Gezocht: VWO'ers uit de 4e/5e met N&T of interesse in techniek. Doe mee aan een online community over een nieuwe studie en verdien een cadeaubon van 50 euro!

Meedoen

Opslag van gegevens

Beoordeling 10
Foto van een scholier
 • Aantekening door een scholier
 • 5e klas aso | 2168 woorden
 • 28 maart 2018
 • 2 keer beoordeeld
 • Cijfer 10
 • 2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor een werkstuk over duurzaamheid, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Douche jij komende week wat korter of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie!

Check alle challenges!

5. OPSLAG van gegevens5.1.1 Hexadecimaal talstelsel
 • Manier waarop sectoren worden geadresseerd0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F5.1.2 Algemene begrippen over magnetische opslag
 • Magnetische schijf: bekleedt met dunne plastic film met gemagnetiseerde metaaldeeltjes

 • Wanneer sterke magneet over oppervlakte vd schijf bewogen wordt;o Zone onder de magneet krijgt plus en minpool (tegengesteld aan Polen vd magneet)
 • Eigenschap magneetschijven: De magnetische oriëntatie behouden. Ook bij het verwijderen van de magneet.ð Bits coderen die je kan wijzigen door ze te magnetiserenSchijfeenheid • Lees en schijfkopo Heeft een elektromagneet die bestaat uit metalen staafje met spoel errond§ Als er stroom door spoel wordt gestuurd à staaf werkt als magneet


    • è Eentjes en nulletjes kunnen geschreven worden

§ Bij lezen van een schijf wordt er geen stroom door spoel gestuurd maar de schijf draait langs lees en schijfkop waardoor de magnetische wisselingen van de bits elektrische stroompjes opwekken in de schijf


    • è Eentjes en nulletjes worden op schijf geregistreerd • Motortje à Doet de schijf draaienVoordat je magneetschijf kunt gebruiken, moet je het voorbereidenè formatteren dat bestaat uit 2 delen;Low level format (fysiek formatteren) àIndelen van de schijf in sporen & sectorenHigh level format (logisch formateren) àHet aanbrengen van het bestandssysteem
 • Bootsector àEerste sector van de schijf, bevat informatie over de schijf (omvang, aantal sectoren,)

 • Bootcode à Routine die het bestandssysteem doet opstartenDoel van formatteren: opnieuw indelen in sporen, sectoren en het aanbrengen van bestandssysteem. Alle gegevens verwijderen is een gevolg van formatteren.1. Computer verdeelt de schijf in evenwijdige cirkels è sporen of tracksa. Buitenste cirkel krijgt 0, 1…2. Computer verdeelt de schijf in taartdelen; de sporen worden in kleine stukjes verdeeld à sectoren3. Elke sector krijgt een nummer in het hexadecimaal tal. à Sectoradres4. In eerste sector wordt een tabel aangemaakt à Bestandstoewijzingtabel5. In die tabel worden de sectoradressen van alle sectoren geplaatst en ook een lege plaats voor de bestandsnaamHet bewaren van bestand op schijf;1. Computer zoekt in bestandstoewijzingtabel naar de vrije sectoren die er nodig zijn om het bestand te bewaren2. PC bewaart het bestand op die vrije sector of sectoren3. Naam van bestand wordt mee in de bestandstoewijzingtabel bij het sectoradres geplaatstHet opnemen van bestand op schijf;1. Pc zoekt in bestandstoewijzingtabel naar bestandsnaam van het gevraagde bestand2. Indien het bestand in meerdere sectoren staat, zet de pc die sectoren in juiste volgorde3. De pc leest het bestand vanop de sector in
 • Sector bestaat uit 512 bytes aan gegevenso Grote hard schijven hebben dus veel sectoreno 500GB heeft een miljard sectorenè Inhoudstabel is erg groot, dus de toegangstijd naar de bestanden zijn traagOplossingFile Allocation Blocks (FAB) of clusters
 • Aantal bytes worden samengenomen

