Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen

Napoleon Bonaparte

Geschiedenis

Praktische opdracht

6.7 / 10
5e klas havo
 • Kevin
 • Nederlands
 • 4674 woorden
 • 23207 keer
  72 deze maand
 • 15 december 2007
Inleiding

Voor geschiedenis moeten we een praktische opdracht maken over de periode 1800 tot 1980, ik heb gekozen voor Napoleon Bonaparte. Ik heb gekozen voor deze persoon, omdat hij veel heeft betekend in de geschiedenis en we nog steeds bepaalde dingen aan hem te danken hebben. Ik ga je in dit werkstuk uitleggen wat hij allemaal heeft betekend en wat hij allemaal heeft bereikt. Ik ga dit aan de hand van de volgende hoofd- en deelvragen duidelijk maken.

Hoofdvraag:

* Wat heeft Napoleon Bonaparte voor de geschiedenis betekend?

Deelvragen:

* Wie was Napoleon Bonaparte ?
* Welk verband zit er tussen Napoleon en de franse revolutie en hoe is hij aan de macht gekomen?
* Welke landen heeft Napoleon veroverd en voor welke veranderingen heeft hij daar gezorgd?
* Hoe is er een einde gekomen aan Napoleon?


Wie was Napoleon Bonaparte ?

Napoleon Bonaparte ( oorspronkelijk: Napoleone Buonaparte) werd in 1769 geboren in Ajaccio op het Franse eiland Corsica. Toen Napoleon werd geboren hoorde het eiland net een jaar bij Frankrijk, voorheen was het van Italië.
Napoleon was het 2de kind van zijn vader en moeder.

Zijn vader, Carlo Maria Buonaparte, was advocaat in Ajaccio en zijn moeder was huisvrouw. Toen in 1768 Corsica werd overgenomen door de Fransen zijn de ouders van Napoleon gevlucht en hebben zich aangesloten bij de kant van de Fransen, zijn vader sloot vriendschap met de nieuwe leiders van het eiland. Als dank hiervoor kreeg Napoleon een studiebeurs aangeboden van de overheid. Napoleon was een ongewone jongen op school, hij werd vaak gepest en hij voelde zich vaak te goed voor de spelletjes die andere leerlingen speelde. Napoleon was meestal somber en kon niet veel hebben. Bij de lessen over oorlog en geschiedenis bleek hij echter in uit te blinken. Hij had veel interesse voor geschiedenis en aardrijkskunde, ook was hij heel goed in wiskunde. Hij haalde zo’n goede cijfers op wiskunde dat hij doorgestuurd werd naar de militaire academie in Parijs. In 1785 slaagde hij en kreeg hij plaats bij de artillerie, omdat hij als 12de slaagde werd hij ook benoemd tot onderluitenant. In dat zelfde jaar stierf zijn vader op 35-jarige leeftijd.

Napoleon werd al op 24 jarige leeftijd kapitein over een groot leger. Dit had hij te danken aan de verovering van Toulon van de engelsen, onder leiding van hemzelf.

Welk verband zit er tussen Napoleon en de franse revolutie en hoe is hij aan de macht gekomen?

De oorzaken van de Revolutie

De Franse regering vóór de revolutie stond bekend als het ‘Ancien Regime’. Deze regering werd geleid door de koning. Alle anderen behoorden tot één van de 3 ‘standen’: de adel, de kerk of de derde stand (het gewone volk).

Historici hebben heel lang gediscussieerd over de oorzaken van de Franse revolutie. Sommigen vinden dat het om een klassenstrijd ging tussen de 3 standen, anderen beweren dat het komt door de revolutionaire ideeën die zich in die tijd ontwikkelden. Ook word er gezegd dat de revolutie voorkomen kon worden als het ‘Ancien Regime’ beter was georganiseerd, maar door het slechte management waren ze daar uiteindelijk niet toe in staat.


