Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Module 1: kunst een venster op de wereld

Beoordeling 7.9
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • 4e klas havo | 1376 woorden
  • 20 september 2001
  • 67 keer beoordeeld
Cijfer 7.9
67 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie
Module 1
Kunst, een venster op de wereld. Antwoorden; 1. Omdat kunst vaak een beeld geeft van wat er in de wereld gebeurt. De kunstenaars hebben hun visie op de wereld gestalte gegeven. 2. a) Tot het surrealisme dat houdt in de werkelijkheid, of het dadaïsme dat betekent kindertaal ( antikunststroming. Bij deze laatste kunststroming horen Ducham en Buddingh. En fluxus dat houdt in dat de kunstenaar kunst dichter bij de mens probeert te brengen, het is een stroming afkomstig uit 1960. Handelingen worden tot kunst verklaard Cunningham en Cage horen hierbij. b)Ducham verzet zich tegen alles. Cage reageert op commerciële kunst en experimenteert met meng vormen van muziek. 3. Cage en Budding reageren op de ernstige poëzie van de 50tigers. Cunningham zegt alles behoord tot de kunsten. 4. a) Fotografie, architectuur, film, beeldhouwwerk en schilderkunst. b) Gedichten, toneel en proza (verhalen). c) Muziek een lied. 5. Dans en performance behoren tot het gehoor, dans, pantomime, performance en poppenspel behoren tot het beeld. Kunst demonstreert een levensvisie
6. a) Een prent met een drukkende sfeer, verstaring en eenzaamheid. b)Door de leegte buiten en de stalende man die naar de vogel op het doosje kijkt. 7. Doordat er geen beweging in zit en omdat de man zo groot is en hij zit in het donker. 8. Het is een zedig gezicht omdat hij zo groot is. 9. a)Het licht-donker kontrast. b)Heel treurig, er zit wel beweging en licht in de vitrage. 10. Omdat veel mensen maar kort kijken kunnen ze zo de aandacht vasthouden. 11. Door wat je ziet en of jouw de combinatie beeld en geluid aanspreekt. 12. Mensen die naar soaps kijken willen al die politiek niet. Bijna iedereen geloofd daar in de koran en in de koran mogen buiten echtelijke relaties niet. 14. Kijken of de beelden bij de tekst passen. Meerdere bronnen bekijken en vergelijken. Je moet het vanaf verschillende kanten controleren. 15. De sensatie van de gebeurtenis, omdat mensen door snel door geïnteresseerd raken. En het is echt gebeurd. 16. Omdat het we niet in het echt zien, maar wel bedacht uit echte beelden, maar wel na gespeeld. 17. Ze ziet eten staan, houten palen en een ijzeren pin. 18. Ze zit opgesloten, een gorilla in een dierentuin voelt zich gevangen en zo voelt zij zich ook. Gevangen en voelt zij zich ook. Gevangen in haar eigen gedachten. Kijk, zo ziet de wereld eruit! 19. Dat betekent dat het kind dat Jezus voorstelt heerser over de wereld en het Rijk van God is. 20. Zuiverheid

