Samen met onze partner #UseTheNews doen we onderzoek naar de Europese en Amerikaanse verkiezingen. Geef jouw mening en maak kans op 20 euro Bol.com tegoed!

Module 3

Beoordeling 5
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • Klas onbekend | 1853 woorden
  • 12 augustus 2008
  • 7 keer beoordeeld
Cijfer 5
7 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Durf jij de uitdaging aan?

Ben jij tussen de 17-30 jaar en wil je kennismaken met Defensie en een bijdrage leveren aan de samenleving? Tijdens de MDT Missie van het Ministerie van Defensie en Stichting TijdVoorActie zet je jezelf 80 uur in voor zelfontwikkeling, maatschappelijke impact én teamwork. Meer weten? 

Check de video
Module 3

De dromer ervaart in het eerste gedeelte een nachtmerrie. Hij is het enige levende wezen dat stil staat, terwijl om hem heen allen doorgroeit. Hulpeloos ziet hij alles ouder worden, alles vordert in zijn proces, behalve hij.

1 Op dit moment is hij wakker en kijkt terug op zijn droom. De droom is hard gegaan, maar heeft hem zeker aan het denken gezet.

2 Zoals ik al in mijn eerste zin van deze module verklaarde, is het een nachtmerrie. Dit kun je duidelijk opmaken uit zijn taalgebruik; het was verschrikkelijk, en drang, wrongen, zwellen. Allemaal woorden die hij ook met andere woorden had kunnen beschrijven, maar hij gebruikt deze woorden om de afschuw aan te duiden.

3 Met deze uitspraak maakt de kunstenaar duidelijk dat hij alleen in zichzelf kijkt wanneer hij zijn kunst produceert. Een dove kan alleen zichzelf horen denken als hij componeert, een blinde kan alleen zijn eigen verbeelding zien, hij sluit zich volledig af van de buitenwereld en zijn invloeden als hij bezig is zijn kunst te creëren.


§1- Inspiratie van de kunstenaar

4 Waaraan kun je zien dat het meisje op afbeelding 3 zit te dagdromen?
Ze hangt in een quasi ontspannen houding, en staart. Ze staart oneindig voor zich uit, uitdrukkingsloos gezicht, met niets anders in haar omgeving die aan zou kunnen geven of ze ergens aan denkt. De enige hint op het schilderij is de kop van Hypnos op de achtergrond die wederom het dromende idee in dit schilderij versterkt.

5 Noem 3 aspecten waarmee de schilder suggereert dat het meisje is afgesloten van de buitenwereld.
Op de achtergrond die je niets dat ook maar enige suggestie geeft van een uitweg, een deur, een einde van een muur, alleen een heel vaag en verscholen raampje. Voor het vaag verscholen raampje zit nog een half doorschijnend iets.Er is ook geen lichtval die een raam suggereert. Ze is echt afgesloten van de buitenwereld.

6 Waarom heeft de schilder Hypnos op de achtergrond van zijn schilderij afgebeeld denk je?
Om het dromende aspect in het schilderij te versterken.

7 Welke aspecten in het schilderij verwijzen naar de Hypnos mythe?
Het dromende meisje als hoofdfiguur in de eerste plaats, daarnaast de kop van Hypnos zelfs, en smalle blauwe doek, die de uitstraling van een rivier heeft, met aan de overzijde van de rivier 3 uitgebloeide bloemen. E rivier stelt dan de Lethe voor, en de bloemen zouden klaprozen moeten zijn, maar waarschijnlijk heeft de schilder ervoor gekozen de bloemen sober te houden, en niet knalrood, om het dromerige, anonieme gevoel van het schilderij te behouden.

8 A. Zou de blauwe doek een symbool voor de Lethe kunnen zijn?

Ja. Zie ook antwoord 8.
B. Wat zou het zwarte kleed voor kunnen stellen?
De zwarte doek stelt de onderwereld voor. Zwart is altijd al het symbool voor de dood geweest. Bovendien zien die bloemen die ertegenaan staan er ook vrij dood uit.
c. Verklaar je antwoorden.
zie antwoord 8 en 9b.
10 Hoe ontstaan in het schilderij de sfeer van dood en melancholie?
Door het grauwe kleurgebruik en de dode bloemen. Er zit geen leven in. Alles is even afzijdig en in even slechte staat verkerend.

11 Luister naar track 3 op de cd. Dit is het thema dat Berlioz steeds laat terugkeren.
Aangezien ik een meerderheid van de lessen CKV heb gemist, door verschillende oorzaken, zoals afspraken bij de orthodontist, sinterklaas viering etc. Ben ik niet in staat dit antwoord in te vullen. Ik hoop dat u hier rekening mee kunt houden.