Het ging al een tijdje niet zo goed in Frankrijk onder leiding van koning Lodewijk XVI (16de). Veel mensen waren ontevreden, het verschil tussen rijk en arm werd steeds groter. Ten eerste waren er fabrikanten die van de (te) strenge koninklijke voorschriften afwilden, zij wilden geen regels voor werktijden en geen verbod op het gebruik van bepaalde machines. Ten tweede wilden de meer ‘ontwikkelde’ mensen meer zeggenschap, ze wilden vrijheid van godsdienst en gelijkheid van rechtspreek voor iedereen. Het betekende dus dat er dezelfde regels en wetten voor iedereen moest komen. Het betalen van belasting betekende ook dat je mee mocht beslissen in staatszaken.

De staatsschuld was groot, de Franse koningen hadden te veel geld uitgegeven aan het leger. Ze hadden al veel geleend en de grootste post op de begroting was het afbetalen van de leningen. Bezuinigen kon niet, meer lenen ging ook niet meer en het verhogen van belasting was ook geen optie. In 1788 was er dus sprake van een staatsbankroet, in de jaren die volgden was er een grote crisis. Het ging dus echt niet goed in Frankrijk, de bevolking leed door deze financiële wantoestanden veel honger, maar tijdens de hongersnoden was er niet genoeg energie om aan een opstand te denken. De mensen hadden het te druk met het zichzelf in leven houden. Pas na de hongersnood konden de mensen nadenken waarom er een hongersnood was en werd de schuld gelegd bij de regering. Dit was de aanleiding tot een opstand. Er werd veel geweld gepleegd toen hongerige mensen graanschuren, molenaars en bakkerijen gingen overvallen voor eten. Toen op 12 juli bekend werd dat de koning Jacques Necker (De populaire minister van financiën) had ontslagen, brak de ‘hel’ los. De bevolking van Parijs ging flink tekeer in de stad. Toen het leger probeerde om orde te stellen, werden ze verjaagd door de boze bevolking. Woedende burgers, bewapend met gestolen wapens, verwoesten belastingkantoren van de regering. Een uitgehongerde menigte viel het klooster van Saint-Lazare aan en nam graan, wijn en kaas mee. Elk moment kon men een tegenaanval verwachten van het leger van de koning. Om deze te kunnen weerstaan had men wapens nodig. De bevolking wist in Hotel des Invalides enkele kanonnen en 30000 geweren buit te maken, maar ze hadden nog geen buskruit. In de Bastille lagen 250 vaten opgeslagen. In de morgen van de 14de juli ging de menigte op weg naar de Bastille om het buskruit te bemachtigen.

De Franse Revolutie veranderde Frankrijk voor altijd. Ook had deze gebeurtenis grote gevolgen voor Europa en zelfs daarbuiten. Daarom wordt de val van de Bastille tegenwoordig gezien als een van de belangrijkste gebeurtenissen uit de moderne geschiedenis. Hoewel deze gebeurtenis niet de Franse Revolutie inleidde, was het wel een belangrijk keerpunt.

De val van de Bastille

De Bastille was de gehate Franse staatsgevangenis. Het was een duur gebouw en er werd meestal maar een handjevol mensen gevangen gehouden. De meeste gevangenen zaten daar op bevel van de koning. Sommigen waren verraders, anderen waren ketters, onruststokers of schrijvers van ‘gevaarlijke’ artikelen. Het was in de ogen van de bevolking wel een van de meest gehate gebouwen. Zichtbaar vanuit de hele stad vertegenwoordigde dit gebouw de absolute macht van de koning over de bevolking. In de gedachte aan de bevolking stond dit gebouw voor onderdrukking, privileges en censuur. Dus toen de stemmen op straat in de morgen van 14 Juli steeds harder klonken ‘A bas la Bastille’ (breek de Bastille af) waren de mensen zeer bereid om zich hiervoor op te offeren, en dat gebeurde dus ook. Meer dan 1000 mensen kwamen daar aan met het doel de Bastille te bestormen. Launay, de commandant van de Bastille overdacht zijn opties, aangezien zij maar 114 soldaten hadden om deze oude gevangenis en munitieopslagplaats te verdedigen was hij er al snel uit. Hij liet zijn soldaten stoppen met schieten want de Bastille gaf zich over. De Bastille viel op 14 juli 1789.

Dit was waarschijnlijk het moment geweest waarop Lodewijk XVI zich begon te realiseren hoe ernstig de situatie was. Zijn leger viel uiteen, zijn regering stond machteloos. Eens was hij de machtigste koning van Europa, nu leek het erop dat hij niet meer macht bezat dan een gewone burger.