 • Gebeurt volledig softwarematig door besturingssysteem

 • Daardoor moet het veel minder locaties op harde schijven beheren dat toegangstijd verminderdProbleem: wanneer de info in slechts een klein deeltje van de cluster staat, wordt de volledige cluster gebruiktè Slackspace
 • Bestanden worden vaak geschreven in meerdere clusters die niet naast elkaar liggen. Ze worden kriskras verspreid en daardoor kunnen programma’s trager werken è Fragmentatieo Gefragmenteerde schijf verslijt sneller omdat er veel bewegingen nodig zijn door de lees en schrijf kop
 • Defragmentatie àBestanden op de schijf worden herschikt zodat verschillende delen terug aan elkaar aansluiten.o Duurt erg lango Best eerst analyse uitvoeren omdat het vaak niet eens hoeft gedefragmenteerd wordeno Belastend voor de schijfo Levert bij moderne systemen weinig prestatiewinst opo Bij een SSD (solid state drive) gaat het niet à gegevens worden anders opgeslageno Capaciteit van magneetschijf wordt uitgedrukt in gigabyte of Terabyte à Hoe dichter gegevens op een schijf op elkaar staan, hoe groter de capaciteit van de schijf.Verschillende waarden die dichtheid uitdrukken:


o Bitdichtheid, bit density, linear density§ Aantal bits dat op één stukje van een spoor staat in bpi (= bitch per inch)§ Op alle sporen zitten evenveel bits à dichtheid van de binnenste sporen is groter dan die van de buitenste sporen


  • Daarom gegeven fabrikanten altijd de dichtheid van de binnenste sporen

o Spoordichtheid, track density§ Aantal sporen dat radiaal gemeten op een schijf staat in tpi (Tracks per inch)§ Hoe nauwkeuriger de lees-en schrijfkoppen kunnen gepositioneerd worden, hoe groter de spoordichtheido Oppervlaktedichtheid, areal density§ Product van de bit en spoordichtheid§ Geeft weer hoeveel bits er op een stukje oppervlakte van een schijf staan§ Uitgedrukt i bpi2 (= Bitch per inch2)Hoe sneller een gegeven van een schijf wordt gehaald, hoe sneller de verwerking van dat gebeurenWaarden die bepalend zijn voor de snelheid


o Rotatiesnelheid, rotation speed§ Snelheid waaraan de schijf draait, uigedrukt in rpm (= Rotations per minute)o Overdrachtssnelheid, data rate§ Product van de rotatiesnelheid en de bitsnelheid§ Bepaalt de snelheid waarmee gegevens naar het werkgeheugen kunnen overgebracht worden§ Werkelijke overdracht ook beperkt door snelheid van de bus§ Uitgedrukt in KB/s of MB/so Toegangstijd, data acces time§ Bestaat uit;
 • Zoektijd, seek timeo Tijd die de knoppen nodig hebben om een bepaald spoor te bereiken
 • Latency timeo Tijd die verloopt vooraleer de gezochte sector onder de kop verschijnt en die afhankelijk is van de rotatiesnelheid5.1.3 De harde schijf
 • Actuatoro Arm die de koppen en elektromotor in beweging brengto Parkeren àKoppen worden pas over schijf geschoven bij voldoende snelheid en worden ze automatisch van de platters weggehaald wanneer de rotatiesnelheid zakt
 • Lineaire motor

 • Platterso Bekleed met dunne magnetische film à TFM (Thin film media)o Sporen die loodrecht boven elkaar liggen op meerdere platters è Cilinder§ Bij elkaar horende gegevens zoveel mogelijk op verschillende tracks van dezelfde cilinder schrijven è tijd besparen
 • Hard Disk assembly

Ø Schijven zitten in stofvrije ruimteØ Hermetisch besloten in behuizingØ Luchtdicht behuizing è Hard Disk AssemblyØ Harde schijf permanent laten draaien è Zo snel mogelijk gegevens kunnen lezen/ schrijveno Na lange inactiviteit welo In te stellen in bios of energiebeheerØ Harde schijven hebben een diskcacheo Cachegeheugen waarin gegevens die weggeschreven of gelezen moeten worden naar de schijf tijdelijk gebufferd kunnen wordenØ Aansluiten via SATA-kabelo Bij meerdere schijven: schijf waarop je besturingssysteem wil, op laagste nummer aansluitenØ Getal SATA-600, Verwijst naar maximale doorvoersnelheid (1,5 gbits/s, 3gbits/s, 6gbits/s of SATA I, II, III) è Snel genoeg voor klassieke hard schijven op optischeØ Voor SSD, vormt SATA een bottlenecko Maakt gebruik van SATA-expres§ Speciale SATA-connector wordt op PCI-Express Bus aangesloten§ Voor verbinding: 4 PCI-express-lanes è 2 gb/so Servers met hoge opslagcapaciteit gebruiken SAS (Serial Attached SCSI)§ DuurØ NAS (Network Attached Storage) è Schijven met een netwerkaansluiting die op het netwerk beschikbaar zijno Snelheid van externe schijven is trager è ligt aan externe verbinding

Tactieken om capaciteit schijven te vergroten (omdat bits moeilijk kleiner kunnen worden)o ZBR (Zone bit recording)Ø Buitenste sporen meer sectoren gemaakt dan op buitensteo LBA (Logical block adressing)Ø Sectoren worden softwarematig geadresseerd è meer sectoreno MR / GMR (Magneto-resistive heads of giant magneto heads)Ø Door IBM ontwikkelde technologie voor gevoelige schrijf- en leeskoppenØ è Gegevens staan dichter bij elkaaro AFC (Antiferromagnetically coupling)Ø Bekleden van platters met speciale laag, dat kleinere magnetische elementen lange tijd kan vasthoudenØ è Fysieke grootte van sectoren wordt verminderdo PMR (Perpendicular magnetic recording)Ø Bits worden verticaal naast elkaar geplaatstØ è Meer bits passen op 1zelfde opp.o HAMR (Heat assisted magnetic recording)Ø Op kleine deeltjes toch nog een magnetische oriëntatie te brengenØ Schrijf en leeskop van HAMR-schijven worden uitgerust met nauwkeurige laserØ è Magnetiseerbare deeltjes verkleinen door HAMRo Bit (Patterned media)Ø Schijfoppervlak wordt verdeeld in groot aantal magnetische stukken, die bestaan uit een paar magnetische korreltjesØ Ook softwarematige problemenØ Bepaalde besturingssystemen kondne schijfcapaciteit niet aanØ MBR (Master boot record) beperkt schijfcapaciteit tot 2,1TBØ Grote schijven worden vervangen door GPT (GUID partition table)§ Past enkel indien het EFI op het moederbord hieraan is aangepastØ Diskcontroller à Stuurt gegevens naar de schrijfkopØ PROBLEEM§ Rotatiesnelheid ligt hoog; kans dat in tijd om gegevens naar schrijfkop te sturen, de schijfkop al halfweg sector 2 staat à Schijf moet opnieuw draaienè OplossingInterleaving (interleaving 1;1, 1;2, 1;3)Ø RAIDo Redundant Array of independent diskso Methode waarbij gegevens op meerdere schijven worden geplaatstPartitiesØ Hardeschijven kan je opdelen in verschillende virtuele schijven of partitieso Multibooting à Meerdere besturingssystemen op 1 pco Een ouder besturingssysteem op een moderne schijf te kunnen zetteno Gegevens fysiek te scheiden van het besturingssysteemo Beter overzichtØ Harde schijf kan in max. 4 partities verdeeld wordeno Primaire partities§ Kunnen besturingssysteem hebben§ Max. 3 op 1 schijfo Uitgebreide partities§ Onderverdelen in zoveel logische stations als je wil§ Bedoeld om gegevens in te bewaren die gebruikt kunnen worden door meerdere besturingssystemenØ Standaard is primaire partitie actief; eerste primaire partitie wordt door BIOS-aangesprokenØ Besturingssysteem installeer je daarom op eerste primaire partitieØ Op eerste sector van de eerste primaire partitie (MBR, Master boot record) staat de partitietabel (bevat info over alle partities op de schijf)Ø AHV van partitiemanager partities verdelen5.1.4 TapestreamerØ Opslagmedium dat gegevens opslaat op een cassetteØ Heeft een magneetband die over en weer kan lopen met 2 spoelenØ Gebruikelijke standaard è Quarter inch Cartridge (QIC)Ø QIC Wide Standard à Nieuw type waarbij opslagcapaciteit is vergrootØ Segment à Een blok van 512bytes die op een parallel spoor staanØ Sequentieel toegankelijk àNiet willekeuriger, tape verder of terugspoelen om bep. Locatie te bereikenØ Toegankelijkheid erg traag5.2 Optische gegevensopslagØ Cd (Compact Disk) à schijfjeØ DVD’s (Digital Versatile