12 Luister naar deel 2, ‘een bal’, en ontdek hoe vaak het thema gebruikt wordt. Noteer steeds de tijd van aanvang.
idem.


13 Welk tafereel hoort bij welk stuk muziek? Noteer de globale tijd van aanvang en eindtijd die bij tafereel 1, 2, 3 en 4 hoort.
idem

14 Welke voorspelling wordt Jakob in zijn droom gedaan?
Zijn nageslacht zal talrijk zijn en zich verspreiden over de gehele aarde.

15 Bekijk afb.7. Welke figuur stelt Jakob voor elk welke Jahwe?
God is de grote man met de papyrus rol in zijn hand, en Jacob is de man in het groen met een rode doek over zich heen. Gesloten ogen en een hand bedekt de helft van zijn gezicht.

16 Rechtsboven die je Abraham met zijn zoon Isaac, een engel en daaronder een ram. Welke gebeurtenis uit het boek Genesis is hier afgebeeld?
De gebeurtenis die hierop is afgebeeld is het verhaal waarin Abraham de opdracht krijgt zijn zoon te offeren aan God. Hij neemt zijn zoon mee de berg op, zijn zoon weet allen dat zij gaan offeren, maar weet niet dat hij het offer is. Als dan Abraham zijn zoon gaat slachten stuurt God een engel die hem hiervan weerhoud. Dan geeft God Abraham een ram om te offeren in plaats van zijn zoon.

17 Lees in Genesis hoofdstuk 28:16-22. Welk gedeelte van afb.7 verwijst hiernaar?
In deze tekst staat beschreven hoe Jakob de steen zegent en hem de naam Bethel geeft. Hiernaar verwijzen in het schilderij het duidelijk leesbare Bethel, geschreven op de papyrus rol die God in zij hand houdt, en de grote figuur die vrijwel de gehele linker zijde van het schilderij bedekt, Jakob. Deze giet hier de olie uit de beker over de steen.


18 Geeft zoveel mogelijk aanwijzingen waaruit blijkt dat het in afb. 8 om een droom gaat.
De achtergrond bestaat uit een donkere hemel bedekt met sterren, de onderste helft van het schilderij is bedekt met wolken, waartussen je een maan ziet weerspiegelen, dus schijnbaar is het water. Alle figuren om Mohammed en Elboraq na dan, hebben vleugels. Ook Elboraq is geen wezen dat je op een zondagmiddag in en weiland tegen zult komen.

19 Zowel op afb. 8 als afb. 9 komen engelen voor. Engelen hebben vleugels om te kunnen vliegen. Waarom moeten engelen kunnen vliegen?
Tijdens een les vroeg u aan mij waarom engelen vleugels hebben, waarop ik antwoordde dat ik dit niet wist. Vervolgens ontstak u in een woeste reeks van woorden. Maar nog steeds vind ik dat engelen bovennatuurlijke wezens zijn, en ik zie niet in waarom bovennatuurlijke wezens vleugels zouden moeten hebben, terwijl vleugels een verklaring zijn van het vliegen hier op aarde. Waarom hebben bovennatuurlijke wezens een aards verschijnsel nodig? Ik weet het niet. Waarschijnlijk omdat het zo voor ons het makkelijkst is te verklaren hoe engelen zich tussen hemel en aarde kunnen bewegen.

§2 de droomwereld ontsloten

20 overeenkomst: het zijn onduidelijke figuren, die ontstaan met een hoop lijnen over elkaar, niet 1 duidelijke lijn. Het is heel druk en allemaal door elkaar.
Verschil: Dit zijn anatomisch correcte figuren, en zover kom ik echt niet met wat geklieder. Daarbij stelt deze tekening ook echt nog wat voor, terwijl dit bij mij vaak niet het geval is.

21 Je raakt in een soort trance terecht waardoor alles surreëel lijkt, en door de sterkte waarop de muziek wordt afgedraaid is het niet meer mogelijk goed na te denken.

22 sur= boven realisme= de realiteit, werkelijkheid om je heen. Dus surrealisme is alles wat in werkelijkheid niet mogelijk is te creëren.

23 In afbeelding 9 zie je allemaal prachtig gevormde mannenlichamen die door een droom zweven. Het gaat om de lust naar mooi vlees, naar een mooi lichaam. In afbeelding 10 zijn alle gesloten ogen eng fantasie prikkelend. Boor als centrum een naakte vrouw te stellen, lijkt het alsof alle afgebeelde mannen aan die ene naakte vrouw denken, wat mij nieuwsgierig maakt naar hun gedachten.