De revolutie werd steeds extremer en gewelddadiger. Een Nationale conventie ( Een soort parlement dat zonder goedkeuring van de koning bijeen werd geroepen, voornamelijk bestaande uit personen uit de middenklasse) verving de Vergadering in september 1792. In januari 1793 werd Lodewijk XVI schuldig bevonden aan verraad en onthoofd op de guillotine. Dit bleek het begin van een periode van ‘schikbewind’ en die zou duren tot juli 1794. Gedurende deze periode van Terreur werden duizenden ‘vijanden van het volk’ (adel, kerkelijke, welgestelde en anderen) ter dood gebracht. Velen vluchtten naar het buitenland om aan het geweld te ontkomen.


De val van de Bastille op 14 juli 1789Napoleon aan de macht

Vanaf 1793 is er de opkomst van Napoleon. De revolutie bracht in Frankrijk veel onrust. Steeds meer Fransen zagen Napoleon als redder in nood. Napoleon kreeg de steun van het volk, omdat ze ontevreden waren met de huidige regering, Napoleon bedacht toen een plan om de regering af te zetten, wat hem ook lukte.

Dit was het begin van een nieuw tijdperk en er kwam een nieuwe grondwet die inhield dat er drie mannen (consuls) de macht kregen. De naam voor deze regering was het Consulaat. Dit was op 15 december 1799. Napoleon werd de eerste consul.
De consuls mochten voor 10 jaar aan de macht blijven. De eerste consul had het voor het zeggen en had de meeste macht en zo werd Napoleon de machtigste man van heel Frankrijk. Hij moest zorgen voor orde en welvaart, want dat was de nieuwe revolutionaire regering nog steeds niet gelukt. Napoleon had inmiddels zoveel macht, dat hij de regering naar huis stuurde.

Na 10 jaar revolutie was het in 1799 met de democratie in Frankrijk al weer gedaan. Hij stelde wetten in die de gelijkheid en vrijheid van de burgers regelden. Napoleon was de baas geworden, hij alleen. Frankrijk was een dictatuur geworden en Napoleon was alleenheerser,
Napoleon bracht wel orde en rust in Frankrijk. Daardoor ging het beter met de handel en de industrie. Veel mensen waren daarom blij met Napoleon.

Napoleon wilde zijn machtspositie in Frankrijk versterken. Hij wilde een kerkelijke inwijding, net zo als die van een Koning. Paus Pias VII komt naar Parijs voor de kerkelijke kroning. Na 12 jaar Republiek komt er dan nu een Keizerrijk. De kroning van Napoleon vindt plaats in de Notre-Dame in Parijs. Ook zijn vrouw Josephine wordt gekroond. Napoleon I is voortaan keizer voor God en de mensen. Een Franse republiek met Keizer Napoleon I, die volledig door de Kerk wordt gesteund. Bovendien mocht alleen hij zijn opvolger kiezen. Het volk had dus helemaal geen invloed meer. Steeds meer mensen werden hier ontevreden over. Napoleon vond dat deze mensen hun mond moesten houden. Hij stelde de censuur in. Dat betekende dat kranten niet meer alles mochten schrijven wat ze wilden. De Fransen mochten hun mening niet meer vrijuit laten horen.

Napoleon neemt al snel na zijn staatsgreep de leiding stevig in handen, met behulp van het leger, en zet een goed propaganda stelsel op. Er wordt een driemanschap ingesteld, met Napoleon, Sieyès en Roger-Ducros. Napoleon begint gelijk te werken aan een groots project, waar we nu nog mee te maken hebben: de Code Napoleon, die ook voor onze grondwet de basis vormde. Het originele ontwerp van de Code Napoleon komt van Sieyès, die het ontwerp heel anders heeft bedoeld dan wat Napoleon er van gemaakt heeft. De Code Napoleon was een nieuwe grondwet, waarin onder andere werd vastgesteld dat ieder mens gelijkwaardig is voor de wet en waarin bepaald werd dat mensen niet meer gevangen gezet konden worden zonder dat er eerst een rechtszaak was geweest. Maar ondanks deze goede zaken bleef Napoleon alleenheerser. Van volksvertegenwoordiging en algemeen kiesrecht moest hij niets hebben. Een voorbeeld daarvan is dat de Code Napoleon eigenlijk door een volksstemming goedgekeurd zou moeten worden, maar voor de stemming was de uitslag al bekend. De grondwet was dus zeer goed bedoelt, maar omdat Napoleon nog steeds alleenheerser was, was er geen sprake van een echte democratie.Welke landen heeft Napoleon veroverd en voor welke veranderingen heeft hij daar gezorgd?