disk)o Dunnere sporen dan Cdo Kunnen 2 lagen boven elkaar worden gelegdo Kunnen meer gegevens op dan een Cdo Dvd kan aan beide kanten gegevens bevatten, cd nieto LightScribe à Op een DVD een label plakken (ipv van erop te schrijven)o Er bestaan verschillende standaarden (dvd+,)Ø Gegevens op dvd of Cd schrijven AHV infrarood laserlichto Gegevens worden in registratielaag van schijf gebrand in vorm van micro gaatjes à pitso Lands à De ruimte tussen de pitso Pits en lands reflecteren licht op verschillende wijze en dat wordt in leeskop geregistreerdØ Eerste gegeven bevindt in het midden (1 spiraal)Ø TOC (Table of contents)o Tabel aan begin van het spoor waarin info staat over alle gegevens (zo niet alles afgaan)Ø BDA (BlueRay disc Association)o 50 of 25gb aan gegevenso Hoge doorvoersnelheido Heeft blauwe laserstraal (werkt op kortere golflengte à nauwkeuriger)o 3 soorten§ BD-ROM à schijven met film, spelletjes, …§ BD-R à éénmalig§ BD-RE à Meermaalso Compatibel met oudere standaarden§ Komt door hetzelfde bestandssysteem (UDF of Universal Disk FormatØ Overdracht uitgedrukt in X-speedØ Buffer underrunso Veel voorkomende fout waarbij schrijfkop de info trager ontvangt dan de schijf roteerto Gegevens worden wel gebufferd, wanner leeg à schrijfkop geen gegevens meer krijgeno Blijvend beschadigdo OPLOSSING§ Schrijfsnelheid verlagen§ Tijdens branden niets anders laten draaien5.3 Flash gegevensopslagØ FLASH ROM, geheugenkaartjes in fototoestellen, opslag in smartphones, USB’sØ Wordt ook Solid State geheugen genoemd à heeft geen bewegende delen zoals schrijfkopØ Voordeleno Snelle overdrachto Kleiner en lichtero Geluidlooso Minder risico op defectenØ Erg duur à minder opslagcapaciteitenØ Op kruising van kolommen en rijen zijn transitoren ­à Houden gegevens vast zonder dat daar energie voor nodig isØ Secure Digital à Meest gebruikte standaard van geheugenkaarteno Mini SD, micro SDo Oorspronkelijke SD kaart max. 2GBo SDHC (SD High capacity) à kaarten tot 32GBo SDXC (SD Extended capacity) àgrotere capaciteitØ Ontwikkelen tegenwoordig SSD (Solid state disk)o Opgebouwd uit flash geheugenchipso Voordeel: stand-by modus§ Bij uitschakeling: actieve instellingen, gegevens, programma’s worden naar SSD geschreven en zijn daarna weer actief bij opstarteno Voordeel: Snelle overdracht§ Enkel als verbinding tussen schijf en systeem goed isØ Theoretisch nadeel: Elektromagnetische hips kunnen een beperkt aantal schrijfcycli aanØ Wear levellingo SSD-controller dat ervoor zorgt dat alle chips even vaak gebruikt wordenØ Geheugenchips worden opgedeeld in blokken van 512KB, die nadien worden opgedeeld in pages van 4KBØ Garbage collectiono Bij wissen van informatie goed opletten dat niet het juiste wordt weggeschreven.o Verplaatsen van nuttige gegevens naar andere bloko è Controller houdt bij welke gegevens nog bewaard moeten blijvenØ Controllers kunnen bij wegschrijven ook gegevens comprimerenØ Geconnecteerd via SATA-bus, later via SATA-expressØ NORo + Sneller uitlezeno – Minder snel beschreveno – duurØ NANDo + Grote capaciteiteno – DuurØ Eerste SSD = VNAND of 3DNANDØ Accelerator Cache SSDo Combinatie van SSD en HDD§ Op SSD staat besturing met meest gebruikte programma’s
REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.