21. Door de lijnen en het perspectief dat hij gebruikt en de overlapping van het interieur met het landschap. 22. Er zit symmetrie in het de compositie van het schilderij
23. Er is heel gedetailleerd geschilderd en op zo’n klein formaat moet dat dus heel fijn geschilderd zijn. 24. Over de wereldse en religies zaken. 25. Inhoudelijk zijn de vragen: 19, 20 en 24. En formeel zijn de vragen : 21, 22 en 23. 26. Dat hij rijk is omdat het dure stof is want er zitten allerlei vormen en kleuren in geweven. 27. Dat de man kon lezen. 28. Hij is afgebeeld als een duidelijk individu omdat o.a zijn leeftijd te schatten is. 29. Het is een rijk versierde paleis achtige ruimte met kapitelen en een mooie tegelvloer. 30. Het kind is afgebeeld met een rijksappel in de hand. En wordt door een vrouw met een kroontje vastgehouden, en een engeltje boven haar hoofd. 31. Ze toont het kind aan de man. 32. Door het gebouw en het uitzicht heeft het een werelds karakter, en de rijksappel, gebedsboek en de engel die het kroontje vast houd heeft het schilderij tegelijkertijd ook een religieus karakter. 33. De Madonna en het Christuskind zijn van alle tijden en zijn dus in elke periode actueel. 34. De horizon bevindt zich op de ooghoogte van een staande volwassenen. 35. Dat er sprake van gezichtsbedrog is door de enorme muurschildering. 36. Trompe l’oeil is het Franse woord voor gezichtsbedrog. De bezoekers worden verleid om het balkon op te lopen en te genieten van het uitzicht. 37. Universeel betekend omvattend. Een renaissancekunstenaar is iemand met een grote algemene kennis en van verschillende disciplines goed op de hoogte, bijvoorbeeld van anatomie, historie, literatuur,natuurverschijnselen, perspectieven maar tegelijkertijd ook iemand die de bouwkunst, beeldhouwkunst en schilderkunst beoefent. 38. Renaissance betekent letterlijk wedergeboorte. De mens ontdekt zichzelf en wordt zich bewust van zijn aardse bestaan, zijn aardse mogelijkheden en zijn rede. Er openen zich allerlei nieuwe vergezichten, letterlijk en figuurlijk. Een rationeel-wetenschappelijke benadering van de wereld komt in zwang. 39. Enerzijds: de letterlijke betekenis omdat de muurschilderingen een uitzicht of perspectief tonen. Anderzijds: de figuurlijke betekenis omdat de muurschilderingen de schijnbare onmetelijke mogelijkheden van menselijke kennis laten zien. 41. Door het steeds terugkerende thema. 42. Door de grote afwisselingen van: (Dit zijn dynamische verschillen en contrasten.) · Hard en zacht · Langzaam en snel · Rustig en opwindend
44. In de zes delen gaat het om de vaderlands liefde. 45. Bij talloze muziekstukken speelt de natuur geen rol. 46. De schilderkunstenaar, die herkenbaar is aan zijn schetsboek geeft de burger, die eerbiedig zijn hoed heeft afgenomen, uitleg over de hen omringende natuur. De houding en de blik van de burger verraden de aandachtige luisteraar. Hij is kennelijk bereid te leren van de man die hem wijst op deze rijkdom. 47. Als straks, in de winter, het beekje tot een woeste rivier is gegroeid,kan hij de natuur verwoesten. 48. De onderdelen in de voorstelling , zoals de spetterende waterval in het weidse dal en de ruwe rotsen. 49. Omdat God de schepper is van de aarde en dus alle natuur heeft gemaakt. 50. De godsdienst verliest terrein en er vindt verstedelijking plaats, dit leid tot individualisering. 51. Romantiek is een emotie die sentimenteel is en meestal ook overdreven is. 52. Iedereen vindt een groot uitzicht indrukwekend en voelt zich
bevredigend bij het zien er van. Bianca’s eersten kunsten
De grenzen van de beeldende kunst
zijn verlegd (Duchamp) een schoen is een kustvoorwerp
De grenzen van muziek
zijn verlegd (Cage) schoengekraak is muziek
De grenzen van ballet
zijn verlegd (Cunningham) lopen is dans
De grenzen van poezie
zijn verlegd (Buddingh’) de maat in een kinderschoen is een gedicht
Bianca 1 ½ Loopt op haar eerste schoenen
door de kamer
K. Schippers
Kunst een esthetische functie. 55. Bekijkt afbeelding 13. Vind je mooi of niet mooi? . Beargumenteer je antwoord. Ik vind het een mooi beeldje omdat het een mooie elegante danseres uitbeeld. 56. Vergelijk tegengestelde opvattingen van medeleerlingen met
elkaar. Worden in de antwoorden dezelfde argumenten gebruikt? Licht je antwoordt toe. Nee, andere vinden het beeldje raar omdat die rok zo overdreef is. 57. Lees het infoblok ‘Salome’ op blz. 30 en beluister op de cd track 2, het gedeelte van de dans van ‘Salome’. Beschrijf met enkele trefwoorden de sfeer van dit muziekgedeelte. De sfeer was heel dramatisch vol contrasten en het gaat over Oosterse invloeden. 58. Bekijkt afb. 14. Welke kenmerken van het impressionisme zijn hier van toepassing? Hoe het licht en de sfeer zijn afgebeeld en door het licht ook de kleur veranderd. Het onderwerp heeft verder geen bijbedoelingen. 59. Lees het gedicht van Ida Gerhardt. Probeer in enkele woorden uit te leggen dat ook bij Bonnard ‘het licht door het huis wandelt en dingen aanraakt’ en dat ‘de dingen zijn gedoopt in de zon’. Bij Bonnard heeft de inval van het licht ook werking op de sfeer en schijnt op de dingen. 60. Bekijkt afb. 14. Eigenlijk verenigt Bonnard in dit schilderij twee Verschillende standpunten. Leg dit uit. Je kunt je antwoord ook uitleggen doormiddel van een schets. Je kijkt op de tafel en in de tuin hierdoor heb je twee horizonnen in het schilderij. 61. Zoekt een reclamefoto waarbij etenswaren voor de ontbijttafel worden aangeprezen. Analyseer zorgvuldig hoe een en ander is gepresenteerd door: a aan te geven welke kleuren vooral zijn gebruikt; b aan te geven wat de werking van deze kleuren is voor de totale sfeer; c er de inhoud van eventuele tekst bij te betrekken. 61. a) In de reclame foto is veel groen gebruikt, omdat het zich natuurlijk buiten afspeelt. b)Het is een warme en gezellige maar ook frisse sfeer, het geeft perfectie aan. c)Het is een foto bij een recept voor hapjes uit de Noord-Afrikaanse keuken. Over kwaliteit valt te twisten. 62. Bij allebei de afbeeldingen is het thema de winter centraal en allebei de huisjes hebben geen voorgevel, in de abeeldingen is er ook sprake van een hoge horizon. 63. Anton Pieck werkt niet zo gedetailleerd en is niet zo spreken van kleur en bij Pieck is er geen sprake van een lichtinrichting.

REACTIES

E.

E.

Hee,
ik heb veel aan je verslag gehad, alleen jammer dat de laatste 15 vragen er niet bij zitten.
mzzzlss
Evert

22 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.