Napoleon heeft in de tijd dat hij aan de macht stond veel landen veroverd en heeft daar voor veel veranderingen gezorgd.

Italië

Zijn eerste veldtocht was die van Italië in maart 1796 tot april 1797. Hij krijgt het bevel over de troepen in Italië en trekt over de Alpen ten aanval tegen de Oostenrijkers, die Noord-Italië bezet houden. Napoleon heeft geen groot leger maar hij weet zijn soldaten te inspireren en hij is erg populair, hij is de uitvinder van de propaganda en maakt gebruik van zijn overwinningen om een held te worden. In die tijd zijn veel liedjes en toneelstukken over Napoleon geschreven. In Parijs wordt de straat waar hij woont van Rue Chantereine veranderd in Rue de la Victoire. Napoleon verovert Lodi, Rivoli, Arcole, Milaan, Bologna en Florence. Op 18 oktober 1797 tekent Oostenrijk de vrede van Campo-Formio.

Egypte

Napoleon heeft het plan om Egypte te veroveren om zo de Engelse handel met India te verstoren.
Op 19 mei 1798 verlaat een grote vloot de haven van Toulon:

- 30.000 soldaten
- 13 oorlogsschepen
- heel veel transportschepen
- 150 geleerden, technici, architecten en dichters

Het is er erg warm, veel woestijn en weinig water, maar toch veroveren Napoleon en zijn leger Egypte, maar op 1 augustus 1798 verwoest de Engelse vloot onder leiding van Nelson de Franse schepen die in Aboekir voor anker liggen. Het is een nachtmerrie voor Napoleon. Caïro komt in opstand en de pest dood veel van zijn soldaten. Napoleon vertrekt op 23 augustus 1798 stiekem naar Frankrijk en laat zijn leger achter in Egypte, hij komt op 19 oktober aan in Frejus (Zuid Frankrijk). Niemand durft er iets van te zeggen dat hij zijn leger in de steek heeft gelaten. In Parijs wordt hij als een held ontvangen en hij is overal erg populair, niemand durfde maar iets te zeggen over wat er is gebeurd in Egypte.

Slag van Austerlitz

Op 25 mei 1804 horen de soldaten in het kamp van Boulogne het grote nieuws dat Napoleon tot Keizer van de Republiek is uitgeroepen. Vele officieren besluiten dan het leger te verlaten, omdat zij teleurgesteld zijn: eerst hebben zij meegeholpen om een eind te maken aan de Monarchie en de tirannie en nu is er opeens een keizer, een nieuwe tiran. Sommige officieren komen een paar dagen later weer terug om alsnog de Keizer te aanvaarden.

Napoleon wilde de macht van Frankrijk vergroten. Hij bezette grote delen van Europa. Nederland was al in 1795 door Napoleon ingenomen. Het liefst wilde hij nog steeds Engeland veroveren, maar de Engelsen bleken sterk. Het lukte Napoleon niet om Engeland via de zee te bereiken. Daarom wilde hij de Engelsen in hun handel treffen. Alle Engelse producten die in Europa kwamen, moesten worden verbrand en alle landen die waren veroverd door Frankrijk moesten hier aan meewerken.

Napoleon onderhandelde in Parijs met Rutger Jan Schimmelpenninck in 1804. Daaruit kwam al weer een nieuwe Grondwet. Napoleon werd nu de Raadpensionaris die mocht meebeslissen over wetsvoorstellen. Er kwamen veel veranderingen:

- Een nieuwe Belastingwet (belasting op zout, zeep, turf, graan, meel, vlees en
alcoholische dranken)
- Grondbelasting
- Personele belasting (op bedienden)
- Patentbelasting
- Een nieuwe Onderwijswet:
(Openbare scholen kregen overheidssteun)
- Inspecteurs op Onderwijs
- Verplichte opleiding voor Onderwijzers
- Bestrijding Veepest
- Onderhoud van de dijken.

