Module 4

Beoordeling 4
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • 4e klas havo | 1188 woorden
  • 17 februari 2004
  • 5 keer beoordeeld
Cijfer 4
5 keer beoordeeld

Module 4
KUNST, PROTEST EN VERZET
1 Zoek op tot welke stroming Marcel Duchamp met dit werk gerekend mag worden. Dadaïsme
2 De reacties liepen destijds uiteen van woedend tot lacherig. Waarom denk je? Ze herkennen de ironie 3 Met welke bedoeling presenteerde Duchamp de versie `rasée’ denk je? Om het weer goed te maken, hij bleef aandacht houden om aan te geven dat de visie op kunst ging veranderen. 4 Bekijk afb. 1 t/m 3. Tot welke van de drie genoemde categorieën behoort elke afbeelding het meest volgens jou? 1 provocatie humoristisch
2 provocatie engagement

3 provocatie engagement
5 Zoek in de pers, bibliotheek of je omgeving naar protest tegen kunst waarbij er sprake is van hoog oplopende emoties. Guernica 6 Goya is hier een geengegeerd kunstenaar. Leg dit uit. Hij was een van de eerste kunstenaars die de realiteit van de oorlog liet zien. 7 Waarom heeft Goya de hoofdfiguur in het wit gekleed? Zodat hij opvalt
8 De slachtoffers zijn herkenbare individuen. De soldaten hebben geen gezicht, zij zijn anoniem. Waarom zou Goya dit zo gedaan hebben? Omdat ze hard zijn en geen gevoel hebben. 9 Waarom heeft Goya voor een rauwe werkwijze zonder details gekozen, denk je? Zodat je goed inziet dat oorlog verschrikkelijk is. 10 Op welke wijze is hier sprake van verzet? Door die ene persoon in het midden te laten opvallen. 11 Bekijk de kleine afbeeldingen van de voorstudies op deze bladzijden. Noem de dingen die Picasso heeft onderzocht voor het uiteindelijke schilderij. Onderzoek naar vorm van paardenkop, gezichten van de mensen met uitdrukking van angst en pijn 12a Teken een schetsje na en beschrijf kort wat Picasso `veranderd’ heeft. b Met welke bedoeling heeft Picasso deze `veranderingen’ aangebracht? 13 Kun je bij de Guernica van picasso spreken van `kunst als wapen’? Je kunt mensen beïnvloeden ook machthebber
14 Lees het infoblok over Daens. Wat werkt naar jouw idee sterker: een objectief journalistiek verslag of een persoonlijk gekleurd literair verhaal? Licht je keuze toe. Persoonlijk gekleurd literair verhaal; zit meer emotie in. Als mensen het verhaal lezen leven ze met het verhaal mee. 15 Waarom was het beroep van Pieter Daens een machtig wapen in het verzet van de arbeiders te Aalst tegen de fabriekseigenaren? Als journalist kon hij grotere groepen mensen beïnvloeden. 16 Waarom kon ook Adolf Daens, in zijn functie als priester, een belangrijke rol spelen in dat verzet? Mensen luisteren naar hem. 17 Geef in het kort het verschil in beide benaderingen aan. Bij de linkse afbeelding wordt er formeel taalgebruik gebruikt de rechtse is meer `straattaal’. 18 `Engagement’ wil zeggen `betrokken zijn bij de maatschappelijke en culturele problemen’. Uit welke regels blijkt vooral het engagement van beide bewerkers? 1e en 2e en 9e regel. 19 Leg uit welke versie jij het meest strijdbaar vindt? De 1e want die is serieuzer de 2e is meer lachwekkend. 20 Beluister De Internationale op track 10 en 11 van de audio-cd. Hoe heeft de componist het strijdkarakter verklankt? Marstempo en meerstemmige bewerking. 21a Lees de tekst De deserteur op blz. 105 en beluister de Nederlandse uitvoering op track 12 van de audio-cd. b Bij welke coupletten hoor je een afwijkend ritme? Bij couplet 16; er komt een marsritme bij. 22a Lees de songtekst Strange fruit en bekijk het fragment op de videoband waarop je Billy Holiday hoort en ziet met Strange fruit. b Waar, bij welk woord, hoor je de climax in dit lied? c Verklaar waarom bij de laatste regel de beat wegvalt. d Billy Holiday is zeer betrokken bij de uitvoering van dit lied. Waaruit kun je dat opmaken? b Bij `drop’ bouwt ze spanning op om die bij `crop’ tot uitbarsting te laten komen
c De beat valt weg omdat ze dan tijd kan nemen de opbouw naar de uitbarsting te benadrukken. d Uit de zeer intense en bewogen vertolking. Dat blijkt uit de zorgvuldige dictie, de expressie van houding en gezicht. 23 Noem zelf bij afb. 15 t/m 18c de belangrijkste stijlfiguren. 15= hyperbool
16= symbool
17= hyperbool
18a= personificatie
18b= hyperbool
18c= pars pro toto 24 Zoek in advertenties twee afbeeldingen waarin duidelijk een stijlfiguur gebruikt wordt en benoem ze. Symbool
hyperbool
27 Bekijk de `eetscène’ (fragment 7 van de videoband). Wat gaat er mis? Hij moet het apparaat uitproberen en dat werkte te snel zodat er kortsluiting kwam. 28 Wat is er aan deze scène zo komisch? Hij probeert om met het tempo mee te gaan maar dat lukt hem niet. 29 Leg uit waarom timing in humor en in een slapstick zeer belangrijk is. Omdat je op het juiste moment met het juiste woord moet komen. 30 Hoe toont Charly zijn meesterschap boven de machine? Door de manier van kijken, achteloosheid. 31 Hoe behoudt Charly zijn waardigheid? Hoe hij zijn mond netjes afveegt na het eten. 32 Leg uit waarom hier sprake is van humoristisch verzet als wapen? Door het belachelijk maken van moderniteiten. 33 Bekijk afb. 21. Leg uit waarom het de nodige tijd en zorg kost om er zo uit te zien. Je moet elke dag de plekken waar je kaal wilt zijn scheren en je moet telkens heel veel gel in je haar doen om die hanenkam overeind te houden. 34 Noem drie manieren waarop punkers in gedrag en uiterlijk de bestaande normen veranderen. 1 haardracht
2 make-up 3 geweld 35 Zijn deze hooggehakte sandalen geschikt voor het pongo-dansen? Ja ze passen bij de kledingstijl en de manier van dansen. 36 Welke details zijn uit de punk overgenomen? Haarverzorging, make-up en sieraden. 37 Noem een overeenkomst en een verschil tussen punk en rap. Punk: provocerend- gewelddadig

