Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen
Onderzoeksbureau Markteffect doet een landelijk onderzoek naar studiekeuze. Alle Nederlandse scholieren kunnen meedoen. Als je 'm invult, verdien je gegarandeerd 2 euro. Klik hier!

Geiger-Müllerteller

Natuurkunde

Opdracht

Natuurkunde overal

5.0 / 10
3e klas havo
  • Liesie
  • Nederlands
  • 377 woorden
  • 8615 keer
    15 deze maand
  • 10 juni 2004
Hoofdvraag: Wat is een geiger-müller telbuis???

Deelvragen:
o Wie heeft de geigerteller ontdekt???
o Wat kan je met een geigerteller???
o Werkt de geigerteller altijd???
o Waar wordt de geigerteller gebruikt???
o Wordt een geigerteller nog vaak gebruikt???

Wie heeft de geigerteller ontdekt???
Hans Geiger werd geboren op 30 september 1882 in het plaatsje Neustadt. Hij overleed in 1945 op 24 september in Potsdam. Hij was Duits fysicus, achtereenvolgens hoogleraar in Berlijn-Charlottenburg, Kiel en Tübingen. Als assistent van Rutherford was hij intensief bezig met het onderzoeken naar de eigenschappen van geïoniseerde atomen in gassen. Hij ontdekte dat de zogenaamde alfadeeltjes bestonden uit heliumkernen. Het gedrag van deze deeltjes vormde in 1912 de basis voor het beroemde experiment van Rutherford met goudfolie, waarbij de samenstelling van atoombouw werd ontrafeld.


Wat kan je met een geigerteller???
In 1928 construeerden Hans Geiger en W. Müller een geiger-müller teller
Een geigerteller wordt gebruikt om de aanwezigheid van straling te meten. De buis is gevuld met gas van twee electroden een anode en een kathode onder lage druk. Een stroomcircuit houdt een sterk elektrisch veld in stand tussen een dunne draad in het midden van de buis en de wanden van de buis. Als bewegende elektrisch geladen deeltjes uit een radioactieve bron de buis binnenkomen en met de gas atomen botsen, ioniseren ze het gas, waarbui ze vrije elektronen produceren. Deze elektronen stromen door de draad in het midden, waardoor een elektrische impuls ontstaat. Die worden versterkt en geteld. Als er straling wordt waargenomen, maakt de geigerteller een klikkend geluid. Die kunnen dan later geregistreerd worden.

Werkt de geiger-müller teller altijd???
De geigerteller is geschikt voor röntgen, alfa, bèta en gammastraling. Maximaal kunnen 10.000 deeltjes of fotonen per seconden worden geteld.

Waar wordt de geigerteller gebruikt???
o Je vind hem op de radiologische afdeling van een ziekenhuis. Iedereen die daar met radioactief materiaal gewerkt heeft, wordt met een geiger-müller telbuis gecontroleerd, op het meedragen van radioactief vuil.
o De geiger-müller telbuis wordt veel gebruikt voor metingen van natuurlijke of van kunstmatige radioactiviteit en hoogtestraling. Van belang is de toepassing van deze detector als stralingsmonitor bij het opsporen van radioactiviteit in de natuur, tijdens proeven met radioactieve stoffen of voor de controle op radioactieve besmetting in laboratoria.

Wordt een geigerteller nog vaak gebruikt???
Halfgeleidertellers nemen steeds meer de taak van telbuizen over. Zij berusten op het vrijmaken van ladingdragers door invallende straling in een halfgeleider, vaak een pn-overgang.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

2112

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer

Wat doe jij om het plastic in de oceaan te verminderen?