Napoleon zet de oorlog tegen Engeland weer voort. Engeland blijft de eeuwige vijand van de Republiek. Napoleon droomt ervan om het Kanaal over te steken en Engeland aan te vallen. In 1804 zijn 160.000 soldaten langs de kusten van Het Kanaal en de Noordzee aanwezig. Kamp Boulogne is het grootste en best beveiligde kamp waar Napoleon zijn hoofdkwartier opslaat. Engeland heeft angst en probeert om samen met Oostenrijk en Rusland een coalitie te vormen, maar Napoleon is helemaal niet onder de indruk. Hij heeft hele andere plannen.
Oostenrijk denkt dat het Franse leger in Boulogne vastzit en valt op 7 september 1805 Beieren binnen. De Russen staan achter de Oostenrijkers. Nog voordat de oorlog verklaard is, beveelt Napoleon zijn ‘Grote Leger’ de kust te verlaten en naar de Rijn de gaan. Dit ‘Grote Leger’ is verdeeld in 7 korpsen die hij zijn 7 stromen noemt. In 20 dagen komen ze bij Straatsburg aan. Op 4 oktober 1805 zijn de Fransen bij Stuttgart, trekken ze over de rivier de Donau en vallen de Oostenrijkse troepen in de rug aan. Op 16 oktober 1805 geven de Oostenrijkers zich over. Wenen wordt veroverd. 100.000 soldaten (aangevoerd door twee Keizers, Frans I van Oostenrijk en tsaar Alexander van Rusland) geven het nog niet op. Napoleon heeft slechts 71.000 soldaten. Op 1 december 1805 vindt de beslissende slag plaats bij het dorpje Austerlitz. Napoleon valt direct het Centrum van de vijand aan. Op de avond van 1 december 1805 kan Napoleon zijn soldaten melden dat de slag gewonnen is.

Rusland en Duitsland

In 1806 is er eindelijk in bijna heel Europa vrede, maar dat duurt niet lang. Pruisen is van plan om in Duitsland alle Fransen te verjagen. Engeland en Rusland besluiten om Pruisen te steunen en er begint een nieuwe oorlog. Zonder op de Russen te wachten, proberen de Pruisen Napoleon te verrassen, maar in twee weken tijd worden ze door "Het Grote Leger" van Napoleon verslagen. In Berlijn besluit Napoleon om zijn vijand Engeland te boycotten: "elke handel of verbinding met de Britse Eilanden is voortaan verboden".
Alle neutrale landen en de met Frankrijk verbonden landen worden verzocht zich hier aan te houden.

Na een veldslag in Oost-Pruisen en Polen dwingt Napoleon tsaar Alexander op 14 juni 1807 tot vredesonderhandelingen en tot boycot van Engeland.
Engeland wordt geïsoleerd door Rusland en Frankrijk: het "Continentale Stelsel" Maar in het voorjaar van 1812 komt er weer ruzie tussen Frankrijk en Rusland. De tsaar wil de boycot tegen Engeland opheffen omdat ook de Russische economie slecht gaat. Napoleon roept 15.000 Nederlanders op voor de veldtocht naar Rusland.

Vanaf 24 juni 1812 trekken 400.000 soldaten ‘s nachts Rusland binnen. De oorlog tegen de "Barbaren uit het Noorden" is begonnen. Meer dan 20.000 paarden zijn nodig om alle kanonnen, kogels en reserve onderdelen te vervoeren. 70.000 paarden zijn nodig voor alle cavaleristen (jagers en etc.). Het Grote Leger is een grote mix van soldaten: Belgen, Nederlanders, Polen, Zwitsers, Denen, Pruisen enz. Elke soldaat had voor 6 dagen eten bij zich.