Levenshouding uit zich vooral ook buiten de muziek
Rap: eenvormiger- monotomer
Meer aan muzikale uiting gebonden
38 Is rap vercommisaliseerd? Verklaar je antwoord. Rap is aanvankelijk als spontane beweging op feestjes ontstaan. Door de tussenkomst van platen-cd-maatschappijen is de rap vercommercialiseerd. 40 In hoeverre is er sprake van `alles moet anders’ of verzet? In de tekst is sprake van een maatschappij die door en door verrot en corrupt is. Het `verzet’ uit zich enerzijds in `vluchten’ en het meehuilen met de wolven in het bos is anderzijds. 41a Lees het infoblok `Futuristisch Manifest’. b Noem een passage die jou wel aanspreekt, mocht jij op die manier kunnen provoceren. Licht je keuze toe. Provocerende passage= agressie beweging verheerlijken
42 Lees het gedicht Dodendans. Geef in het kort het protestkarakter aan. Oorlog, doden en sterven worden als eer gezien. 43 Lees het gedicht Dodenklacht. Waarom kun je dit gedicht als provocerend beschouwen? Het is een protest tegen het zinvol sneuvelen van soldaten in een absurde oorlog (1916) 44 Maak zelf ook een sampling waarmee je protesteert tegen iets wat jou hevig stoort. Kies uit: · Beelden zoals foto`s en tekeningen; · Geluiden, bestaand of zelfgemaakt; · Bewegingen zoals lopen, zitten. Zie bijgevoegde pagina
46 Wat is volgens Lucebert de`taak’ van de poëzie? Amuseren en hij wil mensen kwaad maken en niet alleen vermaken. 47 Leg uit dat volgens Lucebert `schoonheid schoonheid naar gezicht [heeft] verbrand’. Het heeft te maken met achtergronden van de 2e wereldoorlog, alleen afbreken en opnieuw opbouwen. 48 Wat is dan die `nieuwe’ schoonheid? Niet te veel nadenken. Hij probeert wat nieuws uit. 49 De schilders van Cobra vonden inspriatie bij tekeningen van kleuters. Leg dit uit aan de hand van afb. 27 t/m 30. De vormen en de hanteringswijze is hetzelfde als in kindertekeningen. 50 Wat was bij deze keuze het motief? Het werken als een kind; onbekommerd.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.