Sartre vs Camus

Beoordeling 0
Foto van een scholier
 • Aantekening door een scholier
 • 6e klas vwo | 2241 woorden
 • 3 juni 2021
 • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

l’Après-Guerre 

Introduction

De 20e eeuw zat vol optimisme maar de tweede wereldoorlog maakte daar een einde aan. Men denkt na over de zinloosheid van het geweld en van het leven in het algemeen. Het leven moet radicaal anders. De babyboomers komen in opstand en zijn het begin van de culturele en seksuele revolutie van de jaren 60. 

La seconde guerre mondiale (1939)

Er is in heel Europa een conflict tussen links en rechts. De pogingen om het fascisme tot een halt te roepen zijn niet gelukt.  Het zuiden van Frankrijk wordt bestuurd door het Vichy Regime (collaboreert met Duitsers.) Er is een verzetsbeweging actief onder leiding van Charles de Gaulle die later president werd van Frankrijk. 

Les guerres de décolonisation

In de jaren 50 eisen de Franse koloniën onafhankelijkheid. Frankrijk komt in een bloedige dekolonisatie oorlogen in Frans Indochina en Algerije. Vooral met Algerije was lastig want er woonden veel Fransen, ze wilde het houden als een department. De jongeren en intellectuelen kiezen voor de kant van Algerije.

La philosophie existentialiste

Het westen is in morele crisis tijdens de crisis, de ‘beschaving’ heeft gruwelen meegemaakt. Vele verloren geloof in God en de mensheid. Het existentialisme kwam op → in vrijheid je eigen weg kiezen en verantwoordelijk voor je daden moet nemen, alternatief voor de traditionele normen en waarden. 

La révolte des jeunes 

De jongeren vinden de existentialistische ideeën goed. Hun idealen zijn gesneuveld tijdens de oorlog. Ze verwerpen de autoriteit, hun ouders, leraren en politici, ze willen inspraak. De studentenopstand, linkse arbeidersbeweging en feministische protestgroepen raken verwerft. Ze strijden voor democratisering en individuele vrijheid. In de jaren 1960 enorme stakingen en het resulteert in ingrijpende maatschappelijke hervormingen. 

De tijd voor de tweede wereldoorlog = la belle epoque , er was een bloeiende industrie, techniek en cultuur. Optimisme

L’existentialisme 

Na de Tweede Wereldoorlog was er een gevoel van verslagenheid en morele crisis. Morale van voor de oorlog moeten vervangen worden. Jongeren willen geëngageerd leven. 

-Jean paul sartre (1905-1980) 

→ Mensen moeten voor zichzelf denken.

→ Je identiteit of lot staat niet vast

→ Mens veroordeeld tot vrijheid

→ Mens heeft geen kern of essentie die hij in zich draagt waaraan hij moet beantwoorden

→ Geen schepsel van God

Dit wil je ook lezen:

→ Geen uitkomst van traditie 

→ Mens volledig verantwoordelijk voor zijn keuzes en kan het nergens anders op afschuiven. 

→ De hel dat is de andere.

 • het belangrijk is dat mensen over zichzelf nadenken (reflecteren)
 • het lot van de mens staat niet vast, maar dat bepaal je zelf (eigen keuzes).
 • je bent zelfs verplicht verantwoordelijkheid te nemen voor je daden.
 • Geluk vind je in het nu. Je hebt geen invloed op het verleden of toekomst
 • L’homme est libre dans ses choix.

Gevolgen van oorlogen op gedachtengoed en maatschappij

 • Reflectie zinloosheid van geweld
 • Reflectie zinloosheid van het leven in het algemeen
 • Opstand van de babyboomers tegen de heersende orde
 • Culturele en seksuele revolutie jaren 60.
 • Kritiek op heersende ideeën over het leven en literatuur: alle moet radicaal anders
 • Literatuur: nieuwe ideeën en experimenteren met vormen

-Jacques Prévert (1900-1977)

 • Zijn werk (poésie) vertegenwoordigt het gedachtengoed van de naoorlogse tijd.
 • Belangrijkste thema: vrijheid.
 • Schrijft over alledaagse leven in Parijs in eenvoudige woorden.
 • Bundels Paroles et Histoire (beide 1946) gewaardeerd door het grote publiek.
 • Gedichten bekend als chansons.
 • Kenmerken taalgebruik: eenvoudig maar niet voorspelbaar, invloed surrealisten (jr 1920), speelt in op verbeeldingskracht lezer.

Pour faire le portrait d’un oiseau 

De cage staat voor een persoon, de vogel is hun liefde, als de vogel niet zingt = niet terug liefde geeft. Het schrijven van de naam in de hoek is een metaphor voor trouwen. En je moet afwachtend zijn met liefde, hoe lang je voor iemand wacht beslist niet de uitkomst. 

