestantse middenklasse leidde tot burgeroorlog. Protestanten winnen en onthoofden de koning 1649.
Oliver Cromwell maakt Engeland republiek. Na zijn dood in 1660 weer monarchie.

Engelse bevolking inmiddels gegroeid van 2 naar 4.5 miljoen. Landeigenaren en kooplieden maakten grote winsten en dagloners leden bittere armoede en gingen zwerven en bedelen. Regering neemt wraak dmv ‘Poorlaws’ 1572. Wrede maatregelen bijv. afhakken van voeten van opgepakte zwervers. Wol en txtiel Engelands belangrijkste bron van inkomsten. London groeit van 50.000 inwoners (1520) naar 400.000 (1650).

Onder Henry VIII dringt renaissance door in Engeland. Door boekdrukkunst Engelse taal gestandaardiseerd met leenwoorden uit Grieks en Latijn. Schilderkunst in teken van Tudor-nationalisme.

Proza voor religieuze standpunten, polemieken voeren, geschiedenis van koninkrijk, nabije toekomst te schetsen, natie te laten delen in glorie en spanningan van ontdekkingsreizen. Later bijbel.

1500-1570 experimenten met nieuwe dichtvormen als sonnet. Onder bewind van Stuarts werd invloed van barok merkbaar.

Elizabethaanse theater bood vermaak voor iedereen. Theater combineerde middeleeuwse tradities emet klassieke vormen en discipline. Toneelschrijvers boden in de eerste plaats vermaak voor iedereen en voelden zich minder dan hun collega’s op het vasteland gebonden aan de strikte regels van het klassieke toneel. Door Poor laws moesten toneelgezelschappen een vaste standplaats zoeken. Iedereen bezocht theater en was juist daarom gelegenheid om morele, religieuze en politieke kwesties aan de orde te stellen.

b. www.google.nl/images
Elizabeth I.

http://www.marileecody.com/elizabeth1-new2.jpg

The mayflower

http://www.lincolnshire-web.co.uk/images/mayflower.jpg

Hans Holbein, the ambassadors 1538

http://homepage.smc.edu/mattessich_stefan/defaul1.jpg

c. Ik heb deze items gekozen omdat:
-ik benieuwd was hoe Elizatbeth I eruit zou zien.
-toen ik bij de open dag van RuG bij American Studies, vertelde een professor over the mayflower.
-Hans Holbein klinkt niet echt Engels, ik was benieuwd waarom hij zo bekend was in Engeland maar heb dit niet kunnen vinden.

2. b. Plaats de juiste termen bij de met pijlen en cijfers aangeduide onderdelen van het theater.

1: Yard 7: Orchestra
2: Trapdoor 8: Doors
3: Upper stage 9: Dressingstage
4: Roof over stage 10: Mainstage
5: Tower 11: Musicians` gallery
6: Inner stage 12: Galleries

c. Wie was de drijvende kracht achter het Globe-project?
William Shakespeare.

3. a. Is Wyatt erin geslaagd zowel in vorm als in inhoud eenperfect petrarkistisch sonnet in het Engels te produceren?
Ja het klopt precies. Het rijmschema is ABBA ABBA CDE CDE.
b. Vat de inhoud van het sonnet samen in 3 zinnen.
De schrijver heeft hele tegenstrijdige gevoelens. Hij weet niet wat hij moet met zijn gevoel, wil dood maar toch leven. De vreugde is door de liefde, waar het allemaal door komt….

4. c. Kun je nu uitleggen waarom blank verse zo geschikt was voor het toneel in de Elizabethaanse tijd?
Het ligt precies tussen spreektaal en dichten in. In het theaterstuk is het dan waarschijnlijk duidelijk te volgen en een stuk minder langdradig dan bij poezie.

5. a. Waarin wijkt de vorm vna dit sonnet af van de vorm van het petrarkistische sonnet?
In de vorm. Het rijmschema is ABAB CDCD EFEF GG. Het aantal rijmwoorden is ook anders.
B Welke inhoudelijke kenmerken van het petrarkistische sonnet maakt Shakespeare in dit sonnet belachelijk?
Hij laat de geliefde zien als een soort godin. En vergelijkt elk lichaamsdeel met iets moois. Bijv. ‘My mistress’eyes are nothing like the sun’.
c. Maakt Shakespeare in dit sonnet ook zijn geliefe belachelijk? Verdedig je mening met verwjizin naar de tekst.
Ja. Hij beschrijft zijn geliefde als iemand die verre van perfect is. ‘Coral is far more red than her lips’ red’. Etc. Toch denk ik dat het vooral bedoeld is als spot op de standaard gedichten die vrouwen juist wel als perfecte figuren beschrijven. Hij laat alle clichés zien.
d. Dat van Shakespeare want dat leest prettiger en komt menselijker over, minder perfect en cliché.

7.a. Wat zijn de redenen die Richard aanvoert om zich zo schrukachtig mogelijk te gedragen?
Hij zou te lelijk en misvormd zijn om een minnaar te zijn.
b.Had Richard in deze situatie nog iets anders kunnen bedenke, of is dit echt het enige wat hij dan doen?
Hij doet alsof zijn hele leven ophoudt omdat hij lelijk is. Er zijn ook andere dingen zoals werk en gewone vrienden.

16.a. Van welke in dit hoofdstuk behandelde gebeurtenis, ontwikkeling, persoon zou je meer willen weten? Leg uit waarom.
Ik zou wel meer willen weten over de ontwikkeling van theater in Engeland in de Renaissance omdat die waarschijnlijk anders in dan de ontwikkeling in Europa. Met kunstgeschiedenis gaat het vooral over de rest van Europa.
b. Van welke in dit hoofdstuk gepresenteerde schrijver zou je meer willen weten? Leg uit waarom.
Van William Shakespeare, hij is nog steeds ontzettend beroemd en zijn stukken worden nog steeds verfilmd etc. Ook wordt hij nog vaak geciteerd zoals in ‘to be or not to be’.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.