Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.
Moeite met het kiezen van je PWS-onderwerp? Logisch. Klik hier om een goed onderwerp te kiezen. 

Verschil tussen normen en waarden

Maatschappijleer

Opdracht

Normen en waarden

5.1 / 10
4e klas havo

Normen en waarden

Om het verschil te kunnen beschrijven tussen normen en waarden moet je eerst weten wat eigenlijk een norm is, en wat een waarde is.Normen

Normen zijn concrete richtlijnen voor het handelen; ze regelen het dagelijks sociaal verkeer. Normen vormen de verbinding tussen de algemene waarden (zoals vrijheid, rechtvaardigheid) en de concrete gedragingen; het zijn opvattingen over hoe men zich wel of niet moet gedragen in concrete omstandigheden.Ofwel; opvattingen over hoe mensen zich in een situatie wel of niet dienen te gedragen. De belangrijkste normen zijn de wetten en mores.Mores zijn ongeschreven regels of gebruik binnen een bepaalde context geldt. Hierbij kan je denken aan regels binnen een geloof, of binnen een (studenten)vereniging.Normen kunnen positief (geboden) of negatief (verboden) zijn. Ze kunnen een verschillende ‘reikwijdte’ hebben: ze kunnen gelden voor iedereen in een maatschappij, slechts in een bepaalde sociale groep gangbaar zijn of vrij te kiezen.Normen zijn sterk afhankelijk van iemands religieuze, culturele, sociale en maatschappelijke achtergrond. Iedere cultuur heeft zijn eigen normen én waarden. Het kan dus voorkomen dat twee verschillende groepen eenzelfde feit totaal tegenovergesteld waarderen.

Waarden

Waarden zijn idealen en motieven die in een samenleving of groep als nastrevenswaardig worden beschouwd. Waarden zijn opvattingen over wat wenselijk is.Er zijn twee soorten waarden:• Instrumentele waarde  Waarden die door concrete personen of groepen feitelijk worden verleend aan persoonlijke zaken of gebeurtenissen. Waarden zijn veelal collectief, maar kunnen zeer persoonlijk worden beleefd.• Intrinsieke waarde  Waarden die nagestreefd behoren te worden vanuit de gedachten. Ethische waarden blijven hun betekenis en geldigheid behouden, ook als ze feitelijk niet gedragen worden door mensen en groepen. Het zijn motieven en idealen waarop de concrete normen zijn gebaseerd.

Het verschil tussen waarden en normen

Ik laat zien, met behulp van voorbeelden, wat het verschil is tussen waarden en normen.Voorbeeld:

Waarde: ouderen moeten veel respect krijgen.

Norm: jet staat je plaats in de bus/trein/metro af aan iemand die ouder is dan jij.Voorbeeld:

Een belangrijke waarde in het verkeer is veiligheid. Hiervoor zijn regels (normen) opgesteld waaraan mensen zich moeten houden.Voorbeeld:

Een waarde voor de samenleving is leefbaarheid. Regels (normen) die daaruit voortvloeien zijn afval opruimen en respect hebben voor anderen.


Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

1909

reacties

wikipeadia
door jan (reageren) op 23 januari 2013 om 15:14
Leuke site, leuk artikel. Een paar dingetjes: Mores zijn ongeschreven regels of gebruik binnen een bepaalde context geldt. bovenstaande zin klopt grammaticaal niet..... graag aanpassen..? Norm: jet staat je plaats in de bus/trein/metro af aan iemand die ouder is dan jij. Moet zijn: Je ipv jet
door birambi (reageren) op 13 februari 2013 om 13:54
toevallig, dat ik precies hetzelfde las op wikipedia...
door marijn (reageren) op 3 juni 2013 om 6:45
mooi gekopieerd van Wikipedia.
door dennis (reageren) op 23 september 2013 om 15:21
kon je gewoon niet meteen de betekenis er van zetten dan een hele preek hier geven ??
door katousja (reageren) op 17 december 2013 om 11:15
leuk gekopieerd! staat precies het zelfde op Wikipedia
door melanie (reageren) op 6 april 2016 om 16:05
Dit is echt een slechte uitleg ik snap er niks van👺
door Henk (reageren) op 9 januari 2017 om 15:07
Zo veel haat. Jammer. In ieder geval bedankt voor de informatie. Hopelijk wordt het een voldoende voor maatschappijleer morgen. Liefs.
door Marin (reageren) op 25 januari 2017 om 21:18

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer