Opdracht 2.11

Beoordeling 4.5
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • 5e klas vwo | 805 woorden
  • 24 oktober 2003
  • 44 keer beoordeeld
Cijfer 4.5
44 keer beoordeeld

Opdracht 2.11 Ergens een aantal eeuwen geleden vormde de aarde zich. Allemaal gasdeeltjes begonnen samen te klonteren en vormden een steeds grotere gasbol. Deze kluit werd onze aardbol. Hier bevonden zich eencellige en andere micro organismen. Dit oersoep model was niet erg betrouwbaar. Het kan nog niet aangetoond worden. Stanley Miller was de eerste die dat echte onderzoek verrichte. Mayo Greenberg: Zijn idee was om bestaande laboratoriumtechnieken te gebruiken om de externe omstandigheden in de ruimte na te bootsen en daarmee voor het eerst naast waarneming en theorie experimentele technieken toe te passen op het onderzoek van stof in de ruimte. Door onder goedbeheerste omstandigheden experimentele in te voeren kon hij onderzoeken hoe hij de vooral uit ijs bestaande mantels, die interstellaire stofdeeltjes omgeven, zijn samengesteld en hoe zij al naar gelog van omstandigheden kunnen veranderen. 1 Bezoek de site A science odyssey. Tussen het oudste mensachtige fossiel Ardipithecus Ramidus en het oudste mensachtige fossiel Homo sapiens Neanderthalis gaapt een groot gat in de tijd. a Wat is ongeveer de ouderdom van Ardipithecus Ramidus? B) 4.5 miljoen jaar eerlijk gezegd is het 4.4miljoen jaar. b In welk jaar werd voor het eerst een fossiel van Neanderthalis gevonden? D) 1921
2 Wetenschappelijke namen worden altijd volgens het binominale naamgevingssysteem in twee delen aangegeven. De eerste naam staat voor het geslacht, de tweede naam voor de soort. De mens heet in dit systeem Homo sapiens. Wie was de grondlegger voor dit binominale naamgevingssysteem? A) Charles Darwin

3 Charles Darwin ontwikkelde zijn evolutietheorie na bestudering van allerlei diersoorten afkomstig van geïsoleerde plekken op aarde (onder andere de Galápagoseilanden). In zijn beroemde boek The Origin of Species beschreef hij zijn theorie van de 'survival of the fittest'. Welke van de volgende beweringen hoort daar volgens jou niet in thuis? A) Ieder levend wezen heeft een unieke verzameling eigenschappen die geërfd zijn. 4. Bedenk twee redenen waarom Darwin geen uitspraken deed over de evolutie van de mens. -Dat komt omdat men toen (1859) geloofde dat de mens van de ene op de andere dag door God geschapen was. Sommigen verweten Darwin zelf een aap te zijn. -je moest in God geloven en wanneer je dit in welk opzicht dan ook niet deed, kon het wel eens de verkeerde kant met je op gaan. 5 Een van de meest kenmerkende verschillen tussen mensen/mensapen en andere diersoorten is het feit dat wij op twee benen lopen. De savannetheorie gaat ervan uit dat onze verre voorouders op de savanne leefden en daarom noodzakelijkerwijs de tweebenigheid ontwikkelden. Geef een inhoudelijk argument waarom dit een aanvaardbare theorie is. -onze voorouders moesten wel op twee benen gaan staan, omdat ze vaak iets uit een boom wilden plukken. Hiervoor hadden zij wel hun twee ‘handen’ nodig. 6 Nieuw onderzoek leidde tot de zogenoemde waadhypothese. Zoek uit wat deze theorie inhoudt en in welke omgeving de vroege voorlopers van de mens volgens deze theorie leefden. 7 De wateraaptheorie gaat uit van een evolutie van waterbewoner tot mensachtige. Men voert aan dat tussen moderne waterbewoners en mensen nog steeds een aantal overeenkomsten is aan te geven. a Welke zeebewoner deelt eigenschappen met de mens? - een walvis
b Noem minstens drie van deze gemeenschappelijke kenmerken. - Zoogdier - Walvis heeft schijnbaar op het land geleefd - Er wordt geademd via longen en niet via kieuwen
8 De moderne mens behoort tot de soort Homo sapiens sapiens. Wanneer is deze soort ongeveer ontstaan? C) 100.000 jaar geleden
9 Leg uit dat de moderne mens (hoogstwaarschijnlijk) niet afstamt van Homo sapiens Neanderthalis. Zij hadden dezelfde herseninhoud als wij nu hebben en waren minder behaard dan de eerder levende mensen. In het leven van de Homo Sapiens werden, behalve het eten, andere dingen belangrijk. Ze gingen bijvoorbeeld ook kunst maken, bijvoorbeeld de vruchtbaarheidsbeeldjes die gevonden zijn. Ook gingen zij de gereedschappen die ze al hadden van vroeger verder uitbreiden. Wat ook bijzonder was voor de Homo Sapiens, was dat ze op een vaste plek gingen wonen. Hier temden ze dieren die ze konden slachten op het moment dat dit nodig was. De Homo Sapiens worden dan ook voor het eerst de 'boeren' genoemd. De nederzettingen die toen ontstonden zijn later uitgegroeid tot de steden en dorpen van nu. Wij, de mensen die nu leven, horen nog steeds tot de Homo Sapiens. 10 Uit de evolutietheorie volgt dat de mens en de mensapen behoren tot een (super)familie: de Hominoidea. De mens wordt door velen gezien als het ultieme eindproduct van de evolutie. Recent onderzoek uit de moleculaire biologie laat nieuwe verwantschappen zien. a Onderzoek met behulp van de website Op zoek naar Eden welke mensapensoorten tot de superfamilie Hominoidea behoren. - Orang-Oetang, bonobo. Chimpansee. b Noem een of meer argumenten om de mens niet als een aparte verheven primatensoort te zien. - de mens is zeg maar een voorkoming van de apen, afgestamd van de apen, door geologische ontwikkelingen is de mens ontstaan.

REACTIES

J.

J.

Bij het maken van dezelfde vragenlijst kwam ik tussen de antwoorden op deze site een fout tegen. Het antwoord op vraag 2a moet geen Charles Darwin zijn, maar Carl Linnaeus. Charles Darwin was de grondlegger van de evolutietheorie en Carl Linnaeus van het binominale naamgevingssysteem. Aangezien veel mensen van deze site gebruik maken, wilde ik deze fout even bekend maken. Ik hoop dat het snel verbeterd wordt.

18 jaar geleden

E.

E.

1921 klopt niet, het is 1856

13 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.