L’absurdisme

In de jaren 1950 ontstaat het absurdisme 

→ Het leven geen hoger doel en mens moet eigen weg vinden in het bestaan. 

→ Maar nu moet je juist niet op zoek gaan naar antwoorden op grote levensvragen. 

Albert Camus (1913-1960).

→ Filosoof en schrijver die net als Sartre dacht : het leven heeft geen hoger doel. Je moet zelf je weg vinden in het bestaan.

→ Sartre en Camus kregen snel ruzie:

→ Sartre: eigen verantwoordelijkheid voor daden en bijdrage maatschappij.

→ Camus: ga niet op zoek naar antwoorden op grote levensvragen

→ camus: gedoemd te sterven → Leven is absurd → Juist het besef van sterfelijkheid moet er voor zorgen dat we het ontarmen. 

Quel est le sens de la vie?

Sartre

Camus

De mens is vrij om eigen keuzes te maken

Het leven heeft geen doel en het heeft geen zin om er een doel aan te geven.

De mens is veroordeeld tot vrijheid.

Je moet accepteren dat het leven geen doel heeft. Niet negatief, het is gewoon zo.

Elk individu is verantwoordelijk voor zijn daden

Aardse inspanningen zijn zinloos, maar je kunt er het beste van proberen te maken.

Moreel oordeel: de een veroordeelt de ander= conflict tussen vrijheid tussen jou en mij.

De mens wil uitleg geven aan zijn bestaan zoals met religie. De wereld verandert niet, of we er nu wel of niet zijn.

Relaties uit de weg gaan die persoonlijke vrijheid in de weg staan.

Accepteren of weigeren

l’etranger -albert camus 

Meursault pleegt een moord zonder aanleiding. Men vraagt zich af of hij wel berouw kan tonen

MOTHER died today. Or, maybe, yesterday; I can’t be sure. The telegram from the Home says: YOUR MOTHER PASSED AWAY. FUNERAL TOMORROW. DEEP SYMPATHY. Which leaves the matter doubtful; it could have been yesterday.

The Home for Aged Persons is at Marengo, some fifty miles from Algiers. With the two o’clock bus I should get there well before nightfall. Then I can spend the night there, keeping the usual vigil beside the body, and be back here by tomorrow evening. I have fixed up with my employer for two days’ leave; obviously, under the circumstances, he couldn’t refuse. Still, I had an idea he looked annoyed, and I said, without thinking: “Sorry, sir, but it’s not my fault, you know.”

Afterwards it struck me I needn’t have said that. I had no reason to excuse myself; it was up to him to express his sympathy and so forth. Probably he will do so the day after tomorrow, when he sees me in black. For the present, it’s almost as if Mother weren’t really dead. The funeral will bring it home to me, put an official seal on it, so to speak. …

I took the two-o’clock bus. It was a blazing hot afternoon. I’d lunched, as usual, at Céleste’s restaurant. Everyone was most kind, and Céleste said to me, “There’s no one like a mother.” When I left they came with me to the door. It was something of a rush, getting away, as at the last moment I had to call in at Emmanuel’s place to borrow his black tie and mourning band. He lost his uncle a few months ago.

I had to run to catch the bus. I suppose it was my hurrying like that, what with the glare off the road and from the sky, the reek of gasoline, and the jolts, that made me feel so drowsy. Anyhow, I slept most of the way. When I woke I was leaning against a soldier; he grinned and asked me if I’d come from a long way off, and I just nodded, to cut things short. I wasn’t in a mood for talking.

hij is erg onverschillig en totaal niet emotioneel over haar dood.

sisyphose albert camus, de straf van hem met de steen is net zo nuttig als het zoeken naar vragen over waarheid and meaning in het zinloze leven

Quand est-ce que la mère de Meursault est morte? - On ne Ie sait pas exactement.

0u va Meursault? -Là ou habite sa mère.

Combien de temps Meursault va-t-il yrester? - Deux jours.

À qui est-ce que Meursault rend visite avant de prendre Ie bus?  -Ses amis au restaurant de Céleste et Son copain Emmanuel.

Mécontent (ontevreden) baas

indifferent meursault

triste les amis de meursalt 

1 Iedereen reageert anders op de dood van zijn moeder, maar Meursault lijkt vrijwel niet te reageren. Het lijkt hem niets te doen, hij is onaangedaan. Het is geen ingehouden verdriet, hij ervaart het verdriet werkelijk niet – dat is niet ‘normaal’. 

2 De vrienden van Meursault reageren het meeste zoals je zou verwachten. Ze zijn verdrietig en proberen Meursault te ondersteunen.

