ASW buitenlant 2 t/m 2.4

Beoordeling 0
Foto van een scholier
  • Aantekening door een scholier
  • 2e klas havo/vwo | 826 woorden
  • 27 maart 2022
  • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

2.1

Wat is een stad

In de middeleeuwen was het duidelijk: een stad was een plaats met stadsmuren. Nu is het geven van een definitie voor een stad lastiger. 

Een stad heeft vier kenmerken:

  • Een bepaald, per land verschillend, aantal inwoners.
  • Dicht gebouwd in vergelijking met het omringende gebied
  • Een beroepsbevolking die vrijwel uitsluitend werkt in de secundaire en tertiaire sector
  • Een groot aantal voorzieningen 

Een megastad telt meer dan tien miljoen inwoners rio de janeiro is met 13 miljoen inwoners zo’n megastad. 

Een wereldstad heeft veel inwoners en is voor een groot deel van de wereld een belangrijk centrum, op het gebied van economie, cultuur en politiek

 De hoofdstad is in een land meestal de belangrijkste stad. Soms valt een stad onder alle drie typen 

Leven in een megastad

 Je kansen in een arm land hangen sterk af van waar je wieg staat. Het is een wereld van verschil of je geboren. In een derdewereldstad zijn de verschillen tussen arm en rijk heel groot.

De invloed van de global city groeit

 New york, tokyo en londen zijn echte wereldsteden of global cities, zij vormen de belangrijkste knooppunten in het wereldwijde stedelijk netwerk 

 De burgemeesters van de global cities komen regelmatig bij elkaar om de problemen van hun stad te bespreken. Als vervuiling, migranten, klimaatverandering en armoede kent elke grote stad neem new york een stad die kansen biedt aan iedereen.

2.2

 Hoe is de spreiding van grote steden

 Op de wereldkaart zie je in de ligging van steden een duidelijk verschil tussen de rijke en arme landen in de rijke landen zijn er meestal meerdere grote steden verspreid over het land

 De steden zijn bovendien op veel manieren met elkaar verbonden en vormen zo een stedelijk netwerk veel ontwikkelingslanden hebben vaak een megastad die veel groter en veel belangrijker is dan de tweede stad van het land dit heet een primate city

 Hoe kun je de spreiding van de steden verklaren 

Dit wil je ook lezen:

 1 kenmerken  van het gebied waarin een stad ligt. Steden liggen vaak in vlakke, vruchtbare gebieden; op kruispunten van handelswegen langs rivieren etc

 2 kenmerken van de ligging van een plaats ten opzichte van andere plaatsen

 3 het koloniale verleden in de periferie liggen opvallend veel steden aan de kust. Zij vormden in de koloniale tijd het doorgeefluik van de kolonie naar het westerse moederland. Een stad die zo opgebouwd noem je een koloniale dubbelstad

 Hoe verandert het stedelijk patroon

De stadsmens vervoers de wereld aan verstedelijkingsgraad kun je zien welk percentage van de bevolking van een land in steden woont 

 Het verstedelijkingstempo is er laag. In ontwikkelingslanden is het andersom vanaf 1970 trekken hier miljoenen mensen van het platteland naar de stad Daar stichten ze een gezin naast het grote vestigingsoverschot is daarom de natuurlijke groei de voornaamste reden waarom.

 2.3

De grens tussen stad en platteland vervaagt

De grens tussen stad en platteland is tegenwoordig veel minder scherp  dan vroeger het is nu een brede overgangszone. De stad waaiert uit over haar wijde omgeving met wegen

 Nieuw is dat steeds vaker aan de rand van de grote stad meestal bij een kruispunt van autowegen compleet nieuwe steden ontstaat waar je kunt wonen, werken en winkelen, de randstad

De westerse stad verandert

De amerikaanse stad wanneer je naar het centrum van een amerikaanse stad rijdt verandert de omgeving 

 De suburbs hier wonen mensen met een hoger inkomen je rijdt  langs een gigantisch winkelcentrum og shopping mall 

Opbouw van de niet- westerse stad

 In vergelijking met westerse steden zijn de niet-westerse steden veel chaotischer opgebouwd dat komt omdat deze steden razendsnel zonder veel planning zijn gergroied toch zit er ook enige orde in de chaos.

 Verspreid liggende industrieterrein soms nog vlak bij het centrum

 Woonwijken van de rijken met villas achter hoge hekken

 Krottenwijken overal waar nog plaats is vaak waar rijkere mensen niet willen wonen het is er te gevaarlijk 

2.4

 Wonen in een megastad in een arm land

In 1990 woonden 2.3miljard mensen in steden n zijn dat ruim 4 miljard het verstedelijkingstempo ligt in afrika elf keer zo hoog als in europa in 2015 worden 500 miljoen afrikanen in steden naar verwachting zal dit aantal 2050 verdrievoudigen tot 1.5 miljard een gevolg is dat hier meer dan de helft van de stedelijke bevolking in sloppenwijken woont.

Weken in een megastad in een arm land

 Tussen 1850 en 1950 trokken in de westerse landen miljoen plattelanders naar de stad. Daar was veel werk door de opkomende industrie dat geluk hebben de plattelanders in de arme landen niet. De stadskinderen gaan naar school leren en vak en krijgen het beter dan hun ouders ook veel steden in de periferie doen het goed.

De aantekening gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

 Tussen 1850 en 1950 trokken in de westerse landen miljoen plattelanders naar de stad. Daar was veel werk door de opkomende industrie dat geluk hebben de plattelanders in de arme landen niet. De stadskinderen gaan naar school leren en vak en krijgen het beter dan hun ouders ook veel steden in de periferie doen het goed.

Vervuiling en verkeersproblemen

Een taxichauffeur in jakarta staat op een gewone werkdag 90 keer stil in de file de verkeerschaos in vrijwel alle megasteden is berucht.

Daarnaast lozen de talrijke bedrijfjes in de stad hun olie verfresten en chemische stoffen rechtstreeks op het riool of op de rivier die door de stad stroomt er zijn wel milieuregels maar die worden door de bedrijven aan hun laars gelapt.

eind


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.