Op 16 en 17 augustus 1812 verovert Napoleon de stad Smolensk.
Maar de Russen hadden voor de komst van Het Grote Leger de stad plus de oogst verbrand. Het is onmogelijk om Het Grote leger hier te laten overwinteren, Napoleon twijfelt of hij in Smolensk zal blijven of toch richting Moskou zal gaan. Napoleon besluit om naar Moskou te trekken. In één nacht sterven duizenden paarden, uitgehongerd en uitgeput. Op weg naar Moskou gaan vele duizenden soldaten zelf op zoek naar voedsel en zij plunderen het land op een vreselijke manier. De Russen hebben inmiddels alle dorpen en voorraden vernietigd. Vlakbij Moskou, bij de stad Borodino, vallen de Russen Het Grote Leger aan. ‘s Avonds zijn er van de 112.000 al 58.000 Russen gesneuveld en ook 50.000 soldaten van Het Grote Leger. De Russen geven Moskou op en Napoleon trekt Moskou binnen.
Op 14 september 1812 trekt Het Grote Leger Moskou binnen maar de stad is verlaten. De volgende nacht wordt Moskou in brand gestoken door misdadigers die door de Russen zijn achtergelaten, Moskou wordt helemaal vernietigd door de branden en Het Grote Leger kan niet meer overwinteren in deze stad. Tsaar Alexander weigert de vredesvoorwaarden van Napoleon.

Na 5 weken, op 19 oktober 1812, besluit Napoleon zijn leger terug te trekken, omdat de verschrikkelijk Russische winter al gauw zal beginnen. De temperatuur daalt tot -30°C, duizenden soldaten overleven de koude nachten niet. Eindelijk komen ze bij de rivier de Berezina, de bruggen zijn door de Kozakken vernietigd en de soldaten van Napoleon moeten nieuwe bruggen bouwen. Duizenden verdrinken en bevriezen van de kou. Eindelijk steken ze de rivier over, maar ze worden nog steeds aangevallen en verdrinken in de rivier of vallen in handen van de Kozakken. Twee maanden later komen niet meer dan 20.000 soldaten weer terug in Frankrijk. De rest is overleden, van de 15.000 Nederlandse soldaten keren er maar 250 terug naar huis.
In 1813 sluit Pruisen zich aan bij Rusland en ook Oostenrijk is aan de kant van Rusland. 19 oktober 1813 is het einde van de Franse overheersing in Duitsland.

Nederland

Ook in Nederland worden de Franse bezetters weggejaagd. Het Franse gezag in Italië stort in en ook Spanje bevrijdt zich van de Fransen. Het Grote Keizerrijk is ingestort!
Op 1 juli 1810 had Koning Lodewijk de troon al verlaten. Napoleon lijfde toen heel Nederland in bij Frankrijk.

De Fransman Lebrun nam toen het bewind in de Nederlanden over en de Burgerlijke Stand werd ingevoerd. Tot dan toe werd iedereen bij zijn voornaam genoemd en werd de naam van de vader of moeder als achtervoegsel gebruikt. Nu moest iedereen een eigen achternaam
kiezen. Veel mensen dachten dat het maar tijdelijk was en maakten er een grap van bijvoorbeeld Naaktgeboren. Helaas was het niet tijdelijk, want Koning Willem I nam de nieuwe Burgerlijke Stand graag over.

Napoleon heeft in korte tijd voor veel verandering gezorgd:

1. Huisnummering
2. Opheffing bureaucratie
3. Rechterlijke macht werd gereorganiseerd: Kantongerechten, Arrondissements- gerechten, Gerechtshoven.
4. Verplicht Franse les op scholen
5. Censuur van kranten
6. Vermindering van de Staatsschulden
7. Continentaal Stelsel

De armoede werd steeds groter. In 1811 bezocht Keizer Napoleon Bonaparte Nederland en hij werd nog vriendelijk begroet, maar toen hij de Conscriptie (= dienstplicht) instelde, kwam de bevolking in opstand. Het was namelijk oneerlijk, dat alleen de rijken deze dienstplicht konden afkopen door iemand anders te sturen bovendien waren er heel veel Nederlandse soldaten omgekomen bij de nederlaag in Rusland en daarom eiste hij in 1813 40.000 paarden uit Nederland.

