werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde

Beoordeling 9
Foto van een scholier
  • Aantekening door een scholier
  • Klas onbekend | 1425 woorden
  • 6 januari 2015
  • 1 keer beoordeeld
Cijfer 9
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde?

stap 1
Noteer persoonsvorm en onderwerp
stap 2 staat er een vorm van zijn, worden,blijven, blijken, lijken, schijnen in de zin?
            nee                                                                          ja
                                                                             
                wg                                                                        stap 3 is er een werkwoord met een                    
                (pv +                                                                                duidelijke betekenis, een zww?  
                bijbehorende                                                  ja                                                           nee       
                ww’en)
                                                                                              wg (pv +                                             ng
                                                                              bijbehorende ww’en)                                 
                                                                                                                                             stap 4 wat + pv + ow +                                                                                                                                               overige ww’en? = nw. Deel

                                                                                                                                   ng= pv + nw. Deel + overige ww’en

Bijvoegelijke bepaling

In sommige zinsdelen geven zinsdeelstukken (bepalingen) extra informatie over het belangrijkste woord van het zinsdeel, de kern.

Als de kern een zelfstandig naamwoord of een voornaamwoord is, is er sprake van een bijvoeglijke bepaling. Zo’n bijvoeglijke bepaling kan voor of achter het zelfstandig naamwoord staan. Er kunnen ook meer bepalingen bij een zelfstandig naamwoord horen.

Zo vind je de bijvoeglijke bepaling
1.
Noteer alle zinsdelen
2. Zoek van elk zinsdeel het belangrijkste woord, de kern, en stel vast dat het een zelfstandig naamwoord of een voornaamwoord is.
3. Noteer de woorden die extra informatie geven over de kern; dat zijn de bijvoeglijke bepalingen.

Bijwoord

Een bijzondere bijvoeglijke bepaling is de bijstelling. Die staat altijd achter de kern. Voorbeeld:
Ollie ging een tochtje maken met zijn auto, de oude schicht.

In de bijwooordelijke bepaling met zijn auto, de oude schicht is de oude schicht een bijstelling bij zijn auto. Dus de bijstelling is; de oude schicht - zijn auto.

De bijstelling
1.
Duidt hetzelfde object aan als de woordgroep die ervoor staat.
2. Kan meestal van plaats wisselen met de woordgroep die ervoor staat.
3. Staat tussen komma’s of tussen een komma en een punt.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.