Camus geloofde dat het leven geen zin of hoger doel had. We kunnen wel streven naar het allerhoogste, maar we zijn gedoemd om te sterven, hoe dan ook. De houding van Meursault kun je onverschillig noemen, maar ook berustend. Hij kan niets veranderen aan de situatie en ziet de dood van zijn moeder als onvermijdelijk gegeven – waarom zou je daar heftig op moeten reageren?

Le temps est très mauvais quand Meursault parle avec l'aumönier. faux

Meursault aime bien parler avec l'aumönier. faux 

 l.'.aumönier pense que Meursault a eu une mauvaise vie. vrai 

Meursault croit que Dieu existe. faux 

1 Hij heeft zich verzoend met het feit dat hij zal sterven. Hij heeft geaccepteerd dat dit de consequentie van zijn daad is.

2 Het leven is niet logisch of doelgericht, de mens is nu eenmaal gedoemd om te sterven en alles wat je doet heeft dezelfde uitkomst. Het heeft dus weinig nut je zorgen te maken om de grote levensvragen, het is beter je erbij neer te leggen – het komt hoe het komt. Meursault wil zijn laatste dagen niet verspillen met hoop op een leven na de dood, het gaat hem erom die nog zo aangenaam en rustig mogelijk door te brengen. 

3 Hoewel Meursault wellicht achteraf gezien dingen anders aangepakt zou hebben, neemt hij verantwoordelijkheid voor de moord die hij heeft gepleegd. Hij weet dat de dood de consequentie is van zijn daad en zich daar druk over maken is zinloos.

Samuel Beckett

Van Ierse origine. Schreef in het Frans, zodat hij de essentie kon uitdrukken (minder woorden tot zijn beschikking).

Zijn beroemdste theaterstuk is En attendant Godot (waiting for Godot).

Het verhaal gaat over twee personen die op iemand wachten, maar het wordt nooit duidelijk op wie zij wachten. Het is heel makkelijk te lezen, alleen is het een heel filosofisch stuk: de twee hoofdpersonen zijn misschien wel bezig met het vullen van ..

vul maar in. Sluit dit aan bij de filosofie van het existentialisme van Sartre of/ of het absurdisme van Camus?

Pourquoi l'élève a-t-elle du mal à comprendre le professeur? -Ce qu'il dit n'a pas de sens.

Pourquoi l'élève n'arrive-t-elle pas à se concentrer? - Elle ne se sent pas bien.

Comment est-ce que Ie professeur réagit au problème de l'élève? - Il n'y réagit pas.

wie dominant? 

1 De leraar. De leerling probeert de leraar te begrijpen en is vrij beleefd (pardon, meneer), maar het lukt haar niet om op te letten omdat ze pijn aan haar tanden heeft en dat wat de leraar zegt nonsens is.

Humor? 

2 De leerling die jammert over tandpijn ; de serieusheid waarmee de leraar volkomen onzin probeert uit te leggen.

absurdisme? 

3 De zogenaamde verschillen tussen bepaalde talen ; het aanhalen van een taal die niet bestaat ; de leraar die boos wordt op de leerling omdat ze het niet begrijpt.

waarom geliefde vorm van absurdisten

4 In een dialoog kan snel verwarring ontstaan en ben je als toeschouwer of lezer getuige van hoe iets volledig uit de hand kan lopen. Juist in een dialoog kan duidelijk uitgedrukt worden dat echte communicatie niet mogelijk is ; men praat al gauw langs elkaar heen. Je bent als toeschouwer aangewezen op de dialoog en krijgt geen duiding van de schrijver.

Zoals gezegd was het theater voor lonesco ook een manier om kritiek te leveren. In

La Leçon vraagt hij zich af waar onze kennis eigenlijk op gebaseerd is. Leg uit hoe hij

daar in dit fragment kritiek op uit.

5 Ionesco geeft aan dat kennis ook maar een aangeleerd iets is. We geloven onze leraren op hun woord en volgen hun voorbeelden. Ook wanneer wat die leraren zeggen complete onzin is. De leerling in dit fragment probeert te begrijpen wat haar leraar zegt, en hoewel ze gelijk heeft dat ze het niet begrijpt, is het gevolg dat de leerling denkt dat ze dom is.

L’absurdisme au théâtre

Ionesco et Beckett

Sinds de klassieke oudheid gelden deze regels in het theater.

 1. Unité de lieu
 2. Unité d’action
 3. Unité de temps

Eugène Ionesco (1909-1994) is van origine Roemeen en absurdist en breekt met alle wetten.Ook zijn de personages niet geloofwaardig, het verhaal onlogisch, het decor kaal.Tegengesteld effect: komisch maar met serieuze ondertoon (la vie et la mort) en ook maatschappijkritisch.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.