26 Pagina 84 is surreëel, omdat je in het schilderij de schilder ziet weglopen van hetgeen hij zojuist geschilderd heeft. Je kunt niet de creator in zijn eigen werk zien.

Pagina 85 is vooral surreëel door de ontspannen houding waarmee de vrouw in haar jungle ligt. Je ziet de meest exotische bloemen, wilde dieren, een natuurlijke omgeving, met daarin een bank en een naakt vrouw.

28 Niet zozeer. Ik zou er niet voor kiezen met van die heldere kleuren te werken, omdat een droom iets onderbewusts is. Bij mij is het in elk geval nooit zo duidelijk dat ik het zulke heldere kleuren weer zou geven. Aan de andere kant beland je in een droom wel in een waanwereld die heel realistisch lijkt.

29 zie bijlage.

30 gedaan.

31bloem- zoem- doem- roem- boen
stoel- kroel- gevoel- woel- bedoel
kraai- maai- zaai- rai- taai- saai- naai- Patricia Paay
Bleu- sneu
Euro- hm, te lastig. Ik ken verder geen woorden in de Nederlandse taal met deze combinatie van klinkers.

33 Omdat het onvoorspelbare, kinderlijke aspect van het meest voor de hand liggende belangrijk is in het improviseren.

34 slaap kindje slaap, op tv verschijnt en aap, een aap en grote tanden, nog veel grotere handen, slaap kindje slaap, geef geen aandacht aan die aap.

35 Ik denk dat je deze manier vanzelf al veel toepast als je het melodietje van een liedje na probeert te doen. Tenzij je echt stug vasthoud aan je ‘lalala’. Maar ik doe dat in elk geval wel vaak, babadiboedadadoebiedadabla...

36 zie ook antwoord 11


37 zie ook antwoord 11

38 Ik denk dat ze dit niet nodig hebben, omdat poppen symbolisch zijn en zonder gezichtsuitdrukking is het makkelijker je erin te verplaatsen.

39 Ondanks het feit dat hij het over een pop heeft, vergeet hij niet een heer te zijn ten opzichte van de dame door haar hoed aan te pakken.

40 In absolute stilte denk je meer na, voel je zelf meer je eigen gevoel, en jij bent de persoon die invulling geeft aan de pop. Als er geen stilte is wordt het personage van de pop bepaald door bijvoorbeeld achtergrond muziek, maar met stilte mag je zelf invullen wat jij wilt.

41 Ik denk een piano, omdat je met een piano alle soorten gevoel naar voren kunt brengen, vrolijkheid, uitgelatenheid en droevigheid. Bij een viool voel ik toch met name droevigheid, door dat gesnerp, hoewel het ook heel vrolijk kan worden bespeeld.

§ 3- Dromen en werkelijkheid


42 Maak u los van de aarde- deze uitspraak deed me gelijk denken aan een loesje poster ‘Wie met beide benen op de grond blijft staan, komt nooit een stap verder’. Ik denk dat deze zin gelijk de inscriptie verklaart en versterkt. Ik vind het echt een prachtige spreuk, want het is gewon waar.

43 Omdat het geheel is gebouwd naar eigen fantasie. Er is niets realistisch of praktisch aan dit bouwwerk, het is puur gemaakt om uiting te geven aan de eigen fantasie.

45 zie ook antwoord 11

47 zie ook antwoord 11

50 Shakespeare- schrijver van het stuk
Theseus- hertog van Athene
Hippolyta- aanstaande vrouw van Theseus
Egeus- vriend Theseus
Hermia- dochter Egeus
Lysander- man waarop Hermia verliefd is
Demetius- besproken man voor Hermia

Helena- vriendin Hermia
Oberon- elfenkoning
Titania- vrouw van elfenkoning
Puck- dienaar Oberon

51 Werkelijkheid is hetgeen iemand als bestaand beschouwt. Werkelijkheid is dus heel persoonlijk. Verbeelding is hetgeen zich afspeelt in de fantasie van een mens. De grens tussen fantasie en werkelijkheid is dus heel dun. Voor de een is God werkelijkheid, terwijl een ander zal zeggen dat het slechts een fantasie is.

53 overeenkomsten zijn het ritme, de instrumenten en dezelfde rustige invallen. Een verschil is de zang.

55 zie bijlage

Miró
De krul vermenigvuldigt zich
De krul is onbewust
De krul vermenigvuldigt zich zeer snel
Heeft nog geen weet van geboorteregeling

De ster de ster is een andere ster
Zij vertrekt voortdurend
Zij reist geregeld naar het eigen licht
De ster is de ster te ver

Helder is echter de zwarte vlek
Zij is een onzichtbaar meisje
Zij wordt geboren als hij sterft

lucebert

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.