HAVO / AARDRIJKSKUNDE


Tijdvak 1

Donderdag 20 mei, 09:00 - 12:00


Tijdvak 2

Donderdag 17 juni, 09:00 - 12:00


Tijdvak 3

Woensdag 7 juli, 13:30 - 16:30