Toen Frankrijk bekend maakte dat alle mannen tussen 20 en 80 jaar de Nederlandse kusten moesten gaan verdedigen, kwam het volk echt in opstand.
Ook de rijke mensen kwamen in verzet, toen de nieuwe dienstplicht Gardes d’Honneur werd ingevoerd en deze dienstplicht niet meer kon worden afgekocht.
Er kwamen overal rellen en opstanden. De Kozakken kwamen naar ons land om de Franse legers te verdrijven en de Nederlanders namen de macht over Prins Willem van Oranje, Willem VI, kwam op 30 november 1813 vanuit Engeland terug naar Nederland en werd tot Koning Willem I gekroond.

Nederland was in 18 jaar onder Franse heerschappij bankroet.

Veldtocht in Frankrijk

Op 1 januari 1814 trekken 250.000 soldaten uit Europa over de Rijn, op weg naar Parijs. Het Franse leger zat voor het eerst sinds het begin van de Revolutie, weer op eigen grondgebied. De vijand is nu een verenigd, op wraak belust Europa. De troepen van de Keizer zijn moe en uitgeput en ze kunnen niet winnen van de machtige tegenstanders. De twee legers van Pruisen, Oostenrijk en Tsaar Alexander (de Geallieerden) rukken op tot 200 km van Parijs. Napoleon weigert op vredesvoorstellen in te gaan en in Frankrijk zelf vinden steeds meer koningsgezinde demonstraties plaats. Lyon geeft zich over aan de Engelsen.

Op 31 maart 1814 trekken de Geallieerden Parijs binnen. Napoleon probeert vanuit Fontainebleau een nieuw leger op de been te krijgen, maar in Parijs wil de Senaat Napoleon afzetten en de Geallieerden willen ook niet meer met hem onderhandelen. Op 6 april 1814 ziet Napoleon af van de tronen van Frankrijk en Italië.

Op dezelfde dag roept de Napoleon Lodewijk XVIII tot Koning van Frankrijk uit en op 11 april 1814 wordt het Verdrag van Fontainebleau getekend.
Lodewijk XVIII is 25 jaar verbannen geweest in Duitsland, Italië, Rusland en Engeland en keert nu eindelijk weer terug. Napoleon houdt zijn titel van Keizer maar krijgt alleen maar het kleine eilandje Elba als grondgebied. Onderweg naar zijn ballingschap probeert Napoleon zich te vergiftigen. Zijn rijtuig wordt met stenen bekogeld en hij moet zich zelfs vermommen in een Oostenrijks officiersuniform. Hij komt gebroken op Elba aan.

Na 6 maanden is hij weer hersteld en hij blijft goed op de hoogte van de toestand in Frankrijk. Koning Lodewijk XVIII is helemaal niet populair door zijn maatregelen, o.a. het afschaffen de driekleurige vlag. De soldaten worden ook steeds meer ontevreden. Napoleon besluit op 1 maart 1815 met 700 soldaten Elba te verlaten en in Antibes/Golfe-Juan, Zuid-Frankrijk, aan wal te gaan. Tussen 2 en 6 maart passeert hij Grasse, Castellane en Gap. Van 6 tot 8 maart komt hij via Gap in Grenoble.
Onderweg naar Parijs ontmoet hij overal enthousiaste mensen, boeren, soldaten, arbeiders, die zich allemaal zorgen maken over hun toekomst. Napoleon krijgt weer hoop! Op 20 maart komt Napoleon in Parijs aan. De troepen die hem tegemoet zijn gekomen, sluiten zich bij hem aan.


Eiland ‘Elba’ in Italië


Lodewijk XVIII


Hoe is er een einde gekomen aan Napoleon?

