Daedalus en Icarus

Beoordeling 8.9
Foto van een scholier
  • Aantekening door een scholier
  • 4e klas vwo | 1053 woorden
  • 29 juni 2016
  • 24 keer beoordeeld
Cijfer 8.9
24 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

Daedalus en Icarus

Het verhaal

Daedalus is op Kreta beland nadat hij verbannen werd uit Athene door de moord op zijn neefje. Hij heeft uit jaloezie, dat Perdix veel had uitgevonden, hem van het tempeldak van Minerva geduwd. Net op tijd kwam Pallas hem redden, en heeft hem tot een vogel gemaakt. Daedalus was gevangen door de zee, maar was geraakt door de liefde voor zijn geboorteland, dus hij ging samen met zijn zoon vliegen door de lucht, die Minos niet bezit, om te ontsnappen. Daedalus maakte vleugels die hij vastbond met draad en was. Icarus was echter speels en verhinderde het werk van zijn vader. Toen ze gingen vliegen luisterde Icarus ook niet naar de adviezen en instructies van zijn vader. (Ondertussen keken een boer, herder en visser naar hen en zij dachten dat het goden waren). Hij vloog te dicht bij de zon en de was smolt van zijn vleugels. Hij viel in de zee die later vernoemd werd naar hem. Daedalus had hem gevonden en begraven op het land, dat ook naar Icarus vernoemd was. (Icaria).

Stijlfiguren en dergelijke

r. 184       tactus = metafoor; ontroerd

r. 185       terras et undas = metonymie, pars pro toto = de landen en de zee

r. 185-187 obstruat…possideat… possidet Minos = ellips

r. 186       caelum certe = alliteratie

ibimus illac = assonantie

ibimus = 1e mv. futurum

r. 187       omnia possideat, non possidet = antithese

omnia possideat, possidet aera = chiasme

                  Minos = woordplaatsing eind van de zin voor benadrukking

Vanaf r. 188 Praesens historicum

                  animum dimittere in = metonymie; metafoor > zijn aandacht richten op

r. 189       naturamque novat = alliteratie

                  enjambement = ?

r. 190       breviore sequenti = abl. abs. > breviore: abl. comp. – sequenti: ppa

r. 191       ut + con.

r. 196       ACI: ignarus se tractare

r. 196       et, veel komma’s = polysyndeton

r. 198/199 captabat plumas… ceram mollibat = chiasme

Prospectie: later in het verhaal zien we dat Icarus neervalt doordat hij nu met het werk speelt.

r. 203       ut + ind. = curras > metafoor voor vliegen

r. 204       Icarus = vocativus

r. 205       si celsior (ibis) = ellips

                  pennas, si = asyndeton

ignis = metonymie = zon

r. 206       Booten, Helicen, Orionis = trikolon

r. 208       abl. abs.: me duce = lett. “ik leider zijnde” > “onder mijn leiding”

                  pariter praecepta = alliteratie

                  volandi = gerundium in genitivus (zelfstandig gebruikt = het vliegen)

r. 209       ignotas; want nog nooit eerder mee gevlogen

r. 210       maduere = metri causa; anders maduerunt

                  maduere seniles… patriae tremuere = chiasme

r. 212       oscula non iterum repetanda = prospectie; je weet al hoe het afloopt

                  repetanda = gerundivum

                  pennis = metonymie, pars pro toto; veer > vleugel

r. 213       ab alto = assonantie

velut = vergelijking

ales = metonymie letterlijk; gevleugeld > vogel

r. 214       aëra > poeta doctus/ geleerde dichter (Griekse acc.)

r. 215       damnosas = prospectie; schadelijke kunsten

                  polysyndeton -ques

r. 216       alas = ellips

r. 218       pastor bacula.. stivave arator = chiasme

credidit = ACI met A= deos en I= esse

r. 221       parte = abl. van plaats

                  ellips bij dextra (parte)

r. 226       pennarum vincula = metafoor

r. 232       requiram = coniunctivus dubitativus

 Icare.. Icare = pathos, vocativus en anafoor

r. 233       undis = metonymie, pars pro toto > water

                  dicebat = imperfectum, het is nog niet afgesloten.

Metamorphose: 1. Het neefje van Daedalus, Perdix genaamd, veranderd in een vogel nadat hij van het

      tempeldak van Minerva wordt geduwd.

  2. De naamsverandering van de zee en land door de dood van Icarus (?)

  3. Icarus verandert in een vogel door de vleugels van zijn vader.

Wijze les:             1. “Hoogmoed komt voor de val” > Icarus

                                 2.  Jouw slechte daden zullen bestraft worden.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.