Op 20 maart 1815 is Napoleon weer terug in Parijs. De avond daarvoor heeft Lodewijk XVIII Paris verlaten en is naar Gent gevlucht. Niet alle Fransen zijn blij met de terugkeer van Napoleon, want er komt natuurlijk weer een nieuwe oorlog. Vanaf 25 maart zijn de Geallieerden bezig om Napoleon nogmaals te bevechten. Hun legers komen samen in België. Wellington voert de Engels-Nederlandse troepen aan en Blűcher de troepen uit Pruisen. Napoleon heeft bijna 300.000 soldaten verzameld en hij trekt op 15 juni over de Samber. Het is belangrijk dat hij de legers van zijn vijanden afzonderlijk verslaat, voordat ze samen kunnen zijn. Hij verslaat Blucher en de Engelsen worden bij Quatre-Bras in België, in bedwang gehouden Wellington heeft zich teruggetrokken op het plateau van Mont-Saint-Jean, vlakbij Waterloo.
Napoleon zet een zware aanval in ondanks dat de bodem doorweekt is door zware regen. De Engelsen houden 6 uur stand maar de Pruisen zijn ontsnapt en verschijnen voor een aanval aan de andere kant van de Fransen. De Franse troepen zijn nu gevangen tussen twee vuren en ze raken in paniek. Napoleon verlaat het slagveld en wordt gedwongen afstand te doen van de troon. Napoleon is (opnieuw) verslagen! Op de slagvelden bij Waterloo zijn meer dan 3.607 soldaten van het Pruisische leger (dat 20.448 man sterk was) omgekomen, 8.270 soldaten invalide geworden. Bijna 2000 paarden werden gedood. Het Franse leger verloor 6.800 soldaten. Dit gevecht is een van de ergste gevechten ooit geweest.

Napoleon word door de Engelsen verbannen en naar het eiland Sint-Helena gebracht, hij wordt vergezeld door de generaals Gourgaud, Bertrand, Montholon, de Graaf de Las Cases en O’Meara (een Engelse psychiater).
De laatste 6 jaar van Napoleons leven op het eiland Sint-Helena zijn erg saai. Het eiland is niet meer dan een vulkaanrots in de Atlantische Oceaan. Hij kan er alleen maar wandelen en brieven schrijven. Zijn gezondheid gaat snel achteruit en op de avond van 5 mei 1821 sterft Napoleon. Napoleon is maar 52 jaar geworden. De ‘Kleine Korporaal’ ( Napoleon was maar 1.54 m) was verslagen en zou nooit meer terugkeren. Napoleon is een legende geworden, hij ligt begraven in ‘Hotel des Invalides’.

Hotel des Invalides
De graftombe van Napoleon

Conclusie

Mijn hoofdvraag voor deze Praktische Opdracht is: Wat heeft Napoleon Bonaparte voor de geschiedenis betekent?

Napoleon was in het begin dat hij aan de macht kwam een zeer gewaardeerde man, veel mensen stonden achter hem en zijn ideeën. Napoleon heeft in Nederland voor dingen gezorgd waar we nu nog steeds gebruik van maken namelijk:

1. Huisnummering
2. Opheffing bureaucratie
3. Rechterlijke macht werd gereorganiseerd: Kantongerechten, Arrondissements- gerechten, Gerechtshoven.
4. Verplicht Franse les op scholen (tegenwoordig alleen voor TL en hoger als keuzevak)
5. Censuur van kranten
6. Vermindering van de Staatsschulden
7. Continentaal Stelsel

Napoleon heeft veel landen veroverd en veel vrienden gemaakt, maar in de 19e eeuw werden de rollen omgedraaid, veel mensen moesten Napoleon niet meer en keerde zich tegen hem, dit zorgde voor veel oorlogen en slachtoffers. Uiteindelijk is Napoleon verslagen bij Waterloo.

Napoleon stierf op 52-jarige leeftijd op het eiland Sint-Helena. Hij is begraven in Parijs in Hotel des Invalides. De ‘Kleine Korporaal’ werd beschouwd als een legende.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

1784

reacties

welke bronnen heb je gebruikt?
door Rianne (reageren) op 2 juli 2012 om 21:50
veeeeeeeeeeeeeeeel te lang!!!!!!!!!
door lieke (reageren) op 17 september 2015 om 20:37

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer

Huiswerk

Stel je bent leraar en een leerling heeft zijn huiswerk niet gemaakt, wat doe je?
 • Snitchen bij ouders
 • Strafwerk schrijven, moest ik vroeger zelf ook
 • Weddenschap afsluiten om de leerling gemotiveerd te krijgen
 • Je negeert het. Eigen verantwoordelijkheid toch?